PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK

Pasarét, 2008. november 13.
(csütörtök)

Földvári Tibor


BOLDOG, AKI VIGYÁZ ÉS ŐRZI AZ Ő RUHÁIT


Alapige:Jel 16,15

Ímé, eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelen ne járjon, és meg ne lássák az ő rútságát.


Imádkozzunk!

Istenünk, mennyei Atyánk, magasztalunk téged a gyülekezet közösségében. Megvalljuk neked, hogy a mai nap is, ha csupán ezt a néhány órát nézzük, sok teher lehetett rajtunk, és nehézség. A te jelenlétedben, a gyülekezet közösségében mégis átérezhetjük a boldogságot. Köszönjük, hogyha a mai nap is sok örömet jelentett számunkra a nehéz, fárasztó munka ellenére is. Köszönjük Urunk, hogy boldog nép lehetünk és köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk.

Áldunk Urunk azokért az ajándékaidért, amelyeket adtál nekünk. Köszönjük, hogy azért adod, hogy tovább tudjuk adni. Kérünk téged, hogy legyünk ebben hűségesek. Akik ismerik az életünket, láthassák meg, hogy mi hozzád tartozunk és így kedveljék meg a krisztusi életet. Köszönjük a bűnbocsánatot, a szabadítást ma is, és hogyha szégyelljük magunkat a mai nap bűnei miatt, te elveszed rólunk a szégyenünk terhét. Köszönjük Urunk, hogy Jézusért van bocsánat. Hadd lássunk téged ma is erős Istennek, rettenetesnek és szerető Atyának és hadd lássuk a mi Megváltónkat dicsőséges Úrnak. Köszönjük, hogy ő a mi Urunk. Az ő nevéért hallgasd meg könyörgésünket és fogadd kedvesen hálaadásunkat.

Ámen.


Igehirdetés

A Jelenések könyve boldog mondásait kezdtük el az elmúlt héten tanulmányozni, és most szeretnénk folytatni, miért lehet boldog Isten népe. Láthattuk, hogy a könyv egészének az üzenetét tulajdonképpen egy egyszerű puzzle képben lehetne jellemezni. Ezen a képen egy vőlegényt és egy mennyasszonyt láthatunk boldog szerelmespárként. Hogy miért boldog a mennyasszonyi nép, összesen hét boldogmondásban mutatja be a könyv.

Az Úr népe, a mennyasszonyi nép, Jézus a dicsőséges vőlegény, az ő isteni szeretete, szerelme. Láttuk, hogy azt jelentette, lehetett hallani a szavát, akár felolvasni az istentisztelet során az I. században is akár. Meghallva szavát, lehetett annak engedelmeskedni és ezért valóban boldog lehet Isten népe.

A harmadik boldogmondás a ma esti témánk. Ebben hallottuk, hogy Jézus Krisztus, mint mennyei vőlegény - a képhez kapcsolódva - azt mondja el, hogy ő eljön és az ő eljöveteléig, illetve az eljövetelkor mi jellemzi az övéit. Elmondja: boldogok, mert őrzik a ruháikat, és vigyáznak. Tehát, a mennyasszony ruhájáról van szó a mai szimbolikus képben. Megvizsgáljuk, mit jelent a ruha, mit jelent annak megőrzése. Majd megnézzük, mit fedez el, mit takar el a hívő ember életében. Miért lehet boldog emiatt a mennyasszony és a vőlegény is?

A Jelenések könyve 15. és 16. részében nagyon csúnya képekkel találkozunk: harag poharak kiöntetéséről van szó. A harag poharak az isteni ítéletet jellemzik. A bűnös embert, a bűnös világot, mindenkire és mindenre kiterjedő módon Isten ítélete utóéri. Az egyes poharak kitöltetésekor látszik, hogy az ítélet milyen eseményekben, történésekben megy végbe. A hatodik pohár kitöltésénél olvasunk egy bizonyos nagy csalásról, hitetésről, ördögi lelkek elcsábítják a világ királyait, vezetőit, és a hozzájuk csatlakozó embereket, hogy egy hatalmas végső nagy csatába vigyék az Isten, ill. az Isten népe ellen. Mivel ez a hitetés sikeres volt, összegyűlnek ezek az emberek, ezek a népek. Közben azonban beiktatta a 15. Verset, a 14. és a 16. vers tartozik a megelőző képhez. Furcsa, hogy a 15. versben, beékelődve, mit keres a boldogmondás éppen akkor. Világosan látható a Bibliában, hogy a kép maga nem odavalónak tűnik.

Mit akar Jézus elmondani ebben a boldogmondásban, amikor azok közé a gondolatok közé helyezi, amelyek nagyon kemény ítéletet írnak le? Jézus Krisztus jövetelére mutatnak előre ezek a bizonyos harag poharak és kitöltetésük is. Amikor a világban ítélet zajlik, Jézus jövetele előtt, Isten népe azt tudhatja, hogy jön a vőlegény. Nemcsak a világban történő szép dolgok, Isten népét érő áldások, hanem a legszörnyűbb történések is azt mutatják Isten népének az I. században, hogy jön az Úr ítélni. Mint a tolvaj jövetele, más helyeken arról szól, hogy akit úgy ér, mint a tolvaj, azt meg fogja ítélni. Az övéit is figyelmezteti, vigyázzanak, nehogy őket is meglepje az a nap, mert úgy jön, mint a tolvaj. Itt azonban a boldogmondás jellege miatt látszik, hogy a "mint a tolvaj" jövetele nem ítélet az övéinek, hanem hihetetlen nagy boldogságot jelent majd. Kiderül, hogy Jézus az övéinek itt újra hangsúlyozni akarja, hogy íme, eljövök, mint a tolvaj. A folytatás: boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit.

Isten népe számára még a világban történő ítéleteknél is sokkal biztosabb alapja van annak a hitnek, hogy jön az Úr, az ő világos kijelentése. Ezt a gondolatot a képhez kapcsolva: az Úr váratlanul jön, de az övéit nem ítélni jön, hanem inkább az övéiért jön. Kik az övéi? Azok, akiknek a ruhái is mutatják, hogy hozzá tartoznak. Jézus az övéi számára is váratlanul jön, mint a bűnös világ számára is, de nem készületlenül. Ugyanis, ők vigyáznak; boldog, aki vigyáz. Az ige az ősi szövegben itt folyamatos jelenben szerepel, azaz, folyamatosan vigyáznak, folyamatosan készen vannak arra, hogy jön az Úr. A puzzle képhez kapcsolva, a mennyasszony folyamatosan készen áll arra, hogy a vőlegény megérkezik, eljön majd a menyegző napja.

A vigyázás kifejezés valamifajta nehézséget is hordoz magában, azt jelenti vigyázni kell, készen lenni, őrködni. Egy bűneset utáni világban, egy olyan világban, amelyet Istennek ítélnie kell, nem könnyű mennyasszonyként várni a vőlegény megérkezésére, de a mennyasszonyt az jellemzi, folyamatosan vigyáz.

Az I. század keresztényei nagyon kemény időszakot éltek meg. Ott is látható volt Isten kemény ítélete a bűnösökön, néha azonban ők is szenvedtek. Domiciánus császár kora olyannyira Isten ellenes volt, ezt a császár keresztényüldözése jelzi. Ők azonban tudták, hogy az Úr megígérte, hogy jön és közel van. Feszülten várták ők is Jézus megérkezését. Úgy éltek, mint a mennyasszonyi nép tagjai, megélték annak minden hétköznapi eseményét boldogan. A ruha képe jelzi, hogy ők ezt úgy élik meg, mint a Jézushoz tartozók.

A Bibliában több olyan példát olvasunk, ahol megtudjuk, hogy az ókorban a hajadon lányok ruhája is jelezte, hogy ők még hajadonok. Amikor eljött az eljegyzés ideje, akkor különböző ruhadarabok mutatták, hogy most már eljegyzett hajadonról van szó. Magyarországon, amikor fölkerült egy lány kezére az eljegyzési gyűrű, abból mindenki tudhatja, hogy ő már mennyasszony, nem csupán kedves, vagy barátnő. Ez így volt régen is; bárhol van, bármit csinál, bármi történik vele, attól fogva ő már a vőlegény mennyasszonya. Így él, így viselkedik, mint aki a vőlegény mennyasszonya. A menyegző napján már fehér ruhába öltözik a mennyasszony. Az ókorban is voltak hétköznap viselt ruhák, és voltak olyan ruhadarabok, amelyek jelezték, hogy már mennyasszony a leány. Az üzenetben azt olvastuk, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi a ruháit. A vigyázáshoz odakapcsolja, hogy mennyasszonyként mennyasszonyi ruhában éli az életét, várva a vőlegény érkezését. A 19. részben olvasunk arról, hogy elkezdődik Isten népe örök boldogsága: "A szentek igazságos cselekedetei az a fehér ruha, amit Jézus mennyasszonyi népe hordoz." A ruha tehát a Jelenések könyve példájában, amit a mennyasszony hord a képben, amit a cselekedeteiben, viselkedésében, életében megmutat a hívő ember illetve a hívő közösség. Amikor rajta van a ruha, azt jelenti úgy él, mint aki a szentek igazságos cselekedeteit megéli. A fehér ruha a tisztaság és a szüzesség gondolatát hordozza magában.

Vajon mit érez a vőlegény, majd amikor meglátja? Illetve, mit érez a vőlegény, amikor talán még nem látja, de tudja, hogy a mennyasszonya viseli azt a ruhát, amíg az ő mennyasszonya. A ruha tehát azt jelzi, hogy valaki úgy éli az életét, mint aki tudatában van annak, hogy kihez tartozik, hogy neki van vőlegénye. A mennyasszony vigyáz és őrzi az ő ruháit.

A ruhák őrzése gondolat szerepel a szardiszi gyülekezethez intézett sorokban is. Ott arról van szó, hogy Szardiszban voltak olyan hívő emberek, akik nem őrizték meg tisztán a ruhájukat, ezért számon kérte őket Isten. De voltak olyanok is, akik megőrizték, ezért dicsérte őket Jézus.

Az ige folytatásából kiderül, a ruha megőrzése több annál, hogy tisztán megőrizni. Azt is jelenti, hogy megőrzi önmagán a ruhát, nem kerül le róla az, ha nem így történne, akkor mezítelen járna. Ez mélyebb jelentés, mint amikor arra gondolunk, hogy valaki tisztán megőrzi a ruháját. Rajta kell, hogy legyen a ruha - ez fontos -, ugyanis a képben a ruha jelzi, hogy ő mennyasszony, hogy ő tartozik valakihez. Ha a mennyasszonyi ruha nincs rajta, akkor az azt jelenti, hogy nem tartozik a vőlegényhez, akkor senki sem tudja róla, hogy ő mennyasszony. Mindenképpen tehát rajta kell, hogy maradjon a ruha és természetesen, tisztán.

A ruha a szentek igazságos cselekedetei és ez ehhez tartozó hívő ember élete, cselekedete, viselkedése, ami látható az emberen. A szentek kifejezés jelentése önmagában hordozza, hogy tartozik valakihez, szent az, aki az Úrhoz tartozik. Igazságos tettek, amelyek érzékeltetik, hogy Jézushoz, a mennyei vőlegényhez tartozik a mennyasszony.

Mit akar az ellenség a szövegkörnyezet szempontjából? Jönnek az ördögi lelkek és hívják a királyait és a hatalmasokat nagy harcra. Gyertek, menjünk Isten ellen harcolni, menjünk az ő népe ellen. A bűnös világ, amely Isten ítélete alatt van. Nagyon fontos arra gondolni, hogy már az ítélet készül végrehajtódni, hiszen a harag pohár kiöntése is ezt jelzi. A bűnös világ Jézus ellen, Isten ellen van, él, gondolkodik és cselekszik és az ördögi világ erre bátorítja csalással, ámítással és sokan mennek utánuk. Egy ilyen világban kell mennyasszonyi népként élnie Isten mindenkori népének. Az ellenség azt akarja, hogy ne látszódjon Isten népén, hogy hozzá tartozik, inkább legyenek ők is Krisztus ellenesek, ne élj úgy, mint aki Jézushoz tartozol, inkább hozzájuk tartozzál. Élj úgy, ahogyan szerintük jó és helyes. A gonosz mindig levetkőztetni akar, vetkőzd le a krisztusit, mert a bűnös világnak nem tetszik, hogyha valaki Jézus Krisztushoz tartozóan éli az életét.

A gonosz azt akarja, hogy ne látszódjon rajtunk az a cselekedet, az az életmód, ami a jézust követők élete, a mennyasszonyi élet; vetkőzz ki magadból és tégy úgy, beszélj, gondolkodj ennek megfelelően. Például, kivetkőzve magamból ordibálok, aztán mindenkitől megyek bocsánatot kérni, de már nem lehet semmissé tenni azt, ami megtörtént. Én nem az vagyok, aki akkor annak bizonyultam, amikor magamból kivetkőzve tettem valamit, ami elfogadhatatlan, de mégis megtettem.

Milyen szégyellnivalója van Jézus Krisztus mennyasszonyának, amikor meglátszik mezítelensége rútsága? Olyan, mintha nem lenne rajta ruha - a kép szerint. Amikor Isten népe ellen harcol a Sátán, akkor mindig ezt a szégyent, ezt a rútságot próbálja kimutatni. Az Ördög tudja, hogy nem tudja elvenni a hívő életet, a Jézushoz tartozó életet, de megpróbál boldogtalanná tenni. Milyen boldogság az, amikor szégyent hozunk az Úrra? Akkor nem vagyunk boldogok. Ezért mondja az ige, hogy boldog, aki vigyáz és őrzi a ruháit. Odafigyel arra, hogy úgy éljen, mint a mennyasszonyi nép tagja.

A Quo vadis című könyvben illetve filmben van egy nagyon szép mozzanat, amikor egy óriási méretű szolga, aki védi az urait, szintén megtér Jézus Krisztushoz, a Megváltó követője lesz. A történetben felbérelnek egy olimpiai bajnok birkózót, hogy ölje meg a szolga egyik urát, hitéért. A szolga kíséri keresztény testvéreit, és az ő urát is az éjszakában, és észreveszi, hogy valaki jön mögöttük. Az olimpiai bajnokbirkózó úgy gondolja, hogy el tud mindenkivel bánni, ezért kapja a bérét. De a keresztény szolga elébe áll és próbálja megakadályozni, hogy ártson a többieknek és magának is. Mivel azonban az ellenfele nagyon nagy erővel rendelkezik, ezért úgy tud védekezni, hogyha megöli ezt az ellenséget, különben nem tudja ártalmatlanná tenni. És megteszi. A könyv ezt követően hosszan tárgyalja, hogy milyen lelkiismeret furdalást jelent a szolga számára elkövetett cselekedete. Igaz, hogy önvédelemből tette és urai védelmében, de ő már Jézus követője és embert ölt. Hihetetlen fájdalmat jelent neki, amit tett, úgy érezte, hogy nem lett volna szabad mégsem megtennie.

Egy bűneset utáni világban nem könnyű vigyázni és őrizni a ruhát. Amikor két rosszul kell választani, nehéz eldönteni, mit tegyek. Hogy fegyelmezzem szófogadatlan gyermekem, hogy ne magamból kivetkőzve kiabáljak vele, vagy ha már ezt tettem, hogyan oldjam fel? Nem véletlenül olvassuk azt, hogy meg kell őriznünk a ruhánkat. Az üzenet azt mondja, a mennyasszonyi néphez tartozó éljen mennyasszonyként, akkor is, amikor kritikus a helyzet. Különösen akkor, amikor a bűneset utáni világ kritikus helyzeteiben kell krisztusi módon gondolkodni, cselekedni, élni.

Itt van döntő jelentősége a másik üzenetnek, mert a ruha nemcsak a vőlegényhez tartozás kifejezése, hanem azt is mondja, hogy akin rajta van a ruha azt elfedezi, eltakarja, mezítelensége rútsága nem látszik. Milyen lenne Jézus nélkül a hívő ember és a hívő közösség élete? Milyen lenne akkor, ha nem lenne megtartónk a mi mennyei vőlegényünk? Mennyi szégyen és gyalázat lenne az életünkben? De milyen az, amikor rajta van a mennyasszonyi ruha? Eltakarja. A mennyasszonyi nép nem a tökéletesek társasága, hanem kegyelmet nyert bűnös emberek közössége. A Sátán próbál levetkőztetni, amikor megtette, a hívő embert és közösséget azonnal vádolja és támadja, azaz, boldogtalanná tesz. Nemcsak azzal, hogy vétekre csábít, hanem a vádolásával is: nem is vagy keresztény, nem is vagy a mennyasszonyi néphez tartozó, hiszen, hogy élsz.

Az ige azt mondja: őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenül ne járjon és meg ne lássák a rútságát. Aki őrzi a ruháit azért boldog, mert hiába tűnik úgy, mintha látszódna a szégyen, a gyalázat, mégsem látszódik, mert a ruha eltakarja. Amikor vétkezünk, elbukunk és nem úgy élünk, gondolkodunk, vagy szólunk, ahogy az méltó lenne az Úrhoz, akkor Jézus - a Jelenések könyve üzenetében - a mennyasszonyi ruhával eltakar. A tiszta és szent erre utal. Lehet, hogy vétkeztem, de elfed ez a ruha.

Jézus Krisztus a kereszten nem véletlenül függött mezítelenül, ez is jelezte, hogy ő milyen gyalázatot és szégyent vett magára értünk és helyettünk. Jézus Krisztus a kereszten bemutatta, milyen az, amikor nincs ruha az emberen - a szó lelki értelmében. Amikor valaki már Istenhez sem tartozik, Jézust elhagyta az Isten, ilyen a bűn következménye. Ilyen az, amikor van szégyellni való. Jézus Krisztus az ő mennyasszonyi népe összes szégyenét magára vette, ő lett mezítelenné, bűnné, hogy mi, akik sokszor bűnösök is vagyunk és talán van is miért szégyellni magunkat, de Jézus Krisztus vőlegényi szeretete megszabadít a szégyentől és a gyalázattól. Ő magára vette, hogy mi szabadok legyünk. Engedelmes élete abban segített nekünk, hogy mi is tudunk engedelmesek lenni. Ő engedelmes volt a kereszthaláláig, mi is engedelmesek lehetünk halálunkig.

Az I. század keresztényei közül sokan mártírhalált haltak, azért, mert nem voltak hajlandók megfertőzni magukat a bűnnel, megőrizték magukat Jézushoz hűségesnek. A Qui vadis filmben az óriás szolga is a végén egy nagyon szép eseményen vesz részt, ahol ő is, nem embert ölve, mutatja be, hogy ő hűséges urához. Soha többé nem ölt embert, mert úgy érezte, Jézus követőjeként nem teheti, inkább a halált választja, akár a mártírhalál is, uraival együtt.

A ruha elfedez és eltakar. Ha bárki azért nem boldog igazán, mert úgy érzi, hogy ő nem tud hűséges Jézus követő lenni, akkor annak hirdetem, hogy a ruha, a mennyasszonyi ruha eltakar, Jézus nem a tökéletesekért jött, hanem a bűnösökért.

Az üzenet harmadik mozzanata, hogy ez a ruha azért is eltakar, mert ezt a ruhát nem akárki adta. Amikor Jézus a laodiceai gyülekezetet meginti, mert ők azt mondják, nekik semmire sincs szükségük, mindenük megvan, Jézus azt mondja nekik: Te vagy a vak, mezítelen. Vegyél tőlem fehér ruhát." A Jelenések könyve 19. részében pedig arról olvasunk, hogy a mennyasszonyi nép elkészítette magát, fehér ruhába öltözött, mert adatott nekik ez a ruha. Ennek fényében hadd mondjam, hogy ez a ruha - amit megőriz itt a képben az Úrhoz tartozó mennyasszony - az Úr ajándéka, olyan ruha, amit Jézus maga adott. Azért fontos ismerni ezt a jelentést, hogy amikor nekünk sok mindentől meg kell őrizni magunkat, ami szégyenné és gyalázattá lenne, mert Jézus kegyelme által lehetek tiszta, mert a ruhát ő adja. Ő segít abban, hogy a szentek igazságos cselekedetei meglátszódjanak az életünkön. A menyasszony és a vőlegény képe azt mutatja, ott állnak most már mindketten ünnepi ruhában, mert Jézus eljön, és akkor elérkezik a menyegző napja, ekkor a ruha már fehér ruha. Az Írás azt mondja, hogy ez a fehér ruha hófehér, tiszta, tökéletes ruha, nincs benne semmi ami szenny lenne, rajta van a mennyasszonyon, és teljesen tiszta.

Az Efézusi levél 5. részében van bővebben szó erről, ahol azt mondja, Jézus, a vőlegény szeretete biztosítja ezt. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit. A mennyasszonyi ruha azt hirdeti nekünk, hogy olyan életünk lehet, ami kedves a vőlegénynek, gyönyörködik benne, és amely élet egy bűneset utáni világban, egy Isten ítélete alatti világban is hirdeti, hogy lehet Jézushoz tartozni, lehet boldogan élni Jézushoz tartozva. És lehet elfedezetten élni, mert ő a mi bűneinket is elfedezi.


Imádkozzunk!

Mennyei Édesatyánk, magasztalunk téged, hogy te az Úr Jézuson hajtottad végre azt az ítéletet, amit rajtunk kellett volna. Köszönjük, hogy nekünk nem kell félni és rettegni az ítélettől, Jézus jövetelétől, hanem boldog mennyasszonyi népként várhatjuk mi is. Hálásak vagyunk Urunk azért a szabadításért, amit adtál a bukásaink és eleséseink után. Köszönjük Urunk, hogy a mai ige üzenete szerint a mennyasszonyi ruha elfedezi minden rútságunkat. Köszönjük, hogy a te kegyelmed által engedelmeskedhetünk neked, látszódhat meg rajtunk is, kihez tartozunk. Kérünk téged, hogy éppen e boldogságot látva életünkön, viselkedésünkön, legyenek minél többen, akik megmenekülnek az ítélettől, ahogyan mi is hozzád menekülhettünk. Köszönjük, hogy mi is készen lehetünk. Ugyanakkor kérünk, segíts vigyázni, szabadíts meg minket attól, hogy elfeledkezzünk rólad.

Arra kérünk Urunk, hogy segíts szeretettel hordozni azokat, akiket nehéz elviselnünk, akik közelében nehéz megmutatni a krisztusi életet, vagy beszédet. Add, hogy a családban, munkahelyen, és itt a közösségben is, éljünk úgy, mint a mennyasszonyi néphez tatozók.

Könyörgünk Urunk most is a mi népünkért, vezetőinkért, arra kérünk, adj a mi népünknek hozzád térést.

Ámen.