2019-11-15
Határtalanul gazdag
Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban
Fil 4,19

Pál Istene a mi Istenünk is, aki megelégíti minden szükségünket. Pál ezt biztosra vette a filippiekkel kapcsolatban, és mi is biztosra vehetjük magunkra nézve. Isten megteszi ezt, mert Ő ilyen Isten: szeret és örömmel áld meg minket, és végül Ő dicsőül meg azáltal, hogy így cselekszik. Könyörülete, hatalma, szeretete és hűsége mind összefog, csakhogy mi ne lássunk szükséget.

Milyen mértékkel mér Urunk? ”Az Ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.” Az Ő kegyelmének gazdagsága nagyon nagy, de vajon milyen nagy dicsőségének gazdagsága? Ki tudná ezt felmérni! Ilyen megmérhetetlen mértékkel tölti be Isten a mi szükségeink feneketlen mélységét. Krisztust teljességének befogadójává és közvetítőjévé teszi, hogy általa árassza reánk szeretetének minden gazdagságát.

E könyv szerzője jól ismeri az Úr szolgálatával járó megpróbáltatásokat. Hűségére sokszor válaszoltak haraggal, nagylelkű adakozók megfeledkeztek róla, de mindettől nem lett egy fillérrel sem szegényebb. Sőt, szüntelenül gazdagabb, mert bebizonyosodott az ígéret: ”Isten be fogja tölteni minden szükségeteket.” Az Úr gondoskodása biztosabb, mint bármely földi pénzforrás.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Fil 4 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 20364 KB
1998.05.17.10:00 - Varga Róbert
CSODÁLATOS EMBERHALÁSZAT
- Lk 5,1-11  - Fil 4,4-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 19849 KB
1998.06.25.18:00 - Varga Róbert
BÉKESSÉG ÉS ÖRÖM
- Fil 4,1-4
Hanganyag: 21757 KB1999.10.21.18:00 - Földvári Tibor
KÍSÉRTÉS A BŐVÖLKÖDÉS ÉS SZŰKÖLKÖDÉS IDEJÉN
 Kísértés 

- 2Kor 12.1-9; Fil 4,10-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 19025 KB
2002.04.07.10:00 - Varga Róbert
ANNA HÁLAÉNEKE
- 1Sám 2,1-10  - Fil 4, 4-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 21924 KB
2003.12.11.18:00 - Varga Róbert
AZ ÚR KÖZEL
- Fil 4,4-7
Szöveges anyag
Hanganyag: 19828 KB
2004.08.26.18:00 - Cseri Kálmán
MEGKAPTAM MINDENT
- Fil 4,10-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 4363 KB
2005.04.03.08:00 - Cseri Kálmán
8. EGYSÉG AZ ÚRBAN
- Fil 4,1-3  - Zsolt 133
Hanganyag: 3716 KB2005.05.22.18:00 - Végh Tamás
...ÉS AZ ISTEN BÉKESSÉGE
- Fil 4,7
Szöveges anyag
Hanganyag: 4282 KB
2005.12.04.10:00 - Varga Róbert
BETELJESEDETT PRÓFÉCIA
- Lk 4, 14-22/a  - Fil 4, 4-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 20551 KB
2007.04.22.10:00 - Varga Róbert
AGGODALMASKODÁS HELYETT IMA
- Fil 4,6-7  - Mt 6,25-34
Szöveges anyag
Hanganyag: 18478 KB
2008.07.03.18:00 - Cseri Kálmán
SZÍVESSÉG, VAGY KÖTELESSÉG?
- Fil 4,10-20
Hanganyag: 21763 KB2010.05.16.10:00 - Csere Mátyás
"HATALMA AZ ÖRÖK HATALOM"
- Fil 4,1-11  - Dán 7,9-26 válogatott versek
Hanganyag: 20754 KB2010.08.15.10:00 - Földvári Tibor
ELÉG KRISZTUS KEGYELME
- 2Kor 12,1-10  - Fil 4,4-13
Hanganyag: 21173 KB2010.08.19.18:00 - Csere Mátyás
ALÁZAT ÉS SZERÉNYSÉG
- Fil 4,1-5; Mt 11,28-29
Hanganyag: 22119 KB2010.11.07.10:00 - Csere Mátyás
HÁLAADÓ ÉLET
- Fil 4,1;4-9   - Zsolt 119 válogatott versek
Hanganyag: 18918 KB2010.11.18.18:00 - Csere Mátyás
ELÉGEDETTSÉG
- Fil 4,10-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21852 KB
2011.02.20.10:00 - Földvári Tibor
JÉZUS BÉKESSÉGE
- Jn 14,27  - Fil 4,4-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 20085 KB
2014.12.18.18:00 - Szepesy László
MEGŐRIZTETNI JÉZUS KRISZTUSBAN
- Fil 4,7
Hanganyag: 25839 KB2018.05.03.18:00 - Földvári Tibor
A MEGELÉGEDETTSÉG TITKA
- Fil 4,10-20