2022-08-06

Eszt 8

A zsidók szabadulása1Azon a napon Ahasvérós király Eszter királynénak adta Hámánnak, a zsidók ellenségének a házát. Mordokaj pedig bemehetett a király elé, mert Eszter megmondta, hogy az ő hozzátartozója. 2A király lehúzta pecsétgyűrűjét, amelyet visszavett Hámántól, és odaadta Mordokajnak. Eszter pedig Mordokajt Hámán házának a felügyelőjévé tette.
3Azután ismét beszélt Eszter a királlyal, lába elé borult, és sírva kért kegyelmet tőle, hogy hiúsítsa meg az agági Hámán gonosz tervét, amelyet a zsidók ellen kigondolt. 4A király kinyújtotta Eszter felé az aranypálcát. Eszter fölkelt, megállt a király előtt, 5és ezt mondta: Ha jónak látja a király, ha jóindulattal van irántam, ha helyesnek tartja a király, és kedves vagyok neki, adjon ki egy iratot, hogy vonják vissza az agági Hámánnak, Hammedátá fiának a tervét tartalmazó leveleket, amelyeket azért írt, hogy valamennyi királyi tartományból kipusztítsák a zsidókat. 6Mert hogyan tudnám elnézni azt a veszedelmet, amely népemre vár, és hogyan tudnám elnézni rokonaim pusztulását?
7Ahasvérós király így felelt Eszter királynénak és a zsidó Mordokajnak: Hámán házát már Eszternek adtam, őt pedig felakasztották, mert kezet emelt a zsidókra. 8Ti meg írjatok a király nevében, amit a zsidók érdekében jónak láttok, és pecsételjétek le a király gyűrűjével. Mert az az irat, amelyet a király nevében írtak, és a király gyűrűjével pecsételtek le, visszavonhatatlan.
9Akkor tehát hívatták a királyi írnokokat a harmadik hónap, vagyis sziván hónap huszonharmadikán, és mindent Mordokaj parancsa szerint írtak meg a zsidóknak, a kormányzóknak, a helytartóknak és a tartományok vezetőinek Indiától Etiópiáig százhuszonhét tartományba, minden egyes tartománynak a saját írásával és minden egyes népnek a maga nyelvén; a zsidóknak is a maguk írásával és a maguk nyelvén. 10Ahasvérós király nevében írták, és a király gyűrűjével pecsételték le. Lovas futárokkal, akik a királyi ménes postalovain vágtattak, leveleket küldtek, 11amelyekben megengedte a király, hogy az egyes városokban lakó zsidók összegyűljenek életük védelmére, sőt hogy elpusztíthassák, legyilkolhassák és megsemmisíthessék azokat, akik a népek közül és a tartományokból rájuk támadnak a gyermekekkel és asszonyokkal együtt, vagyonukat pedig zsákmányként elvehessék. 12Ahasvérós király minden tartományában ugyanazon a napon, a tizenkettedik hónap, vagyis adár hónap tizenharmadikán 13az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen a zsidók azon a napon, és álljanak bosszút ellenségeiken. 14A futárok királyi postalovakra ülve lázas sietséggel indultak útnak a király parancsával, Súsán várában pedig kihirdették a törvényt.
15Ezután Mordokaj bíborkék és hófehér királyi ruhában, nagy aranykoszorúval és fehér lenvászonból meg bíborvörös gyapjúból készített palástban távozott el a királytól, Súsán városa pedig ujjongva örvendezett. 16A többi zsidóra is felvirradt az öröm, vidámság és megbecsülés napja. 17Minden egyes tartományban és minden egyes városban, ahová csak a király törvényerejű parancsa eljutott, örültek, vigadtak, lakomáztak és ünnepeltek a zsidók. Az ország lakossága közül sokan zsidókká lettek, mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés.

Nincsenek prédikációk Eszt 8 alapján.


Jel 21, 1-8

Új ég és új föld1És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. 2És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. 3Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, 4és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. 5A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak! 6És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. 7Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. 8De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye: ez a második halál.

Prédikációk Jel 21 alapján:

Hanganyag: 20919 KB2002.10.10.18:00 - Földvári Tibor
ÉN VAGYOK AZ ALFA ÉS AZ OMEGA
- Jel 1,1-8; 21,1-8; 22,12-14
Hanganyag: 20110 KB2002.11.03.10:00 - Varga Róbert
MEGVÍGASZTALÓDVA VÍGASZTALNI
- 2Kor 1,3-5  - Jel 20,11-21,5/a
Szöveges anyag
Hanganyag: 20632 KB
2003.12.07.08:00 - Cseri Kálmán
5. EL NEM TÁNTORODVA
- Kol 1,21-23  - Jel 21,1-8
Hanganyag: 21955 KB2007.05.31.18:00 - Földvári Tibor
A BÁRÁNY FELESÉGE FELKÉSZÜLT
- Jel 19,6-10; 21,1-2;9-11a
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2009.10.04.10:00 - Cseri Kálmán
ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLD
- Jel 21,3  - Jel 21,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2009.10.25.10:00 - Cseri Kálmán
A MENNYEI JERUZSÁLEM
- Jel 21,22-27  - Jel 21,9-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.01.01.10:00 - Cseri Kálmán
ALAPOK, FALAK, KAPUK
 Újév 

- Jel 21,10-14  - Zsolt 65
Szöveges anyag
Hanganyag: 20623 KB
2010.03.14.08:00 - Cseri Kálmán
A KAPUK
- Jel 21,10-13  - Neh 13,19-21
Hanganyag: 22110 KB2010.10.28.18:00 - Pálúr Tamás
INDIAI BESZÁMOLÓ
előtte Horváth Géza rövid áhítata

- Jel 21,9
Hanganyag: 21631 KB2013.01.08.18:00 - Zila Péter
JÉZUS KRISZTUS, KEZDET ÉS A VÉG
- Jel 21,1-7
Hanganyag: 26064 KB2013.04.01.10:00 - Földvári Tibor
"HALOTT VOLTAM, DE ÍME, ÉLEK ÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ"
 Húsvét 

- Jel 1,9-18; (17-18)
Szöveges anyag
Hanganyag: 22729 KB
2014.05.18.10:00 - Földvári Tibor
MEGLETT
- Jel 21,5-8  - Jel 21,1-4
Szöveges anyag
Hanganyag: 28292 KB
2019.01.01.10:00 - Horváth Géza
ÚJ EGET ÉS ÚJ FÖLDET VÁRUNK
- 2Pt 3,13  - Jel 21,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 26569 KB
2019.03.31.10:00 - Horváth Géza
A MI ATYÁNK III. - JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD
- Mt 6,10a  - Jel 21,1-8

RÉ48 393 RÉ21 589