2023-05-26

Mk 10, 17-31

A gazdag ifjú (Mt 19,16-26; Lk 18,18-27)17Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: Jó Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 18Jézus így szólt hozzá: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. 19Tudod a parancsolatokat: „Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat.” 20Ő pedig ezt mondta neki: Mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. 21Jézus rátekintett, megkedvelte őt, és ezt mondta neki: Egy hiányosságod van még: menj, add el, amid van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben; azután jöjj, és kövess engem! 22A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. 23Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok! 24A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: Gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni! 25Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. 26Ők pedig még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezgették egymás között: Akkor ki üdvözülhet? 27Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: Az embereknek lehetetlen, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges.
A tanítványok jutalma (Mt 19,27-30; Lk 18,28-30)28Péter ezt mondta neki: Íme, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. 29Jézus így szólt: Bizony mondom nektek: mindaz, aki elhagyta házát vagy testvéreit, anyját vagy apját, gyermekeit vagy szántóföldjeit énértem és az evangéliumért, 30az százannyit kap: most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket, és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. 31De sok elsőből lesz utolsó, és utolsóból első.

Prédikációk Mk 10 alapján:

Hanganyag: 19000 KB1989.02.19.18:00 - Cseri Kálmán
A VAK BARTIMEUS
- Mk 10,46-52
Hanganyag: 19925 KB1996.11.24.18:00 - Cseri Kálmán
MINK LESZ HÁT?
Mit kapott a hívő? 5.

- Mk 10,28-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 20930 KB
1997.02.06.18:00 - Cseri Kálmán
MÁSOKNAK SZOLGÁLNI
 Szolgálat 

- Mk 10,42-45
Szöveges anyag
1997.04.10.18:00 - Varga Róbert
ISTEN KEZE TART
- 2Kor 11,32-33  - Mk 10,16
Szöveges anyag
Hanganyag: 19869 KB
1997.12.31.10:00 - Cseri Kálmán
MI AZ ÜDVÖSSÉG?
 Óév 

- Mk 10,17-22
Szöveges anyag
Hanganyag: 21355 KB
1999.03.14.08:00 - Cseri Kálmán
"FELMEGYÜNK JERUZSÁLEMBE"
- Mk 10,32-34  - Fil 2,5-11
Szöveges anyag
2000.04.30.18:00 - Varga Róbert
EGY VIGASZTALÓ TÖRTÉNET
- Mk 10, 17-27
Hanganyag: 21265 KB2000.10.22.18:00 - Cseri Kálmán
A GAZDAG IFJÚ
- Mk 10,17-22
Szöveges anyag
Hanganyag: 19533 KB
2003.05.18.18:00 - Cseri Kálmán
URAM, HOGY LÁSSAK
- Mk 10,46-52
Hanganyag: 5476 KB2005.11.24.18:00 - Draskóczy Gábor
ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A GYERMEKEKET
- Mk 10,13-16
Hanganyag: 21435 KB2006.04.06.18:00 - Csere Mátyás
TE MIT VÁRSZ JÉZUSTÓL?
- Zsolt 118,19-27; Mk 10,36
Hanganyag: 19419 KB2007.06.07.18:00 - Varga Róbert
HELYCSERE
- Mk 10,17-27
Hanganyag: 20906 KB2007.09.24.17:00 - Cseri Kálmán
VAK BARTIMEUSOK
 Evangélizáció, 2007 

- Mk 10,46
Hanganyag: 21539 KB2007.09.25.19:00 - Cseri Kálmán
BÚS KOLDUSOK
 Evangélizáció, 2007 

- Mk 10,46
Hanganyag: 21815 KB2007.09.26.17:00 - Cseri Kálmán
ÍGY KIÁLTOTT
 Evangélizáció, 2007 

- Mk 10,47
Hanganyag: 22002 KB2007.09.27.17:00 - Cseri Kálmán
AKADÁLYOK A HIT ÚTJÁN
 Evangélizáció, 2007 

- Mk 10,48-50
Hanganyag: 22092 KB2007.09.28.19:00 - Cseri Kálmán
MIT KÍVÁNSZ?
 Evangélizáció, 2007 

- Mk 10,51
Hanganyag: 22115 KB2007.09.29.17:00 - Cseri Kálmán
A HITED...
 Evangélizáció, 2007 

- Mk 10,52/a
Hanganyag: 20787 KB2007.09.30.10:00 - Cseri Kálmán
KÖVETTE ŐT
 Evangélizáció, 2007 

- Mk 10,52/b  - Mk 10,46-52
Hanganyag: 22119 KB2009.09.23.18:00 - Pótor László
"MILYEN A HELYES LÁTÁS?"
 Evangélizáció, 2009 

- Mk 10,46-52
Szöveges anyag
Hanganyag: 18547 KB
2013.03.21.18:00 - Szepesy László
SEGÍTSÉG A SZENVEDÉS ELŐTT
- Mk 10,32-34
Hanganyag: 24225 KB2013.05.05.08:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR ÖLELŐ SZERETETE
- Mk10,13-16
Hanganyag: 24820 KB2013.05.05.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR ÖLELŐ SZERETETE
Szerkesztői megjegyzés:
Anyák napi családi istentisztelet

- Mk10,13-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 24568 KB
2013.06.23.18:00 - Horváth Géza
SZABAD KIÁLTANI
- Mk 10,46-47
Szöveges anyag
Hanganyag: 25202 KB
2014.04.18.19:00 - Horváth Géza
VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT
 Nagypéntek 

- Mk 10,45
Hanganyag: 20774 KB2015.09.03.18:00 - Takaró János
NEM TUDJÁTOK, MIT KÉRTEK
- Mk 10,35-45
Szöveges anyag
Hanganyag: 21330 KB
2016.04.17.08:00 - Horváth Géza
JÉZUSSAL, VAGY NÉLKÜLE?
- Mk 10,17-24
Hanganyag: 23315 KB2016.08.04.18:00 - Szepesy László
ISTEN ORSZÁGÁRÓL
- Mk 10,46-52
Hanganyag: 30846 KB2016.09.20.18:00 - Kovács-Hajdu Albert
AKINEK CSAK A TÉRDE HAJLOTT MEG
 Evangélizáció, 2016 

- Mk 10,17-22
Szöveges anyag
Hanganyag: 45147 KB
2019.06.23.10:00 - Földvári Tibor
JESURUN ISTENE SZERETI A NÉPÉT
- 5Móz 33,1-5;26-29  - Mk 10,13-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 24561 KB
2020.05.03.10:00 - Szepesy László
A CSALÁD KRISZTUS KEZÉBEN
- Mk 10,13-16

2Krón 9, 13-31

Salamon gazdagsága
(Vö. 1Kir 10,14-29)
13Annak az aranynak a súlya, amely Salamonhoz évente befolyt, hatszázhatvanhat talentum volt, 14azon kívül, amit az árusok és a kereskedők hoztak. Az arab királyok és a birodalom helytartói is hoztak aranyat és ezüstöt Salamonnak. 15Csináltatott Salamon király kétszáz hosszú pajzsot vert aranyból: mindegyik hosszú pajzshoz hatszáz sekel vert aranyat használtak fel, 16továbbá háromszáz kerek pajzsot vert aranyból: mindegyik kerek pajzshoz három mina aranyat használtak fel; ezeket a király a Libánon-erdő palotába helyezte el.
17Csináltatott a király egy nagy elefántcsont trónt, és bevonatta színarannyal. 18Hat lépcső vezetett a trónhoz. Egy aranyzsámoly volt a trónhoz erősítve, az ülőhely két oldalán pedig karfák voltak, és két oroszlánszobor állt a karfáknál. 19Tizenkét oroszlánszobor állt a hat lépcső mindkét oldalán. Nem készült ilyen egyetlen más országban sem. 20Salamon király minden ivóedénye aranyból volt, a Libánon-erdő palota minden edénye is tiszta aranyból volt. Az ezüstöt semmire sem becsülték Salamon idejében, 21mert a király hajói Tarsísban jártak Hírám szolgáival együtt. Háromévenként érkeztek vissza a Tarsís-hajók, és aranyat, ezüstöt, elefántcsontot, majmokat és pávákat hoztak.
22Salamon király felülmúlta gazdagságban és bölcsességben a föld összes királyát. 23A föld összes királya igyekezett Salamonhoz eljutni, hogy hallhassa bölcsességét, amelyet Isten adott a szívébe. 24Ajándékot is hozott mindegyik: ezüst- és aranytárgyakat, díszes ruhákat és fegyvereket, balzsamot meg lovakat és öszvéreket. Így ment ez évről évre.
25Salamonnak lettek istállói, amelyek négyezer fogat lovat és harci kocsit tudtak befogadni, és volt tizenkétezer lova. Ezeket a harci kocsik városaiba meg maga mellé, Jeruzsálembe rendelte a király. 26Így uralkodott minden király felett az Eufrátesztől a filiszteusok földjén át Egyiptom határáig. 27A király elérte, hogy annyi lett Jeruzsálemben az ezüst, mint a kő, és annyi lett a cédrus, mint amennyi vadfügefa van az alföldön. 28Salamonnak Egyiptomból és egyéb országokból hozták a lovakat.
Salamon halála
(Vö. 1Kir 11,41-43)
29Salamon történetének egyéb részei, elejétől a végéig meg vannak írva Nátán próféta történetében, a sílói Ahijjá próféciájában és Jedó látnoknak Jeroboámról, Nebát fiáról írt látomásaiban.
30Salamon negyven évig uralkodott Jeruzsálemben egész Izráel felett. 31Azután Salamon pihenni tért őseihez, és eltemették apjának, Dávidnak a városában. Utána a fia, Roboám lett a király.

Nincsenek prédikációk 2Krón 9 alapján.


RÉ48 267 RÉ21 746