2023-03-19

Péld 20

Bölcs tanácsok, melyek a könnyelműségtől óvnak1A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital lármássá, senki sem bölcs, aki attól tántorog. 2A király haragja olyan, mint az oroszlán morgása, aki fölidézi, maga ellen vét. 3Távol maradni a perpatvartól: dicsőség, a bolond mind belekeveredik. 4Nem szánt ősszel a rest, de ha majd aratni akar, nem lesz mit. 5Mély víz az ember szívének a terve, de az okos ember kimeríti. 6Sok ember hirdeti, hogy hűséges, de ki találhat megbízható embert? 7Feddhetetlenül él az igaz, még a fiai is boldogok lesznek. 8Ha a király az ítélőszékben ül, tekintete észrevesz minden rosszat. 9Ki mondhatja: Tisztán tartottam szívemet, tiszta vagyok, nincs vétkem? 10A kétféle súlyt és a kétféle vékát egyaránt utálja az ÚR. 11Már egy gyermek tetteiből is fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyes-e, amit tesz! 12A halló fület és a látó szemet egyaránt az ÚR alkotta. 13Ne szeresd az alvást, mert elszegényedsz; tartsd nyitva a szemed, és jóllakhatsz kenyérrel. 14Rossz! Rossz! – mondja a vevő, de amint elmegy, már dicsekszik. 15Lehet bőven arany és igazgyöngy, de legdrágább kincs az okosan beszélő száj. 16Vedd el a ruháját, mert kezességet vállalt másért, és zálogold meg az idegenért! 17Ízlik az embernek a hazugsággal szerzett kenyér, de végül kaviccsal lesz tele a szája. 18Tanácskozás során születik a jó terv, és megfontoltság kell a háborúhoz. 19A rágalmazó titkokat fed fel, azért a fecsegővel ne barátkozz! 20Aki apját vagy anyját átkozza, annak mécsese a legnagyobb sötétben alszik ki. 21Az előre kikövetelt örökségen végül is nem lesz áldás. 22Ne mondd: Megfizetek a rosszért! Reménykedj az ÚRban, ő megsegít téged. 23Utálja az ÚR a kétféle súlyt, és a hamis mérleg nem jó dolog. 24Az ÚR irányítja a férfi lépteit, az ember hogyan érthetné meg útját? 25Csapdába esik az, aki könnyelműen tesz fogadalmat, mert azután már hiába bánkódik. 26A bölcs király leteríti a bűnösöket, és kocsival hajt rájuk. 27Az ember lelke az ÚRtól kapott mécses, egészen átkutatja a test belsejét. 28Szeretet és hűség őrzi a királyt, és szeretet támogatja trónját. 29Az ifjak dísze az erő, az öregek ékessége pedig az ősz haj. 30Zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások.

Prédikációk Péld 20 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21054 KB
2004.03.04.18:00 - Varga Róbert
ISTEN TANÁCSAI
- Péld 20,1-30

Lk 22, 54-65

Jézus a főpap házában
Péter megtagadja Jézust (Mt 26,57-75; Mk 14,53-72; Jn 18,15-18,25-27)
54Miután pedig elfogták őt, elvitték és bekísérték a főpap házába. Péter pedig távolról követte. 55Mikor az udvar közepén tüzet raktak, és körülülték, Péter is leült közéjük. 56Amint ott ült a tűz világánál, meglátta őt egy szolgáló, szemügyre vette, és így szólt: Ez is vele volt. 57Ő azonban letagadta, ezt mondva: Asszony, nem ismerem őt! 58Röviddel ezután más látta meg, és ezt mondta: Te is közülük való vagy! De Péter így válaszolt: Ember, nem vagyok! 59Körülbelül egy óra múlva másvalaki is bizonygatta: De bizony, ez is vele volt, hiszen ő is Galileából való. 60Péter azonban ismét tagadta: Ember, nem tudom, mit beszélsz. És amikor ezt mondta, egyszerre megszólalt a kakas. 61Ekkor megfordult az Úr, és rátekintett Péterre. Péter pedig visszaemlékezett az Úr szavára, amikor azt mondta neki: Ma, mielőtt megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. 62Azután kiment, és keserves sírásra fakadt.
63Azok a férfiak, akik őrizték Jézust, gúnyolták, és verték őt, 64majd eltakarták a szemét, és ezt kérdezték: Ki ütött meg téged? Prófétáld meg! 65És sok más szidalmat is szórtak rá.

Prédikációk Lk 22 alapján:

Hanganyag: 19072 KB1965.03.14.10:00 - Joó Sándor
HÁLÁKAT ADVÁN
 Úrvacsora 

- Lk 22,19
Hanganyag: 17264 KB1968.03.10.10:00 - Joó Sándor
PÉTER TAGADÁSA
- Lk 22,54-62
Hanganyag: 15907 KB1969.03.09.10:00 - Joó Sándor
A HŰSÉG TITKA
- Lk 22,31-34
Szöveges anyag
Hanganyag: 17757 KB
1993.04.09.18:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS ÉS PÉTER
 Nagypéntek 

- Lk 22,54-71
Szöveges anyag
1997.03.27.18:00 - Varga Róbert
PÉTER TAGADÁSA
- Lk 22,60-65  - Mt 26,47-60
Szöveges anyag
Hanganyag: 21556 KB
2003.06.05.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS IMÁDKOZIK A TANÍTVÁNYÉRT
- Lk 22,31-34
Szöveges anyag
Hanganyag: 21595 KB
2003.10.09.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS IMAHARCA A GECSEMÁNÉ KERTBEN
- Lk 22,39-46
Szöveges anyag
Hanganyag: 18409 KB
2004.08.19.18:00 - Varga Róbert
JÉZUS IMÁDKOZOTT
- Lk 22,31-34
Hanganyag: 20795 KB2004.09.26.10:00 - Bolyki János
NE AGGODALMASKODJATOK!
- Lk 22,22-23,29-32
Szöveges anyag
Hanganyag: 19794 KB
2007.04.06.19:00 - Cseri Kálmán
PÉTER BUKÁSA
 Nagypéntek 

- Lk 22,54-62
Hanganyag: 21781 KB2007.04.12.18:00 - Földvári Tibor
MIT TETT JÉZUS AZ ÁRULÓÉRT
- Lk 22,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 21488 KB
2008.03.09.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS IMÁDKOZIK ÉRTÜNK
- Lk 22,31-34; 37  - Jób 1, 6-18
Hanganyag: 21197 KB2008.04.20.08:00 - Csere Mátyás
ERŐSÍTSD TESTVÉREIDET
- Lk 22,31-32
Hanganyag: 14553 KB2010.12.31.23:30 - Földvári Tibor
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Lk 22,14-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 22050 KB
2013.01.03.18:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR KÉSZÜLŐDÉSE
- Lk 22,1-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 21011 KB
2013.01.20.18:00 - Horváth Géza
SZENVEDETT...
- Lk 22,39-44
Hanganyag: 19929 KB2014.12.11.18:00 - Takaró János
JÉZUS, A SZOLGÁLÓ KIRÁLY
- Lk 22,24-27
Hanganyag: 19837 KB2015.04.02.18:00 - Szepesy László
PASSIÓ
 Passió 

- 1Pt 3,18  - Lk 22,47 - 23,48
Hanganyag: 24799 KB2016.07.17.10:00 - Takaró János
HIT, AMI MEGTART
- Ef 6,10-11;16  - Lk 22,31-34
Szöveges anyag
2016.09.23.18:00 - Horváth Géza
AKIK LEBORULTAK JÉZUS ELŐTT
Szerkesztői megjegyzés:
A teljes sorozat utolsó 3 igehirdetése egyben

 Evangélizáció, 2016 

- Jel 19,9-10; 22,8-9; Fil 2,9-10; Lk 22,41
Hanganyag: 27384 KB2016.09.25.10:00 - Horváth Géza
AKI ÉRTÜNK BORUL TÉRDRE
 Evangélizáció, 2016 

- Lk 22,41  - Lk 22, 39-44
Hanganyag: 12075 KB2017.12.31.23:30 - Földvári Tibor
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Gal 5,22-23  - Lk 22,14-20
Hanganyag: 18320 KB2019.01.09.18:00 - Nagy József
AKI ÚR LÉTÉRE SZOLGÁL
 Református Imahét 2019 

- Lk 22,27
Hanganyag: 21447 KB2019.01.10.18:00 - Pocsaji Miklós
AKI KÖZBENJÁR ÉS MEGTART
 Református Imahét 2019 

- Lk 22,31-32
Hanganyag: 40137 KB2019.04.18.18:00 - Horváth Géza
SZENVEDÉSTÖRTÉNET
 Passió 

- Lk 22,23
Hanganyag: 24213 KB2019.07.18.18:00 - Czakó Zoltán
LELKI BUKÁSBÓL MEGÚJULÁS
- Lk 22,54-62
2023.03.19.08:00 - Horváth Géza
SZÓ NÉLKÜLI PRÉDIKÁCIÓ
- Lk 22,61a  - Lk 22,54-62

RÉ48 107 RÉ21 107