2024-02-22

Zak 3

Jósua főpap kegyelmet nyer1Azután megmutatta nekem Jósua főpapot, aki az ÚR angyala előtt állt, meg a Sátánt, aki jobb keze felől állt, és vádolta őt. 2Az ÚR angyala pedig ezt mondta a Sátánnak: Dorgáljon meg téged az ÚR, Sátán! Dorgáljon meg téged az ÚR, aki Jeruzsálemet kiválasztotta! Hát nem tűzből kiragadott üszkös fadarab ez? 3Jósua ugyanis piszkos ruhába öltözve állt az angyal előtt. 4Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak: Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged. 5Majd így szólt: Tegyetek a fejére tiszta süveget! Akkor tiszta süveget tettek a fejére, és tiszta ruhába öltöztették, miközben az ÚR angyala ott állt. 6És így figyelmeztette az ÚR angyala Jósuát: 7Ezt mondja a Seregek URa: Ha az én utamon jársz, és teljesíted, amit elrendeltem, akkor ítélkezhetsz házamban, és felügyelhetsz udvaraimra, sőt megengedem neked, hogy az itt állók között járj-kelj.
8Hallgass ide, Jósua főpap, társaiddal együtt, akik előtted ülnek! Azt a csodát jelzik ezek a férfiak, hogy én elhozom szolgámat, a Sarjadékot! 9Mert itt van egy kő, amelyet Jósua elé tettem: hét szem van egyetlen kövön, én magam véstem bele a mintákat – így szól a Seregek URa. Egyetlen nap alatt fogom eltörölni ennek az országnak a bűneit is! 10Azon a napon – így szól a Seregek URa – meghívja majd egyik ember a másikat a szőlőjébe és a fügefája alá.

Prédikációk Zak 3 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 28638 KB
2018.09.20.18:00 - Földvári Tibor
JÓSUA FŐPAP AZ ÚR ELŐTT
- Zak 3  - Zak 3

Jn 11, 45-57

A nagytanács elhatározza Jézus megölését45Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. 46Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. 47Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagytanácsot, és így szóltak: Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. 48Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. 49Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: Ti nem értetek semmit. 50Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen. 51Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; 52és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse.
53Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik őt. 54Jézus tehát nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, egy Efraim nevű városba, és ott maradt tanítványaival.
55Közeledett a zsidók páskaünnepe, és vidékről sokan felmentek Jeruzsálembe az ünnep előtt, hogy megtisztuljanak. 56Keresték Jézust, és a templomban megállva így tanakodtak egymás között: Mit gondoltok, lehet, hogy el sem jön az ünnepre? 57A főpapok és a farizeusok pedig már kiadták a parancsot, hogy ha valaki megtudja, hol van, jelentse be, hogy elfoghassák.

Prédikációk Jn 11 alapján:

Hanganyag: 16793 KB1966.04.10.10:00 - Joó Sándor
FELTÁMADÁS ÉS ÉLET
 Húsvét 

- Jn 11,25
Hanganyag: 21248 KB1995.02.26.08:00 - Cseri Kálmán
KIJÖTT A HALOTT
Szerkesztői megjegyzés:
A felvétel eleje rossz minőségű

- Jn 11,33-45
Szöveges anyag
Hanganyag: 18435 KB
1998.11.08.10:00 - Cseri Kálmán
NEM MOND LE RÓLAD
- Jn 11,34-44  - Zsolt 18,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 21681 KB
2002.09.27.19:00 - Cseri Kálmán
HISZED-E EZT?
 Evangélizáció, 2002 

- Jn 11,17-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 21319 KB
2004.01.18.10:00 - Földvári Tibor
NAINI IFJÚ FELTÁMASZTÁSA
- Lk 7,11-17  - Jn 11,1-45
Szöveges anyag
Hanganyag: 4848 KB
2005.02.17.18:00 - Cseri Kálmán
HOGY MEGDICSŐÍTTESSÉK ISTEN
- Jn 11,33-44
Szöveges anyag
Hanganyag: 4995 KB
2005.02.20.10:00 - Földvári Tibor
MÁRIA JÉZUS LÁBAINÁL
- Jn 11,28-32  - Lk 10,38-42
Hanganyag: 21061 KB2007.11.08.18:00 - Csere Mátyás
JÉZUS A HALOTTASHÁZNÁL
- Jn 11,1-7;17-29;32-44
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.10.16.08:00 - Horváth Géza
ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET...
- Jn 11,25-26  - Jn 11,1-27
Hanganyag: 27492 KB2014.01.08.18:00 - Kovács-Hajdu Albert
HIT ÁLTAL MEGLÁTOTT DICSŐSÉG
Soli Deo Gloria imahét 3. rész

- Jn 11,40
Szöveges anyag
Hanganyag: 25092 KB
2016.03.26.18:00 - Szepesy László
HOL VOLT ISTEN?
 Nagyszombat 

- Jn 11,15a  - Jn 11,19-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 27261 KB
2019.03.24.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS ÉS MÁRTA TALÁLKOZÁSA
- Jn 11,1-27  - Jn 11,1-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 24969 KB
2019.04.19.10:00 - Horváth Géza
JÉZUS MAI MEGFESZÍTÉSE
 Nagypéntek 

- Jn 11,47-54  - Jn 19,13-22
Hanganyag: 24614 KB2022.09.23.18:00 - Ittzés István
ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET
- Jn 11,14-27  - Jel 1,17-18

RÉ48 489 RÉ21 666

Hosted by 87.229.84.9 (HostingBazis)