2023-05-29
A halászok követték
És így szólt hozzájuk Jézus: "Jöjjetek utánam, és emberek halászaivá teszlek benneteket"
Mk 1,17

Csak ha az Úr Jézust követjük, teljesülhet szívünk vágya, és lehetünk igazán hasznosak embertársainknak. Mennyire szeretnénk Jézus Krisztus sikeres halászai lenni! Szinte életünket is feláldoznánk a lelkek megnyerése érdekében. Sokszor kísért azonban bennünket az olyan módszerek használata, amilyeneket Jézus Krisztus soha nem alkalmazna. Hallgassunk az ellenség tanácsára és engedjünk neki? Ha igen, akkor csak a vizet fogjuk paskolni, de halat nem fogunk egyet sem. Az Úr Jézust kell követnünk, ha valódi ébredést akarunk. Látványos új módszerek, szórakoztatás és hasonlók - ez lenne Jézus Krisztus követése? Elképzelhető, hogy Jézus Krisztus olyan módszerekkel vonta magához hallgatóit, mint az napjainkban olyan általánosan elterjedt? Mi az ilyen vállalkozások eredménye? Semmi olyan, amit Jézus Krisztus elfogad majd ama nagy napon.

Az Úr Jézushoz hasonlóan kell hirdetnünk az Igét, mert csak így tudunk lelkeket megmenteni. Urunk tanítását kell hirdetnünk, a teljes és tiszta evangéliumot, mert ez az a háló, amelybe beleakadnak a lelkek. Az Ő szelídségével, bátorságával és szeretetével kell szólnunk, mert ebben van az emberi szívek megnyerésének a titka. Isten felkentjeiként kell munkálkodnunk, a Szent Szellemre figyelve. Ha követjük az Úr Jézust, nem pedig előtte futkosunk, vagy mellette kullogunk, akkor leszünk igazán emberhalászokká.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Mk 1 alapján:

Hanganyag: 18803 KB1998.08.20.18:00 - Berta Zsolt
ÚJ KORSZAK - ÚJ ÜDVKORSZAK
- Mk 1,9-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 20916 KB
1999.01.01.10:00 - Cseri Kálmán
HITVALLÓ KERESZTYÉNEK
 Újév 

- Mt 28,18-20  - Mk 1,14-22
Hanganyag: 21341 KB2001.09.24.18:00 - Somogyi László
VÉG ÉS KEZDET - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
 Evangélizáció, 2001 

- Jer 31,31-34  - Mk 1,14-15
Hanganyag: 21341 KB2001.09.25.18:00 - Somogyi László
HOZZÁD LÉPETT - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
 Evangélizáció, 2001 

- Lk 5,4-10  - Mk 1,15
Hanganyag: 21341 KB2001.09.26.18:00 - Somogyi László
HATÁRTALAN KIRÁLYSÁG - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
 Evangélizáció, 2001 

- Mt 22,1-14  - Mk 1,15
Hanganyag: 21788 KB2001.09.27.18:00 - Somogyi László
EGY EGÉSZEN ÚJ FELISMERÉS - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
 Evangélizáció, 2001 

- 2Sám 12,1-7;9;13  - Mk 1,15
Hanganyag: 21739 KB2001.09.28.18:00 - Somogyi László
BIZALMI VÁLSÁG - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
 Evangélizáció, 2001 

- ApCsel 27,18-26  - Mk 1,15
Hanganyag: 21502 KB2001.09.29.18:00 - Somogyi László
VÉGRE EGY JÓ HÍR - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
 Evangélizáció, 2001 

- 1Móz 45,1-5;25-28  - Mk 1,14-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 16503 KB
2002.10.24.18:00 - Csákány Tamás
ITT AZ IDŐ
- Mk 1,14-15
Hanganyag: 21894 KB2004.09.20.18:00 - Sipos Ete Álmos
ELKÖZELÍTETT ISTENNEK ORSZÁGA
 Evangélizáció, 2004 

- Mk 1,14-15
Hanganyag: 22041 KB2006.05.11.18:00 - Csere Mátyás
ÉN AZÉRT JÖTTEM, HOGY HIRDESSEM AZ IGÉT
- Mk 1,32-38; Jn 8,37-43
Szöveges anyag
Hanganyag: 20727 KB
2008.06.22.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS CSENDESSÉGE
- Mk 1,29-39
Szöveges anyag
Hanganyag: 22008 KB
2012.06.03.10:00 - Horváth Géza
A KERESZTSÉGRŐL
- Mt 28,18-20  - Mk 1,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 27156 KB
2017.02.19.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS SZERETETE, SZABADÍTÁSA, SZOLGÁLATA
- Mk 1,29-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 28591 KB
2021.07.08.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS KRISZTUS EVANGÉLIUMÁNAK KEZDETE
- Mk 1,1-11
2023.04.16.08:00 - Horváth Géza
JÉZUS KRISZTUS, ISTEN FIÁNAK EVANGÉLIUMÁNAK KEZDETE
- Mk 1,1  - Mk 1,1-8