Válassza ki a megfelelő prédikációt!

Ha a letöltéssel problémája van, itt talál segítséget.

Pál levele a kolosséiakhoz

Dátum
Igehirdető
Cím
Textus / Lekció

Kol 1

1987.10.11.08:00
Cseri Kálmán
KRISZTUS MINDENEK FELETT
Szerkesztői megjegyzés:
hanghibák a felvételben, vége hiányos
 - Kol 1,12-20; 2,9-10
1990.02.11.08:00
Cseri Kálmán
JÉZUSSAL KAPCSOLATOS TÉVELYGÉSEK
Hitünk alapjai sorozat 16.
Szerkesztői megjegyzés:
hanghibák a felvételben
 - Kol 1,15-20; 2,9
1992.05.07.18:00
Cseri Kálmán
JÉZUS MINDENEK URA!
Szerkesztői megjegyzés:
a végén keresztelő
 - Kol 1,12-23
1994.06.26.08:00
Cseri Kálmán
KRISZTUS NAGYSÁGA
 - Kol 1,12-20
1997.11.02.10:00
Varga Róbert
NEM MINDENKI...
 - Mt 7,21-23  - Kol 1,12-23a
1998.04.26.08:00
Cseri Kálmán
JÉZUS NAGYSÁGA
 - Kol 1,12-20; 2,9-10
1998.05.03.08:00
Cseri Kálmán
EL NEM TÁNTORODVA
 - Kol 1,21-23
2001.09.30.10:00
Cseri Kálmán
ÚJ ORSZÁG POLGÁRA
 - Kol 1,12-14  - Róm 8,1-9
2003.10.26.08:00
Cseri Kálmán
1. SOLUS CHRISTUS
 - Kol 1,17-20  - Kol 1,12-17
2003.11.09.10:00
Cseri Kálmán
2. ISTEN KEGYELME
 - Kol 1,1-8  - Róm 10,13-17
2003.11.16.10:00
Cseri Kálmán
3. ISTEN AKARATA
 - Kol 1,9-14  - Jn 15,1-8
2003.11.30.08:00
Cseri Kálmán
4. BENNE LAKIK A TELJESSÉG
 - Kol 1,15-20  - Zsid 1
2003.12.07.08:00
Cseri Kálmán
5. EL NEM TÁNTORODVA
 - Kol 1,21-23  - Jel 21,1-8
2004.01.25.08:00
Cseri Kálmán
6. A TITOK
 - Kol 1,24-29  - Mt 5,10-16
2005.02.27.10:00
Cseri Kálmán
6. EPAFRÁSZ
 - Kol 4,12-13  - Kol 1,1-8
2010.04.02.17:00
Cseri Kálmán
HALÁLA ÁLTAL...
 Nagypéntek 
 - Kol 1,19-22
2011.01.20.18:00
Végh Tamás
RÁVETTÉL URAM!
 - Jer 20,4-9; Kol 1,24
2011.09.20.18:00
Sípos Ete Álmos
IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT A TEREMTÉS CÉLJÁRÓL ÉS ÉRTELMÉRŐL MOND?
 Evangélizáció, 2011 
 - Róm 11,33-36; Kol 1,16-17
2015.04.26.08:00
Horváth Géza
Ő - MI - TI
 - Kol 1, 9-14  - Kol 1, 15-23
2015.09.23.18:00
Tariska Zoltán
MIT MOND A KERESZT ISTEN MEGBÉKÉLTETÉSÉRŐL?
 Evangélizáció, 2015 
 - Kol 1,20
2016.03.25.10:00
Földvári Tibor
AKI ÁLTAL MEGBÉKÉLTETTE MAGÁT ISTEN
 Nagypéntek 
 - Kol 1,18-23  - Mt 27,45-53
2016.05.22.10:00
Szepesy László
HIT, REMÉNY, SZERETET (1.)
 Hit 
 - Kol 1,3-5  - Kol 1,3-8
2019.12.08.10:00
Czakó Zoltán
ELÉGEDETLENSÉG VS. HÁLA
 - Kol 1,3-8  - Fil 4,4-9
2019.12.19.18:00
Czakó Zoltán
ELÉGEDETLENSÉG VS. HÁLA 2
 - Kol 1,3-8  - Kol 1,3-8
2019.12.25.18:00
Czakó Zoltán
MEGBÉKÉLÉS ISTENNEL
 - Kol 1,20-23
2020.01.05.10:00
Czakó Zoltán
1. IMÁDSÁGUNK ÉS ANNAK TARTALMA
 - Kol 1,9-11  - Lk 18,1-8
2020.01.19.18:00
Czakó Zoltán
AZ IMÁDSÁG ÉS ANNAK KÖVETKEZMÉNYE
 - Kol 1,9-11
2020.02.20.18:00
Czakó Zoltán
KRISZTUS MINDENEK FELETT 1.
 - Kol 1,15-17
2020.03.15.10:00
Czakó Zoltán
A SZOLGÁLAT LELKÜLETE ÉS ÜZENETE
 Szolgálat 
 - Kol 1,24-29  - Mt 5,11-20

Kol 2

1985.12.31.18:00
Cseri Kálmán
MULASZTÁSAINK VÁDJA
 Óév 
 - Kol 2,13-15
1987.04.02.18:00
Cseri Kálmán
A GYÖKÉR
Szerkesztői megjegyzés:
eleje hiányos, végén keresztelő, hanghibák a felvételben
 - Kol 2,6-7
1987.10.11.08:00
Cseri Kálmán
KRISZTUS MINDENEK FELETT
Szerkesztői megjegyzés:
hanghibák a felvételben, vége hiányos
 - Kol 1,12-20; 2,9-10
1990.02.11.08:00
Cseri Kálmán
JÉZUSSAL KAPCSOLATOS TÉVELYGÉSEK
Hitünk alapjai sorozat 16.
Szerkesztői megjegyzés:
hanghibák a felvételben
 - Kol 1,15-20; 2,9
1993.04.11.08:30
Cseri Kálmán
A FELTÁMADÁS JELENTŐSÉGE
Szerkesztői megjegyzés:
kezdő ének nélkül

 Húsvét 
 - Kol 2,12-13  - Lk 24,1-12
1998.04.26.08:00
Cseri Kálmán
JÉZUS NAGYSÁGA
 - Kol 1,12-20; 2,9-10
1998.10.04.10:00
Cseri Kálmán
JÁRJATOK ŐBENNE
 - Kol 2,6-7
2000.09.21.17:00
Cseri Kálmán
TERMÉKENY ÉLET
Szerkesztői megjegyzés:
csak igehirdetés és imádság, énekek nélkül

 Evangélizáció, 2000 
 - Kol 2, 6-7
2001.05.27.10:00
Kotsis István
VÁLTSÁG FELÜLNÉZETBEN
 - Kol 2,12-16  - Jn 10,9-18
2002.06.13.18:00
Cseri Kálmán
ŐVELE EGYÜTT ÉLETRE KELTETT
 - Kol 2,8-15
2004.02.29.10:00
Cseri Kálmán
7. GYÖKEREZZETEK MEG!
 - Kol 2,6-7  - Kol 2,1-7
2004.03.14.08:00
Cseri Kálmán
8. "ÉLETRE KELTETT, ELTÖRÖLTE, LEFEGYVEREZTE"
 - Kol 2,9-10  - Kol 2,8-15
2004.03.28.10:00
Cseri Kálmán
9. LÁTSZAT ÉS VALÓSÁG
 - Kol 2,16-23  - Mt 15,1-20
2007.10.21.18:00
Cseri Kálmán
VIRTUÁLIS KERESZTÉNYSÉG?
 - Kol 2,20-23
2008.05.18.18:00
Cseri Kálmán
CANTATE VASÁRNAP
 Cantate 
 - Kol 2,6-7
2008.07.13.10:00
Cseri Kálmán
EGYET AKARJATOK!
 - Fil 2,1-5  - Kol 2,11-13
2014.06.22.18:00
Cseri Kálmán
ÜNNEPTELEN FÉLÉV
 - Kol 2,6-7
2020.03.19.18:00
Czakó Zoltán
TÖRETLENÜL JÉZUSSAL
 - Kol 2,6-7
2020.04.02.18:00
Czakó Zoltán
MIRŐL SZÓL A KRISZTUS KÖVETÉSE?
 - Kol 2,1-3
2020.05.14.18:00
Czakó Zoltán
LÁTSZAT VAGY VALÓS ISTENTISZTELET
 - Kol 2,16-19
2023.04.08.18:00
Horváth Géza
AZ ÚTBÓL ELTETT ADÓSLEVÉL
 - Kol 2,14
2024.04.14.08:00
Szepesy László
KRISZTUSBAN MINDEN A MIÉNK
 - 2Pt 1,3  - Kol 2,8-10

Kol 3

1967.05.04.10:00
Joó Sándor
AZ ODAFELVALÓKKAL TÖRŐDJETEK
 Áldozócsütörtök 
 - Kol 3,1-2
1980.08.31.10:00
Cseri Kálmán
A HÁZASSÁG VÁLSÁGAI III.
 Család  Házasság 
 - Kol 3,12-13
1990.06.24.08:00
Cseri Kálmán
A SZENTEK ÖLTÖZETE
 - Kol 3,12-16
1992.05.17.08:00
Cseri Kálmán
ÉNEKELJETEK, DE HOGYAN?
 Cantate 
 - Kol 3,16
1998.04.16.18:00
Földvári Tibor
KRISZTUS BESZÉDE LAKOZZÉK GAZDAGON
 - Kol 3,16-17
1998.04.19.18:00
Cseri Kálmán
KRISZTUS BESZÉDE
 - Kol 3,16
2003.04.21.10:00
Varga Róbert
KRISZTUSBAN ELREJTETT ÉLET
 Húsvét 
 - Kol 3, 1-4  - Jn 21, 1-14
2004.04.11.11:00
Cseri Kálmán
10. "HA FELTÁMADTATOK KRISZTUSSAL..."
 Húsvét 
 - Kol 3,1-4  - Lk 24,1-12
2004.04.18.08:00
Cseri Kálmán
11. ÁTÖLTÖZÉS
 - Kol 3,5-11
2004.04.25.10:00
Cseri Kálmán
12. JÉZUS "RUHATÁRA"
 - Kol 3,12-17  - Ef 4,17-32
2004.05.02.08:00
Cseri Kálmán
13. KRISZTUS-URALOM A CSALÁDBAN
 Család 
 - Kol 3,18-21  - Ef 5,21-33
2004.05.09.08:00
Cseri Kálmán
14. SZOLGÁK ÉS SZABADOK
 - Kol 3,22-4,1  - Filem
2015.04.30.18:00
Takaró János
KRISZTUSSAL
 - Kol 3,1-4
2017.07.06.18:00
Szepesy László
ISTEN FELÉBRESZTI EGYHÁZÁT: FELEMELI TEKINTETÜNKET
 - Kol 3,1-4
2017.12.10.10:00
Pétery-Schmidt Zsolt
AZ ODAFELVALÓKKAL TÖRŐDJETEK!
 - Kol 3,2  - Kol 3,1-4; 3,12-4,1
2020.10.29.18:00
Czakó Zoltán
FELTÁMODAOTTKÉNT ÉLNI. DE HOGYAN?
 - Kol 3,1-4

Kol 4

1998.10.08.18:00
Varga Róbert
IMÁDKOZÓ BIZONYSÁGTEVŐ
 - Kol 4,2-6
2004.06.13.08:00
Cseri Kálmán
15. HOGYAN IMÁDKOZZUNK?
 - Kol 4,2  - Ez 22,23-30
2004.06.20.10:00
Cseri Kálmán
16. AZ IGE AJTAJA
 - Kol 4,3-4  - Ézs 55,6-13
2004.07.04.10:00
Cseri Kálmán
17. A BESZÉD MISZTIKUMA
 - Kol 4,5-6  - Jak 3,1-12
2004.07.11.10:00
Cseri Kálmán
18. JÓT, JÓKOR, JÓL
 - Kol 4,5-6  - ApCsel 8,26-40
2004.07.25.10:00
Cseri Kálmán
19. KÖSZÖNT TITEKET...
 - Kol 4,7-18  - Zsolt 138
2005.02.27.10:00
Cseri Kálmán
6. EPAFRÁSZ
 - Kol 4,12-13  - Kol 1,1-8
2005.06.26.08:00
Cseri Kálmán
14. ONÉZIMOSZ
 - Kol 4,7-9  - 2Kor 3,1-6
2008.04.10.18:00
Cseri Kálmán
KAPCSOLATAINK
 - Kol 4,2-18
2013.02.21.18:00
Horváth Géza
BUZDÍTÁS
 - Kol 4,5-6
2017.12.10.10:00
Pétery-Schmidt Zsolt
AZ ODAFELVALÓKKAL TÖRŐDJETEK!
 - Kol 3,2  - Kol 3,1-4; 3,12-4,1
2023.03.30.18:00
Szepesy László
TIKHIKUS, AZ ÚR SZOLGÁJA
 - Kol 4,7-8
Hosted by 87.229.84.9 (HostingBazis)