2021-02-24
Úgy hallgassatok oda, hogy meghallgattassatok!
Ha megmaradtok énbennem, és beszédeim megmaradnak tibennetek, akkor bármit akartok, kérjétek, és megadatik nektek
Jn 15,7

Jól jegyezzük meg, hogy hallgatnunk kell Jézus Krisztus szavára, ha azt akarjuk, hogy Ő is meghallgasson minket. Ha nincs fülünk Krisztus számára, neki sincs füle a számunkra. De amilyen mértékben odahallgatunk, olyan mértékben hallgat Ő is reánk.

Ezenkívül a hallottaknak belénk is kell hatolnia, bennünk kell élnie és maradnia, mint erőforrásnak és hatalomnak. Be kell fogadnunk az igazságot, amelyet Jézus Krisztus tanított, követnünk kell parancsolatait és Szent Szellemének indításait, különben nem állhatunk meg a kegyelem trónusa előtt.

Ha befogadjuk Urunk beszédét, és az bennünk is marad, a kiváltságok végtelen tere nyílik meg előttünk! Ha pedig alávetettük akaratunkat Isten uralmának, akkor imádságunknak ereje lesz, amiképpen Illésnek is hatalma volt bezárni az egeket, majd újra megnyitni, hogy elárasszák esővel a földet. Egy ilyen ember felér ezer átlagos keresztyénnel. Az a kérdés, vágyunk-e igazán alázatosan közbenjárni a Gyülekezetért és a világért, és akarjuk-e igazán az Úrtól elkérni azt, amit szeretnénk? Ha igen, akkor alázattal oda kell hajtanunk fülünket az Úr szavára, drága kincsként fel kell halmoznunk Igéit, és feltétlenül engedelmeskednünk kell neki. Aki hathatósan akar imádkozni, annak ”kitartóan részt kell vennie a tanításban” (Csel 2,42) és ”szelíden kell befogadnia a beléje oltott Igét” (Jak 1,21).

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Jn 15 alapján:

Hanganyag: 19745 KB1992.03.22.18:00 - Cseri Kálmán
SOK GYÜMÖLCSÖT TEREM
Szerkesztői megjegyzés:
apostoli köszöntés és énekek nélkül

- Jn 15,1-8
Hanganyag: 20393 KB1993.01.24.18:00 - Cseri Kálmán
GYÜMÖLCSTERMÉS
- Jn 15,1-8
Hanganyag: 17258 KB1993.01.31.18:00 - Cseri Kálmán
SZENVEDÉS JÉZUSÉRT
- Jn 15,18-21
Hanganyag: 19775 KB1996.11.17.18:00 - Cseri Kálmán
BÉKESSÉG ÉS ÖRÖM
Mit kapott a hívő? 4.

- Jn 14,27; 15,11
Szöveges anyag
Hanganyag: 20730 KB
1999.01.07.18:00 - Földvári Tibor
SZERETETÉBEN MARADNI
- Jn 15,7-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 20831 KB
2002.07.21.10:00 - Földvári Tibor
HA IGAZSÁGTALANUL SZENVEDSZ ...
- 1Pt 2,13-25  - Jn 15, 9-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 20297 KB
2003.02.23.10:00 - Cseri Kálmán
1. KETTEN - HÁRMASBAN
 Család  Házasság 

- Jn 15,5  - Mt 14,15-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 21529 KB
2003.11.16.10:00 - Cseri Kálmán
3. ISTEN AKARATA
- Kol 1,9-14  - Jn 15,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 4123 KB
2005.07.10.10:00 - Varga Róbert
BOLDOG ÜLDÖZÖTTEK 10.
- Mt 5, 11-12  - Jn 15, 18-25
Szöveges anyag
Hanganyag: 21925 KB
2006.02.26.10:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
6. HA GYŰLÖL A VILÁG...

- Jn 15,18-19  - Lk 20,20-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 21442 KB
2007.01.07.10:00 - Varga Róbert
NEKTEK, BARÁTAIMNAK MONDOM
- Lk 12,1-12  - Jn 15,12-17
Hanganyag: 18199 KB2007.10.18.18:00 - Varga Róbert
TI AZ ÉN BARÁTAIM VAGYTOK
- Jn 15,12-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.09.11.08:00 - Horváth Géza
AZ IGAZI SZŐLŐTŐ
- Jn 15,1; 5  - Jn 15,1-8
Hanganyag: 18466 KB2012.05.28.10:00 - Virág Balázs
VIGASZTALÓ
- Jn 15,26  - 2Kor 1,1-5
Szöveges anyag
Hanganyag: 27413 KB
2016.01.10.10:00 - Horváth Géza
KÉSZSÉG A JÓRA
- Zsid 13,20-21  - Jn 15,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 27089 KB
2016.06.19.10:00 - Horváth Géza
JÓ FA JÓ GYÜMÖLCSE
- Lk 6,43-44  - Jn 15,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 29674 KB
2017.10.15.10:00 - Pétery-Schmidt Zsolt
SZERESSÉTEK EGYMÁST!
- Jn 15,9-12  - Jn 15,9-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 30138 KB
2017.10.22.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS ÉS TANÍTVÁNYAI ÖRÖME
- Jn 15,11
Szöveges anyag
Hanganyag: 27347 KB
2018.05.27.10:00 - Szepesy László
A SZENTHÁROMSÁGRÓL
- Jn 15,26  - Jn 10,27-39
Szöveges anyag
Hanganyag: 25516 KB
2018.11.25.10:00 - Horváth Géza
NE LEGYÉL GYÜMÖLCSTELEN!
- Tit 3,13-14  - Jn 15,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 25058 KB
2019.04.07.10:00 - Földvári Tibor
A GYÜMÖLCSÖT JÉZUS TERMI
- Jn 15,1-11  - Zsolt 80,9-20
Hanganyag: 22792 KB2020.06.25.18:00 - Czakó Zoltán
KRISZTUSBAN
- Jn 15,1-8