2023-03-25

Péld 25

Bölcs hasonlatok gyűjteménye1Ezek is Salamon példabeszédei, amelyeket Ezékiásnak, Júda királyának emberei gyűjtöttek össze: 2Isten dicsősége az, hogy a dolgokat elrejti. A királyok dicsősége az, hogy a dolgokat kikutatják. 3Az ég magassága, a föld mélysége és a királyok szíve kikutathatatlan. 4Távolítsd el az ezüstből a salakot: az ötvös edényt készít belőle. 5Távolítsd el a bűnöst a király elől, és trónját megerősíti az igazság. 6Ne tetszelegj a király előtt, és az előkelők helyére ne állj, 7mert jobb, ha azt mondják neked, hogy jöjj előbbre, mint ha megaláznak egy előkelő előtt, akit magad is látsz! 8Ne állj ki elhamarkodottan, amikor perelsz, mert mit csinálsz majd a végén, ha ellenfeled megszégyenít? 9A magad perét pereld ellenfeleddel, de a más titkát ne fedd föl, 10mert aki hallja, szidalmaz téged, és rágalmazásod nem vonhatod vissza! 11Mint az aranyalma ezüsttányéron, olyan a helyén mondott ige. 12Mint az aranyfüggő és a színarany ékszer, olyan a bölcs feddés a szófogadó fülnek. 13Mint hűsítő hóesés aratás idején, olyan a megbízható követ azoknak, akik küldik, mert felüdíti urai lelkét. 14Felhő és szél eső nélkül: ilyen az, aki meg nem adott ajándékkal dicsekszik. 15Türelemmel a fejedelmet is rá lehet beszélni, és a szelíd szó a csökönyösséget is megtöri. 16Ha mézet találsz, egyél, amennyi jólesik, de túl sokat ne egyél, mert kihányod! 17Ritkán tedd lábadat felebarátod házába, mert megsokallja, és meggyűlöl. 18Pöröly, kard és éles nyíl az olyan ember, aki hamisan tanúskodik felebarátja ellen. 19Mint a rossz fog és a tántorgó láb, olyan lesz a hűtlenek bizakodása a nyomorúság idején. 20Mint aki leveti ruháját hideg időben, vagy mint aki ecetet kever lúggal, olyan az, aki a rosszkedvű ember előtt dalol. 21Ha éhezik, aki gyűlöl téged, adj neki kenyeret, és ha szomjazik, adj neki vizet, 22mert parazsat gyűjtesz a fejére, az ÚR pedig visszafizeti, amit adtál. 23Az északi szél esőt szül, a suttogó nyelv pedig haragos arcot. 24Jobb a háztető sarkán lakni, mint zsémbes asszonnyal együtt a házban. 25Mint hideg víz a tikkadt embernek, olyan a messze földről kapott jó hír. 26Fölkavart forrás és romlott vizű kút: olyan az igaz, ha a bűnös előtt meginog. 27Sok mézet enni nem jó, és a nehéz dolgokat kutatni nehéz. 28Mint a város, amelynek csupa rés a kőfala, olyan az az ember, akinek nincs önuralma.

Nincsenek prédikációk Péld 25 alapján.


Lk 23, 32-43

Jézus a keresztfán (Mt 27,33-44; Mk 15,22-32; Jn 19,16-24)32Két gonosztevőt is vittek, hogy vele együtt végezzék ki őket. 33Amikor arra a helyre értek, amelyet Koponya-helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztevőket: az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől. 34Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin.
35A nép ott állt és nézte. A főemberek pedig velük együtt így csúfolódtak: Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő a Krisztus, az Isten választottja! 36Kigúnyolták a katonák is, odamentek hozzá, ecetet vittek neki, 37és így szóltak: Ha te vagy a zsidók királya, mentsd meg magadat! 38Felirat is volt a feje fölött görög, latin és héber betűkkel írva: EZ A ZSIDÓK KIRÁLYA.
39A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: Nem te vagy a Krisztus? Mentsd meg magadat és minket is! 40De a másik megrótta, ezt mondva neki: Nem féled az Istent? Hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy! 41Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat sem követett el. 42Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba! 43Jézus így felelt neki: Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban.

Prédikációk Lk 23 alapján:

Hanganyag: 16054 KB1964.03.27.10:00 - Joó Sándor
SÍRJATOK!
 Nagypéntek 

- Lk 23,27-30
Hanganyag: 14769 KB1969.04.04.10:00 - Joó Sándor
ATYÁM, BOCSÁSD MEG NEKIK! (NAGYPÉNTEK)
- Lk 23,34
Hanganyag: 19719 KB1987.04.17.18:00 - Cseri Kálmán
A KÉT GONOSZTEVŐ
 Nagypéntek 

- Lk 23,32-48
Hanganyag: 17713 KB1990.04.13.18:00 - Cseri Kálmán
NAGYPÉNTEK
 Nagypéntek 

- Lk 23,32-43
Hanganyag: 20974 KB1993.04.08.18:00 - Cseri Kálmán
PASSIÓ
 Passió 

- Lk 23,42-43  - Mt 26-27
Hanganyag: 21805 KB1996.04.04.18:00 - Cseri Kálmán
MAGATOKON SÍRJATOK!
Szerkesztői megjegyzés:
A felvétel vége hiányzik

 Passió 

- Lk 23,27-31
Hanganyag: 19089 KB1996.04.05.18:00 - Cseri Kálmán
VÁDOLTÁK ŐT
 Nagypéntek 

- Lk 23,1-12
Hanganyag: 21115 KB2003.04.17.18:00 - Cseri Kálmán
BŰNNÉ LETT ÉRETTÜNK
 Passió 

- Lk 23,41 Jn 18 Jn 19 Mt 27,4-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 15556 KB
2003.04.18.17:00 - Cseri Kálmán
A KERESZTEN IS KIRÁLY
 Nagypéntek 

- Lk 23,39-43
Szöveges anyag
Hanganyag: 20537 KB
2003.11.23.10:00 - Földvári Tibor
JÉZUS A KERESZTEN KÖZBENJÁRÓKÉNT IMÁDKOZOTT
- Lk 23,32-46  - Ézs 53
Szöveges anyag
Hanganyag: 21629 KB
2003.11.27.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS IMÁDKOZVA HALT MEG A KERESZTEN
- Lk 23,38-47
Szöveges anyag
Hanganyag: 20743 KB
2004.04.09.10:00 - Csákány Tamás
A TÖKÉLETES MEGOLDÁS
 Nagypéntek 

- Róm 5,7-11  - Lk 23,32-49
Szöveges anyag
Hanganyag: 21325 KB
2004.04.09.19:00 - Cseri Kálmán
A KERESZTRŐL A PARADICSOMBA
 Nagypéntek 

- Lk 23,32-43
Hanganyag: 5300 KB2005.03.24.18:00 - Cseri Kálmán
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 18;19 Lk 23,6-11
Hanganyag: 21968 KB2006.04.14.10:00 - Csere Mátyás
AZ ÁRTATLAN BÁRÁNY SZÍNE ELŐTT
 Nagypéntek 

- Mt 27,15-26; Lk 23,39-43  - Ézs 53,1-9
Hanganyag: 21198 KB2007.04.06.10:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS, HOGY ÜDVÖZÍTSE A HÍVŐKET
 Nagypéntek 

- Lk 23,25; 1Tim 1,15  - Lk 23,17-34
Hanganyag: 22099 KB2008.03.20.18:00 - Cseri Kálmán
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 18-19; Lk 23,35;47
Szöveges anyag
Hanganyag: 18257 KB
2008.03.21.17:00 - Cseri Kálmán
Ő - TE - ÉN
 Nagypéntek 

- Lk 23,32-43
Szöveges anyag
Hanganyag: 22046 KB
2008.03.22.18:00 - Földvári Tibor
NAGYSZOMBAT ÖRÖME
 Nagyszombat 

- Mt 27,43-46; Lk 23,39-46
Hanganyag: 26815 KB2010.04.01.18:00 - Cseri Kálmán
KINEK TARTJUK JÉZUST?
- Lk 23,39-43
Szöveges anyag
Hanganyag: 22106 KB
2010.04.02.10:00 - Földvári Tibor
A KISZOLGÁLTATOTT SZABADÍTÓ
 Nagypéntek 

- Lk 23,13-25
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.04.03.18:00 - Földvári Tibor
REMÉNYSÉG JÉZUS TEMETÉSE MIATT
 Nagyszombat 

- Lk 23,50-57
Szöveges anyag
Hanganyag: 18845 KB
2013.03.30.18:00 - Szepesy László
AZ ÚR NEM HALLGAT
 Nagyszombat 

- Lk 23,52-53
Hanganyag: 22586 KB2014.04.18.10:00 - Takaró János
AZ Ő HALÁLÁBÓL ÉLET FAKAD
 Nagypéntek 

- Lk 23, 33-49
Hanganyag: 19837 KB2015.04.02.18:00 - Szepesy László
PASSIÓ
 Passió 

- 1Pt 3,18  - Lk 22,47 - 23,48
Szöveges anyag
Hanganyag: 27330 KB
2018.03.30.10:00 - Horváth Géza
BESZÉLGETÉS A GOLGOTÁN
 Nagypéntek 

- Lk 23,39-43  - Lk 23,32-43
Szöveges anyag
Hanganyag: 30873 KB
2018.10.21.18:00 - Földvári Tibor
MIT KAPOTT JÉZUSTÓL A LATOR?
- Lk 23,38-46
Hanganyag: 24874 KB2022.04.14.18:00 - Szepesy László
PASSIÓ
- Ézs 60,1-2 Lk 23,42

RÉ48 287 RÉ21 229