2024-07-18

Mt 7, 24-29

Aki kősziklára épít (Lk 6,46-49)24Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát. 25És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és nekirontottak annak a háznak, de nem dőlt össze, mert kősziklára volt alapozva. 26Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát. 27És ömlött a zápor, és jöttek az árvizek, tomboltak a szelek, és beleütköztek abba a házba; és az összedőlt, és teljesen elpusztult.
A Hegyi Beszéd vége28Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, 29mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik.

Prédikációk Mt 7 alapján:

Hanganyag: 17883 KB1965.02.28.10:00 - Joó Sándor
NE ÍTÉLJETEK
- Mt 7,1-5
Hanganyag: 17889 KB1965.05.31.10:00 - Joó Sándor
KÉRJETEK, KERESSETEK, ZÖRGESSETEK!
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű

- Mt 7,7-12
Hanganyag: 17196 KB1965.06.27.10:00 - Joó Sándor
SZOROS KAPU, KESKENY ÚT
- Mt 7,13-14
Hanganyag: 18153 KB1965.08.29.10:00 - Joó Sándor
AZ ÉLET FUNDAMENTUMA
- Mt 7,24-27
Hanganyag: 17604 KB1965.09.26.10:00 - Joó Sándor
MINT AKINEK HATALMA VAN
- Mt 7,28-29
Hanganyag: 18048 KB1986.11.23.18:00 - Cseri Kálmán
A SZOROS KAPU
- Mt 7,13-14
Hanganyag: 18211 KB1988.07.17.08:00 - Cseri Kálmán
ISTEN AKARATÁNAK CSELEKVÉSE
- Mt 7,21-23
Hanganyag: 19705 KB1988.07.31.10:00 - Cseri Kálmán
ISTEN SZERINTI JÓCSELEKEDET
- Mt 7,21  - Ef 2,1-10
Hanganyag: 21149 KB1994.01.13.18:00 - Cseri Kálmán
AZ IGE MEGTARTÁSA
- Mt 7,24-27
Szöveges anyag
1997.08.05.10:00 - Cseri Kálmán
SZÉLES ÚT - KESKENY ÚT
 Ébresztés 

- Mt 7,13-14
Szöveges anyag
1997.11.02.10:00 - Varga Róbert
NEM MINDENKI...
- Mt 7,21-23  - Kol 1,12-23a
Hanganyag: 20997 KB1998.03.08.10:00 - Hős Géza
AZ IMÁDSÁG ÁLDÁSAI
- Róm 8,32; 2Kor 9,15  - Mt 7,7-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 20547 KB
1998.08.16.10:00 - Cseri Kálmán
ISTEN ORSZÁGA
- Mt 7,21
Hanganyag: 21007 KB1998.09.23.18:00 - Pásztor Gyula
KÉTFÉLE ÉLETÚT
 Evangélizáció, 1998 

- Mt 7,13-14
Hanganyag: 19477 KB1999.06.20.10:00 - Varga Róbert
NE ÍTÉLJETEK!
- Mt 7,1-5  - Lk 6,27-31
Hanganyag: 21492 KB2001.06.24.10:00 - Kotsis István
MENJETEK BE A SZOROS KAPUN!
Szerkesztői megjegyzés:
énekek nélkül, csak az igehirdetés és imádság

- Mt 7,13-14  - Lk 13,23-30
Hanganyag: 31610 KB2001.11.08.18:00 - Michael Braun
AZ IGAZI KERESZTYÉNEK ÉS AZ IGAZI GYÜLEKEZET
- Mt 7,24-27; 5,13-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 20354 KB
2002.06.16.08:00 - Cseri Kálmán
A HELYES IMÁDSÁG
 Imádság 

- Jak 4,1-3  - Mt 7,7-11
Szöveges anyag
2002.07.04.18:00 - Csákány Tamás
ISTEN VEZETÉSE SZÜKSÉGEINKBEN
- Mt 7,7-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 20221 KB
2004.02.01.10:00 - Varga Róbert
ÉRTÉKES JÓ CSELEKEDETEK
- Mt 7,16-20  - Mt 25,34-46
Szöveges anyag
Hanganyag: 19806 KB
2004.07.29.18:00 - Csákány Tamás
ÉLETÜNK GYÜMÖLCSE
- Mt 7,13-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 4188 KB
2005.01.23.10:00 - Varga Róbert
LELKI ÉPÍTKEZÉS
- Mt 7,24-27  - 1Kor 3,6-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 19442 KB
2006.08.20.18:00 - Varga Róbert
ÉLETHÁZ
- Mt 7,24-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 22115 KB
2012.01.29.10:00 - Horváth Géza
"URAM, HA AKAROD, MEGTÍSZTITHATSZ"
- Mt 8,2  - Mt 7,28 - 8,4
Szöveges anyag
Hanganyag: 27869 KB
2014.01.19.10:00 - Horváth Géza
NINCS MÁS FUNDAMENTUM
- 1Kor 3,11-15  - Mt 7,24-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 24141 KB
2015.02.19.18:00 - Szepesy László
KESKENY ÚT, KEVÉS LEHETŐSÉG?
- Mt 7,13-14
Hanganyag: 24813 KB2018.01.14.10:00 - Czakó Zoltán
A MÚLT ÉS A JÖVŐ HATÁSA A JELENRE
- Tit 2,11-14  - Mt 7,21-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 25706 KB
2018.02.18.18:00 - Horváth Géza
A SZOROS KAPU
- Mt 7,13-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 25638 KB
2022.10.02.10:00 - Szepesy László
KEGYELEMMEL ÍTÉLNI
- Mt 7,1-2  - Róm 2,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 28148 KB
2022.10.16.10:00 - Szepesy László
SZÁLKAKERESÉS
- Mt 7,3-5  - Gal 6,1-5
Szöveges anyag
Hanganyag: 26605 KB
2022.10.20.18:00 - Szepesy László
SZÓLNI VAGY HALLGATNI?
- Mt 7,6
Szöveges anyag
Hanganyag: 24985 KB
2022.11.03.18:00 - Szepesy László
IMÁDKOZZ!
- Mt 7,7-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 25778 KB
2022.11.17.18:00 - Szepesy László
FORDULJ ATYÁDHOZ!
- Mt 7,9-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 27231 KB
2022.11.20.10:00 - Szepesy László
ISTENKÖZPONTÚ ARANYSZABÁLY
- Mt 7,12  - Róm 13,8-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 28904 KB
2022.12.08.18:00 - Szepesy László
HOVÁ VEZET AZ UTAD?
- Mt 7,13-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 23236 KB
2023.02.02.18:00 - Szepesy László
ŐRIZKEDJETEK A HAMIS PRÓFÉTÁKTÓL
- Mt 7,15-16a
Szöveges anyag
Hanganyag: 24866 KB
2023.02.05.08:00 - Szepesy László
GYÜMÖLCSEIKRŐL ISMERITEK MEG ŐKET
- Mt 7,20  - Mt 7,15-20
Hanganyag: 26214 KB2023.02.16.18:00 - Szepesy László
HITBŐL ÉLNI, SZÓVAL ÉS TETTEL
- Mt 7,21-23
2023.03.12.10:00 - Szepesy László
NE CSAK HALLGASD, CSELEKEDD!
- Mt 7,24-27  - Ez 33,30-33

Eszt 8

A zsidók szabadulása1Azon a napon Ahasvérós király Eszter királynénak adta Hámánnak, a zsidók ellenségének a házát. Mordokaj pedig bemehetett a király elé, mert Eszter megmondta, hogy az ő hozzátartozója. 2A király lehúzta pecsétgyűrűjét, amelyet visszavett Hámántól, és odaadta Mordokajnak. Eszter pedig Mordokajt Hámán házának a felügyelőjévé tette.
3Azután ismét beszélt Eszter a királlyal, lába elé borult, és sírva kért kegyelmet tőle, hogy hiúsítsa meg az agági Hámán gonosz tervét, amelyet a zsidók ellen kigondolt. 4A király kinyújtotta Eszter felé az aranypálcát. Eszter fölkelt, megállt a király előtt, 5és ezt mondta: Ha jónak látja a király, ha jóindulattal van irántam, ha helyesnek tartja a király, és kedves vagyok neki, adjon ki egy iratot, hogy vonják vissza az agági Hámánnak, Hammedátá fiának a tervét tartalmazó leveleket, amelyeket azért írt, hogy valamennyi királyi tartományból kipusztítsák a zsidókat. 6Mert hogyan tudnám elnézni azt a veszedelmet, amely népemre vár, és hogyan tudnám elnézni rokonaim pusztulását?
7Ahasvérós király így felelt Eszter királynénak és a zsidó Mordokajnak: Hámán házát már Eszternek adtam, őt pedig felakasztották, mert kezet emelt a zsidókra. 8Ti meg írjatok a király nevében, amit a zsidók érdekében jónak láttok, és pecsételjétek le a király gyűrűjével. Mert az az irat, amelyet a király nevében írtak, és a király gyűrűjével pecsételtek le, visszavonhatatlan.
9Akkor tehát hívatták a királyi írnokokat a harmadik hónap, vagyis sziván hónap huszonharmadikán, és mindent Mordokaj parancsa szerint írtak meg a zsidóknak, a kormányzóknak, a helytartóknak és a tartományok vezetőinek Indiától Etiópiáig százhuszonhét tartományba, minden egyes tartománynak a saját írásával és minden egyes népnek a maga nyelvén; a zsidóknak is a maguk írásával és a maguk nyelvén. 10Ahasvérós király nevében írták, és a király gyűrűjével pecsételték le. Lovas futárokkal, akik a királyi ménes postalovain vágtattak, leveleket küldtek, 11amelyekben megengedte a király, hogy az egyes városokban lakó zsidók összegyűljenek életük védelmére, sőt hogy elpusztíthassák, legyilkolhassák és megsemmisíthessék azokat, akik a népek közül és a tartományokból rájuk támadnak a gyermekekkel és asszonyokkal együtt, vagyonukat pedig zsákmányként elvehessék. 12Ahasvérós király minden tartományában ugyanazon a napon, a tizenkettedik hónap, vagyis adár hónap tizenharmadikán 13az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen a zsidók azon a napon, és álljanak bosszút ellenségeiken. 14A futárok királyi postalovakra ülve lázas sietséggel indultak útnak a király parancsával, Súsán várában pedig kihirdették a törvényt.
15Ezután Mordokaj bíborkék és hófehér királyi ruhában, nagy aranykoszorúval és fehér lenvászonból meg bíborvörös gyapjúból készített palástban távozott el a királytól, Súsán városa pedig ujjongva örvendezett. 16A többi zsidóra is felvirradt az öröm, vidámság és megbecsülés napja. 17Minden egyes tartományban és minden egyes városban, ahová csak a király törvényerejű parancsa eljutott, örültek, vigadtak, lakomáztak és ünnepeltek a zsidók. Az ország lakossága közül sokan zsidókká lettek, mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés.

Nincsenek prédikációk Eszt 8 alapján.


RÉ48 274 RÉ21 741

Hosted by 87.229.84.9 (HostingBazis)