2019-12-14
Semmi régi nem marad
A királyi széken ülő ezt mondta: "Íme, újjáteremtek mindent"
Jel 21,5

Dicsőség legyen nevének! Valóban mindennek meg kell újulnia, mert a bűn miatt minden siralmasan megromlott, megkopott és elcsépelt lett. Itt az ideje, hogy a teremtett világ levesse régi ruháját, és vasárnapi ünneplőjét öltse fel. De senki más nem teheti újjá a dolgokat, csak az Úr, aki teremtette azokat, mert megromlottból újat teremteni éppúgy isteni hatalmat igényel, mint a semmiből való teremtés. Jézus Krisztus vállalta ezt a feladatot, és egyedül Ő méltó arra, hogy ezt el is végezze. Már régen elkezdte ezt a munkát, évszázadok óta teremti újjá az embereket és az emberi közösségeket. Lassan újjáteremt mindent, amit az emberek - ostobaságukban - olyan kitűnőnek ítéltek. Az emberi természet is megújul az Ő kegyelméből. Aztán egyszer eljön a nap, amikor földi testünk is megújul, és dicsőséges testéhez hasonlóvá lesz.

Milyen nagy öröm olyan országban állampolgárnak lenni, amelyben mindent megújít a Király hatalma. A halállal nincs vége életünknek, hanem egy dicsőségesebb élet felé mehetünk. Hiábavaló a gonosz hatalmak ellenállása, győzedelmes Krisztusunk eléri célját, megújít minket és körülöttünk is mindent. Így minden olyan tökéletesen szép lesz, ahogy azt Isten megteremtette.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Jel 21 alapján:

Hanganyag: 20919 KB2002.10.10.18:00 - Földvári Tibor
ÉN VAGYOK AZ ALFA ÉS AZ OMEGA
- Jel 1,1-8; 21,1-8; 22,12-14
Hanganyag: 20110 KB2002.11.03.10:00 - Varga Róbert
MEGVÍGASZTALÓDVA VÍGASZTALNI
- 2Kor 1,3-5  - Jel 20,11-21,5/a
Szöveges anyag
Hanganyag: 20632 KB
2003.12.07.08:00 - Cseri Kálmán
5. EL NEM TÁNTORODVA
- Kol 1,21-23  - Jel 21,1-8
Hanganyag: 21955 KB2007.05.31.18:00 - Földvári Tibor
A BÁRÁNY FELESÉGE FELKÉSZÜLT
- Jel 19,6-10; 21,1-2;9-11a
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2009.10.04.10:00 - Cseri Kálmán
ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLD
- Jel 21,3  - Jel 21,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2009.10.25.10:00 - Cseri Kálmán
A MENNYEI JERUZSÁLEM
- Jel 21,22-27  - Jel 21,9-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.01.01.10:00 - Cseri Kálmán
ALAPOK, FALAK, KAPUK
 Újév 

- Jel 21,10-14  - Zsolt 65
Szöveges anyag
Hanganyag: 20623 KB
2010.03.14.08:00 - Cseri Kálmán
A KAPUK
- Jel 21,10-13  - Neh 13,19-21
Hanganyag: 22110 KB2010.10.28.18:00 - Pálúr Tamás
INDIAI BESZÁMOLÓ
előtte Horváth Géza rövid áhítata

- Jel 21,9
Hanganyag: 21631 KB2013.01.08.18:00 - Zila Péter
JÉZUS KRISZTUS, KEZDET ÉS A VÉG
- Jel 21,1-7
Hanganyag: 26064 KB2013.04.01.10:00 - Földvári Tibor
"HALOTT VOLTAM, DE ÍME, ÉLEK ÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ"
 Húsvét 

- Jel 1,9-18; (17-18)
Szöveges anyag
Hanganyag: 22729 KB
2014.05.18.10:00 - Földvári Tibor
MEGLETT
- Jel 21,5-8  - Jel 21,1-4
Szöveges anyag
Hanganyag: 28292 KB
2019.01.01.10:00 - Horváth Géza
ÚJ EGET ÉS ÚJ FÖLDET VÁRUNK
- 2Pt 3,13  - Jel 21,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 26569 KB
2019.03.31.10:00 - Horváth Géza
A MI ATYÁNK III. - JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD
- Mt 6,10a  - Jel 21,1-8