Szálljon a hála dallama!

A Budapest-Pasaréti Református Egyházkösség
Palló Imre Énekkara

Vezényel: Cseri Zsófia

Az igeverseket mondja: Kovács Attila

1. Staden, Johann (1581-1634): Szálljon a hála dallama

2. Franck, Cesar (1822-1890): Halld, mily szózat hangzik (dallam: francia karácsonyi ének)

3. Rutter, John (1945-): Jöjjetek Krisztust dicsérni (dallam: Quem pastores laudavere XIV. sz.)

4. Gluck, Christoph Willibald (1714-1787): Úgy szeretett Isten minket

5. Viski János (1906-1961): Hozsánna

6. Gárdonyi Zoltán (1906-1986): Szelíd szemed, Úr Jézus

7. Bach, Johann Sebastian (1685-1750): Ó Krisztusfő, te zúzott

8. Silcher, Friedrich (1789-1860): Nézz fel Golgotára!

9. Edward John Hopkins: Od'adtam életem

10. Händel, Georg Friedrich (1685-1759): Húsvét reggel

11. Weltler Jenő (1909-1992): Maradj velem, mert mindjárt este van (feldolgozás)

12. Scholefield, Clement Cotteril (1839-1904): A nap, mit Tőled kaptam

13. Eriksson, Bengt: Szentlélek Isten, jöjj szívünkbe

14. Viadana, Lodovico Grossi (1564-1645): Örvendező zsoltár

15. Bilhorn, P.: Mily drága nekünk ez a jó hír

16. Draskóczy László (1940-2020): A nagy mélységből szüntelen

17. Carissimi, Giacomo (1605-1674): Bűnbánó szívemet

18. Ismeretlen szerző: Jöjj el az élet vizéhez

19. Jacobi, Samuel (1652-1721): Hogyha jársz utadon

20. Ákom Lajos (1895-1967): Ima

21. Butler, A. L.: Megváltva

22. Hű Jézusom kezébe

23. Schop, J. (1590-1665): Hogyne dicsérném az Istent

24. Romero, Wayne: Mindörökké hű az Úr!

25. Smetana, Bedrich (1824-1884): Szárnyaival véd, óv az Úr

26. Gárdonyi Zoltán (1906-1986): Nem halok meg, hanem élek

27. Mendelssohn, Felix Bartholdy (1809-1847): 100. zsoltár

28. Halmos László (1909-1997): Hogyha az Úr nem építi a házat

29. Lutkin, Peter Christian (1858-1931): Az Úr áldjon és őrizzen!

30. Telemann, Georg Philip (1681-1767): 117. zsoltár

Így szeret az Úr

Pasaréti Palló Imre Énekkar

Vezényel: Cseri Zsófia
Orgonán közreműködik: Draskóczy László
A bibliai idézeteket mondja: Enreiter Ádám

Messiásunk született

Karácsonyi énekek,
Karácsonyi gondolatok
Karácsonyi családi áhítatokhoz

Közreműködik: Pasaréti Palló Imre Énekkar
Vezényel: Draskóczy László

BÉKESSÉGET ADOK NEKTEK

JÁNOS EVANGÉLIUMA 14,27
VIGASZTALÓ ÉNEKEK

Közreműködik: Pasaréti Palló Imre Énekkar
Vezényel: Cseri Zsófia
Hosted by 87.229.84.9 (HostingBazis)