2022-12-10

Jón 1

Jónás engedetlensége és büntetése1Így szólt az ÚR igéje Jónáshoz, Amittaj fiához: 2Indulj, menj Ninivébe, a nagy városba, és prédikálj ellene, mert feljutott hozzám gonoszságának híre! 3El is indult Jónás, de azért, hogy Tarsísba meneküljön az ÚR elől. Elment Jáfóba, talált ott egy hajót, amely Tarsísba készült. Kifizette az útiköltséget, és hajóra szállt, hogy a rajta levőkkel Tarsísba menjen az ÚR elől.
4Az ÚR azonban nagy szelet bocsátott a tengerre. Nagy vihar támadt a tengeren, és már azt hitték, hogy hajótörést szenvednek. 5Félelem fogta el a hajósokat, mindegyik a maga istenéhez kiáltott, és a hajóban levő holmikat a tengerbe dobták, hogy így könnyítsenek rajta. Ezalatt Jónás, aki lement, és lefeküdt a hajó egyik zugában, mélyen aludt. 6De odament hozzá a hajóskapitány, és így szólt hozzá: Hogy tudsz ilyen nyugodtan aludni!? Kelj föl, és kiálts az Istenedhez! Talán gondol ránk az Isten, és nem veszünk el! 7Az emberek meg ezt mondták egymásnak: Gyertek, vessünk sorsot, és tudjuk meg, ki miatt ért bennünket ez a veszedelem! Sorsot vetettek, és a sors Jónásra esett. 8Akkor így beszéltek hozzá: Mondd el nekünk, miért van rajtunk ez a veszedelem? Mi a foglalkozásod, és honnan jössz? Hol a hazád, és melyik népből való vagy? 9Ő így felelt nekik: Héber vagyok. Az URat, a menny Istenét félem, aki a tengert és a szárazföldet alkotta. 10Az embereket nagy félelem fogta el, amikor megtudták, hogy az Úr elől menekül – mert Jónás elmondta nekik –, és ezt mondták neki: Hogy tehettél ilyet?! 11Majd ezt kérdezték tőle: Mit tegyünk veled, hogy lecsendesedjék körülöttünk a tenger? Mert a tenger egyre viharosabb lett. 12Ő pedig így válaszolt nekik: Fogjatok meg, és dobjatok a tengerbe, akkor lecsendesedik körülöttetek a tenger! Mert tudom, hogy énmiattam zúdult rátok ez a nagy vihar. 13Az emberek azonban megpróbáltak kievezni a szárazföldre, de nem tudtak, mert a tenger egyre viharosabb lett körülöttük. 14Ekkor így kiáltottak az ÚRhoz: Jaj, URam, ne vesszünk el emiatt az ember miatt, ne terheljen bennünket ártatlan vér! Mert te, URam, azt teszed, amit akarsz!
15Azzal fogták Jónást, és beledobták a tengerbe; a tenger pedig lecsendesedett. 16Ezért az emberekben nagy félelem támadt az ÚR iránt; áldozatot mutattak be, és fogadalmakat tettek az ÚRnak.

Prédikációk Jón 1 alapján:

Hanganyag: 17867 KB1967.01.15.10:00 - Joó Sándor
ENGEDETLENSÉGBEN (JÓNÁS 1.)
- Jónás 1,1-3
Hanganyag: 18615 KB1967.01.29.10:00 - Joó Sándor
KITÖR A VIHAR (JÓNÁS 2.)
- Jónás 1,4-6
Hanganyag: 17758 KB1967.02.12.10:00 - Joó Sándor
ISTEN EMBERE A VILÁG ELŐTT (JÓNÁS 3.)
Szerkesztői megjegyzés:
Peti Zoltán olvassa fel, rossz minőségű

- Jónás 1,7-12
Hanganyag: 20460 KB1989.09.25.18:00 - Cseri Kálmán
MI AZ ÉLETÜNK ÉRTELME?
Jónás sorozat 1.
Szerkesztői megjegyzés:
nagyon rossz minőségű felvétel, eleje hiányos

 Evangélizációs hetek 

- Jón 1,1-2
Hanganyag: 19637 KB1989.09.26.18:00 - Cseri Kálmán
MI A BŰN?
Jónás sorozat 2.
Szerkesztői megjegyzés:
nagyon rossz hangminőség

 Evangélizációs hetek 

- Jón 1,3
Hanganyag: 20613 KB1989.09.27.18:00 - Cseri Kálmán
A BŰN KÖVETKEZMÉNYE ÉS...
Jónás sorozat 3.
Szerkesztői megjegyzés:
nagyon rossz hangminőség

 Evangélizációs hetek 

- Jón 1,4-16
Hanganyag: 21806 KB2008.08.17.10:00 - Csere Mátyás
JÓNÁS MENEKÜL
- Jón 1,1-3
Hanganyag: 21719 KB2008.09.21.18:00 - Varga Róbert
ISTEN SZÓL
 Evangélizáció, 2008 

- Jón 1,1-2; 3,3b
Hanganyag: 21315 KB2008.09.22.18:00 - Varga Róbert
JÓNÁS VÁLASZA
 Evangélizáció, 2008 

- Jón 1,1-3
Hanganyag: 21613 KB2008.09.23.18:00 - Varga Róbert
ISTEN VIHART TÁMASZT
 Evangélizáció, 2008 

- Jón 1,4
Hanganyag: 20847 KB2008.09.24.18:00 - Varga Róbert
JÓNÁS ALSZIK
 Evangélizáció, 2008 

- Jón 1,4-7
Hanganyag: 21221 KB2008.09.25.18:00 - Varga Róbert
"MIATTAM..."
 Evangélizáció, 2008 

- Jón 1,7-12
Hanganyag: 22115 KB2008.09.26.18:00 - Varga Róbert
JÓNÁS A TENGERBEN
 Evangélizáció, 2008 

- Jón 1,12-2,2
Szöveges anyag
Hanganyag: 24263 KB
2015.03.19.18:00 - Szepesy László
HALLGASS ISTENRE!
- Jón 1,1-2
Szöveges anyag
Hanganyag: 26625 KB
2015.04.12.10:00 - Szepesy László
MENEKÜLNI AZ ÚR ELŐL
- Jón 1,3  - Róm 6,12-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 19870 KB
2015.04.16.18:00 - Szepesy László
ISTEN A VIHARBAN
- Jón 1,4-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 23809 KB
2015.07.02.18:00 - Szepesy László
A TEHETETLENSÉG IDEJÉN
- Jón 1,7
Szöveges anyag
Hanganyag: 23072 KB
2015.07.23.18:00 - Szepesy László
IMÁDSÁG NÉLKÜL
- Jón 1,9

Lk 6, 17-19

Jézus tanít és gyógyít (Mt 4,24-25; Mk 3,7-12)17Azután lement velük, megállt egy sík helyen, vele együtt tanítványainak nagy sokasága és nagy néptömeg egész Júdeából, Jeruzsálemből, a tengermelléki Tíruszból és Szidónból. 18Azért jöttek, hogy hallgassák őt, és meggyógyuljanak betegségeikből. Akiket tisztátalan lelkek gyötörtek, meggyógyultak. 19Az egész sokaság igyekezett megérinteni őt, mert erő áradt ki belőle, és mindenkit meggyógyított.

Prédikációk Lk 6 alapján:

Hanganyag: 19477 KB1999.06.20.10:00 - Varga Róbert
NE ÍTÉLJETEK!
- Mt 7,1-5  - Lk 6,27-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 21242 KB
2003.09.04.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS EGÉSZ ÉJJEL IMÁDKOZOTT
- Lk 6,12-16
Hanganyag: 19954 KB2006.02.05.10:00 - Varga Róbert
FORDULÓPONT UTÁN
- Bír 2,6-17  - Lk 6,47-49
Hanganyag: 20282 KB2014.10.03.18:00 - Takaró János
BIZTOS ALAPOKON
- Lk 6,47-49
Szöveges anyag
Hanganyag: 27089 KB
2016.06.19.10:00 - Horváth Géza
JÓ FA JÓ GYÜMÖLCSE
- Lk 6,43-44  - Jn 15,1-8
Hanganyag: 32300 KB2017.09.27.18:00 - Horváth Levente
MIÉRT NEM ALAP, AMI ALAPNAK LÁTSZIK?
 Evangélizáció, 2017 

- Lk 6,46-49
Hanganyag: 22265 KB2018.04.19.18:00 - Czakó Zoltán
MÁSOK, ÉS ÖNMAGUNK MEGÍTÉLÉSE
- Lk 6,36-46
Hanganyag: 26724 KB2018.06.17.18:00 - Czakó Zoltán
EGY ROSSZ TANÍTÓ KÖVETÉSÉNEK VESZÉLYE
- Lk 6,39-46
Szöveges anyag
Hanganyag: 29901 KB
2020.02.23.18:00 - Földvári Tibor
AZ ATYÁVAL KÖZÖSSÉGBEN EGÉSZ ÉJJEL
- Lk 6,12-16
Hanganyag: 24323 KB2020.07.23.18:00 - Czakó Zoltán
AMIKOR JÉZUS A LÁBUNKRA LÉP
- Lk 6,6-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 29733 KB
2021.01.17.10:00 - Szepesy László
11. BOLDOGOK A KRISZTUSÉRT SZENVEDŐK
- Mt 5,11-12; Lk 6,22-26

RÉ48 313 RÉ21 410