2017-07-23
Egyáltalán nem emlékezik meg
Bűneikről és gonoszságaikról pedig többé nem emlékezem meg
Zsid 10,17

Kegyelmének szövetsége alapján az Úr úgy bánik népével, mintha az soha nem vétkezett volna. Valóban elfelejti összes bűnüket. Minden bűnt elfelejt, mintha soha nem követtük volna el őket, mintha teljesen eltűntek volna emlékezetéből. A kegyelem milyen nagy csodája ez! Isten olyat cselekszik ezzel, ami tulajdonképpen számára is lehetetlen. Irgalma csoda, amely messze felülmúlja az összes többi csodát.

Isten azóta nem emlékezik meg bűneinkről, amióta Krisztus áldozata „szentesítette” a szövetséget. Örvendezhetünk Benne, és nem kell félnünk attól, hogy bűneink miatt fellángol haragja. Íme: befogadott bennünket gyermekei közé, igazaknak tekint és kedvét leli bennünk, mintha tökéletesen szentek lennénk. Sőt: megkülönböztetett tisztességre is méltat bennünket, dicsőségének őrei, nyája védelmezői, az evangélium szolgái lehetünk. Szolgálatára érdemesít bennünket. Ez a legnagyobb és egészen különleges biztosíték arra, hogy ő nem emlékezik meg bűneinkről. Mi, ha meg is bocsátunk egy ellenségünknek, már nemigen bízunk meg benne újra, ezt nem tartjuk bölcs dolognak. Az Úr azonban megbocsát, és utána úgy bánik velünk, mintha sohasem vétkeztünk volna. - Én lelkem, milyen nagyszerű ígéret ez! higgy benne és örvendezzél!

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk Zsid 10 alapján:

Hanganyag: 20294 KB1998.09.24.18:00 - Pásztor Gyula
KRISZTUS AZ ÚT
 Evangélizáció, 1998 

- Jn14,1-6;
Zsid 10,19-23; 12,1-2
Szöveges anyag
2001.03.15.18:00 - Varga Róbert
AZ ÁLDOZAT ÉRTELME
- Zsid 10, 11-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 21070 KB
2004.08.29.10:00 - Cseri Kálmán
TÖKÉLETES ELÉGTÉTEL
- Zsid 10,11-14  - Zsid 1,1-3
Hanganyag: 22119 KB2011.01.16.10:00 - Csere Mátyás
HIT NÉLKÜL LEHETETLEN
- Zsid 11,6  - Zsid 10,19-23; 35-39
Hanganyag: 25352 KB2013.01.07.18:00 - Cs. Nagy János
JÉZUS KRISZTUS, AZ EGYETLEN ÁLDOZAT
- Zsid 10,5-18
Hanganyag: 21396 KB2014.11.30.08:00 - Horváth Géza
HŰ AZ, AKI ÍGÉRETET TETT
- Zsid 10,23b
Szöveges anyag
2014.11.30.10:00 - Horváth Géza
HŰ AZ, AKI ÍGÉRETET TETT
- Zsid 10,23b  - Lk 19,28-40
Hanganyag: 30317 KB2015.09.25.18:00 - Tariska Zoltán
MIT MOND A KERESZT A TÖKÉLETES ÁLDOZATRÓL?
 Evangélizáció, 2015 

- Zsid 10,11-18
Hanganyag: 24402 KB2016.05.16.10:00 - Takaró János
BELSŐ MEGÚJULÁS
 Pünkösd 

- Zsid 10,15-17  - Zsid 10,11-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 26593 KB
2017.03.26.10:00 - Horváth Géza
BIZONYOSSÁG A BŰNBOCSÁNATBAN
- Zsid 10,14  - Zsid 10,11-23