2024-06-23

Mt 2, 19-23

Visszatérés Názáretbe19Heródes halála után, íme, az Úr angyala álomban megjelent Józsefnek Egyiptomban, 20és ezt mondta: Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izráel földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. 21Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izráel földjére ment. 22Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik apja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea vidékére ment; 23és amikor odaért, egy Názáret nevű városban telepedett le, hogy beteljesedjék, amit a próféták mondtak: „Názáretinek fogják őt nevezni.”

Prédikációk Mt 2 alapján:

Hanganyag: 19118 KB1986.12.21.10:00 - Cseri Kálmán
LÉGY CSILLAG
- Fil 2,15  - Mt 2,7-11
Hanganyag: 20406 KB1989.12.24.10:00 - Cseri Kálmán
A BÖLCSEK
Szerkesztői megjegyzés:
nagyon rossz hangminőség

 Családi istentisztelet  Karácsony 

- Mt 2,1-12
Hanganyag: 22736 KB1991.12.25.12:25 - Cseri Kálmán
HOGYAN FOGADOD JÉZUST?
 Karácsony 

- Mt 2,13-16  - Mt 2,1-12
Hanganyag: 18418 KB1992.12.20.10:00 - Cseri Kálmán
NAGY ÖRÖM
Szerkesztői megjegyzés:
hanghibák a felvételben, kezdő ének nélkül

 Családi istentisztelet 

- Mt 2,1-12
Hanganyag: 19512 KB1992.12.25.18:00 - Cseri Kálmán
ISTEN MOSOLYA
Szerkesztői megjegyzés:
kezdő ének nélkül

 Karácsony 

- Mt 2,9-10  - Mt 2,1-12
Hanganyag: 21393 KB1997.01.01.08:00 - Cseri Kálmán
AZ ÚR URALKODIK
 Újév 

- Mt 2,3-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 21463 KB
1997.12.25.18:00 - Cseri Kálmán
KISDEDKÉNT IS ISTEN
 Karácsony 

- Ézs 9,5-7  - Mt 2,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 21400 KB
1998.12.20.10:00 - Cseri Kálmán
MINDVÉGIG
családi istentisztelet
 Családi istentisztelet 

- Mt 2,1-12
Hanganyag: 21032 KB1998.12.26.10:00 - Varga Róbert
AMIT HALLOTTAK ÉS LÁTTAK
 Karácsony 

- Lk 2,15-20  - Mt 2,1-12
Hanganyag: 20607 KB1998.12.27.10:00 - Földvári Tibor
KI VAN A SZÍNFAL MÖGÖTT?
- Mt 2,13-23  - Ézs 41,8-14;17-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 21725 KB
2002.12.25.11:00 - Cseri Kálmán
KINCSEIKET KITÁRTÁK
 Karácsony 

- Mt 2,11  - Mt 2,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 20266 KB
2002.12.26.18:00 - Varga Róbert
TESTTÉ LETT KEGYELEM
 Karácsony 

- Jn 1,14  - Mt 2, 7-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 21090 KB
2003.01.01.10:00 - Cseri Kálmán
KIJELENTÉST KAPTAK
 Újév 

- Mt 2,12  - Jn 10,1-11
Hanganyag: 37543 KB2003.12.20.17:00 - Földvári Tibor
IFI KARÁCSONY
- Mt 2,1-12
Hanganyag: 21143 KB2003.12.21.08:00 - Pataki András
MEGOLDÁS - BETLEHEMBŐL
- Mt 2,1-6; Mik 5,1-3
Hanganyag: 17827 KB2007.12.23.08:00 - Földvári Tibor
ÖRÜLJETEK AZ ÚR OLTALMÁBAN
- Mt 2,13-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21976 KB
2007.12.23.10:00 - Földvári Tibor
ÖRÜLJETEK AZ ÚR OLTALMÁBAN
- Mt 2,13-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21845 KB
2007.12.30.10:00 - Varga Róbert
DÁVID ÉS GÓLIÁT
- 1Sám 17, 21 - válogatott versek  - Mt 2,13-15
Hanganyag: 28023 KB2009.12.20.10:00 - Földvári Tibor
MIT JELENT JÉZUST IMÁDNI? (családi karácsony)
- Mt 2,1-12
Hanganyag: 64181 KB2009.12.20.18:00 - Cseri Kálmán
ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT
- Mt 2,1-2
Hanganyag: 22113 KB2009.12.27.10:00 - Földvári Tibor
A MEGVETETT NÁZÁRETI
- Mt 2,19-23  - Jn 1,44-52
Szöveges anyag
Hanganyag: 20407 KB
2011.12.18.08:00 - Horváth Géza
AZÉRT JÖTTÜNK, HOGY IMÁDJUK ŐT
- Mt 2,2  - Mt 2,1-12
Hanganyag: 25383 KB2011.12.18.10:00 - Horváth Géza
AZÉRT JÖTTÜNK, HOGY IMÁDJUK ŐT
Szerkesztői megjegyzés:
Családi karácsony

- Mt 2,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 6439 KB
2012.12.25.08:30 - Horváth Géza
AZ AJÁNDÉK
 Karácsony 

- 2Kor 9,15  - Mt 2,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 27239 KB
2013.12.29.10:00 - Földvári Tibor
A NÁZÁRETI
- Mt 2,19-23  - Jn 1,44-52
Szöveges anyag
Hanganyag: 25074 KB
2014.12.28.10:00 - Szepesy László
"EGYIPTOMBÓL HÍVTAM EL AZ ÉN FIAMAT"
- Mt 2,15  - Mt 2,13-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 34420 KB
2016.12.25.11:00 - Horváth Géza
HÓDOLJ AZ ÚR ELŐTT!
 Karácsony 

- Mt 2,1-6  - Mt 4,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 28173 KB
2017.12.28.18:00 - Földvári Tibor
JÓZSEF ENGEDELMESSÉGE
- Mt 2,19-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 27535 KB
2018.12.25.08:30 - Horváth Géza
IGEI VEZETÉS
 Karácsony 

- Mt 2,1-2;11-12  - Mt 2,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 25817 KB
2019.12.22.08:00 - Szepesy László
ISTEN ÜZENETE
- Mt 2,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 26145 KB
2019.12.26.10:00 - Szepesy László
KIRÁLY SZÜLETETT
- Mt 2,2  - Mt 2,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 27717 KB
2021.12.25.08:30 - Horváth Géza
AKIK MENNEK ÉS AKIK MARADNAK
- Mt 2,7-8; Lk 2,15-20  - Lk 2,8-20

Ezsd 6

Dárius rendelete1Ekkor Dárius parancsot adott, hogy nézzenek utána ennek a levéltárban, ahol a kincseket szokták elhelyezni Babilóniában. 2És találtak Ahmetá várában, Média tartományában egy irattekercset, amelyre ez volt följegyezve emlékeztetőül: 3„Círus király uralkodásának első évében parancsot adott Círus király Isten jeruzsálemi házára nézve: Építsék fel azt a templomot, legyen olyan hely, ahol áldozatokat mutatnak be! Maradjanak meg régi alapjai! Legyen a magassága hatvan könyök, szélessége is hatvan könyök! 4Három sor legyen kőtömbökből, és egy sor fából. A költségeket a királyi palota fedezze! 5Sőt Isten házának az arany- és ezüstedényeit is, amelyeket Nebukadneccar hozott el a jeruzsálemi templomból, és vitt Babilonba, vigyék vissza, hadd kerüljenek újra a helyükre, a jeruzsálemi templomba, és helyezzék el azokat az Isten házában.”
6Most azért Tattenaj, a Folyamon túli tartomány helytartója, Setar-Bóznaj és hivatalnoktársaik, a Folyamon túli tisztviselők, tartsátok távol tőlük magatokat! 7Hagyjátok, hogy a zsidók helytartója és a véneik Isten házán munkálkodjanak, és fölépíthessék Isten házát a régi helyén!
8Arra is parancsot adok, hogy mit kell tennetek a zsidók véneinek támogatására Isten házának az építésében: a király jövedelméből, a Folyamon túli adóból pontosan adják meg a költségeket ezeknek a férfiaknak, hogy ne legyen fennakadás. 9Adják meg nekik napról napra hiánytalanul, amire még szükség van: bikákat, kosokat és bárányokat égőáldozatul a menny Istenének, továbbá búzát, sót, bort és olajat a jeruzsálemi papok rendelkezése szerint, 10hogy mutassanak be kedves illatú áldozatot a menny Istenének, és imádkozzanak a királynak és fiainak az életéért. 11Arra is parancsot adok, hogy ha valaki ezt a rendeletet megszegi, annak a házából vegyenek ki egy gerendát, állítsák fel, őt pedig szegezzék fel rá, és a házát tegyék szemétdombbá emiatt. 12Az az Isten pedig, akinek ott lakik a neve, pusztítson el minden olyan királyt és népet, aki arra vetemedik, hogy megszegve ezt a rendeletet lerombolja Istennek ezt a házát Jeruzsálemben! Én, Dárius adtam ezt a parancsot, pontosan végre kell hajtani!
Az új templom fölszentelése13Akkor Tattenaj, a Folyamon túli tartomány helytartója és Setar-Bóznaj meg hivatalnoktársaik pontosan végrehajtották azt a rendeletet, amelyet Dárius király kiadott. 14Így a júdai vének sikeresen folytatták az építkezést Haggeus prófétának és Zakariásnak, Iddó fiának a próféciái szerint. Be is fejezték az építkezést, ahogyan Izráel Istene megparancsolta, és Círus, Dárius meg Artahsasztá perzsa királyok elrendelték. 15Dárius király uralkodásának hatodik évében, adár hónap harmadik napjára készítették el a templomot.
16Akkor Izráel fiai, a papok, a léviták meg a többiek, akik a fogságból hazatértek, örvendezve megünnepelték Isten házának a fölszentelését. 17Isten házának a fölszentelésekor száz bikát, kétszáz kost és négyszáz bárányt mutattak be áldozatul, tizenkét kecskebakot pedig vétekáldozatul egész Izráelért, Izráel törzseinek a száma szerint. 18Azután Isten szolgálatába állították Jeruzsálemben a papokat rendjeik szerint és a lévitákat osztályaik szerint, ahogyan meg van írva Mózes könyvében.
19A fogságból hazatértek ezután megtartották a páskát az első hónap tizennegyedik napján. 20Mert a papok és a léviták egy emberként megtisztították magukat, mindnyájan tiszták lettek, és levágták a páskabárányt mindazoknak, akik a fogságból hazatértek, szolgatársaiknak, a papoknak és önmaguknak. 21És megették azt a fogságból hazatért izráeliek meg mindazok, akik hozzájuk csatlakozva elkülönültek az ország pogány népeinek a tisztátalanságától, és az ÚRhoz, Izráel Istenéhez folyamodtak. 22Megtartották a kovásztalan kenyerek ünnepét is hét napon át örvendezve, mert megörvendeztette őket az ÚR azzal, hogy hozzájuk fordította Asszíria királyának a szívét, az pedig támogatta őket, hogy dolgozhassanak Istennek, Izráel Istenének a házán.

Prédikációk Ezsd 6 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21305 KB
2019.02.24.08:00 - Horváth Géza
HOGY HALAD BELSŐ ÉPÍTKEZÉSÜNK?
- Ezsd 6,3  - Ezsd 9,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 27419 KB
2022.07.03.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR KEZÉNEK MUNKÁJA A VEZETŐK DÖNTÉSEIBEN IS
- Ezsd 6,1-12  - Ezsd 1,1-4

RÉ48 69 RÉ21 69

Hosted by 87.229.84.9 (HostingBazis)