2024-04-25

1Jn 2, 1-6

Krisztus parancsolatainak megtartása1Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus, 2mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért, de nemcsak a miénkért, hanem az egész világ bűnéért is.
3Abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. 4Aki azt mondja, hogy ismeri őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság, 5aki pedig megtartja az ő igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete. Ebből tudjuk meg, hogy őbenne vagyunk. 6Aki azt mondja, hogy őbenne marad, annak magának is úgy kell élnie, ahogyan ő élt.

Prédikációk 1Jn 2 alapján:

Hanganyag: 21622 KB1989.12.07.18:00 - Cseri Kálmán
KÍSÉRTÉSEK
Keresztyén élet a gyakorlatban sorozat 5.
Szerkesztői megjegyzés:
rossz hangminőség

- 1Jn 2,15-17
Szöveges anyag
1997.08.07.10:00 - Cseri Kálmán
VESZÉLYEK
 Veszélyek 

- 1János 2,15  - János 3,16
Szöveges anyag
Hanganyag: 21118 KB
2001.09.23.18:00 - Cseri Kálmán
MEGMARADÓ ÉRTÉKEK
- 1Jn 2, 17
Szöveges anyag
Hanganyag: 17518 KB
2009.05.21.18:00 - Cseri Kálmán
VAN SZÓSZÓLÓNK
- 1Jn 2,1-2
Szöveges anyag
Hanganyag: 19951 KB
2014.05.29.18:00 - Horváth Géza
VAN SZÓSZÓLÓNK AZ ATYÁNÁL
- 1Jn 2,1
Szöveges anyag
Hanganyag: 32658 KB
2015.12.25.08:30 - Horváth Géza
NYILVÁNVALÓ SZERETET
 Karácsony 

- 1Jn 4,9-10  - Lk 2,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 25605 KB
2021.12.05.08:00 - Szepesy László
MARADJATOK ŐBENNE
- 1Jn 2,28  - Lk 12,40-48
Szöveges anyag
Hanganyag: 28165 KB
2022.06.19.10:00 - Szepesy László
AZ ATYA SZERETETE
- 1Jn 2,15  - Mt 6,19-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 22192 KB
2022.06.26.08:00 - Horváth Géza
BŰNBOCSÁNATUNK KRISZTUSBAN
- 1Jn 2,12  - Zsid 10,11-18
2023.04.07.10:00 - Horváth Géza
ENGESZTELÉST SZERZETT
- 1Jn 2,2a  - Mt 27,45-55

Józs 18

Az ország többi részének összeírása1Izráel fiainak egész közössége összegyűlt Sílóban. Ott helyezték el a kijelentés sátrát, miután meghódolt előttük az ország.
2Izráel fiai között ekkor még hátra volt hét olyan törzs, amelyeknek nem osztották ki az örökségét. 3Akkor ezt mondta Józsué Izráel fiainak: Meddig késtek még? Miért nem mentek el, és veszitek birtokba azt a földet, amelyet nektek adott atyáitok Istene, az ÚR? 4Hozzatok ide törzsenként három férfit, hogy elküldjem őket. Induljanak el, járják be az országot, készítsenek róla leírást örökségüknek megfelelően, majd jöjjenek vissza hozzám. 5Azután osszátok fel magatok között hét részre! Júda maradjon meg a maga területén délen, József háza is maradjon meg a maga területén északon. 6Ti tehát készítsetek leírást arról a földről, a hét birtokrészről, és hozzátok ide hozzám, hogy itt, Istenünknek, az ÚRnak színe előtt kisorsoljam azokat közöttetek. 7De a lévitáknak nincs birtokrésze közöttetek, mert az ÚR papi szolgálata az ő örökségük. Gád, Rúben és Manassé törzsének a fele pedig már megkapta a maga örökségét keleten, a Jordánon túl, amelyet Mózes, az ÚR szolgája adott nekik.
8El is indultak azok a férfiak, és elmentek. Amikor útra keltek, megparancsolta nekik Józsué, hogy készítsenek leírást az országról. Ezt mondta: Menjetek el, járjátok be az országot, és készítsetek róla leírást! Azután térjetek vissza hozzám, és én kisorsolom köztetek itt, Sílóban, az ÚR színe előtt. 9Elmentek tehát a férfiak, bejárták az országot, és egy könyvben leírást készítettek a városokról a hét birtokrész szerint, azután visszamentek Józsuéhoz a sílói táborba. 10Józsué pedig sorsot vetett nekik Sílóban, az ÚR színe előtt, és szétosztotta ott Józsué az országot Izráel fiai között, elkészített felosztásuk szerint.
Benjámin öröksége11A sorsolás először Benjámin fiainak törzsére, annak nemzetségeire esett. A sorsolásban nekik jutott terület Júda fiai és József fiai közé esett. 12Határuk az északi oldalon a Jordánnál kezdődik, majd fölmegy a határ a jerikói hegyhátra északon; azután a hegyvidéken át megy nyugat felé, és a bét-áveni pusztánál ér véget. 13Onnan továbbmegy a határ Lúz felé, a lúzi, azaz bételi hegyháttól délre. Azután lemegy a határ Atrót-Addár felé a hegyvidéken, Alsó Bét-Hóróntól délre. 14Majd elkanyarodik a határ, és a nyugati oldalon dél felé fordul; attól a hegytől délre, amely Bét-Hórónnal szemben van, és Kirjat-Baalnál, azaz Kirjat-Jeárímnál, Júda fiainak a városánál végződik. Ez a nyugati oldal.
15A déli oldal Kirjat-Jeárím szélénél kezdődik. Elkezdődik a határ nyugaton, és elér a Mé-Neftóah-forráshoz. 16Innen lemegy a határ annak a hegynek a lábához, amely a Ben-Hinnóm-völggyel átellenben van, a Refáím-völgytől északra. Azután lemegy a Hinnóm-völgybe, a jebúszi hegyhátra dél felé; lemegy a Rógél-forráshoz, 17majd északnak kanyarodik, és elér Én-Semesig, ahonnan kiér Gelílótig, az Adummím-hágóval szemben, és lemegy a rúbeni Bóhan sziklájáig. 18Azután átmegy az Arábá-völggyel szemben levő hegyhátra észak felé, és lemegy az Arábá-völgybe. 19Majd átmegy a határ a Bét-Hoglá-hegyhátra észak felé, és a határ a Sós-tenger északi öblénél végződik, a Jordán déli végénél. Ez a déli határ. 20A keleti oldalon a Jordán határolja. Ez Benjámin fiainak az öröksége és határaik körös-körül nemzetségeinek megfelelően.
21Ezek Benjámin fiai törzsének a városai nemzetségeinek megfelelően: Jerikó, Bét-Hoglá és Émek-Kecíc. 22Bét-Arábá, Cemárajim és Bétel, 23Avvím, Párá és Ofrá, 24Kefar-Ammóná, Ofní és Geba. Tizenkét város, falvaival együtt. 25Gibeón, Rámá és Beérót, 26Micpe, Kefírá és Mócá, 27Rekem, Jirpeél és Taralá, 28Céla, Elef és Jebúsz, azaz Jeruzsálem, továbbá Gibat és Kirjat. Tizennégy város, falvaival együtt. Ez Benjámin fiainak az öröksége nemzetségeiknek megfelelően.

Nincsenek prédikációk Józs 18 alapján.


RÉ48 184 RÉ21 269

Hosted by 87.229.84.9 (HostingBazis)