2023-02-02
Növekedés
Úgy ugrándoztok majd, mint a hizlalóból kiszabadult borjak
Mal 3,20

Amikor kisüt a nap, a betegek elhagyják szobáikat és kimennek friss levegőt szívni. Amikor a napsütés elhozza a tavaszt és a nyarat, a jószág elhagyja istállóját és magasabban fekvő havasi legelőket keres. Így van ez velünk is. Amikor élő hitben közösségünk lesz az Úrral, mi is elhagyjuk a kétségbeesés sötét mélységeit és kimegyünk a szent bizalom tágas mezőire. Felmászunk az öröm hegyeire, és ott friss mennyei táplálékot találunk, nem olyant, mint a testi emberek földi ”száraztakarmánya”.

”Kiszabadulni” és ”örömmel ugrándozni”: ez kettős ígéret. Én lelkem, vágyakozzál mindkét áldás után! Miért maradnál rabságban? Kelj fel és járj-kelj szabadon! Jézus Krisztus azt mondta, hogy az ő juhai bejárnak és kijárnak, és legelőt találnak. Indulj hát, és táplálkozz a határtalan szeretet dús legelőin!

Miért maradnál kisded a kegyelemben? Növekedjél! A fiatal borjak gyorsan nőnek, ha gondosan táplálják őket. Hogyne növekedne a te hited is, aki Megváltód kitűnő gondoskodásában részesülsz. Növekedj hát a kegyelemben, és Urad és Megváltód ismeretében! Ne maradj szűkös viszonyok között a hit dolgában, sem pedig satnyán! Hiszen már fölragyogott az igazság napja számodra is. Felelj sugarai hívó szavára, ahogy a fák is rügyezni kezdenek a napsugár hatására! Nyisd meg szívedet, ”növekedjél fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus” (Ef 4,15).

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Mal 3 alapján:

Hanganyag: 19395 KB1990.12.06.18:00 - Cseri Kálmán
A SZÖVETSÉG MEGÚJÍTÁSA
Kispróféták sorozat 6.
Szerkesztői megjegyzés:
hanghibák a felvételben

- Mal 3,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 21444 KB
2003.08.07.18:00 - Cseri Kálmán
NEM FÉLNEK ENGEM
- Mal 3,1-8
Hanganyag: 22046 KB2007.02.18.10:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS... HOGY KARDOT HOZZON
- Mt 10,32-39  - Mal 3,1-5;22-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 19837 KB
2007.03.29.18:00 - Cseri Kálmán
ISTENISMERET - ISTENTISZTELET
- Mal 3,6-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 24305 KB
2014.03.23.10:00 - Szepesy László
ELJÖN AZ ÚR
- Mal 3,1  - Mal 3,1-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 20384 KB
2014.03.27.18:00 - Szepesy László
ISTEN HŰSÉGE
- Mal 3,7-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 24324 KB
2014.04.24.18:00 - Szepesy László
MI HASZNA ISTENT SZOLGÁLNI?
- Mal 3,18  - Mal 3,13-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 27882 KB
2020.12.31.18:00 - Horváth Géza
VÁLTOZHATATLAN KEGYELEM
 Óév 

- Mal 3,6-7;11-12