2023-03-18

Péld 19

A kegyes szegénység lelkileg gazdagít1Jobb a feddhetetlenül élő szegény, mint az álnok beszédű ostoba. 2Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és aki nagyon siet, könnyen letér az útról. 3Az embert a saját bolondsága vezeti félre, mégis az ÚR ellen zúgolódik a szíve. 4A vagyon sok barátot szerez, a nincstelentől a barátja is elválik. 5Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél. 6Sokan hízelegnek az előkelő embernek, és az ajándékozónak mindenki barátja. 7A szegényt a testvérei is mind gyűlölik, még inkább eltávolodnak tőle barátai; szavaival unszolja őket, de hiába. 8Aki értelmet szerez, önmagát szereti, aki megőrzi tudását, megtalálja a jót. 9Nem marad büntetlen a hamis tanú, és elpusztul, aki hazugságot beszél.
A rest és csúfolódó embert utoléri a büntetés10Nem illik az ostobához a fényűzés, sem a szolgához az uralkodás a vezetőkön. 11Az értelmes ember türelmes, díszére válik, ha megbocsátja a vétket. 12Ha a király haragszik, olyan, mintha oroszlán morogna, de jóakarata olyan, mint a fűre hulló harmat. 13Apjának szerencsétlensége az ostoba fiú, és mint a szüntelen csepegő háztető, olyan a zsémbes asszony. 14A ház és a vagyon apai örökség, de az ÚRtól van az okos feleség. 15A restség mély álomba merít, és a lusta ember éhezik. 16Aki megtartja a parancsot, megtartja életét, de aki nem törődik teendőivel, meghal. 17Aki könyörül a nincstelenen, az ÚRnak ad kölcsön, mert ő megtéríti jótéteményét. 18Fenyítsd meg fiadat, míg van remény, de ne vigyen odáig indulatod, hogy halálát okozd! 19A nagy haragú ember fizessen bírságot, mert ha elengeded neki, még nő a haragja. 20Hallgass a tanácsra, és fogadd el az intést, hogy végre bölcs légy! 21Sokféle szándék van az ember szívében, de csak az ÚR tervei valósulnak meg. 22Amit az embertől megkívánnak, az a hűség, ezért jobb a szegény ember a hazugnál. 23Az ÚR félelme életet jelent: az ember elégedetten alszik, nem éri veszedelem. 24Belenyújtja kezét a rest a tálba, de már a szájához nem viszi. 25Ha megvered a csúfolódót, az együgyű okul, ha megfedded az okost, az belátja annak értelmét. 26Szégyellni való és gyalázatos az a fiú, aki bántalmazza apját, vagy elkergeti anyját. 27Ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévelyegni fogsz okos tanítások nélkül! 28A haszontalan tanú csúfot űz a törvényből, a bűnösök szája pedig csak úgy nyeli az álnokságot. 29A csúfolódókat készen várja az ítélet, és az ostobák hátát az ütleg.

Nincsenek prédikációk Péld 19 alapján.


Lk 22, 47-53

Jézust elfogják (Mt 26,47-56; Mk 14,43-52; Jn 18,1-11)47Miközben ezeket mondta, íme, sokaság közeledett. Júdás jött elöl, a tizenkettő egyike, és Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. 48Jézus így szólt hozzá: Júdás, csókkal árulod el az Emberfiát? 49Amikor a körülötte levők látták, hogy mi készül, megkérdezték: Uram, odavágjunk a karddal? 50Egyikük oda is csapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét. 51Jézus azonban megszólalt, és ezt mondta nekik: Hagyjátok abba! És megérintve a fülét, meggyógyította őt. 52Majd ezt mondta az ellene kivonuló főpapoknak, a templomőrség vezetőinek és a véneknek: Úgy vonultok ki ellenem kardokkal és botokkal, mint valami rabló ellen. 53Mindennap veletek voltam a templomban, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok és a sötétség hatalmának ideje.

Prédikációk Lk 22 alapján:

Hanganyag: 19072 KB1965.03.14.10:00 - Joó Sándor
HÁLÁKAT ADVÁN
 Úrvacsora 

- Lk 22,19
Hanganyag: 17264 KB1968.03.10.10:00 - Joó Sándor
PÉTER TAGADÁSA
- Lk 22,54-62
Hanganyag: 15907 KB1969.03.09.10:00 - Joó Sándor
A HŰSÉG TITKA
- Lk 22,31-34
Szöveges anyag
Hanganyag: 17757 KB
1993.04.09.18:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS ÉS PÉTER
 Nagypéntek 

- Lk 22,54-71
Szöveges anyag
1997.03.27.18:00 - Varga Róbert
PÉTER TAGADÁSA
- Lk 22,60-65  - Mt 26,47-60
Szöveges anyag
Hanganyag: 21556 KB
2003.06.05.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS IMÁDKOZIK A TANÍTVÁNYÉRT
- Lk 22,31-34
Szöveges anyag
Hanganyag: 21595 KB
2003.10.09.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS IMAHARCA A GECSEMÁNÉ KERTBEN
- Lk 22,39-46
Szöveges anyag
Hanganyag: 18409 KB
2004.08.19.18:00 - Varga Róbert
JÉZUS IMÁDKOZOTT
- Lk 22,31-34
Hanganyag: 20795 KB2004.09.26.10:00 - Bolyki János
NE AGGODALMASKODJATOK!
- Lk 22,22-23,29-32
Szöveges anyag
Hanganyag: 19794 KB
2007.04.06.19:00 - Cseri Kálmán
PÉTER BUKÁSA
 Nagypéntek 

- Lk 22,54-62
Hanganyag: 21781 KB2007.04.12.18:00 - Földvári Tibor
MIT TETT JÉZUS AZ ÁRULÓÉRT
- Lk 22,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 21488 KB
2008.03.09.10:00 - Varga Róbert
JÉZUS IMÁDKOZIK ÉRTÜNK
- Lk 22,31-34; 37  - Jób 1, 6-18
Hanganyag: 21197 KB2008.04.20.08:00 - Csere Mátyás
ERŐSÍTSD TESTVÉREIDET
- Lk 22,31-32
Hanganyag: 14553 KB2010.12.31.23:30 - Földvári Tibor
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Lk 22,14-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 22050 KB
2013.01.03.18:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR KÉSZÜLŐDÉSE
- Lk 22,1-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 21011 KB
2013.01.20.18:00 - Horváth Géza
SZENVEDETT...
- Lk 22,39-44
Hanganyag: 19929 KB2014.12.11.18:00 - Takaró János
JÉZUS, A SZOLGÁLÓ KIRÁLY
- Lk 22,24-27
Hanganyag: 19837 KB2015.04.02.18:00 - Szepesy László
PASSIÓ
 Passió 

- 1Pt 3,18  - Lk 22,47 - 23,48
Hanganyag: 24799 KB2016.07.17.10:00 - Takaró János
HIT, AMI MEGTART
- Ef 6,10-11;16  - Lk 22,31-34
Szöveges anyag
2016.09.23.18:00 - Horváth Géza
AKIK LEBORULTAK JÉZUS ELŐTT
Szerkesztői megjegyzés:
A teljes sorozat utolsó 3 igehirdetése egyben

 Evangélizáció, 2016 

- Jel 19,9-10; 22,8-9; Fil 2,9-10; Lk 22,41
Hanganyag: 27384 KB2016.09.25.10:00 - Horváth Géza
AKI ÉRTÜNK BORUL TÉRDRE
 Evangélizáció, 2016 

- Lk 22,41  - Lk 22, 39-44
Hanganyag: 12075 KB2017.12.31.23:30 - Földvári Tibor
ÉJFÉLI ÚRVACSORA
 Óévi úrvacsora 

- Gal 5,22-23  - Lk 22,14-20
Hanganyag: 18320 KB2019.01.09.18:00 - Nagy József
AKI ÚR LÉTÉRE SZOLGÁL
 Református Imahét 2019 

- Lk 22,27
Hanganyag: 21447 KB2019.01.10.18:00 - Pocsaji Miklós
AKI KÖZBENJÁR ÉS MEGTART
 Református Imahét 2019 

- Lk 22,31-32
Hanganyag: 40137 KB2019.04.18.18:00 - Horváth Géza
SZENVEDÉSTÖRTÉNET
 Passió 

- Lk 22,23
Hanganyag: 24213 KB2019.07.18.18:00 - Czakó Zoltán
LELKI BUKÁSBÓL MEGÚJULÁS
- Lk 22,54-62
2023.03.19.08:00 - Horváth Géza
SZÓ NÉLKÜLI PRÉDIKÁCIÓ
- Lk 22,61a  - Lk 22,54-62

RÉ48 208 RÉ21 477