2024-06-14
IGYEKEZZ! (1)
„Maradjatok énbennem!”
Jn 15,4

Elhatározásaidat illetően. Az Úr Jézus az Ő Szellemét a váltság alapján helyezte belém, nekem pedig ki kell formálnom magamban türelmesen azt a gondolkozást, amely teljes összhangban van Urammal. Nem Isten fogja véghezvinni, hogy Jézushoz hasonlóan gondolkozzam, nekem magamnak kell ezt megtennem; foglyul kell ejtenem minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék Krisztusnak (2Kor 10,5). „Maradjatok énbennem” - értelmi kérdésekben, a pénzügyekben és minden olyan dologban, ami az emberi életet azzá teszi, ami. Nem élünk beskatulyázva egy kellemes kis helyen.

Nem akadályozom-e Istent, hogy belenyúljon életkörülményeimbe azáltal, hogy azt gondolom, hogy ez akadályozza a vele való közösségemet? Micsoda orcátlanság ez. Nem számítanak az életkörülményeim, éppolyan biztosan maradhatok Jézusban ezek között is, mint az imaórán. Nem nekem kell a körülményeimen változtatnom. Urunk zavartalanul megmaradt az Atyában, otthon volt Istennél, bárhova vitte is Őt. Soha nem Ő maga választotta meg életkörülményeit, hanem mindenben alázatos volt Atyja rendelkezései iránt. Gondolj Urunk életének csodálatos nyugalmára! Mi izgatottan és nyugtalanul nézünk Istenre; nincs meg bennünk a Krisztussal az Istenben elrejtett élet derűs nyugalma (Kol 3,3).

Gondolj azokra a dolgokra, amelyek kilendítenek a Krisztusban maradásból - „Igen, Uram, benned maradok, de várj csak még egy percet, ezt meg kell tennem; Igen, amikor ezt befejeztem, benned maradok; Csak teljen el ez a hét, és minden rendben lesz, akkor benned maradok.” Rajta! Maradj benne most! Eleinte még igyekezned kell erre, amíg annyira részévé válik életednek, hogy öntudatlanul is benne maradsz. Határozd el, hogy Jézusban maradsz, bárhol légy is most, vagy bárhová állítana is a jövőben.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Jn 15 alapján:

Hanganyag: 18821 KB1987.03.29.10:00 - Cseri Kálmán
GYÜMÖLCSTERMÉS
- Jn 15,4  - Jn 15,1-8
Hanganyag: 17777 KB1989.01.01.10:00 - Cseri Kálmán
ISTENI KÜLDETÉSÜNK: MISSZIÓ ÉS DIAKÓNIA
 Újév 

- Jn 15,16
Hanganyag: 19745 KB1992.03.22.18:00 - Cseri Kálmán
SOK GYÜMÖLCSÖT TEREM
Szerkesztői megjegyzés:
apostoli köszöntés és énekek nélkül

- Jn 15,1-8
Hanganyag: 20393 KB1993.01.24.18:00 - Cseri Kálmán
GYÜMÖLCSTERMÉS
- Jn 15,1-8
Hanganyag: 17258 KB1993.01.31.18:00 - Cseri Kálmán
SZENVEDÉS JÉZUSÉRT
- Jn 15,18-21
Hanganyag: 19775 KB1996.11.17.18:00 - Cseri Kálmán
BÉKESSÉG ÉS ÖRÖM
Mit kapott a hívő? 4.

- Jn 14,27; 15,11
Szöveges anyag
Hanganyag: 20730 KB
1999.01.07.18:00 - Földvári Tibor
SZERETETÉBEN MARADNI
- Jn 15,7-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 20831 KB
2002.07.21.10:00 - Földvári Tibor
HA IGAZSÁGTALANUL SZENVEDSZ ...
- 1Pt 2,13-25  - Jn 15, 9-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 20297 KB
2003.02.23.10:00 - Cseri Kálmán
1. KETTEN - HÁRMASBAN
 Család  Házasság 

- Jn 15,5  - Mt 14,15-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 21529 KB
2003.11.16.10:00 - Cseri Kálmán
3. ISTEN AKARATA
- Kol 1,9-14  - Jn 15,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 4123 KB
2005.07.10.10:00 - Varga Róbert
BOLDOG ÜLDÖZÖTTEK 10.
- Mt 5, 11-12  - Jn 15, 18-25
Szöveges anyag
Hanganyag: 21925 KB
2006.02.26.10:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
6. HA GYŰLÖL A VILÁG...

- Jn 15,18-19  - Lk 20,20-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 21442 KB
2007.01.07.10:00 - Varga Róbert
NEKTEK, BARÁTAIMNAK MONDOM
- Lk 12,1-12  - Jn 15,12-17
Hanganyag: 18199 KB2007.10.18.18:00 - Varga Róbert
TI AZ ÉN BARÁTAIM VAGYTOK
- Jn 15,12-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.09.11.08:00 - Horváth Géza
AZ IGAZI SZŐLŐTŐ
- Jn 15,1; 5  - Jn 15,1-8
Hanganyag: 18466 KB2012.05.28.10:00 - Virág Balázs
VIGASZTALÓ
- Jn 15,26  - 2Kor 1,1-5
Szöveges anyag
Hanganyag: 27413 KB
2016.01.10.10:00 - Horváth Géza
KÉSZSÉG A JÓRA
- Zsid 13,20-21  - Jn 15,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 27089 KB
2016.06.19.10:00 - Horváth Géza
JÓ FA JÓ GYÜMÖLCSE
- Lk 6,43-44  - Jn 15,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 29674 KB
2017.10.15.10:00 - Pétery-Schmidt Zsolt
SZERESSÉTEK EGYMÁST!
- Jn 15,9-12  - Jn 15,9-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 30138 KB
2017.10.22.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS ÉS TANÍTVÁNYAI ÖRÖME
- Jn 15,11
Szöveges anyag
Hanganyag: 27347 KB
2018.05.27.10:00 - Szepesy László
A SZENTHÁROMSÁGRÓL
- Jn 15,26  - Jn 10,27-39
Szöveges anyag
Hanganyag: 25516 KB
2018.11.25.10:00 - Horváth Géza
NE LEGYÉL GYÜMÖLCSTELEN!
- Tit 3,13-14  - Jn 15,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 25058 KB
2019.04.07.10:00 - Földvári Tibor
A GYÜMÖLCSÖT JÉZUS TERMI
- Jn 15,1-11  - Zsolt 80,9-20
Hanganyag: 22792 KB2020.06.25.18:00 - Czakó Zoltán
KRISZTUSBAN
- Jn 15,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 27045 KB
2021.03.18.18:00 - Horváth Géza
TEREMTÉL-E?
- Jn 15,1-5
Hosted by 87.229.84.9 (HostingBazis)