2023-10-02
Vigasztalás a hazatérni készülő számára
Azután József ezt mondta testvéreinek: Én meghalok, de Isten bizonyosan rátok tekint, és majd elvezet benneteket ebből az országból arra a földre, amelyet esküvel ígért meg Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak
1Móz 50,24

József a testet öltött gondviselés volt fivérei számára. De meg kellett halnia, és így meg kell halnia olyan szerettünknek is, aki életünk útján sokat jelentett számunkra. József halála után Egyiptom soha többé nem lehetett már ugyanaz testvérei számára, mint életében, ahogyan számunkra is megváltozik a világ, és már nem ugyanaz többé, mint szeretett hozzátartozónk életében volt.

De nézzük, hogyan enyhítette Isten fájdalmukat a nagy gyászban? Ígéretet kapnak, hogy az élő Isten rájuk fog tekinteni. Mekkora kitüntetés ez! Micsoda vigasztalás! Szinte a földre jött mennyország!

Ó Urunk, kérünk, tekints ránk ma! Térj be hozzánk, bár jól tudjuk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy gondolj ránk! Az ígéret azonban még többet is mond: az Úr elvezeti őket más földre. József halála után Egyiptomban egyre kevésbé lesznek kedveltek; fokozatosan a szolgaság házává válik számukra az ország. De nem maradnak ott mindvégig. Isten kiszabadítja őket és elvezeti az ígéret földjére. A mi itteni sírásunk sem tart örökké. Egyszer mi is elmegyünk innen a dicsőség honába, ahol együtt leszünk szeretteinkkel.

„...és így mindenkor az Úrral leszünk. Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az Igékkel” (1Tesz 4,17-18).

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk 1Móz 50 alapján:

Hanganyag: 17370 KB1986.01.23.18:00 - Cseri Kálmán
JÓZSEF ÉS TESTVÉREI
- 1Móz 50,25-21
Szöveges anyag
2002.07.18.18:00 - Csákány Tamás
MÉLYSÉGBŐL MAGASBA EMELVE
- 1Móz 45,1-8; 50,20-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 20941 KB
2006.11.12.10:00 - Varga Róbert
NAGY IRGALOM
- Ézs 54,7-10  - 1Móz 50,15-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.02.26.08:00 - Horváth Géza
TELJES BOCSÁNAT
- 1Móz 50,15-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 27435 KB
2015.07.05.08:00 - Horváth Géza
EMBERI GONOSZSÁG, ISTENI GONDOSKODÁS
- 1Móz 50,20  - 1Móz 41