PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK

Pasarét, 2003. február 23.
(vasárnap)

Cseri Kálmán


1. KETTEN - HÁRMASBAN


Alapige: Jn 15,5

Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad és én őbenne, az terem sok gyümölcsöt: mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.


Imádkozzunk!

Dicsőséges Urunk, szeretnénk most szív szerint megalázni magunkat előtted, és megvallani, hogy te valóban Isten Fia vagy. Magasztalunk mindazért, ami tapasztalatot erről már adtál nekünk. Segíts, hogy ne a tapasztalataink győzzenek meg, hanem merjünk hinni a kijelentett igédnek. Valljuk, hogy igéd igazság.

Köszönjük ezt a csendes vasárnapot. Köszönjük a gyülekezet közösségét. Köszönjük, hogy még ma is békességre virradhattunk. Köszönjük a te végtelen hosszú türelmedet, amivel elszenvedsz minket, amivel még mindig hívogatsz magadhoz, még közelebb, s amivel kínálod ajándékaidat, amik nélkül szűkölködünk. Tedd ezt a délelőttöt most az ajándékozás alkalmává.

Megvalljuk bűnbánattal, Urunk, hogy olyan sokféleképpen bántottunk téged és egymást ezen az elmúlt héten is. Sokszor akaratlanul is bántjuk még azokat is, akiket a legjobban szeretünk.

Megvalljuk bűnbánattal, hogy sokféle félelem és aggodalmaskodás van bennünk. És ezeknek a gyökere a veled szembeni hitetlenség.

Megvalljuk, hogy olyan sok harag lapul a szívünk mélyén. Néha megszólal a bosszúvágy. Olyan szívesen mondtunk rosszat másokról az elmúlt napokban is, és olyan gyakran ismétlődik, hogy nem az az indulat van bennünk, ami benned, megváltó Urunk, Jézus Krisztus.

Isten, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek! Legyen a te irgalmad bizonysága az, hogy most mégis szólsz hozzánk. Mindnyájunknak terád van szükségünk. Téged hívunk segítségül a nyomorúság idején. Adj szabadítást nekünk, és segíts, hogy dicsőítsünk téged.

Munkálkodj bennünk, közöttünk és majd általunk, hatalmas Urunk, a te ígéreted szerint.

Ámen.


Igehirdetés

Ha Isten segít minket néhány vasárnapon most arról lesz szó, hogy mit tanít a Szentírás a házasságról és a családról. Azért kell erről beszélni, mert egyre ijesztőbb állapotba kerülnek a házasságok. Ez a helyzet rohamosan romlik, emiatt a gyerekek mérhetetlenül sokat szenvednek, és olykor gyógyíthatatlan lelki sérüléseket kapnak. Mivel rossz mintát látnak, felnőve hatványozottan újratermelődik a nyomorúság. Ez pedig kimondhatatlan károkat okoz a társadalomban.

A népnek, a nemzetnek az alapsejtje a család. Ha a sejtek betegek, beteg az egész szervezet. A család jó légköre pedig elsősorban a házasság stabilitásától és minőségétől függ. Ezért fontos odafigyelnünk erre, mégpedig nem bölcselkedve, hanem Isten igaz igéjére figyelve és ahhoz igazítva az életünket.

Tisztában kell lennünk azzal, hogy azt az általános romlást és züllést, ami a Krisztus második eljövetelét megelőző időt, ezt a mi időnket jellemzi, nem tudjuk megállítani. Viszont minél sötétebb lesz, annál nagyobb szükség van fényforrásokra. Isten a benne hívőket a világ világosságává akarja tenni. Erre kell nekünk törekednünk, és ehhez ad segítséget nekünk az Ő igéje.

Néhány számmal szeretném szemléltetni azt az általános romlást, ami ezen a téren tapasztalható. 1960 óta, tehát 40 év alatt a megkötött házasságok száma a felére csökkent. Ugyanez alatt az idő alatt a válások aránya 18%-ról 38%-ra nőtt. Folytonosan növekszik a házasság nélküli együttéléseknek a száma, amiből az is következik, hogy a nem házasságban született gyermekeknek a száma is. Ez az összes élve születésnek az 5%-a volt 40 évvel ezelőtt, ma a 30%-a. Minden harmadik gyermek nem házasságba születik. Mivel ezek a kapcsolatok a tapasztalat szerint sokkal kevésbé stabilak és a minőségük is gyengébb, mint a megkötött házasságoké, ezért ezek a gyerekek többszörösen hátrányos helyzetbe születnek. Kevésbé lesznek képesek harmonikus személyiséggé fejlődni. Sokkal több gondot okoznak a családnak, az iskolának, a társadalomnak, és ismét mondom: mivel nem látnak jó mintát, felnövekedve legtöbben a rossz példát fogják követni.

Mostanában sok jó könyv jelenik meg a házassággal kapcsolatos kérdésekről. Sok itt a mi iratterjesztésünkben is kapható. Ajánlom a testvérek figyelmébe ezeket. Én ezeken a vasárnapokon kevéssé fogok támaszkodni ezekre a könyvekre. Szeretnék elsősorban arra szorítkozni, hogy Isten igéje mit tanít nekünk ezekről a fontos kérdésekről. Szeretném mindezt szemléltetni majd azzal, amit a gyakorlati lelkigondozás során tapasztalunk. A leggyakoribb hibákkal és azoknak az igei megoldásával.

Ma bevezetésképpen négy egyszerű, gyakorlati kérést szeretnék tisztelettel a gyülekezet elé terjeszteni.

1. Az első kérés így hangzik: aki még vagy már nem házasságban él, az is figyeljen mindarra, amit Isten igéje erről a kérdésről mond nekünk. Egyrészt azért, mert sosem lehet tudni..., másrészt azért, mert az egyedül élők sokat segíthetnek és sokat árthatnak a körülöttük levő házasságoknak. Hadd mondjak erre egy szép példát.

Egy magányos hölgy keresztmama volt egy családban. Utóbbi látogatásai során feltűnt neki, hogy valami nincs rendben a házasfelek között. Mivel hívő ember volt, elkezdett imádkozni ezért. Az egyik látogatása alkalmával a férj kicsit furcsán viselkedett és egy kis hóvirágcsokrot akart neki adni. Ő kedvesen megkérdezte: vettél a feleségednek is? Hát, neki most nem. Akkor add ezt neki, bizonyosan örülni fog - mondta ő. Azután gondolkozott tovább ezen a jeleneten is, meg mindazon, amit ott látott és hallott, és Isten egy különös gondolatot adott neki.

A legközelebbi látogatásnál felajánlotta a házaspárnak, hogy egy hétvégére elvállalja a gyerekeket - a gyerekek szerették őt, jó kapcsolatban voltak pici koruk óta -, a házaspár pedig költözzön át az ő lakásába. Tekintsék azt szállodának, aludjanak, sétáljanak, beszélgessenek. Meglepődtek rajta, de elfogadták.

Ő mindent szépen elkészített, tudta, mi a kedvenc ételük, az benn volt a hűtőben. Péntek este helyet cseréltek. Egy levelet talált a házaspár az asztalon: csak azt kérem tőletek, hogy beszéljetek sokat magatokról egymásnak, és maradjatok egészen vasárnap estig. Gondom lesz arra, hogy minden gyerek a hétfői leckéjével is kiválóan elkészüljön.

Így történt. Vasárnap este úgy tért haza ez a házaspár, mint egy szerelmespár. Sokat beszélgettek, sok minden napvilágra jött. Sok mindenért bocsánatot kértek, sok mindent megbocsátottak egymásnak, és új erőre kapott a házasságuk.

Megtehette volna ez a magányos hölgy, hogy elfogadja ennek a férfinek az óvatos érzelmi közeledését. Átveszi a hóvirágot, és végighallgatja, ahogy elmondja neki a feleségével szembeni panaszait. Aztán elkezdi vigasztalni. Ezt sokan így csinálják, sőt még ígyebbül. Ő azonban megmaradt annak, aki volt: a gyerekek keresztanyjának. De észrevette a bajt. Mivel hívő ember volt, Isten elé vitte azt. Törte a fejét, nem mondott le arról, hogy segíteni kellene, nem törődött bele abba, hogy a szeme láttára romlik egyre jobban egy házasság. De nem ő akart belépni harmadiknak, hogy majd segít, hanem Jézust hívta be segítségnek. Amikor kapott egy ilyen gondolatot, akkor habozás nélkül engedelmeskedett. Ez áldozat volt a részéről. Feláldozta egy hétvégéjét. Be kellett vásárolni, megfőzni a finom ebédet. Mindent elkészíteni. Azon a hétvégén le kellett mondania a pihenésről, de megújulhatott egy házasság. Megérte.

Ez nem recept. Azonban olyan jó példa, amihez hasonlót többen követhetnénk, ha engedjük, hogy Isten irányítson. És nemcsak magányosok tehetnek ilyen ajánlatot, hanem egy baráti házaspár is felajánlhat ilyet másoknak.

Az első kérés tehát az: senki ne kapcsoljon ki, aki nem házasságban él, hogy most nem rólam lesz szó néhány hétig, és nem nekem szól az ige. Mindnyájunknak szól az ige.

2. A másik kérés ilyen egyszerű: akarj változni! Ne hidd magadról azt, hogy tökéletes vagy és nem kell változnod, fejlődnöd, tisztulnod. Ne hidd azt sem, hogy reménytelen eset vagy, reménytelen eset a házasságotok, és azon már nem lehet változtatni, javítani, tisztítani. Isten igéje azt ígéri nekünk, hogy a benne bízókat haláluk pillanatáig formálja, tisztogatja, gazdagítja. De neked kell elkezdened. Ne a másiktól várd, ne amiatt keseregj, hogy nem tud, nem akar változni. Te akarj változni.

Mi kell ehhez?

Kell ehhez bizonyos hibaérzék. Érzékelje valaki, hogy baj van, és keresse meg benne mi a baj. Ő mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy baj van a házasságukban.

Kell hozzá reménység, hogy ezen lehet segíteni. Holnap jobb lehet, mint ma. Holnapután még jobb lehet, mint holnap. Erre nézve is van sok ígéretünk a Szentírásban.

Kell hozzá bátorság, hogy legyen valakinek mersze odaállni Isten igéjének a világosságába, és legyen kész felismerni, elismerni, beismerni a hibáit - bibliai szóval: a bűneit. Legyen kész a bűnbánatra, a bűnvallásra és a bűn elhagyására. Aki ettől fél, annak valóban reménytelenné válhat a jövője.

Kell hozzá alázat. Annak a józan, becsületes beismerése, hogy nekem is vannak hibáim. Én sem vagyok tökéletes, akármilyen meglepő ez a megállapítás. Aki minderre nem kész, aki mindig csak a másik hibáit tartja számon és sorolja neki meg a kívülvalóknak, az módszeresen tönkreteszi a saját házasságát, és ne másokat vádoljon. Aki erre kész, az meg fogja tapasztalni, hogy milyen az, amikor a bűneinket megbocsátó Isten belép két ember kapcsolatába, és az megújulhat újra és újra.

Akarj változni - ez a második kérés.

3. A harmadik: segíts a párodnak, hogy tudjon változni. Mert vannak hibák, amiket nem lehet egyedül kijavítani. Mivel a házasságban a legtöbb hibát együtt követjük el akkor is, ha az arányok eltérőek lehetnek, a legtöbbet csak együtt lehet helyrehozni. Segíts a másiknak, hogy változhasson. Nem lehet egymás háta mögött megjavítani egy elromlott házasságot. Azt csak együtt lehet. Vannak feladatok, amiket egyedül lehetetlen megoldani.

Bocsánatot kérek, ha most egy egyszerű, régi emlékemet mondom el, de mélyen belém vésődött, hogy ott állok egyedül, és kellene még egy ember, mert így nem tudom megoldani. Segédlelkész koromban a főnököm azt mondta egy készülő nagy gyűlés előtt, hogy az irodából az egyik nagy asztalt vigyem át a gyülekezeti terembe. Ehhez azt az asztalt néhány olyan ajtón kellett keresztülvinni, amely ajtók keskenyebbek voltak, mint amilyen széles volt az asztal. Ettől nem kell megijedni, ilyenkor az ember az asztalt oldalra fordítja, két lábával beügyeskedik, azután utána fordítja az egészet, lehetőleg úgy, hogy a festék az ajtótokon maradjon. Ezt azonban nem tudtam egyedül lebonyolítani. Megemelni is nehéz lett volna egyedül, és ezt a mozdulatot csak két ember tudja megcsinálni úgy, hogy ott épségben maradjon minden.

Sehol nem volt senki, akinek kérhettem volna a segítségét. A főnök pedig ott állt és nézte, hogy milyen tehetetlen vagyok. Még azt is emlegette, hogy diplomám is van, és még sem tudom megcsinálni. Bennem pedig ott volt a jó szándék, meg az ötlet, hogy ezt hogy kell, de kellett volna valaki, aki a másik végét megfogja az asztalnak. Kínomban kimentem az utcára, ami meg néptelen volt, végre jött egy áldozat és elmagyaráztam, hogy bocsánatot kérek, de ez a helyzet, tessék már segíteni.

Mert vannak dolgok, amiket egyedül nem lehet megoldani. Nem nagy dolgok, könnyű a másiknak segíteni, de kell egy másik. És ez a házasságban majdnem mindig így van.

Mit jelent az, hogy segíts a másiknak változni? Azt jelenti, hogy hidd el, hogy ő valóban változni akar, mert megígérte. Hidd el neki. Aztán azt jelenti, hogy vedd komolyan, hogy egyedül nem fog tudni, vagy nagyon nehéz lesz neki. Aztán örülj annak, hogy együtt dolgozhattok a közös boldogságotokon, ami biztos, hogy megjön, ha ezt együtt megoldjátok. Vedd észre, ha már változott. Egy kicsit is. A bátorítás, biztatás mindannyiunknak kell, és megsokszorozza az erőnket és elszántságunkat. És ha mégis visszaesett, nem kell azonnal szidni. Teremts olyan körülményeket, hogy könnyebb legyen neki megváltoznia. Egyszóval: számíthasson rád. Számíthassunk egymásra. Ha senki másra nem számíthatunk, házaspárok egymásra minden helyzetben számíthassanak.

Ha valaki kajánul nézi, hogy na, hogyan sikerül neki, azzal belenyomja szegényt a maga erőtlenségébe. De ha nagy megértéssel, gyöngédséggel segít neki, akkor néha egészen különös változások következnek be. Ez tehát a harmadik.

Az első az volt, hogy mindenkire érvényes az, amit az ige erről mond, az egyedül levőkre is.

A második, hogy akarj változni.

A harmadik, hogy segíts a párodnak, hogy változzék.

4. És itt érkezünk meg a felolvasott igéhez. A negyedik kérés így hangzik: engedjétek be Jézust a házasságotokba, vagy a magányodba. Vagy az ige alapján még inkább így mondom: hívjátok be Jézust a házasságotokba. Mert van, amiről nyilvánvaló, hogy egyedül kevés vagyok a megoldásához. De a legtöbb házassággal kapcsolatos kérdés olyan, hogy ketten is kevesen vagyunk a megoldásához. Kell egy hatalmas harmadik, aki viszont ott van készen és tud, s akar segíteni.

A legtöbb bajnak, ami bekövetkezik egy házasságban, az az oka, hogy Jézus nélkül tettünk valamit. Amit viszont nélküle csináltunk, azt nem lehet nélküle helyrehozni. Ahhoz feltétlenül szükség van Őreá. Aki Őt behívja, az megtapasztalja, hogy Ő ma is valóságosan cselekszik. Ugyanazzal a hatalommal és szeretettel, amivel ezekben a bibliai történetekben cselekedett.

Az elmúlt héten többen olvastuk bibliaolvasó kalauzunk szerint Máté evangéliumából ezeket a jól ismert történeteket. Tipikus helyzetek, amik újra és újra ismétlődnek a házasságokban is. Támad valami nagy szükség. Ott van közel tízezer ember, mert csak a férfi ötezer, éhesek, nincs mit enniük, és valamit kellene csinálni. Mit tegyünk? Azt mondja az egyik tanítvány: küldd el őket, hogy gondoskodjanak magukról. Azt mondja Jézus: nem, adjatok nekik ti enni. Fülöp elkezd számolni: egy dénár, két dénár... kétszáz dénár kellene, de se ennyi dénár, se ennyi kenyér nincs, amennyit vegyünk. Megoldhatatlan. Mit tegyünk? Akkor mondja Jézus: hozzátok ide azt, ami van. Öt kis lángosforma kenyérke, meg két szárított, füstölt hal. Mondja az egyik tanítvány: de mi az ennyinek?! Aztán Jézus elkezdi osztani, és elég lesz ennyinek. Még gondot okoz, hogy a maradékot miben gyűjtsék össze. Több lesz a maradék, mint a kiindulási mennyiség. Mert behívták a szükségbe Jézust.

Vagy: ott van a vihar. Mennek a tanítványok gyanútlanul. Fáradtak, este van. Érjünk át a túlsó partra minél előbb. Egyszer csak vihar támad a tengeren. Részint elkeseredetten küzdenek az elemekkel, másrészt, amikor Jézust meglátják, kísértetnek vélik, elkezdenek értelmetlenül jajveszékelni felnőtt férfiemberek. Csuromvizes már mindenki. Akkor Jézus belép a hajóba, és ott van egy egyszerűségében is gyönyörű mondat: elállt a szél és nagy csend lett. Csak attól, hogy Ő belépett.

A másik történetben úgy olvassuk, hogy felébresztik álmából, Ő megdorgálja a vihart, eláll a szél, és nagy csend lesz. Péter felkiált: Uram, ments meg, mert elveszünk! Jézus megmenti őket, hogy ne vesszenek el.

Az első esetben a nagy szükségbe hívják be Jézust, és ad eleget. A másik esetben életveszélyben kiáltanak hozzá, és az Ő szavára elcsendesedik a vihar.

A Biblia ezt nevezi hitnek, amikor valaki így kinyújtja a kezét Jézus felé. Uram, van itt egy kevéske, de mi az ennyinek? Adjátok ide nekem. Odaadják, Jézus visszaadja, és viszik azoknak, akiknek kell, és elég.

Vagy amikor Péter kinyújtja a kezét: ments meg, mert elveszünk! És nem vesznek el, mert megmenti őket.

A hitnek a bátorsága ez, hogy akármilyen nagy a nyomorúság, Jézushoz akkor is nyújtom segítségért a kezemet. Ha a házasságra gondolunk, már a másik felé is hiába nyúlok ki, mert legutóbb ráütött. Jézus nem fog ráütni, hanem segíteni fog. Olyan sok szükség támad a házasságokban is, meg az egyedül élők életében is. Valóban úgy van, hogy "éhe a kenyérnek, éhe a szónak, éhe a szépnek", éhe a jó szónak, az elismerésnek, a bátorításnak, a megértésnek, a megbocsátásnak, éhe az értelmes, tartalmas szexnek, éhe a biztatásnak, a reménységnek... Olyan sokszor azt kell mondanunk: Uram, van itt valamicske, de mi az ennyinek? Az öreg szülők is akarnak valamit, a gyerekeimnek sincs anyjuk, apjuk, mert nem érek rá csak velük foglalkozni. Egymást is elhanyagoljuk, mindenki éhes körülöttem, és van nekem néhány gondolatom, meg egy kicsi türelmem, de mi az ennyinek ...? Behívni Jézust ebbe a szükségbe, és fog adni annyit, hogy elég lesz.

És behívni a viharok közé. Néha olyan félelemvihar dúl emberek szívében. Elbocsátások idejét éljük, háborúra készülődik a fél világ. Tele van sok megnevezhetetlen meg nagyon is konkrét félelemmel a szívünk. Ebben a viharban felébreszteni Őt.

Vagy sokszor betegségvihar vonul végig egy családon. Az egyiknek még vége sincs, már a másik kezdődik. A múltkor mondta valaki: három kórházba kellene elmennem most munka után, de a kicsik meg otthon várnak este.

Vagy indulatviharok dúlnak otthon úgy, hogy még az ajtót is csapkodják. Nem a huzat vágta be, hanem mondjuk a családfő. És azzal nem oldott meg semmit.

Uram, ments meg, mert elveszünk! Behívni Jézust.

Vegyétek komolyan testvérek, hogy sok probléma megoldásához egyedül kevesen vagyunk. Meg kell keresni a társunkat, és hagyjuk egymást megkeresni. De sok gond megoldásához ketten is kevesen vagyunk, és akkor sem kell kétségbe esni, mert lehet ketten - hármasban élni. Ezzel a nagy harmadikkal, akit úgy hívnak: Jézus. Nála nélkül semmit sem cselekedhetünk.

Sokszor tapasztaljuk mi is, hogy a szél szembe fúj. Sokszor tapasztaljuk, hogy az éjszaka közepén vagyunk - mint ahogy itt olvastuk. Sokszor megijedünk, ha arra gondolunk, micsoda mélység lehet a kis csónakunk alatt, vagy milyen magasak azok a hullámok, amelyek éppen most csapnak össze a fejünk felett, és milyen gyengék vagyunk mi. El ne felejtsük azonban ilyenkor, hogy milyen erős Ő! És Ő maga bíztat: hívj segítségül engem a nyomorúság idején, és én megszabadítalak, akármilyen az a nyomorúság, és te dicsőítesz engem. (Zsolt 50,15)

Milyen hatalmas Ő? Az az ige, amit újév napján kaptam itt, az Ézsaiás könyvéből volt. "Hívják nevét csodálatos tanácsosnak, erős Istennek, örökkévaló Atyának, békesség fejedelmének." Őnélküle akarjuk megoldani azt, amit összekuszáltunk? Mikor ott van készen, és Ő ma is tud cselekedni.

Most már a házasság mindenféle problémájától függetlenül a megterített úrasztala körül erre a kérdésre adjunk őszinte választ: akarok-e változni? Kész vagyok-e megkérdezni az én Uramat: most miben kell változnom, mi az, ami neked utálatos? Mi az, ami miatt szenved a környezetem, meg néha már én is? Készek vagyunk-e ezzel a bűnbánattal jönni hozzá, abban a bizonyos tudatban, hogy Ő bővölködik a kegyelemben és gazdag a megbocsátásban.

Készülés közben újra és újra bennem muzsikált az egyik ének, amit az ádventi énekkari délutánunkon itt a kórusunk énekelt:

Hogyha jársz útadon egymagad,
S elfog a fájdalom, hogy egyedül vagy,
Jézus így szól: veled vagyok.
(A házasságban is lehet egyedül valaki, az még rosszabb.)

Hogyha már azt hiszed, nincs irgalom,
Mert azt ütötted meg, ki szeret nagyon,
Jézus adhat bocsánatot.

Ő el nem küldi azt, ki keresi.
Ad néki új erőt, ad néki örömöt,
Ad néki életet, örök életet.

Próbáljátok ki!


Imádkozzunk!

Dicsőséges Urunk, Jézus Krisztus, hálásan köszönjük, hogy ennyire valóságosan számíthatunk rád. Köszönjük, hogy te ma is élsz és uralkodsz. Néked adatott minden hatalom mennyen is földön. Köszönjük, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja az ő barátaiért, és te ezt tetted. Áldunk téged ezért.

Köszönjük, hogy nem nézed közömbösen a mi sokféle szükségünket. Nem engedted, hogy tanítványaidat elborítsák a hullámok, hanem idejében léptél be a bárkájukba, és ajándékoztad meg őket csenddel és biztonsággal.

Ezzel a bizalommal hozzuk eléd most szükségeinket. Bátoríts meg minket, hogy merjük hinni, hogy nálad van szabadítás, megoldás, kiút, bocsánat minden nyomorúságunkra és bűnünkre.

Bátoríts minket, hogy tudjunk hittel kiáltani: Uram, ments meg, mert elveszünk!

Így hívunk be most mindnyájan az életünkbe, a házasságunkba. Így szeretnénk reád bízni az igazi megoldást. Elfogadni először téged és utána ajándékaidat, amiket kínálsz.

Ajándékozz meg most a bűnbocsánat bizonyosságával is. Ajándékozz meg bűnlátással és konkrét bűnbánattal. Segíts, hogy megkapaszkodjunk ígéreteidben, és tapasztalhassuk azoknak valóra válását.

Könyörgünk hozzád azokért, akik most különösen is nehéz helyzetben vannak. Kérünk, adj igazi vigasztalást azoknak, akik az elmúlt napokban álltak meg ravatal mellett. Hadd lássanak téged, aki legyőzted, mint utolsó ellenségünket, a halált is.

Könyörgünk egy kicsi gyermekért, akit alighogy megszületett, már a halál erői támadtak meg. Te tartsd meg őt, és dicsőítsd meg magadat annak a családnak az életében.

Könyörgünk azokért, akik különösen nagy felelősséget kell, hogy hordozzanak. Így könyörgünk hozzád egyházkerületünk új püspökéért is. Adj neki felülről való bölcsességet. Engedd megtapasztalnia, hogy mindenre van ereje a Krisztusban. Legyen a te igéd az ő lábainak szövétneke és ösvényének világossága.

Segíts minket is, hogy igédhez igazítsuk mindig a gyakorlatunkat. Vezess és bátoríts minket azzal ezen a héten is. Segíts most ebben a csendben őszintén beszélnünk veled.

Ámen.