Válassza ki a megfelelő prédikációt!

Ha a letöltéssel problémája van, itt talál segítséget.

Rómabeliekhez írt levél

Dátum
Igehirdető
Cím
Textus / Lekció

Róm 1

1968.12.01.10:00
Joó Sándor
A MAGÁNY ELLENSZERE
 - Róma 1,8-16
1969.02.02.10:00
Joó Sándor
ISTENNEK HARAGJA
 - Róma 1,17-32
1991.11.10.08:00
Cseri Kálmán
EGYEDÜL VAGY MAGÁNYOSAN?
 - Róma 1,8-16
1997.10.26.10:00
Cseri Kálmán
ELTORZULT NEMISÉG
Szerkesztői megjegyzés:
a hangfelvétel a 8 órai istentiszteleten készült
 - Róm 1,21-28  - 3Móz 18
1998.05.07.18:00
Földvári Tibor
A POGÁNYOK BŰNÖSSÉGE
 - Róm 1,16-32
1998.05.24.10:00
Földvári Tibor
A HIT HÍRE
 - Róm 1,8  - Róm 16,1-16
1998.07.16.18:00
Varga Róbert
AZ ERŐ FORRÁSA
 - Róm 1,15-16
2001.04.22.18:00
Földvári Tibor
AZ EVANGÉLIUM ISTEN HATALMA
 - Róm 1, 16-17
2006.06.18.18:00
Cseri Kálmán
ISTEN EREJE
 - Róm 1,15-17
2014.07.20.18:00
Cseri Kálmán
ISTEN TETTEI ÉS A MI TETTEINK
 - Róm 1,1-7
2015.11.26.18:00
Takaró János
ISTEN ÜDVÖZÍTŐ EREJE
 - Róm 1,16-17
2017.01.08.10:00
Horváth Géza
HONNAN VAN ISTEN ISMERETE?
 - Róm 1,18-21  - Róm 1,14-23

Róm 2

1969.03.02.10:00
Joó Sándor
NINCS ÉRDEMÜNK
 - Róma 2,1;4
1997.03.09.10:00
Cseri Kálmán
SZENT AZ Ő NEVE
Szerkesztői megjegyzés:
a hangfelvétel a 8 órai istentiszteleten készült

 Tízparancsolat 
 - 2Móz 20,7  - Róm 2,17-24
2001.04.26.18:00
Földvári Tibor
AKI MEGFIZET MINDENKINEK
 - Rm 2, 5-11
2014.05.11.10:00
Horváth Géza
ÖRÖKSÉG, NEM ÉRDEM 4.
 Jó cselekedetek  Megigazulás 
 - Jel 20,11-15  - Róm 2,1-10

Róm 3

1969.06.15.10:00
Joó Sándor
NINCS KÜLÖNBSÉG
 - Róma 3,22-24
2006.06.22.18:00
Cseri Kálmán
ISTEN ELŐTT
 - Róm 3,22-26
2014.01.07.18:00
Pocsaji Miklós
HÍJÁVAL LENNI ISTEN DICSŐSÉGÉNEK
Soli Deo Gloria imahét 2. rész
 - Róm 3,23
2015.09.24.18:00
Tariska Zoltán
MIT MOND A KERESZT AZ EMBER MEGIGAZÍTÁSÁRÓL?
 Evangélizáció, 2015 
 - Róm 3,10-26
2017.10.29.10:00
Horváth Géza
A TELJES VÁLTSÁG ELVÉGEZTETETT
 - Róm 3,24-25  - Róm 4,4-7;13-16

Róm 4

2001.07.15.10:00
Földvári Tibor
ISTEN ÍGÉRETE ERŐS
 - Róm 4,13-25  - Zsid 6,11-20
2001.07.22.18:00
Földvári Tibor
ERŐS HIT AZ ÍGÉRETBEN
Szerkesztői megjegyzés:
áldás, énekek néklül csak az igehirdetés, imádság
 - Róm 4,13-25
2009.12.03.18:00
Földvári Tibor
REMÉNYTELENSÉG ELLENÉRE REMÉNYKEDNI
 - Róm 4,13-25
2011.09.22.18:00
Sípos Ete Álmos
IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT KRISZTUSRÓL ÉS KERESZTHALÁLÁRÓL MOND?
 Evangélizáció, 2011 
 - Róm 4,1-8;23-25
2012.04.22.18:00
Horváth Géza
AZ ÜDVÖZÍTŐ HIT
 - Róm 4,16-21
2016.10.30.08:00
Horváth Géza
HIT ÉS ÉLET
 - Hab 2,4b  - Róm 4,9-21
2017.10.29.10:00
Horváth Géza
A TELJES VÁLTSÁG ELVÉGEZTETETT
 - Róm 3,24-25  - Róm 4,4-7;13-16

Róm 5

1961.01.01.10:00
Joó Sándor
A SZERETET MINDENT REMÉL
 Újév 
 - Róma 5,5
1999.01.28.18:00
Varga Róbert
A BÉKESSÉG GYÜMÖLCSEI
 - Róm 5,1-5
2003.08.21.18:00
Csákány Tamás
MEGIGAZULÁS, MEGSZENTELŐDÉS
 - Róm 5,1-11
2004.04.09.10:00
Csákány Tamás
A TÖKÉLETES MEGOLDÁS
 Nagypéntek 
 - Róm 5,7-11  - Lk 23,32-49
2005.09.18.10:00
Varga Róbert
CSEND ÉS REMÉNYSÉG
 - Ézs 30,15-18/a  - Róm 5,1-8
2009.06.01.10:00
Csere Mátyás
"SZÍVÜNKBE ÁRADT AZ ISTEN SZERETETE"
 - Róm 5,5  - Jn 4,18-23
2012.04.22.10:00
Horváth Géza
MEGIGAZULÁS HIT ÁLTAL
 - Róm 5,1  - Róm 5,1-6
2015.06.25.18:00
Takaró János
BÉKESSÉGEM ISTENNEL
 - Róm 5,1-11
2018.12.30.10:00
Szepesy László
BŐVELKEDŐ KEGYELEM
 - Róm 5,20-21  - Róm 5,17-21

Róm 6

1964.10.04.10:00
Joó Sándor
ISTENNEK ÁTADOTT ÉLET
 - Róma 6,13
1969.09.14.10:00
Joó Sándor
EGYÜTT A KRISZTUSSAL
 - Róma 6,3-4
2000.03.09.18:00
Varga Róbert
AZ ENGEDELMESSÉG BOLDOGSÁGA
 - Róm 6, 15-18
2012.04.07.18:00
Csere Mátyás
KRISZTUS HALÁLÁBA KERESZTELTETTÜNK
 Nagyszombat 
 - Róm 6,1-11
2012.11.25.08:00
Horváth Géza
ISTEN AJÁNDÉKA: AZ ÖRÖK ÉLET
 - Róm 6,23  - Ézsaiás 61,1 válogatott versek
2015.04.12.10:00
Szepesy László
MENEKÜLNI AZ ÚR ELŐL
 - Jón 1,3  - Róm 6,12-19
2016.10.31.10:00
Szepesy László
EGYEDÜL ISTENNEK ÉLNI
 - Róm 6,13b  - Róm 6,1-13
2017.04.14.10:00
Horváth Géza
MEGHALVA KRISZTUSSAL
 Nagypéntek 
 - Gal 2,20a  - Róm 6,1-13
2019.12.01.10:00
Horváth Géza
AZ ÚRVACSORÁRÓL 3.
 - 1Kor 11,26b  - Róm 6,1-11

Róm 7

1969.10.12.10:00
Joó Sándor
KICSODA SZABADÍT MEG?
 - Róma 7,24-25
2003.06.19.18:00
Csákány Tamás
REMÉNYTELI KÜZDELEM
Szerkesztői megjegyzés:
rossz minőségű hangfelvétel
 - Róm 7,14-15; 21-25; 8,1-8
2009.02.01.10:00
Varga Róbert
MÁSIK NEMZEDÉK
 - Bír 2,6-15  - Róm 7,21-25/a
2012.04.26.18:00
Horváth Géza
ÚJ VISZONY
 - Róm 7,1-4
2015.10.15.18:00
Szepesy László
A HÍVŐ BELSŐ HARCA
 - Róm 7,14-8,2

Róm 8

1964.06.07.10:00
Joó Sándor
MINDEN JAVUNKRA VAN
 - Róma 8,28
1965.09.12.10:00
Joó Sándor
MIT KÉRHETÜNK AZ IMÁDSÁGBAN?
 - Róm 8,26-27
1969.11.09.10:00
Joó Sándor
ISTEN GYERMEKEI
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű
 - Róma 8,1-2
1969.12.25.10:00
Joó Sándor
A LEGNAGYOBB KARÁCSONYI AJÁNDÉK (KARÁCSONY)
 - Róma 8,32
1998.03.08.10:00
Hős Géza
AZ IMÁDSÁG ÁLDÁSAI
 - Róm 8,32; 2Kor 9,15  - Mt 7,7-11
1998.05.31.11:00
Cseri Kálmán
A FIÚSÁG LELKE
 Pünkösd 
 - Róm 8,15-17  - Róm 8,1-14
1998.06.18.18:00
Földvári Tibor
ÖRÖKSÉG A SZENVEDÉS ÚTJÁN
 - Róm 8,17-18
1999.01.24.10:00
Földvári Tibor
AZ ÖRÖK ÉLET BIZONYOSSÁGA
 - 1Jn 5,13  - Róm 8,28-39
2000.06.15.18:00
Cseri Kálmán
A LÉLEK VEZETÉSE
 - Róm 8, 14-16
2001.09.30.10:00
Cseri Kálmán
ÚJ ORSZÁG POLGÁRA
 - Kol 1,12-14  - Róm 8,1-9
2002.05.19.08:30
Cseri Kálmán
A SZENTLÉLEK MINT SEGÍTŐ
 Pünkösd 
 - Róm 8,26  - Jn 14,15-26
2003.12.26.10:00
Csákány Tamás
LEGJOBB KARÁCSONYI AJÁNDÉK
 Karácsony 
 - Róm 8,32  - Lk 1,68-79
2005.05.16.10:00
Földvári Tibor
A SZENTLÉLEK KÖZBENJÁRÁSA
 - Róm 8,26-27  - Róm 8,14-28
2006.06.05.10:00
Csere Mátyás
AZ ÉLET LELKÉNEK TÖRVÉNYE
 - Róm 8,2-15  - Róm 8,1-16
2006.07.02.10:00
Cseri Kálmán
MINDEN JAVUKRA VAN
 - Róm 8,28  - Zsolt 34
2006.10.22.10:00
Varga Róbert
ELVÁLASZTHATATLANUL
 - Róm 8, 38-39  - Ézs 5,8-24
2009.04.05.10:00
Varga Róbert
JÉZUS A KIRÁLY
 Virágvasárnap 
 - Lk 19,28-42  - Róm 8,38-39
2009.05.31.08:30
Cseri Kálmán
A LÉLEK ÉLETRE KELT
 - Róm 8,10-11  - Róm 8,9-17
2010.05.24.10:00
Földvári Tibor
A LÉLEK SEGÍT ERŐTLENSÉGÜNKÖN
 - Róm 8,26-27  - Róm 8,26-27
2012.04.29.10:00
Horváth Géza
NINCS KÁRHOZTATÓ ÍTÉLET
 - Róm 8,1  - Róm 8,1-8
2012.11.22.18:00
Csere Mátyás
VELE EGYÜTT MINDENT
 - Róm 8,26-35
2014.06.19.18:00
Földvári Tibor
KRISZTUS GYŐZELME
 - Róm 8,37  - Róm 8,28-39
2015.08.13.18:00
Takaró János
ÉLETJELEK
 - Róm 8,12-16
2015.10.01.18:00
Takaró János
SÓHAJ ÉS REMÉNYSÉG
 - Róm 8,18-25
2015.10.15.18:00
Szepesy László
A HÍVŐ BELSŐ HARCA
 - Róm 7,14-8,2
2015.10.18.10:00
Takaró János
SEGÍTSÉG AZ IMÁDSÁGBAN
 - Róm 8,26-27  - Róm 8,18-27
2016.01.24.10:00
Takaró János
HA ISTEN VELÜNK, KI LEHET ELLENÜNK?
 - Róm 8,31-34  - Róm 8,28-39
2016.10.09.10:00
Földvári Tibor
SÓHAJTOZNI REMÉNYSÉGGEL
 - Róm 8,18-27  - Róm 8,14-17
2017.12.17.17:00
Czakó Zoltán
ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT
Hangfelvétel az Egyéb anyagok / Zenés áhítatok alatt található
 - Róm 8,32
2018.05.20.08:30
Horváth Géza
SEGÍT A LÉLEK A MI ERŐTLENSÉGÜNKÖN
 Pünkösd 
 - Róm 8,26a  - ApCsel 1,1-18
2019.06.10.10:00
Szepesy László
A SZENTLÉLEK TANÍT ÉS EMLÉKEZTET
 Pünkösd 
 - Jn 14,26  - Róm 8,1-14

Róm 9

1985.11.03.10:00
Cseri Kálmán
KETTŐS KIVÁLASZTÁS
 Predestináció 
 - Róm 9,10-26
2014.10.23.18:00
Takaró János
MI LESZ A NÉPEMMEL?
 - Róm 9,1-4

Róm 10

1970.04.05.10:00
Joó Sándor
MILYEN VISZONYBAN VAGY ISTENNEL?
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű, hiányos
 - Róma 10,2-4
1999.04.11.10:00
Cseri Kálmán
A BIZONYSÁGTÉTEL SARUJA
 - Ef 6,15  - Róm 10,13-17
2001.04.15.08:00
Cseri Kálmán
HIDD ÉS MONDD!
 Húsvét 
 - Róm 10, 9-10
2003.11.09.10:00
Cseri Kálmán
2. ISTEN KEGYELME
 - Kol 1,1-8  - Róm 10,13-17
2004.03.07.10:00
Csákány Tamás
MUNKÁLKODÓ IGE
 - Róm 10,11-17  - Zsolt 78,3-4
2005.10.06.18:00
Varga Róbert
"A HIT HALLÁSBÓL VAN"
 - Róm 10,13-17
2008.05.18.10:00
Varga Róbert
AMIT SALAMON KÉRT
 - 1Kir 3,5-15/a  - Róm 10, 9-13
2011.01.13.18:00
Papp Tibor
A HIT FORRÁSA
 - Róm 10,14-21
2017.11.23.18:00
Szepesy László
HELYESEN BUZGÓLKODOM?
 - Róm 10,2-4
2019.02.03.10:00
Szepesy László
AZ IMÁDSÁG A HIT GYAKORLÁSA
 - Róm 10,13-14a  - Mt 6,5-8

Róm 11

2011.09.20.18:00
Sípos Ete Álmos
IGAZAT ADSZ-E ISTENNEK ABBAN, AMIT A TEREMTÉS CÉLJÁRÓL ÉS ÉRTELMÉRŐL MOND?
 Evangélizáció, 2011 
 - Róm 11,33-36; Kol 1,16-17
2012.12.09.08:00
Horváth Géza
ISTEN AJÁNDÉKA: AZ ELHÍVÁS
 - Róm 11,29  - Lk 14,15-24
2014.04.27.10:00
Horváth Géza
ÖRÖKSÉG, NEM ÉRDEM 3.
 Jó cselekedetek  Megigazulás 
 - 2Tim 1,9  - Róm 11 válogatott versek
2014.06.01.10:00
Földvári Tibor
AZ ÉLET ISTENTISZTELETE
 - 3Móz 2,1-16  - Róm 11,33-12,2

Róm 12

1970.04.26.10:00
Joó Sándor
OKOS ISTENTISZTELET ( KONFIRMÁCIÓ)
 - Róma 12,1-2
2003.01.05.10:00
Varga Róbert
REMÉNYSÉG, BÉKETŰRÉS, ÁLLHATATOSSÁG
 - Róm 12, 12  - Lk 2, 21-32
2004.06.20.18:00
Földvári Tibor
A GONOSZT JÓVAL GYŐZD MEG
 - Róm 12,17-21
2004.09.12.10:00
Varga Róbert
ISTENTISZTELETRE SZÁNT ÉLET
 - Róm 12,1-5  - Ef 4,17-23
2006.04.02.10:00
Varga Róbert
A KEGYES ÉLET KÖVETKEZMÉNYEI
 - 2Tim 3,10-17  - Róm 12,1-3
2009.08.20.18:00
Csere Mátyás
OKOS ISTENTISZTELET
 - Róm 12,1-8
2009.08.23.10:00
Csere Mátyás
EGY TEST TAGJAI VAGYUNK
 - Róm 12,3  - Róm 12,1-8
2014.06.01.10:00
Földvári Tibor
AZ ÉLET ISTENTISZTELETE
 - 3Móz 2,1-16  - Róm 11,33-12,2
2014.09.21.10:00
Szepesy László
BÉKESSÉG ÉS SZENTSÉG
 - Zsid 12,14-15  - Róm 12,16-21
2015.10.31.18:00
Szepesy László
ODASZÁNÁS ÉS MEGÚJULÁS
 - Róm 12,1-2
2018.04.08.10:00
Szepesy László
ENGEDELMESKEDJETEK A FELSŐ HATALMASSÁGOKNAK AZ ÚRÉRT!
 - Róm 12,21-13,1a  - Róm 12,21-13,8
2019.09.28.18:00
Sipos Aba Álmos
 - Róm 12,1-12

Róm 13

1997.06.01.10:00
Cseri Kálmán
AKI EMBERVÉRT ONT ...
Szerkesztői megjegyzés:
a hangfelvétel a 8 órai istentiszteleten készült

 Tízparancsolat 
 - 1Móz 9,6  - Róm 13,1-5
1997.06.29.10:00
Varga Róbert
PÁL KÉRÉSE FILEMONHOZ
 - Filemon 8-19  - Róm 13,8-14
1997.07.20.10:00
Földvári Tibor
IMÁDSÁG VEZETŐINKÉRT
 - 1Tim 2,1-4  - Róm 13,1-10
2001.02.08.18:00
Varga Róbert
KÖZELEBB VAN HOZZÁNK?
 - Róm 13, 11-14
2009.12.20.08:00
Máthé Zoltán
"FELEBARÁTI" SZERETET ADVENTBEN
 - Róm 13,8-10
2018.04.08.10:00
Szepesy László
ENGEDELMESKEDJETEK A FELSŐ HATALMASSÁGOKNAK AZ ÚRÉRT!
 - Róm 12,21-13,1a  - Róm 12,21-13,8

Róm 14

1964.04.05.10:00
Joó Sándor
JÉZUS MEGRAGADOTT
 - Róm 14,9; Fil 3,12
2003.10.19.18:00
Csákány Tamás
ISTEN ORSZÁGA
 - Róm 14,17-19
2006.07.20.18:00
Cseri Kálmán
ÍTÉLKEZÉS
 - Róm 14,1-13
2006.07.23.18:00
Cseri Kálmán
TEKINTETTEL EGYMÁSRA
 - Róm 14,13-23
2008.02.17.10:00
Varga Róbert
AZ IGAZI KINCS
 - Mt 13,44-51  - Róm 14,17-18
2011.11.24.18:00
Csere Mátyás
ÉPÍTŐ JELENLÉT
 - Róm 14,1-19
2018.06.07.18:00
Czakó Zoltán
A LEGFŐBB DOLOG
 - Róm 14,17-18

Róm 15

1980.08.17.10:00
Cseri Kálmán
A HÁZASSÁG VÁLSÁGAI II.
 Család  Házasság 
 - Róm 15,5-6
1999.05.20.18:00
Varga Róbert
EGYÜTT A GYÜLEKEZETBEN
 - Róm 15,7;13
2001.06.03.08:30
Cseri Kálmán
ÉLŐ REMÉNYSÉG
 Pünkösd 
 - Róm 15, 13
2008.06.01.08:00
Cseri Kálmán
AZ ISTENTISZTELET CÉLJA
 - Róm 15,9  - Róm 15,1-7
2008.06.12.18:00
Csere Mátyás
MI ERŐSEK...
(a második felében a Magyarországi Református Szeretetszolgálat munkáját mutatja be Szántai Tamás)
 - Róm 15,1-7
2011.10.27.18:00
Csere Mátyás
EGY TEST
 - Róm 15,5-7
2013.06.23.10:00
Földvári Tibor
POGÁNYOK REMÉNYSÉGE
 - ApCsel 27,20-26  - Róm 15,7-13
2013.11.17.10:00
Földvári Tibor
ISTENT DICSÉRJÉK A NÉPEK!
 - Zsolt 117  - Róm 15,5-13
2018.06.10.10:00
Czakó Zoltán
ÁLMODOZÁS ISTEN IGÉJÉRŐL
 - Róm 15,22-29  - Mt 6,25-34

Róm 16

1998.05.24.10:00
Földvári Tibor
A HIT HÍRE
 - Róm 1,8  - Róm 16,1-16
2005.05.08.08:00
Cseri Kálmán
11. HÁTVÉDSZOLGÁLAT
 - ApCsel 18,1-11  - Róm 16,3-5
2013.02.10.10:00
Horváth Géza
ÖRÖKÖS TÁRSAK
 - Róm 16,3-5  - ApCsel 18,1-3;24-26
2014.06.05.18:00
Csere Mátyás
KRISZTUS KINCSESTÁRA
 - Róm 16,1-16