PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK

Pasarét, 2010. május 9.
(vasárnap)

Földvári Tibor


VAN ISTEN AZ ÉGBEN


Alapige: Dán 2,27-36

Dániel így válaszolt a királynak: A titkot, amelyet a király kérdezett, bölcsek, varázslók, mágusok és csillagászok nem tudják megfejteni a királynak. De van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja. Ő azt tudatta Nebukadneccar királlyal, hogy mi fog történni az utolsó napokban. A te álmod és az a látomás, amelyet fekvőhelyeden láttál, ez volt: Te, ó király, azon töprengtél fekvőhelyeden, hogy mi fog történni ezután. A titkok kijelentője pedig tudatta veled, hogy mi fog történni. Előttem pedig ez a titok nem azért tárult föl, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bármely élő emberben, hanem azért, hogy a magyarázat a királynak tudomására jusson, és hogy megtudd, amin magadban töprengsz. Neked, ó király, látomásod volt: egy nagy szobrot láttál. A szobor hatalmas és roppant fényes volt. Előtted állt, és rettenetes volt ránézni is. Ennek a szobornak a feje színaranyból volt, a melle és a karjai ezüstből, a hasa és az oldala rézből, a lábszárai vasból, lábai pedig részint vasból, részint cserépből voltak. Miközben nézted, egy kő zuhant le anélkül, hogy valaki hozzányúlt volna, ledöntötte a szobrot vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzta az egészet. Összezúzódott a vas, a cserép, a réz, az ezüst és az arany, és olyan lett az egész, mint nyári szérűn a polyva, amelyet elvisz a szél, és nyomát sem lehet találni. A kő pedig, amely ledöntötte a szobrot, nagy heggyé lett, és elfoglalta az egész földet. Ez az álom, és a magyarázatát is elmondjuk a királynak.


Imádkozzunk!

Mennyei Atyánk, valóban dicsőítünk és magasztalunk téged, mert te vagy a világ teremtője, alkotója, és köszönjük, hogy nemcsak fenntartod ezt a világot bölcsen, dicsőségesen, hanem ebben a fenntartó munkádban minket személyesen is használsz. Köszönjük Urunk, hogy feladatunk lehet a családban, a gyülekezetben, a munkahelyen, országunk számára isteni gondviselésedben. Köszönjük, hogy te nemcsak az ószövetségi időben, hanem ma is szólsz, üzensz és köszönjük, hogy ezáltal is munkálkodol bennünk és általunk. Arra kérünk, hadd halljuk meg ma is a te szavadat a gyülekezet közösségében. Mi azért jöttünk ide elsősorban, hogy téged imádjunk. De látod Urunk, hogy szükségünk van a te kegyelmes szavadra. Most is kérjük Urunk, hogy szabadíts meg minket mindentől, ami elválasztana tőled, tisztítsd meg a szívünket minden kételkedéstől és hamisságtól. Köszönjük, Urunk, hogy te a bűnbocsánat kegyelmét elvégezted Jézus Krisztusban. Őreá nézve könyörülj rajtunk. Arra kérünk, hogy minden fáradtságot is vegyél le rólunk, hadd tudjunk csak rád figyelni, lelkileg és fizikailag elcsendesedve előtted. Áldd meg kérünk azokat a társainkat, barátainkat, lelki testvéreinket, akik bármi miatt nem tudnak velünk lenni, kegyelmed legyen mellettük, velük. Hallgasd meg imádságunkat az Úr Jézus érdeméért.

Ámen.


Igehirdetés

Tudatosan álltam meg a történet felolvasásában ott, ahol még nem halljuk a magyarázatát. A történetben a király azt várja a tudósaitól, hogy az álmot is mondják el és annak megfejtését is, akkor elhiszi, ha elmondják. A tudósok erre nem voltak képesek, de mint hallottuk Dániel képes volt az álmot is megfejteni. Ha még nem olvastuk a teljes bibliai szöveget, akkor javasolom, hogy nézzük meg, hogyan hangzik pontosan a bibliai szövegben a magyarázata. Az igehirdetésben természetesen szeretném ezeket is elmondani.

Ebben a bibliai történetben van egy fontos mondat, ami meghatározza az egész Dániel könyvét is: "Van Isten a mennyben, aki a titkokat feltárja." A Károli fordításban így hangzik: "Van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti a királynak és Dánielnek."

Dániel és a barátai Kr. e. 605-ben kerültek babiloni fogságba fiatalként és Dániel megélhette 538-ban a nép hazatérését is Círusz király idejében. A konzervatív magyarázók azt hangsúlyozzák - reformátori alapokon -, hogy Dániel ezt a könyvét az 530-as években írhatta le. Ez azért fontos, mert akik először láthatták és olvashatták, a fogságban lévő nép lehettek, vagy már a fogságból hazatértek is, akik mindenképpen szenvedtek, de átélhették Isten szabadítását. A könyv egésze és ez a rész is bemutatja, hogy ki Izrael népének az Istene, milyen mindenható szuverén Úr, milyen bölcs az ő gondviselése, isteni terve.

Ez a mondat, hogy "Van Isten az égben, aki a titkokat feltárja" azt mutatja, hogy ő nemcsak cselekszik, hanem szól is hatalommal. Mindez része annak, hogy meghatározza a világtörténelem menetét, meghatározza népe történelmét, mindezt az ő országa érkezése miatt. Messiási ígéreteket fogalmaz meg a Dániel könyve és leírja azt is, hogy ebben az isteni műben hogyan van szerepe, személyes sorsa hogyan alakul és hogyan használja őt Isten. Az igemagyarázat során végig a "Van Isten, aki a titkokat feltárja" gondolatot szeretném hangsúlyozni, az üzenetben két személyhez kapcsolva, Nebukadneccarhoz és Dánielhez.

Lelkileg a mostani üzenetben arról van szó, hogyha arra gondolunk, amikor egy ilyen esős reggelen kicsit fáradtabban ébredtünk, nehezen kelünk fel, fáradtan elindulunk munkába, arra gondolunk milyen feladatok várnak ránk és lehet, hogy még a munkanap végén is fáradtnak érezzük magunkat; minden olyan lehangoló, de amikor a hívő ember egyszer csak mer arra gondolni, hogy ne a természet rendje alapján mérje le az ő fáradtságát, életét, hanem tekintsen valakire, aki minden felett Úrként uralkodik. Akkor lehet, hogy a természeti dolgok is megváltoztathatják az érzéseit. Egyszer jártam úgy, hogy megint esős reggel volt, fáradtan sétáltam le otthonról, aztán napközben hívtam telefonon édesanyámat, és ő arról áradozott, milyen jó, hogy esik, mert a homokos talajon kell az eső. Azóta tudom, hogy ami nekem talán rosszul esik, az lehet, hogy másnak nagyon is jó. Azóta tudom, hogy mindenfajta helyzetben így nézzek én is arra az Úrra, aki uralkodik és aki cselekszik, aki szól és aki munkálkodik.

Itt - hallottuk a történetben - Nebukadneccar, Babilon uralkodója nem tudott aludni, de amint kiderül ennek nagyon fontos oka volt, Isten ugyanis kijelentést akart neki adni. Amikor egyszer végre rádöbbentem - ezt az ismerős történetet olvasva - egy konfirmációs órára való készülésnél arra, hogy itt a pogány uralkodónak szól Isten kijelentése, nagyon meglepődtem. Dániel könyvét mindig úgy olvastam korábban, hogy neki szólnak a nagy titkok, s azóta tudom, hogy a 2. rész megdöbbentő igazsága, hogy Isten megszólítja a pogány birodalom uralkodóját. Ő ugyanis eszköze Istennek, nemcsak a fogságba vitelnél, hanem abban is, hogy Isten megismertesse az ő örök tervét, a messiási ígéretekre vonatkozó nagy terveit, használni akarja ezért Nebukadneccart. A Példabeszédek könyvében olvassuk, hogy valóban a király szíve olyan az Isten kezében, mint a víz folyása: "Mint a vizeknek folyása, olyan a király szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja azt." Isten Nebukadneccar szívét oda akarja hajtani, hogy elmondhassa rajta keresztül, mit készül tenni népével és a világbirodalmakkal a messiási ígéretek miatt.

Amikor készültem, szerettem volna kivetíteni projektorral azokat a világbirodalmakat, amelyeknek a látása megadatott ennek az uralkodónak; a Babiloni Birodalom, az ennél egy kicsit nagyobb Perzsa Birodalom, Nagy Sándor hódítása révén a Görög Birodalom és a végén a Római Birodalom, amelynek az életében már eljött a Messiás. Mivel mi mindezek után vagyunk, számunkra természetes, hogy ezek a világbirodalmak jöttek, mentek, de az isteni hatalom és az isteni terv valóban megvalósult, hiszen eljött a Messiás. Mi tudjuk, hogy az Úr Jézus meghalt, föltámadott, mennybe ment és uralkodik. De az ószövetségben is igaz volt, hogy van Isten az égben. Akkor még nem jött el a Messiás, de Isten egy pogány uralkodót felhasznál arra, hogy elmondja a fogságban lévő és a fogságból szabadult népnek is és szolgáinak, hogy mi a jelen, mi volt a közelmúlt és milyen bátorító a jövő.

A titok, vagy titkok arra utal, amit Mózes így mond a 5Móz 29, 29-ben: "A titkok az Úréi, a kijelentett dolgok a mieink és a mi fiainké." Ha viszont a titkot Isten kijelenti, akkor valóban ismerőssé lesz, kijelentéssé. Ezért aludt rosszul a király, ezért nem tudott nyugodtan álmodni sem. Megjegyzem, emiatt még Dánielék is életveszélybe kerültek, hiszen ők is - fiatalként -bekerültek egy nagyon magas beosztású pozícióba alig kezdik el a munkájukat szinte és máris kivégzés fenyegeti őket, mert a bölcsek nem tudták megfejteni az álmot. Azt az álmot amit a király olyan komolyan vesz, hogy még el sem akarja azt mondani, azt is a bölcsektől várja el. Emberileg ez történik, de Dániel nagyon kritikus helyzetben is tudja, hogy van Isten az égben, aki az álmokat, a titkokat megjeleníti, megfejti. Ő még életveszélyben van, de azt tudja, hogy mi van, ha az Úr szól Nebukadneccarnak, aki lehet, hogy pogány uralkodó, de Isten eszköze lehet akkor is.

Mi tudjuk, hogy valóban megdöbbentő kijelentést kapott a király. A Károli fordítás egyik versben így mondja: "hogy megértsed szívednek gondolatait", tehát Isten nemcsak egy álmot adott a királynak, hanem kifejezetten szerette volna rajta keresztül kijelenteni az ő akaratát, tervét. A király, amikor gondolkodik, a "szíve gondolatai" azt jelenti, hogy teljesen áthatja mindenét az, amit átél, Isten révén él át, ő is foglalkozni akar vele, érdekli, azért olyan dühös, hogy senki nem fejti meg neki. De Dániel ekkor is tudhatja, hogy az Úr mindenható és eszköze lehet még egy pogány uralkodó is.

Az üzenet első részénél azért kell itt megállni, mert ez akkor volt, és ott. De mi a helyzet ma? Hiszen elérkezett Isten országa, eljött a Messiás, beteljesedett az, amiről a király is álmodott és megmagyarázott Dániel neki. Az álomképben egy kis kő leesett és összezúzta a szobrot, ami viszont nagy heggyé lett. Ez Isten országára vonatkozik - a folytatásból ez kiderül. Jézus valóban meghalt, föltámadt, mennybe ment és uralkodik: "Nékem adatott minden hatalom mennyben és földön." Viszont valamilyen módon mi is várjuk Isten országát, mégiscsak már eljött, de még nem a maga teljességében és ilyen módon hasonló helyzetben vagyunk mi is, mint Dániel és Nebukadneccar.

Az Úr ma is készíti az ő országa dicsőséges eljövetelét, a Messiás érkezését, azét, aki eljött és megváltott minket, de aki eljövendő, hogy megmutassa, milyen is ez az ország valójában. Addig is a birodalmak keletkezhetnek és múlhatnak el. Polgári demokráciában is a vezetők változhatnak, de az Úr uralkodik, van Isten az égben, aki megjelenteti a titkokat. Ma is lehetnek olyan vezetők, akiket Isten használhat, akik lehetnek Isten eszközei? A válasz erre egyértelműen az - éppen a mai ige fényében is -, hogy igen.

Kálvin amikor Isten akaratáról beszél a Hegyi beszédben, ahol azt a részt magyarázza, amit így szoktunk imádkozni: Legyen meg a te akaratod, így érvel, "Isten akarata történik meg akkor, amikor gondviselésének titkos határozatai teljesednek, bár az emberek nyakasan gondolkoznak az ellenkezőjén." A reformátor idejében is a világi vezetők, még Genfben is, nagyon ellene voltak az Úr ügyének. A reformátor sok mindent szeretett volna elérni és nem tudta. Amikor azt mondja, hogy Isten akarata teljesül, akkor is, ha néha az emberek nyakasan ellene tesznek, ezzel azt mondja ki, hogy lehet, hogy a világi vezető nem akar Isten akaratának engedelmeskedni, sőt ellene akar tenni, de Isten akkor is uralkodik és ha kell akarata ellenére tudja használni.

Nekünk, amikor a mi vezetőinkre gondolunk, vagy az Európai Unió vezetőire, vagy a világ híresebb vezetőire, nagyon fontos, hogy ne azt nézzük, hogy kik ők önmagukban, hanem nekünk mindig azt kell nézni, hogy van Isten az égben, aki kijelenti a titkokat, aki hatalmasan uralkodik és az ő eszközei a vezetők. Csak az történik az ő népével is minden időben, ami az Úrnál el lett döntve. Ma is vannak olyan országok, ahol üldözik a keresztyéneket, Dánielék is fogságban voltak. Minket nem üldöznek. Nem tudom, hogy mi hogyan gondolkodunk a mai magyar életről, hogy érezzük magunkat mostanában, mit várunk az új kormánytól, vagy a parlamenttől, de azt sose felejtsük el, testvérek, akkor is kegyelemre szorul Isten népe, minden állami vezető, amikor a vezető istenfélő és akkor is, ha nem. Ha abba gondolunk bele, hogy Jézus jövetelét megelőzően, - ahogy Jézus maga megígéri - a világ nem a mennyország, sőt, "mivel a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül". Testvérek, az mindig kegyelem, ha a Jézus jövetelét megelőzően lehetnek istenfélő vezetők. Hogy ne éljenek vissza a hatalommal, hogy a helyüket kitölthessék minden időben a mi magyar vezetőink is, ahhoz nekünk is lehet, van feladatunk. De ahhoz nekik is kegyelemre van szükségük. Isten kegyelme az, amikor ma is, ahogyan az ókori időkben, Jézus idejében is, az ő isteni terve és akarata végbement, mindenek fölött ebben lehetnek eszközei a vezetők.

Mi hogy gondolkodunk a vezetőinkről, testvérek? Ez azért fontos, mert a második üzenetben már Dánielre figyelhetünk. Ő azt tudta meg Nebukadneccarról, hogy álmodott valamit és amikor megértette a kijelentést, akkor megtudta, hogy az Úr használja ezt a királyt. Nebukadneccarnak szólt az Úr kijelentése, de Dánielt használta fel a magyarázatban, hogy megérthesse. Itt olvastuk a Dániel, illetve a közös imádságuk kapcsán, hogy az egek Istenétől várják a segítséget és az irgalmat, ezért imádkoznak. Most újra szeretném aláhúzni, hogy Dániel és a három barátja, Hananjá, Misáel és Azarjá, nagyon mély élethelyzetben voltak, életveszélyben a király döntése, és a beosztásuk miatt. De Dániel ebben a kritikus helyzetben is megteszi azt, amit tehet, amíg teheti, illetve mindenképpen szeretne az Ura eszköze lenni. Itt az Ura alatt Istenre gondoljunk, de mivel Nebukadneccar hivatali vezetője volt, ezért rá is. Dániel bízik Istenben, mert tudja, van Isten az égben, aki fölötte áll a királynak és ha akarja, ezt a helyzetet megoldhatja.

Ő hozzá volt szokva ahhoz, hogy álmokat kell megfejteni és kész volt erre, de az a kérdés, hogy mit akar az Úr. Ezért fontos, hogy Dánielnek és a három barátjának az Istenbe vetett hite a közös imádságukban látszik először. Dániel szól a barátainak, jöjjenek, imádkozzanak közösen. Tudjuk, hogy Dániel egyedül is imádkozott, hűséggel, de itt úgy érezte, szólnia kell a barátainak, hogy az egek Istenétől kérjenek irgalmat, mert irgalom és kegyelem az, ha életben maradhatnak. Nem természetes, hogy elvárják Istentől, mondja meg, mit álmodott a király, az irgalom és kegyelem.

Nagyon fontos, hogy ők nem azért imádkoztak közösen, mert mást már nem tehettek. Nagyon hamis gondolkodás, hogy mindent megpróbálok, lobbizom, és ha nem megy, akkor a végén imádkozom Istenhez. Ők azért imádkoznak közösen, mert bíznak az egek Istenében, tudják, hogy kicsoda ő, a király fölött és fölöttünk is ő az Úr. Hiszen Dániel azt mondja: Atyáim Istene. Mi sokkal szorosabb kapcsolatban vagyunk ezzel az Úrral. Dániel is biztosan hitte azt, amit az 50. Zsoltár így ír: "Hívj segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, te pedig dicsőítesz engem." Dánieléknek személyes kapcsolatuk volt ezzel az Úrral, ezért automatikusan imádkoztak közösen.

Itt említem meg a mi személyes életünkre vonatkozóan, hogy Dánielék közös imádsága példa lehet arra, hogy egy házaspár közösen hogyan imádkozhat, vagy ha nagyobb gyerekek is vannak, akkor egy kis család hogyan imádkozhat. Vagy a gyülekezetben hogyan lehet imádkozni. A Máté evangéliuma 18. részében az Úr Jézus egyház fegyelemmel kapcsolatos tanításról beszél, amikor ezt a híres kijelentést teszi az imádságra vonatkozóan: "Hogyha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten, vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük."

A folytatásban Péter megkérdezi Jézustól, hogy hányszor lehet megbocsátani az én atyámfiának, ha vétkezik ellenem. Ilyen a szövegkörnyezet. A lelki testvérem vétkezett ellenem, még hétszer is megbocsáthatok neki? Hogy tudnánk együtt imádkozni egy lelki testvérrel, aki éppen megbántott bennünket, az képtelenség. Jézus azt mondja: "Ha ketten közületek egy akaraton". Dániel és a barátai egy akaraton voltak. Közöttünk, akik házasok és gyermeket nevelnek, tudnak együtt imádkozni? Vagy történni kell valami tragédiának, hogy végre együtt tudjunk imádkozni? Dánielék számára kritikus volt a helyzet, de nem a kritikus helyzet miatt imádkoztak együtt, hanem tudták, hogy van Isten az égben. Az 1Tim 2-ben Pál apostol arról ír, hogy Isten népének kell imádkoznia a vezetőiért, királyokért és minden feljebbvalókért. Az érvelésében azt mondja: Csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes Isten félelemmel és tisztességgel, mert ez kedves és jó dolog a mi megtartó Istenünk előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, s az igazság ismeretére eljusson, mert egy az Isten, egy a közbenjáró Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.

Dániel és a három barátja tudta, hogy Isten a Messiás érkezését készíti, ezért keletkeznek birodalmak, meg múlnak el, de elérkezik egyszer a Messiás, eljön Isten országa, ami örök ország. Mi az Úr Jézus után élve ebben az országban élünk, csak még nem a kiteljesedett formájában. Tudjuk, hogy ki a közbenjáró. Az ige azt mondja, hogyha együtt imádkozunk (Dán 2 gondolata alapján), még a vezetőinkért is lehet imádkozni. Amilyen válságban van ma a népünk, országunk, ne gondoljuk azt, hogy az Isten népe abba hagyhatja az imádkozást. Szükség van Isten népe imádságára, hogy az Úr kijelentethesse a titkokat, vezethesse a vezetőinket.

Amikor Dániel megkapja a választ, még azon az éjszakán azonnal hálaadó, illetve Istent dicsőítő imádságot mond. Ott mondja el, hogy kicsoda az ő Istene, milyennek bizonyul. Akkor még Dániel nem tudta, hogy mi lesz a folytatás, azt tudta, hogy az Úr megadta nekik, amit kértek, tudja, hogy mit álmodott a király és mi az álom magyarázata. Előre áldja Istent, aki bölcsességet és időt adott neki is, aki önmagában bölcs és erős. Dániel azt mondja: Atyáim Istene. Ezzel azt mondja ki, hogy az Úr úgy viselkedik vele, Nebukadneccarral, ahogy az atyáik idejében is tette, a múltban is Isten hatalmas dolgokat vitt végbe az övéiért. Itt is azt teszi, és milyen dolgok készülnek népe számára, ha majd beteljesedik az az ígéret, amiről a király álmodott. Dánielt áthatja teljesen az imádságában az Istenbe vetett bizalom ereje.

Még arról szeretnék szólni, hogy Dániel nemcsak imádkozott, hanem dolgozott is. "Orando et laborando" - mondja a debreceni kollégium felirata - imádkozva és dolgozva. Hogyan dolgozott Dániel társaival együtt? A helyén volt még a megfejtés előtt is. A király igen magas beosztásba állította őt, szólt a társai érdekében, akik szintén még magasabb beosztásba kerültek és így lettek áldássá a Babiloni Birodalom életében. Mellesleg megmentik a többi mágus életét is, hiszen megfejtik az álmot és így mindenki életben marad, mindenki boldog, de a legboldogabbak ők, úgy imádkozhatnak, úgy munkálkodhatnak a maguk helyén - fiatal emberek voltak, talán huszonévesek -, mint akik tudják, hogy a személyes munkájukkal előkészítik a Messiás érkezését, közös imádságukkal is. Amit tesznek, az része az isteni tervnek, az Úr rajtuk keresztül is áldást parancsol Babilonban, még a Méd-perzsa Birodalom idején is.

Ez azért fontos, mert a mi életünkben ma is ugyanígy van. Isten készíti az ő isteni tervét, nagy volumenben is, és a mi személyes, családi, gyülekezeti életünkben is. Ő akkor is tud dolgozni, ha mi nem vagyunk benne, de mennyivel nagyobb ajándék, ha Dánielékhez hasonlóan tesszük azt, ami a mi feladatunk, végezzük azt, amit az Úr ránk bízott. Dánielék személyes élete, karrierje az Úrtól kapott kijelentés fényében történt, ők ezzel a hittel élték meg mindazt, amit tettek. Volt az életüknek nagyon mély pontja is - gondoljunk arra, hogy a három barát bekerült a tüzes kemencébe -, volt nagyon magasztos is, amikor magas pozícióba kerültek, de Istentől kapott helyükön voltak. Mert van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti és ő dönt. Ha a király, magasabb pocizóba helyez, akkor ott leszek a helyemen, Istenemért.

Mivel mostanában a legnagyobb izgalomban az érettségiző fiataljaink vannak, felvételi előtt állók, gondoljunk arra, hogy Dánielék is fiatalok voltak és Isten a karrierjüket úgy alakította, hogy áldássá legyen a népüknek és vezetőinek. Milyen nagy dolog, amikor van Isten az égben, akiben bízhatom, aki segít a felvételi vizsgán is, aki meghatározza a ponthatárokat. De mi van, ha kevesebb lesz az elért pontszám, akkor nincs Isten az égben? Pasaréten volt egy fiatal, aki az első felvételi vizsgán nem került be a kívánt egyetemre, főiskolára, de egy idő eltelte után, miközben Isten munkálkodott, mégiscsak bekerülhetett.

Az igében Isten abban bátorít bennünket, hogy ő van, nem akárhol, az égben, ahol uralkodik, ahonnan mindent irányít, ha kell még a világi vezetőket is vezeti, tanácsolja. Kijelentést nem ad már Isten, hiszen megadta a Bibliában, de azon keresztül mennyi mindennel tanácsolhat ma is vezetőket. Bennünket, akik az ő népének valljuk magunkat, Dánielhez hasonlóan, ez a mindenható Úr használni is akar. A közös imádságban, vezetőinkért is, és abban a munkában, amit a magunk helyén, a mostani időben végezhetünk, nemcsak magunkért, családunkért, gyülekezetünkért, népünkért, hanem elsősorban az Úrért. Hiszen jön az ő országa kiteljesedett formája, amikor eljön Jézus, amikor a földi dolgok, értékek lehet, hogy mennyei értékekké válnak majd odaát.


Imádkozzunk!

Dicsőítünk téged mennyei Atyánk mindazért, amit elvégeztél Dánielék idejében is és azután is, amikor eljött a Messiás, a mi Megváltónk és minket is megszabadított minden bűntől és hamisságtól. Köszönjük, hogy elérkezett az Isten országa és magasztalunk, hogyha a magunk helyén élhetünk, munkálkodhatunk és imádkozhatunk, és akkor is az Úr országának építésében vehetünk részt. Segíts Urunk ezt hinni akkor is, amikor nagyon fáradtak vagyunk, lelkileg úgy érezzük, hogy nincs semminek értelme, vagy valami sikertelenség ér, hadd tudjunk rád tekinteni, aki az egekben uralkodol. Segíts őszintén hálásnak lenni, amikor sikereink vannak. Köszönjük Urunk, hogy mi imádkozhatunk is ezért.

Szeretnénk irgalmadba ajánlani az érettségiző fiatalokat, segítsd meg a tanáraikat is. Imádkozunk most is vezetőinkért. Arra kérünk, hogy segítsd a kormányalakítást és az újonnan alakult parlamentet is. Imádkozunk Urunk népünkért, adj a mi népünknek hozzád térést, mert erkölcsileg szükség van a mi népünk megújulására és mindenképpen hitben.

Kérünk Urunk a betegeinkért, akik kórházban vannak, műtét előtt, vagy után, támogasd őket kegyelmeddel. Adj Urunk vigasztalást gyászolóinknak. Te tudod Urunk, hogy itt kinek, kinek milyen személyes kérése van, te tudod, hogy éppen sikert, vagy kudarcokat élünk meg, add, hogy tudjunk rád tekinteni, benned bízni, hadd tudjunk az Úr Jézusra tekintve élni és a te kegyelmedet megragadva élni ezzel a kegyelemmel

Ámen.