2020-10-26
Miértünk
...de a választottakért megrövidülnek azok a napok
Mt 24,22

Választottaiért megrövidíti az Úr az egyes ítéleteket, másokat visszatart. A nagy nyomorúságok idején mindenkit megemésztene azok súlya, ha az Úr nem mérsékelné a nyomor terhét a választottak kedvéért. Miközben pedig Isten, Krisztus érdeméért megszabadítja választottait, megszabadítja az egész emberiséget a választottakért.

Milyen tisztesség ez a szenteknek! Milyen szorgalmasan fel kellene használniuk befolyásukat az Úrnál! Hiszen Ő meg akarja hallgatni a bűnösökért való imádságainkat és meg akarja áldani a mások üdvösségéért való könyörgésünket. Ő megáldja a hívőket, hogy azok áldássá legyenek a hitetlenek számára. Sok bűnös ember annak köszönheti, hogy él, hogy hívő anyjának, feleségének vagy leányának közbenjáró imádságát kegyelmesen meghallgatta az Úr.

Élünk ezzel az Úrtól kapott különleges erővel? Könyörgünk hazánkért, más országokért, korunkért? Háborúk, éhség, járvány idején az Úr elé állunk-e mint közbenjárók, és könyörgünk-e, hogy rövidüljön meg a szenvedés ideje? Panaszkodunk-e Istennek a hitetlenség, a tévelygés és az eluralkodott szabadosság miatt? Könyörgünk-e, hogy rövidítse meg a bűn uralmát és siettesse az Úr dicsőséges visszajövetelének napját? Boruljunk térdre, és ne nyugodjunk, míg újra el nem jön Krisztus!

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Mt 24 alapján:

Hanganyag: 18808 KB1968.10.20.10:00 - Joó Sándor
A JÖVŐ MINT JÉZUS ELJÖVETELE
- Mt 24,27-52 válogatott versek
Hanganyag: 14909 KB1970.05.17.10:00 - Joó Sándor
ONNAN LÉSZEN ELJÖVENDՅ
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű, hiányos

- Mt 24,27-52
Hanganyag: 20583 KB1994.12.11.08:00 - Cseri Kálmán
VÁRAKOZÁS ÉS SZERETET
 Advent 

- Mt 24,1-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 19495 KB
1996.12.08.10:00 - Cseri Kálmán
AZ IDŐK JELEI I.
Szerkesztői megjegyzés:
a hangfelvétel a 8 órai istentiszteleten készült

 Meghökkentő kérdés 

- Mt 24,3-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 21126 KB
1998.11.29.10:00 - Cseri Kálmán
FIGYELMEZTETŐ ÍTÉLETEK
- Mt 24,6-8  - Mt 24,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 21579 KB
2001.07.22.10:00 - Varga Róbert
A SZOLGA DOLGA
- Mt 24, 44-51
Szöveges anyag
Hanganyag: 20982 KB
2001.12.25.11:00 - Cseri Kálmán
KIHÜLŐ SZERETET
 Karácsony 

- Mt 24,12  - Lk 2,1-14
Hanganyag: 21020 KB2002.12.22.18:00 - Cseri Kálmán
MIT HOZ A JÖVŐ? III.
- Mt 24,3-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 21829 KB
2004.02.08.10:00 - Varga Róbert
ISTEN HOSSZÚTŰRÉSE
- 2Pt 3,1-11  - Mt 24,32-39
Szöveges anyag
Hanganyag: 19953 KB
2004.03.21.10:00 - Varga Róbert
A HŰ ÉS BÖLCS SZOLGA
- Mt 24,45-51  - 1Kor 4,1-5
Szöveges anyag
Hanganyag: 4427 KB
2005.01.02.10:00 - Varga Róbert
TARTSD TISZTÁN A TEMPLOMODAT!
- Jn 2,13-22  - Mt 24,3-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 4078 KB
2005.12.18.10:00 - Cseri Kálmán
LEGYETEK KÉSZEN!
- Mt 24,42-44  - Mt 24,3-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 22115 KB
2007.12.02.10:00 - Cseri Kálmán
NÉGY ÁDVENT
- 1Kor 1,4-9  - Mt 24,29-43
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2008.12.07.10:00 - Cseri Kálmán
FELELŐSEN ÉLNI
- Mt 24,45-51  - Jn 17,4-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 21227 KB
2009.03.15.08:00 - Cseri Kálmán
A PECSÉTEK FELTÖRÉSE
- Jel 7,9-17  - Mt 24,3-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.10.17.10:00 - Cseri Kálmán
JÓSLÓ FÁJÁSOK
- Mt 24,37-39; 1Tim 6,6  - Jel 8,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.03.25.08:00 - Horváth Géza
ELTÉRÍTÉSI KÍSÉRLETEK
- Mt 24,23-26  - Máté 24,3-14
Hanganyag: 17466 KB2013.01.11.18:00 - Kiss László
JÉZUS KRISZTUS, AZ EMBERNEK FIA
- Mt 8,19-20; 24,29-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 27767 KB
2013.12.01.10:00 - Horváth Géza
Ő JÖN
- Jel 1,7  - Mt 24,27-44
Szöveges anyag
Hanganyag: 25107 KB
2015.11.08.08:00 - Horváth Géza
AZ IGE SZEMÉLYES VOLTA
- 1Tim 4,1  - Mt 24,23-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 23723 KB
2016.12.11.08:00 - Horváth Géza
KÉT ADVENT KÖZÖTT (3.)
 Advent 

- Tit 2,11-13  - Mt 24,42-51