2022-08-13

1Kor 2, 6-16

Isten elrejtett bölcsessége6A tökéletesek között azonban mi is bölcsességet szólunk, de nem e világnak, sem e világ mulandó fejedelmeinek bölcsességét, 7hanem Isten titkos bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. 8Ezt e világ fejedelmei közül senki sem ismerte fel, mert ha felismerték volna, a dicsőség Urát nem feszítették volna meg. 9Hanem amint meg van írva: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” 10Nekünk pedig kinyilatkoztatta Isten a Lélek által, mert a Lélek mindent megvizsgál, még Isten mélységeit is. 11Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke. 12Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. 13Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a Lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. 14A nem lelki ember pedig nem fogadja el Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. 15A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. 16Mert ki értette meg az Úr szándékát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

Prédikációk 1Kor 2 alapján:

Hanganyag: 19910 KB1988.02.28.10:00 - Cseri Kálmán
ISTEN MEGISMERÉSE
Szerkesztői megjegyzés:
vége hiányos

- Jn 14,21  - 1Kor 2,1-16
Hanganyag: 21043 KB1991.10.03.18:00 - Cseri Kálmán
HÁLAADÁS
Szerkesztői megjegyzés:
hanghibák, pattogások, vége hiányos

- 1Kor 2,1-5
Hanganyag: 19195 KB1999.04.18.10:00 - Varga Róbert
ISTEN VEZETÉSE
- 1Kor 2,9-13  - Zsolt 119,10-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 19361 KB
2002.01.13.10:00 - Cseri Kálmán
A BÖLCSESSÉG FELTÉTELEI
- Jn 14,21-23  - 1Kor 2,6-16
Szöveges anyag
2002.06.20.18:00 - Csákány Tamás
IGAZI BÖLCSESSÉG
- 1Kor 2,6-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 4812 KB
2005.07.24.18:00 - Cseri Kálmán
PÁL KORINTHUSBAN
- 1Kor 2,1-5
Hanganyag: 22100 KB2009.03.22.10:00 - Földvári Tibor
ISTEN ELREJTETT SZERETETE
- 1Kor 2,6-16  - 1Kor 1,30-2,5
Szöveges anyag
Hanganyag: 21144 KB
2009.04.02.18:00 - Cseri Kálmán
A VILÁG LELKE ÉS ISTEN LELKE
- 1Kor 2,1-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.01.10.10:00 - Cseri Kálmán
NINCS MÁS ALAP
- 1Kor 3,11  - 1Kor 2,1-5
Szöveges anyag
2010.08.26.18:00 - Cseri Kálmán
EMLÉKEZZ VISSZA AZ ÚTRA...
- 1Kor 2,1-5
Hanganyag: 22119 KB2011.01.14.18:00 - Alföldy-Boruss Dezső
A HIT TARTALMA
- 1Kor 2,1-12
Hanganyag: 28580 KB2019.07.14.10:00 - Czakó Zoltán
ERŐFORRÁSAINK A KRISZTUSBAN
- Ef 1,18-23  - 1Kor 2,6-16

1Móz 3

A bűnbeesés1A kígyó pedig ravaszabb volt minden vadállatnál, amelyet az ÚRisten alkotott. Ezt kérdezte az asszonytól: Csakugyan azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? 2Az asszony így felelt a kígyónak: A kert fáinak gyümölcséből ehetünk, 3csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén áll, mondta Isten: Ne egyetek abból, ne is érintsétek, hogy meg ne haljatok! 4A kígyó erre így felelt az asszonynak: Dehogy haltok meg! 5Hanem jól tudja Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten: tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz.
6Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, hogy csábítja a szemet, és kívánatos is az a fa, mert okossá tesz: szakított hát a gyümölcséből, és evett. Adott a vele levő férjének is, és ő is evett. 7Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy meztelenek. Ezért fügefaleveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak.
8Amikor aztán meghallották az ÚRisten hangját, amint szellős alkonyatkor sétált a kertben, az ember és a felesége elrejtőzött az ÚRisten elől a kert fái között. 9De az ÚRisten kiáltott az embernek, és ezt kérdezte: Hol vagy? 10Az ember így felelt: Meghallottam hangodat a kertben, és megijedtem, mert meztelen vagyok, és ezért elrejtőztem. 11Az Isten erre azt kérdezte: Ki mondta meg neked, hogy meztelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél? 12Az ember így felelt: Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, ezért ettem. 13Akkor az ÚRisten ezt kérdezte az asszonytól: Mit tettél? Az asszony így felelt: A kígyó szedett rá, ezért ettem.
Isten büntetése14Akkor ezt mondta az ÚRisten a kígyónak: Mivel ezt tetted, átkozott légy minden jószág és minden vadállat között: hasadon járj, és port egyél egész életedben! 15Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony között, a te utódod és az ő utódja között: ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod.
16Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked. Vágyakozni fogsz férjed után, ő pedig uralkodni fog rajtad.
17Az embernek pedig ezt mondta: Mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről megparancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad, fáradsággal élj belőle egész életedben! 18Tövist és bogáncsot hajtson neked, és a mező növényét egyed! 19Arcod verejtékével egyed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél! Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!
20Az ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. 21Az ÚRisten pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket.
22Azután ezt mondta az ÚRisten: Íme, az ember olyan lett, mint miközülünk egy: tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ki ne nyújthassa kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyen, és örökké éljen, 23kiűzte az ÚRisten az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. 24És miután kiűzte az embert, odaállította kelet felől az Éden kertjéhez a kerúbokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék azt az utat, amely az élet fájához vezet.

Prédikációk 1Móz 3 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 20964 KB
1998.07.19.18:00 - Cseri Kálmán
A BŰNESET
- 1Móz 3,1-7
Hanganyag: 21671 KB1998.08.23.10:00 - Földvári Tibor
A KÍGYÓ PEDIG
- 1Móz 3,1-19  - Mt 4,1-11
Hanganyag: 21902 KB1999.08.22.18:00 - Varga Róbert
NYITOTT AJTÓ
- 1Móz 3,1-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 20434 KB
2002.09.22.19:00 - Cseri Kálmán
HOL VAGY?
 Evangélizáció, 2002 

- 1Móz 3,8-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 21248 KB
2003.08.24.10:00 - Cseri Kálmán
MINDEN SZABAD NEKEM...
- 1Kor 10,23-33  - 1Móz 3,1-8
Hanganyag: 22119 KB2009.09.21.18:00 - Pótor László
TE HOL VAGY?
 Evangélizáció, 2009 

- 1Móz 3,8-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2009.11.08.10:00 - Cseri Kálmán
ÁRADÓ ÉLET
- Jel 22,1-5  - 1Móz 2,7-9; 3,23-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 25117 KB
2017.02.02.18:00 - Szepesy László
ISTEN FELÉBRESZTI EGYHÁZÁT: ELLENSÉGESKEDÉST TÁMASZT
- 1Móz 3,15

RÉ48 368 RÉ21 542