2017-03-29
Rendíthetetlen hit
... én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni és ártani neked
ApCsel 18,10

Amíg az Úrnak még volt feladata Pál számára Korintusban, addig nem árthatott Pálnak a nép dühe. A zsidók ellenálltak és káromoltak; de sem az evangélium hirdetését, sem a megtéréseket nem tudták meggátolni. Istennek hatalma van a legerőszakosabbak fölött is. Olykor tombol az emberek haragja Isten ellen, mégis látjuk az Ő dicsőségét, de még jobban megismerjük jóságát olyankor, amikor Isten féken tartja a dühöngők haragját, és neki van ehhez hatalma. ”Hatalmas karodtól néma kővé válnak, míg átvonul a néped, Uram!” (2Móz 15,16).

Ezért ne félj senki emberfiától, ha tudod hogy kötelességedet teljesíted. Menj előre, ahogy az Úr Jézus tenné, és akik ellened állnak, megszégyenülnek és elhallgatnak. Sokszor volt már okuk az embereknek félelemre, és féltek is, de az Istenbe vetett rendületlen (rendíthetetlen) hit elsöpri a félelmet. Senki sem árthat nekünk, ha az Úr nem engedi. Ó, aki puszta szavával megszalasztja az ördögöt, uralkodik az ördög cimboráin is. Talán ezek máris jobban félnek tőled, mint te tőlük. Ezért haladj bátran előre, és ahol ellenségre számítottál, meglátod, barátokat fogsz találni.

A kiadványhoz kapcsolódó jogok tulajdonosa az Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió.

Prédikációk ApCsel 18 alapján:

Hanganyag: 21748 KB1999.10.24.10:00 - Földvári Tibor
HA FÉLÜNK AZ ELLENÁLLÁS MIATT
- ApCsel 18,9-16  - Józs 1,1-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 5310 KB
2005.05.08.08:00 - Cseri Kálmán
11. HÁTVÉDSZOLGÁLAT
- ApCsel 18,1-11  - Róm 16,3-5
Szöveges anyag
Hanganyag: 4348 KB
2005.06.12.10:00 - Cseri Kálmán
12. TUDUNK RÓLA VAGY ISMERJÜK?
- ApCsel 18,24-26  - ApCsel 18,18-28
Szöveges anyag
Hanganyag: 27426 KB
2013.02.10.10:00 - Horváth Géza
ÖRÖKÖS TÁRSAK
- Róm 16,3-5  - ApCsel 18,1-3;24-26
Hanganyag: 21758 KB2013.05.26.10:00 - Földvári Tibor
"NE FÉLJ, HANEM SZÓLJ, ÉS NE HALLGASS"
- ApCsel 18,9-17  - ApCsel 18,1-8