PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK

Pasarét, 2008. szeptember 7.
(vasárnap - tanévnyitó)

Földvári Tibor


IZSÁK SZELÍDSÉGE


Alapige:1Móz 26,12-33

Izsák azután vetett azon a földön és százszorosát aratta abban az esztendőben úgy megáldotta őt az Úr. Így gazdagodott ez az ember; folyton-folyvást gazdagodott, míg végül is dúsgazdaggá lett. Volt juhnyája, marhacsordája és nagy szolgahada, s ezért féltékenyek lettek rá a filiszteusok. Mindazokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében apja szolgái ástak, betömték a filiszteusok, és teleszórták földdel. Abimelek ekkor így szólt Izsákhoz: Menj el tőlünk, mert sokkal hatalmasabb lettél, mint mi! El is ment onnan Izsák, és Gerár völgyében ütött tábort, és ott lakott. Majd ismét kiásta Izsák azokat a kutakat, amelyeket apjának, Ábrahámnak az idejében ástak, de Ábrahám halála után a filiszteusok betömtek; és ugyanúgy nevezte el azokat, ahogyan apja nevezte őket. egyszer Izsák szolgái a völgyben ástak, és ott olyan kutat találtak, amelyben forrásvíz volt. A gerári pásztorok azonban pörlekedtek Izsák pásztoraival, és ezt mondták: mienk a víz! Ezért nevezte el a kutat Észeknek, mert civakodtak vele. Azután más kutat ástak, de amiatt is pörlekedtek, ezért azt Szitnának nevezte el. Onnan is tovább vonult, és egy másik kutat ásott, amely miatt már nem pörlekedtek, ezért az Rehóbótnak nevezte el, mert ezt mondta: Most már tágas helyet szerzett nekünk az Úr, és szaporodhatunk ezen a földön. Onnan fölment Beérsebába. Azon az éjszakán megjelent neki az Úr, és azt mondta: "Én vagyok atyádnak, Ábrahámnak Istene. Ne félj, mert én veled vagyok, megáldalak téged, megsokasítom utódaidat szolgámért, Ábrahámért!" Ezért oltárt épített ott, és segítségül hívta az Úr nevét. Felvonta sátrát Izsák, szolgái meg kutat ástak ott. Majd elment hozzá Abimelek Gerárból barátjával, Ahuzzattal és hadseregparancsnokával, Pikóllal. Izsák ezt mondta nekik: Miért jöttetek hozzám, hiszen ti gyűlöltök engem, és elűztetek magatok közül? De azok ezt felelték: Meg kellett látnunk, hogy az Úr van veled. Ezért azt mondtuk: Legyen esküvel fogadott megállapodás köztünk és közted! Szövetséget akarunk kötni veled, hogy nem teszel rosszat velünk, ahogyan mi sem bántottunk téged, csak jót tettünk veled, és békével bocsátottunk el. Hiszen az Úr áldott embere vagy te! Akkor lakomát készített nekik? Ettek és ittak. Amikor reggel fölkeltek, megesküdtek egymásnak, azután elbocsátotta őket Izsák, és békével mentek el tőle. Még aznap megérkeztek Izsák szolgái, és jelentették, hogy kutat ástak, és ezt mondták neki: Vizet találtunk! És elnevezte azt Sibának, ezért Beérseba annak a városnak a neve még ma is.


Imádkozzunk!

Istenünk, mennyei Édesatyánk, szeretnénk megköszönni neked, hogy benned reménykedhettünk a nyár során is és köszönjük, hogy az iskolakezdéskor is tudhatjuk, hogy benned nem csalatkozik a mi reménységünk. Köszönjük, hogy most itt együtt lehetünk a testvéreinkkel és szüleinkkel, köszönjük, hogy így lehetünk egy nagy gyülekezeti közösség. Arra kérünk, hogy ma is taníts bennünket a bibliai történeten keresztül. Szeretnénk megérteni a te akaratodat, szeretnénk engedelmeskedni annak, amit mondasz nekünk. Kérünk téged, szólíts meg most bennünket, mindannyiunkat személyesen.

Ámen.


Igehirdetés

Ennek a történetnek kapcsán eszembe jutott mindkét nyári gyerekheti élményem, amelyen legtöbben ott voltatok. Talán egyetértetek velem abban, hogy nagyon jól sikerült mindkét neszmélyi gyerekhetünk, de különösen a számháború. Geri barátommal megbeszéltük mindkét hétnek a végén, hogy a számháború sikerült a legjobban, mert mindenki veszített. Tudjátok miért fontos ez? Mert ez azt is jelenti, hogy egyszer mindenki győzött is. Arról beszéltünk Gerivel, hogyha mindkét háborús eseményt ugyanaz a csapat nyeri, akkor a veszített fél biztosan irigykedni kezd. Úgy emlékszem, hogy tényleg mindenki boldog volt így, mert egyszer mindenki nyert.

Eszembe jutott azonban pár évvel ezelőtti neszmélyi számháborús élményem is. A győztes csapatból voltak néhányan, akik sírtak, ugyanis őket hamarabb kilőtték a kelleténél és hát az volt a probléma, hogy igazságtalanul lőtték ki őket. A számháborús szabályokat elég nehéz megjegyezni, még nehezebb betartani, főleg, amikor a játék hevében keményen harcolunk. Olyankor könnyen meg tudjuk sérteni a szabályokat. Azon a nyáron azért sírtak páran, mert mint kiderült, igazságtalanul lőtték ki őket. Hiába nyert a csapat, nagy veszekedés volt, a gyerekek szóban egymásnak estek. Meg volt a kibékülés is, jó volt hallani, hogy bocsánatot kértek azok, akik csaltak. Még egy számháborús játék során is, ami tényleg szép élmény nekünk, milyen könnyen adódhat civódás és veszekedés. Nem könnyű elhordozni, amikor valaki megbántja a másikat.

Izsák történetében azt hallhattátok, hogy igen sokszor volt pörlekedés, amivel neki szembesülnie kellett. Izsák szolgái és a gérári filiszteus szolgák között nagyon nagy veszekedés alakult ki. Ma azt nézzük meg, hogy Isten szolgája hogyan viselkedik egy olyan helyzetben, amikor veszekednek vele. Belemegy ő is a veszekedésbe, vagy komolyan veszi azt a bibliai elvet, hogy az Úr szolgája ne viszálykodjék?

Mi történt itt? Ennek a résznek az elején a Szentírás azt írja, hogy Izsák hűséggel követi az Urat, édesapjához, Ábrahámhoz hasonlóan, tapasztalja az Úr áldásait. Az egyik esztendőben azonban az Ígéret földjén vándorolva kevesebb eső esett, vagy lehet, hogy egyáltalán nem esett eső, ezért nem termett gabona és éhség ütötte fel a fejét. A nomád életet élő pásztornépnél, ha nincs gabona, nincs legelő, akkor az nemcsak az állatoknak jelent éhezést, hanem a családtagoknak is. Izsák, felelős édesapaként, családfőként, tudta, hogy tovább kell menni valahova. De hova, hiszen Kánaán földjén mindenütt éheznek. Mehet az idegenekhez, azok vajon hogyan fogadnák? Valójában nem is volt igazán ideje mindezeket végiggondolni, mert Isten megjelent álmában és az Úr biztosította arról, hogy vele van, és útba igazította. Ezért került Izsák Gérár földjére, a filiszteusok földjére, az éhség elől. A királyhoz ment, ahol szeretettel fogadták, mert Abimelek, a filiszteus király édesapja is jó barátságban volt Izsák édesapjával, szövetség volt köztük. Tehát, szeretettel fogadták. Izsák nagyon örült. S a mai felolvasott igerész itt kapcsolódik be. Mekkora lehetett az öröme, amikor azt tapasztalta, hogy amikor az éhség esztendejében vetett - mert vetni mindig kell, akkor is, ha úgy tudom, hogy ebből nem lesz aratás -, és pár hónap eltelte után látja, hogy a gabonatáblák gyönyörűek, sok búzaszem van a kalászban. Azt is látta, hogy noha nem voltak jó legelők, mégis szaporodtak a juh- és marhacsordák, és így egyre gazdagabb lett. Azt olvastuk, hogy dúsgazdaggá lett. Ma ezt úgy mondanánk, hogy mindent megvehet, amit szeretne, illetve egy gyermek mindent megvetethet a apjával vagy édesanyjával. Mindenre van pénze.

Itt van a mai történet első fontos üzenete a tanévet kezdő gyerekeknek és szüleiknek, sőt még a pedagógusoknak is.

Melyikőtök kezdte örömmel a tanévet, aki már nagyon várta a tanévkezdést, mert találkozhat az osztálytársaival? Ki volt szomorú emiatt? Ezt is lehet vállalni bátran. Én nagyon szerettem iskolába járni, de a nyárvége nekem is mindig szomorú volt. Vártam a tanévkezdést, de azért nyáron jobb volt együtt lenni. Van aki, már alig várta az iskolakezdést, és már izgult is, mert új iskolába került, vagy új tanára lett. Talán még volt olyan is, hogy valaki félt. Az első héten történt már veled valami szomorú dolog, amit nem mertél elmondani senkinek?

Az első üzenet abban bátorít, hogy Izsák akkor is, amikor minden jól ment neki és akkor is, amikor éhség volt, tapasztalta Isten jelenlétét, aki vele volt. Még az éhínség ellenére is Isten áldása volt rajta, ezért meggazdagodott. Az áldás azt jelenti, hogy Isten nemcsak a szükségeset adja, hanem ráadást is.

Ti vajon izgultatok a nyári olimpiai versenyek során? Én akkor izgultam a legjobban, amikor a Kozmann és Kis páros kenu kettes versenye indult. Akkor éppen bibliai alkalmat tartottam, így nem láthattam élőben a közvetítést, de amikor meghallottam, hogy bronzérmesek lettek, egyből az jutott eszembe, hogy "köszönöm, Uram". Számomra, magyar emberként nagyon nagy áldást jelentett. Nem tudom, hogy a versenyzők imádkoztak-e a verseny előtt, de az elért eredményük mindenképpen áldás, nemcsak bejutottak a döntőbe, hanem, hogy Isten örömöt szerezzen nekünk, magyaroknak, bronzérmet nyertek. Van amikor Isten nemcsak a szükségeset adja, hanem annál valami sokkal többet.

De áldás lehet az is, amikor Isten a rosszból jót hoz ki. Amikor lehet, hogy valami szomorú dolog történt veled, talán nyáron, vagy már az első héten az iskolában, volt, aki hosszú időre beteg lett a nyári szünetben. De lehet, hogy így kerültél közelebb Istenhez, így fordultál hozzá még inkább imádságban. Amikor reggel elindultok apával, vagy anyával az iskolába, lehet, hogy fájó szívvel indultok, lehet, hogy örömmel. A mai ige üzenete azt mondja, hogy indulhatsz minden alkalommal az Úrral, ő veled lesz a bajban és akkor is, amikor minden jól megy.

Izsák az éhínség után nagy áldást tapasztalt, dúsgazdag lett. Ezt észrevették a szomszédok. Nem tudom, hogy nektek milyen szomszédaitok vannak ott, ahol laktok, jók, vagy kevésbé jók. Izsák szomszédai, a filiszteusok, Ábrahámmal biztosan jóban voltak, a királyuk Ábrahámmal szövetségben volt. Abimelek is szeretettel fogadta Izsákot, de amikor látta, hogy az odajött idegennek sokkal nagyobb a csordája, nagyobb gabonaföldje van, a legjobb legelője, féltékenyek lettek, elkezdtek irigykedni.

Ugye számodra nem ismerős az irigység! Engem akkor szokott elfogni az irigység, amikor például számháborúban veszítettünk és én nagyon szerettem volna nyerni. Veszíteni bizony nem könnyű. Ezért jó, ha a játék során egyszer mindenki nyer.

Azt olvassuk, hogy amikor a filiszteusok elkezdtek irigykedni, még a király is azt tette, még ő is féltékeny lett. Hívatta Izsákot, felszólította, hogy menjen el közülük, mert sokkal gazdagabb, mint ők. Ez azt jelentette, hogy ott kell hagynia a jó legelőket, kitűnő termőföldeket és majd csak ennél rosszabb helyet találhat magának. Megdöbbentő azt olvasni, hogy Izsák nem kezdett el veszekedni a királlyal, hanem szomorúan, tudva, hogy nagy kárt szenved, de fölkelt és elindult.

Elindult a családdal és a nyájakkal, és Gérár völgyébe költözött, ahol felverte a sátrakat, kiásta azokat a kutakat, amiket még az édesapja ásott annak idején, de a filiszteusok régen betömtek. Ez a mozzanat azt jelzi, hogy Izsák bármennyire is nagy kár érte, arra gondolt, hogy az Úr gondoskodik róla, hiszen az apjáról is gondoskodott azon a területen. A kút azt jelentette, hogy az állatoknak és az embereknek is van mit inniuk, még ha nem is esik az eső. Ha nincs kút azon a vidéken, a pásztornépek között, az mindenképpen szomjúságot jelent.

Viccesre fordítva a szót, hadd mondjam, hogy Izsák nem kénes (tojásos) vizet ivott, amilyen a neszmélyi víz. Izsák kútjának vize nagyon finom volt, magasztalta ezért Istent. És mi történt? Izsák azt tapasztalja, hogy Isten még nagyobb áldásban részesíti. A szolgái új kutakat szándékoztak ásni és a mélyben olyan kútra találtak, amiben forrásvíz folyik. Ez azt jelentette, hogy a víz mindig friss, sohasem apad ki, mert élő víz, forrásvíz táplálja a kutat. Ez a legnagyobb érték. Ha egy kút ott - mondjuk - milliókba kerül, akkor egy forrás vízű kút milliárdokba. Azért mondok ilyen nagy számokat, hogy érezzétek a kút értékét. Izsák tehát magasztalja Istent és nagyon örül lehetőségeinek, gondoskodik róla az Úr, akkor is, amikor kár érte őt.

Mi történt a folytatásban? A szomszédok, filiszteus barátai észrevették, hogy Izsák szolgáinak nagy öröme van, miután kiásták a kutat és mennek megnézni. Amikor látják, hogy az forrásvizet ad, nem azt olvassuk, hogy irigykedtek, féltékenyek lettek, hanem azt, hogy megkérdezték a szolgákat, kié az a kút. A szolgák azt mondták, övék. A filiszteusok azt válaszolták, hogy ezt csak úgy hiszitek. Az a kút az övék, hiszen az ő, a filiszteusok földjén ásták. Gérár szolgái elzavarták onnan Izsák szolgáit, és elvették a kutat. Izsák szolgái hiába szálltak vitába velük, azok nem engedtek. Izsák szolgái végül urukhoz mentek, tőle kérdezték, mit tegyenek. Izsák gondolkodott, mit tegyen, harcoljon, perlekedjen a kútért, de biztosan eszébe jutott, hogy az Úr szolgája ne viszálykodjék. Van, amit Isten gyermeke, akár felnőtt, akár gyermek, nem tehet meg, mert nem kedves Istennek. Izsák érezte, hogy ebben a helyzetben le kell mondani a milliárdos értékű kútról, ami nagy kár, de veszekedni nem akar. A szolgáknak azt mondja, menjenek, ássanak másik kutat.

A szolgák megfogadják a tanácsot, és másik kutat ásnak. Nem tudni, hogy az is forrásvizű volt-e, vagy sem, de biztosan abban is jó minőségű víz volt, mert azt olvastuk, hogy a szomszédok megint megjelentek. A filiszteusok megint azt kérdezik, kié a kút? Izsák szolgái azt válaszolják, hogy az övék, ők ásták ki. Amazok megint csak azt kérdik, hogy kinek a földjén ásták? Izsák szolgái tudták, hogy a filiszteusok földjén, de mivel ők ásták ki, ezért joguk van hozzá - védekeztek. Izsáknak sokkal több szolgája volt, mint azon a vidéken élő bármelyik gazdag embernek. Izsák erősebb volt, megvédhették volna a kútjukat, de mehetett volna panaszt tenni is Abimélekhez. Ábrahám, az édesapja, annak idején ezt tette és a szövetségkötések miatt Abiméleknek kellett volna engednie. Izsák azonban arra gondolt, nem viszálykodik, nem perlekedik, nem akar civódást. Pedig megvédhette volna magát, lett volna hozzá ereje, indulata is, de azt érezte, hogy most az Úr útja más, odább kell mennie, máshol kell kutat ásnia.

Nem tudom, nektek Izsák ezen története kedves, vagy kevésbé kedves, mert arról van benne szó, hogy van, amikor az Úr Jézusban bízó gyermek, vagy felnőtt nem civakodhat, nem mehet bele a veszekedésbe, hanem szelídnek és alázatosnak kell maradnia. Kár éri és nem vághat vissza, akkor sem, ha meg tudná tenni.

Az én időmben még nem volt ilyen szép füzet, ami ismerős lesz számotokra, amint kinyitom, talán inkább a lányok gyűjtik. Matricák vannak benne világító matricák, púpos és parafás matricák. Ha valamelyikőtök az osztályában megmutatná, lehet, hogy irigyelnék a többiek, de az is lehet, hogy valamelyik osztálytársad megdicsérné, de kérdezné, hol van benne a 3D-s matrica. Lehet, hogy most a 3D-s matrica a legjobb, de az is számít, ki, melyiket szereti. Te örömmel, tényleg szívből mutatod a matricás füzeted, hogy együtt örülj a barátaiddal, de ő megirigyli és eszébe jut, hogy neki van egy olyan, ami neked nincs. Ezzel máris veszekedés indulhat el. Ennél azonban vannak sokkal súlyosabb helyzetek.

Néha még a családban is előfordulhat, hogy édesapád, amikor a munkából hazajött, rád szól valamiért, a szokásosnál szigorúbban, és ez nagyon rosszul esik neked, mert igazságtalanul szólt rád. Akkor te visszaszólsz, vagy észreveszed apukád arcán, hogy nagyon fáradt, esetleg sokan idegesítették aznap, ő nem akarta hazahozni az idegességét, de nem tudta megtenni, és rajtad csattan. Tudsz ilyen esetben szelíd és alázatos maradni, vagy visszavágsz?

Többször jártam már úgy a postán, amikor sorban álltam, és egy idősebb bácsi beállt elébem a sorba. Majd fölrobbantam az idegeskedéstől, legszívesebben jól megmondtam volna neki, hogy már milyen régóta állunk ott mi is. De eszemből jutott, hogy idős embert tisztelni kell, lehet, hogy valamiben vétkezik ellenem, de én pörlekedjek, civakodjak? Méltó ez a viselkedés az Úr Jézus követőjéhez? Ez az én utam? Az Úr szolgája ne viszálykodjék.

Nem volt egyszerű Izsáknak megélnie a helyzetét, de megélte. Nem véletlenül volt Izsák az Úr Jézus ősapja. Jézus is ugyanígy élt. Gondoljunk arra, hogy amikor az Úr Jézus a kereszten függött, akkor az ellenfelei csúfolták, azt mondták neki, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mit gondoltok Jézus le tudott volna szállni a keresztről? Neki lehetséges lett volna.

Ha megbántanak téged, vagy engem és erősebb vagy annál, aki megbántott, akkor nem az van bennünk, hogy tudja meg, hogy máskor ne bántson meg? Jézust is megkísértette a Sátán azzal, hogy kárt szenved, olyanok bántják, akik igazságtalanul bántják. Az Úr Jézus nem szállt le a keresztről, azért vállalta, hogy megváltson. Még az ellenségeit is, lehetséges legyen nekik is bűnbánatot tartaniuk. Ő a kereszten azt imádkozta: Atyám! Bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit tesznek.

Amikor Izsák elnevezte azokat a kutakat, amiket végül elvettek tőle, az egyiknek a Szitná nevet adta. Ez a név a Sátánt jelenti, azt, hogy ócsárló, vádoló.

Ki van minden veszekedés mögött, minden olyan düh és civakodás mögött, ami a testvéreiddel, a szüleiddel, vagy a tanáraiddal való kapcsolatot akarja tönkretenni, vagy az osztálytársaiddal, hogy veszekedjetek és ne legyen békesség és szeretett egymás között? Mindig a Sátán. Hadd mondjam nektek, hogy aki szelíd és alázatos tud maradni, az nagyon kényes helyzetben az Úr Jézus követőjeként viselkedik. Aki viszont nem, harcol, harcol a maga igazáért, az sajnos elbukott a kísértésben. Az Úr Jézus azért győzött a kereszten, hogy te a kényes helyzetekben, mint amilyenben Izsák is volt, tudjál szelíd és alázatos maradni. Nem visszavágni.

A történetet azzal fejezzük be, hogy megnézzük milyen hatása lett Izsák viselkedésének, amikor csendben eltűrte a kárt. Szomorú volt, fájt neki, de Isten megnyugtatta. Izsák segítségül hívta az Úr nevét, Isten megjelent neki. Nehéz helyzeteinkben csak úgy tudunk megállni, hogy kérjük az Úr Jézus segítségét - a postán én is ezt tettem, amikor haragudtam az idős bácsira - és az Úr Jézus segít.

A folytatásban az történt, hogy Izsák látja jönni Abimeleket, a királyt, a hadvezérét és a barátját. Azt hitte, hogy azért jönnek, hogy ismét elvegyék a kutat, vagy háborút indítanak ellene. A történet folytatása azonban az, hogy Abimelek azt mondja Izsáknak, hogy be kellett látniuk, hogy az Isten ő vele van. Még azt is belátták, hogy jó lenne Izsákkal szövetséget kötni, mert ő az Úr áldott embere. Szeretnének jó barátságban lenni vele.

Mi történt? Izsák szelíd és alázatos maradt és Isten ezen keresztül még a filiszteus királyban is munkálkodott. Ha te az osztálytársaddal nem állsz össze, hogy veszekedjetek, nem pörlekedsz, vagy a családban odafigyelsz arra, hogy szelíd és alázatos maradj nagyon nehéz helyzetben is, akkor azt mondja az ige, hogy az Úr munkálkodhat a másikban. Lehet, hogy lesz olyan osztálytársad, aki megkérdezi majd tőled, hogyan tudsz ilyen nyugodt maradni, mikor én piszkáltalak. Lehet, hogy éppen azért piszkál, mert tudja, hogy te templomba jársz és imádkozol, hiszel Istenben. Próbára akar tenni, hogy vajon mennyire hiszel.

A Sátán kísértése sokféle formában támadhat bennünket. Az Úr Jézus azt mondja, hogy legyél szelíd és alázatos, akkor a Sátán pontosan az ellenkezőjét akarja elérni ilyen helyzetekkel. Ez fennáll a szüleitekre vonatkoztatva is, tanáraitokra, mindannyiunkra. A gonosz nem akarja, hogy Jézus követői legyünk hűséggel, számára nem öröm, hogy az Úr szolgája nem viszálykodik. Jézus viszont segít, és lehet, hogy a kiálhatatlan osztálytársad hozzád megy és megkérdezi, miért vagy ilyen szelíd. És te nem azt mondod, hogy milyen önmegtartóztató vagyok, hanem azt, hogy nekem segített valaki ilyennek maradni, gyere te is istentiszteletre, vagy te is imádkozhatsz Istenhez.

A történet tehát azt mondja, hogy szelíd és alázatos maradsz, nem viszálykodsz, lehet, hogy kár ér, de bízol abban, hogy az Úr annál sokkal többet adhat. A végén lehet, hogy az a másik, aki miatt fájdalom ért, aki miatt szenvedsz, Jézus követője lesz.

Van egy szép vers ezzel kapcsolatban, hallgassátok meg a szolgálat végén. Túrmezei Erzsébet verse:

Szeptember

Gyerünk gyerekek iskolába
Oda is, ahol nincsen tábla
Iskola sok ám, nagyon
Ahol az Úr Jézus a mester,
S ahol az ősz öreg se restell
Gyermekként ülni a padon.
Vár az Úr Jézus iskolája
Tantárgy: Hit, remény, szeretet
Iratkozzál be, ad át neki gyorsan a szívedet.
De jó lesz mindig vele menni
Mindent az ő kezébe tenni
De könnyű lesz az életünk
Ha nehéz is a lecke, ki gyáva még, hogy megijedne
Ott a Mester, segít nekünk
Ő ad erőt és ő ad áldást
Hiányunk nem lesz semmiben.
Csak rá figyeljünk, vele járjunk és kövessük őt híven.

Ma azt hallhattátok, hogy az Úr Jézus iskolájában lehet, hogy lesz nehéz helyzet, küzdelmes, de ha te szelíd és alázatos maradsz, akkor az Úr Jézus még az ellenségben is munkálkodhat. Segítsen ebben benneteket és mindannyiunkat Isten.

Az aranymondás: Az Úr szolgája ne viszálykodjék! (2Tim 2,24)


Imádkozzunk!

Mennyei Édesatyánk, köszönjük neked, hogy az Úr Jézus is megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan. Köszönjük, hogy őt is érte kár, neki is el kellett hordoznia az igazságtalan bántalmazást, gyalázatot. Köszönjük, hogy ő nem viszálykodott, hanem inkább meghalt érettünk a kereszten. Köszönjük Atyánk, hogy az Úr Jézus győzött. Ezért kérjük azt tőled, segíts nekünk is az ilyen kényes helyzetekben, Jézus segítségét kérve, nem viszálykodni, veszekedni, civakodni, hanem szelídnek és alázatosnak maradni.

Köszönjük Urunk, hogy Jézus Krisztus erejével lehetséges ez.

Kérünk téged, segíts nekünk szeretni azokat az osztálytársainkat is, akik nehéz természetűek számunkra, és amikor rákérdeznek esetleg arra, hogy miért vagyunk mi szelídek és alázatosak, merjük elmondani nekik, hogy nálad találtunk lelkierőt, tőled kapunk segítséget.

Imádkozunk a tanárainkért, kérjük áldd meg őket, amikor tanítanak minket. Adj nekik is türelmet, szelídséget és alázatot. Imádkozunk a szüleinkért, testvéreinkért. Köszönjük Urunk, hogy így lehetünk egy nagycsalád és add, hogy a családban is lehessen békesség, szeretet és szelídség. Amikor a Sátán kísértene bennünket, mint családot, hadd tudjunk együtt, teveled győzni.

Kérünk téged népünkért, népünk vezetőiért, akik magas beosztásban vannak. Bocsásd meg, amikor köztük is viszályok vannak, adj a mi népünknek is békességet. Köszönjük Urunk, hogy te meghallgatod a mi imádságunkat, az Úr Jézus nevéért.

Ámen.