2024-02-29

Zak 10

A szétszóródott Izráel hazatér1Kérjetek esőt az ÚRtól a tavaszi eső idején! Az ÚR alkot viharfelhőket, ő ad záporesőt és mezei növényeket mindenkinek. 2De a házibálványok hazug kijelentést adnak, a jósok rászednek látomásaikkal, haszontalan álmokat beszélnek el, és amivel vigasztalnak, mit sem ér. Ezért széledt el népem, mint egy nyáj, nyomorúságra jutott, mert nem volt pásztora. 3Fellángolt haragom a pásztorok ellen, megbüntetem a nyáj élén járókat. Gondja lesz a Seregek URának nyájára, Júda házára, fölékesíti őket, mint a harci paripát. 4Közülük való a sarokkő, közülük a sátorcövek, közülük való a harci íj, közülük kerül ki minden elöljáró is. 5Olyanok lesznek, mint a hősök, az utca sarába tapossák az ellenséget a harcban. Harcolnak, mert velük van az ÚR, még a lovasokat is megszégyenítik. 6Hatalmassá teszem Júda házát, és József házát megsegítem. Hazahozom őket, irgalmas leszek hozzájuk, és olyanok lesznek, mintha nem is vetettem volna el őket. Mert én, az ÚR vagyok az Istenük, és meghallgatom őket. 7Olyan lesz Efraim, mint a hős, szíve vidám lesz, mint aki bort ivott. Látják ezt fiai, és vigadnak, örvendezve gondolnak az ÚRra. 8Idehívom, összegyűjtöm őket, mert megváltottam őket, és annyian lesznek, mint régen. 9Bár szétszórtam őket a népek közé, ők a távolban is gondolnak rám, életben maradnak, és visszatérnek fiaikkal együtt. 10Hazahozom őket Egyiptomból, az Asszíriában levőket is összegyűjtöm, elviszem őket Gileád és Libánon földjére is, de még az sem lesz nekik elég. 11Aggódva kelnek át a tengeren, de az ÚR megveri a tenger hullámait, egészen kiszárad a Nílus mély vize. Letűnik Asszíria gőgös uralma, vége lesz Egyiptom hatalmának. 12Hatalmassá lesznek az ÚR által, és az ő nevében bízva élnek – így szól az ÚR.

Prédikációk Zak 10 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21792 KB
2007.03.25.10:00 - Cseri Kálmán
A REMÉNYSÉG PRÉDIKÁTORA
- Zak 9,11-17  - Zak 10,6

Jn 12, 44-50

Aki hisz Jézusban, az Atyában hisz44Jézus pedig hangos szóval ezt mondta: Aki hisz énbennem, az nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem; 45és aki engem lát, az azt látja, aki elküldött engem. 46Én világosságul jöttem a világba, hogy aki hisz énbennem, ne maradjon a sötétségben. 47Ha valaki hallja az én beszédeimet, de nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt; mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. 48Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája: az az ige, amelyet szóltam, az ítéli el őt az utolsó napon. 49Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az Atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek. 50Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, ahogyan az Atya mondta nekem.

Prédikációk Jn 12 alapján:

Hanganyag: 16989 KB1965.04.16.10:00 - Joó Sándor
AHOGY JÉZUS LÁTTA A KERESZTET
 Nagypéntek 

- Jn 12,27-33
Hanganyag: 16307 KB1966.03.06.10:00 - Joó Sándor
LÁTNI AKARJUK JÉZUST
- Jn 12,20-26
Szöveges anyag
1985.04.21.18:00 - Cseri Kálmán
A GABONAMAG SORSA
 Hitmélyítő 

- Jn 12,23-26
Hanganyag: 18694 KB1986.11.02.10:00 - Cseri Kálmán
ÖNSZERETET
- Jn 12,25  - 2Tim 3,1-4
Hanganyag: 15899 KB1987.02.15.08:00 - Cseri Kálmán
LÁZÁR FELTÁMASZTÁSA
- Jn 12,1-2
Hanganyag: 20212 KB1991.03.24.10:00 - Cseri Kálmán
A KÜLDETÉS
Szerkesztői megjegyzés:
kezdő- és záróének, áldás nélkül

 Virágvasárnap 

- Jn 12,49-50  - Mt 21,1-17
Hanganyag: 14532 KB1992.04.26.10:00 - Cseri Kálmán
MI ÁRAD BELŐLÜNK?
- Jn 12,1-3;9-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 21285 KB
1997.09.28.10:00 - Cseri Kálmán
LÁZÁR JÉZUS MELLETT
- Jn 12,9-11  - Jn 12,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 21359 KB
2000.08.17.18:00 - Cseri Kálmán
MÉLYEBBRE LÁTNI
- Jn 12, 1-8
Hanganyag: 20736 KB2002.03.24.10:00 - Földvári Tibor
VIRÁGVASÁRNAP VALÓDI KIRÁLYA
- Jn 12,12-18  - Lk 24,13-35
Szöveges anyag
Hanganyag: 17677 KB
2003.01.09.18:00 - Varga Róbert
MÉGSEM
- Jn 12, 37-43
Hanganyag: 20938 KB2003.04.10.18:00 - Varga Róbert
JÉZUS MEGKENÉSE BETÁNIÁBAN
- Jn 12,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 21115 KB
2004.04.04.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS BEVONUL JERUZSÁLEMBE
 Virágvasárnap 

- Jn 12,9-19  - Zsolt 118,19-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 4362 KB
2005.03.10.18:00 - Cseri Kálmán
MINT AKI LÁTTA A LÁTHATATLANT
- Jn 12,1-8
Hanganyag: 22063 KB2006.12.10.10:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS... HOGY VILÁGOSSÁGUNK LEGYEN
- Jn 12,35-36;46  - Ézs 8,21-9,6
Hanganyag: 22115 KB2006.12.14.18:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS... HOGY MEGMENTSE A VILÁGOT
- Jn 12,46-48; 8,1-11
Hanganyag: 21364 KB2007.09.06.18:00 - Földvári Tibor
AZ ATYA DICSŐSÉGE A FIÚN
- Jn 12,20-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 20742 KB
2007.09.09.10:00 - Cseri Kálmán
TÚLÁRADÓ SZERETET
- Jn 12,7-8  - Jn 12,1-8
Hanganyag: 21118 KB2007.11.18.10:00 - Csere Mátyás
JÉZUST SZERETNÉNK LÁTNI
- Jn 12, válogatott versek
Hanganyag: 28908 KB2009.02.15.18:00 - Cseri Kálmán
HINNI TANÍTS, URAM!
(az elején a gyülekezet elmúlt 70 évére emlékezik dr. Viczián István)

- Jn 12,37-43
Hanganyag: 44140 KB2010.02.21.18:00 - Dr. Joó Sándor
LÁTNI AKARJUK JÉZUST
Szerkesztői megjegyzés:
Megemlékezés Dr. Joó Sándorról. A prédikáció felvételről hangzott el.

- Jn 12,20-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 20493 KB
2015.03.05.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS LÁBAINÁL
- Jn 12,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 26979 KB
2015.03.29.10:00 - Horváth Géza
KIRÁLY, VAGY A TE KIRÁLYOD?
 Virágvasárnap 

- Jn 12,14-16  - Jn 12,12-19
Hanganyag: 22839 KB2016.03.24.18:00 - Takaró János
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 12,32  - Jn 18-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 24574 KB
2022.04.15.10:00 - Horváth Géza
"EZÉRT AZ ÓRÁÉRT JÖTTEM"
- Jn 12,27  - Mt 27,31-51
2023.04.02.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÍGÉRET KIRÁLYA
- 1Krón 1,43a  - Jn 12,12-16

RÉ48 258 RÉ21 160

Hosted by 87.229.84.9 (HostingBazis)