2024-06-14
Nem veti el népét
Hiszen nem veti el az Úr a saját népét az Ő; nagy nevéért, mert tetszett az Úrnak, hogy a saját népévé tegyen benneteket
1Sám 12,22

Isten maga választotta ki magának népét, ezért köztük marad, és nem hagyja el őket. Szeretetből választotta ki, és mert kiválasztotta, szereti azt. Azért választotta ki népét, mert így volt kedves neki, de mert kiválasztotta őket, mindig kedvesek lesznek számára. Tulajdon nevére hozna szégyent, ha elvetné népét, ez azt mutatná, hogy vagy tévedett a kiválasztásban, vagy állhatatlan a szeretetben. Isten szeretete azonban állandó, és soha el nem fogy, ezért dicséret és dicsőség illeti meg mindőrökké.

Az Úr korábban megtapasztalt jósága és szeretete biztosíték arra, hogy Ő; soha nem hagy el minket. Ő;, aki annyira szeretett, hogy tulajdon népévé tett bennünket, nem fogja érvénytelenné tenni kegyelmének munkáját. Nem azért tett értünk annyi csodát, hogy most elvessen bennünket. Egyszülött Fia, Jézus Krisztus meghalt értünk, biztosak lehetünk abban, hogy nem hiába halt meg. Elhagyhatja-e azokat, akikért vérét ontotta?! Mivel tetszett Az Úrnak, hogy kiválasszon és megváltson bennünket, örömmel fog ezután is megáldani minket. Az Úr Jézus nem állhatatlan szeretetében. Ahogy az övéit szerette, úgy szereti őket most és mindörökké.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk 1Sám 12 alapján:

Hanganyag: 19889 KB1986.01.16.18:00 - Cseri Kálmán
SÁMUEL LEMOND
Sámuel sorozat 13.

- 1Sám 12
Szöveges anyag
Hanganyag: 20178 KB
1997.08.14.18:00 - Cseri Kálmán
ÖREGEN
- 1Sám 12,1-5
Szöveges anyag
Hanganyag: 21364 KB
1997.08.21.18:00 - Cseri Kálmán
AZ IMÁDKOZÓ SÁMUEL
- 1Sám 12,23
Hanganyag: 23940 KB2013.02.07.18:00 - Csere Mátyás
SÁMUEL BÚCSÚBESZÉDE
- 1Sám 12,1-15;19-25
Szöveges anyag
Hanganyag: 21228 KB
2022.03.31.18:00 - Szepesy László
A HÍVŐ EMBER ÉS A POLITIKA
- 1Sám 12,14;25  - 1Sám 12,13-25
Hosted by 87.229.84.9 (HostingBazis)