Kalauz Spurgeon Chambers                  
2017-07-23 részletek
MEGSZENTELŐDÉS (2)
„Tőle vagytok pedig ti a Krisztus Jézusban, aki bölcsességül lett nekünk Istentől ... szentségül ...”
2Kor 1,30

Az élet oldala. A megszentelődésnek az a rejtélye, hogy általa Jézus Krisztus tökéletes tulajdonságaiban részesülök, ajándékként, nem fokról fokra, hanem azonnal, amint hit által valósággá vált bennem, hogy Jézus Krisztus szentségül lett nekem. Nem jelent kevesebbet, mint hogy általa Jézus Krisztus szentsége az enyém és életemben láthatóvá lesz.

A szent élet legcsodálatosabb titka nem Jézus utánzása, hanem hagyni azt, hogy az Ő tökéletes tulajdonságai megnyilvánuljanak az én halandó testemben. „Krisztus tibennetek” - ez a megszentelődés (Kol 1,27). Az Ő csodálatos életének részesévé leszek a megszentelődésben - hit által, Isten kegyelmének szuverén ajándékaként. Kész vagyok-e arra, hogy Isten oly valóságossá tegye a megszentelődést bennem, amilyen valóság ez az Ő Igéjében?

A megszentelődés Jézus Krisztus szent tulajdonságainak elnyerése, amit ajándékba kapunk. Az Ő türelme, szeretete, szentsége, hite, tisztasága és istenfélelme minden megszentelt lélekben megmutatkozik. A megszentelődés nem azt jelenti, hogy Jézusból erőt veszünk a szentséghez, hanem hogy Jézusból kapjuk azt a szentséget, ami benne van, hogy bennünk is ott legyen. A megszentelődés nem utánzás, hanem részesedés - részese leszek az Ő szentségének. Az utánzás egészen más. Jézus Krisztusban van minden tökéletesség, és a megszentelődés rejtélye az, hogy Jézus Krisztus minden tökéletes tulajdonsága rendelkezésemre áll és általa lassan de biztosan rendezett, egészséges és szent életet kezdek élni. „Isten hatalma őriz” (1Pt 1,5).

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.
Köszöntjük a Pasaréti Református Gyülekezet honlapján!

Gyülekezetünk az 50 budapesti református gyülekezet egyike, a város nyugati szélén. A templom 70 évvel ezelőtt épült, ún. Bauhaus stílusban, 600 férőhellyel.

Célunk, hogy Jézus Krisztushoz vezessünk embereket, akinél problémáikra megoldást, bűneikre bocsánatot, békességet és örök életet kaphatnak. Ezzel a segítséggel igyekszünk elérni az óvodásoktól az idősekig mindenkit, kiegészítve ezt sokféle diakóniai szolgálattal.

Minden érdeklődőt szeretettel hívunk az alkalmainkra, személyes beszélgetést pedig a megadott telefonon tudunk egyeztetni. A gyülekezetben elhangzott igehirdetések jelentős része itt is olvasható, illetve az újabbak meg is hallgathatóak. A gyülekezetben folyó eseményekről pedig Áldás, Békesség hírlevelünk tájékoztat.

 

Lelkészi hivatal nyitvatartása
Hétfőtől péntekig 9:00 és 13:00 között
Telefon
+36 (1) 356 40 19
FAX
+36 (1) 356 40 19
Cím
H-1026 Budapest, Torockó tér 1.
E-mail
gyulekezet@refpasaret.hu

 

Gyülekezetünk bankszámlaszámai
GIRO
11702036-22377793
IBAN
HU30 1170 2036 2237 7793 0000 0000
BIC(SWIFT)
OTPVHUHB
Devizanem
HUF
Számlatulajdonos neve
Bp.-Pasaréti Református Egyházközség
Számlavezető fiók
OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, 1051 Budapest, Nádor u. 6.

IBAN
HU08 1176 3842 0019 4019 0000 0000
BIC(SWIFT)
OTPVHUHB
Devizanem
USD
Számlatulajdonos neve
Bp.-Pasaréti Református Egyházközség
Számlavezető fiók
OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió, 1051 Budapest, Nádor u. 6.
Gyülekezetünk alapítványa
Pasaréti Református Alapítvány
Adószám
18058819-1-41
Az oldallal kapcsolatos technikai problémákat a következő e-mail címen lehet jelezni: webmaster@refpasaret.hu.