2019-09-21
A próbatétel áldása
...a nyomorúság munkálja ki az állhatatosságot
Róm 5,3

Ez is ígéret, ha nem is formájára, de lényegére nézve. Türelemre van szükségünk, és ez az Ige megmutatja, hogyan juthatunk hozzá. Maga a béketűrés tanít meg a türelemre, ahogyan úszás közben tanulunk meg úszni. Szárazföldön nem tanul meg senki úszni, nyomorúság nélkül sem tanul meg senki tűrni. Hát nem érdemes elszenvedni a nyomorúságot, ha ezáltal miénk lehet az a nagy belső békesség, amellyel el tudjuk fogadni Isten akaratát?

Igeversünk azonban valami olyasmit állapít meg, ami nem felel meg az emberi természetnek, hanem természetfeletti. A nyomorúság önmagában csak türelmetlenséget, hitetlenséget és lázadást szül, de a kegyelem titkos kohójában béketűrés lesz belőle. Amikor mi csépeljük a gabonát, a por felkavarodik; ha Isten próbatételével csépel minket, a por szépen leülepszik. Mi, ha felrázunk valakit, nem azért tesszük, hogy annak békessége legyen, az Úr azonban ezért teszi ezt gyermekeivel. Ez valóban nem emberi cselekvésmód, hanem a bölcsesség kútfejét, Istenünk dicsőségét szolgálja.

Uram, kérlek, kegyelmed tegye számomra is áldássá a próbatételt! Nem akarom magam kivonni annak kegyelemteljes áldása alól. Kérlek azért, hogy vedd le rólam a nyomorúságokat, de sokkal inkább arra kérlek, hogy szabadíts meg az állhatatlanságtól. Krisztusom, vésd szívembe keresztedet, a Te béketűrésed képét!

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Róm 5 alapján:

Hanganyag: 12104 KB1961.01.01.10:00 - Joó Sándor
A SZERETET MINDENT REMÉL
 Újév 

- Róma 5,5
Szöveges anyag
Hanganyag: 21934 KB
1999.01.28.18:00 - Varga Róbert
A BÉKESSÉG GYÜMÖLCSEI
- Róm 5,1-5
Szöveges anyag
Hanganyag: 17258 KB
2003.08.21.18:00 - Csákány Tamás
MEGIGAZULÁS, MEGSZENTELŐDÉS
- Róm 5,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 20743 KB
2004.04.09.10:00 - Csákány Tamás
A TÖKÉLETES MEGOLDÁS
 Nagypéntek 

- Róm 5,7-11  - Lk 23,32-49
Szöveges anyag
Hanganyag: 3837 KB
2005.09.18.10:00 - Varga Róbert
CSEND ÉS REMÉNYSÉG
- Ézs 30,15-18/a  - Róm 5,1-8
Hanganyag: 22119 KB2009.06.01.10:00 - Csere Mátyás
"SZÍVÜNKBE ÁRADT AZ ISTEN SZERETETE"
- Róm 5,5  - Jn 4,18-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.04.22.10:00 - Horváth Géza
MEGIGAZULÁS HIT ÁLTAL
- Róm 5,1  - Róm 5,1-6
Hanganyag: 28016 KB2015.06.25.18:00 - Takaró János
BÉKESSÉGEM ISTENNEL
- Róm 5,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 26981 KB
2018.12.30.10:00 - Szepesy László
BŐVELKEDŐ KEGYELEM
- Róm 5,20-21  - Róm 5,17-21