2020-01-23
Tökéletes áldozat
Tegye kezét az áldozat fejére, hogy kegyelmet és engesztelést nyerjen
3Móz 1,4

Ha egy tulok engesztelő áldozattá lehetett az azt feláldozó bűnös helyett, aki rávetette a kezét és ezzel a bűneit is az áldozati állatra, mennyivel inkább engesztelő áldozat Krisztus érettünk, ha áldozatát hittel elfogadjuk.

Hitem ráveti kezét
ó Krisztus, drága fődre,
vezeklőn állok eléd,
bűneimet kiöntve.

Ha egy tulkot elfogadott Isten az áldozótól engesztelésül, mennyivel inkább engesztelés Krisztus minden vétkünkért. Egyesek vitatják az engesztelő áldozat nagy igazságát, pedig nekünk ez a reménységünk, örömünk, dicsekvésünk és mindenünk. Isten elfogadta Jézus Krisztus áldozatát engesztelésül miérettünk, és szeretett Fiában minket is elfogad és ”megajándékoz kegyelmével” (Ef 1,6).

Ezért tedd rá most mindjárt hited kezét Krisztus tökéletes áldozatára, hogy azt így magadénak vallva, élvezhesd Isten kegyelmét. Ha egyszer már megtetted, tedd meg újra. Ha pedig még nem tetted volna, tedd rá most a kezedet haladék nélkül. Az Úr Jézus a tiéd lehet már most, ha akarod. Bízzál benne erősen, és kétség nélkül a tiéd lesz Ő. Így kiengesztelődtél Istennel, bűneid eltöröltettek és az Úré vagy.

Ef. 1.6 Kegyelme dicsőségének magasztalására, a mellyel megajándékozott minket ama Szerelmesben

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk 3Móz 1 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.07.18.10:00 - Földvári Tibor
KRISZTUSBAN ODASZÁNT ÉLET
- 3Móz 1,1-17  - Ef 5,1-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 26295 KB
2018.06.17.10:00 - Horváth Géza
ENGESZTELÉS JÉZUSBAN
- 3Móz 1,1-4  - 3Móz 1