2022-07-01

Ezsd 5, 1-5

A templomépítés folytatása1De Haggeus próféta és Zakariás próféta, Iddó fia prófétálni kezdett a Júdában és Jeruzsálemben levő zsidóknak Izráel Istene nevében, aki fölöttük volt. 2Akkor Zerubbábel, Sealtíél fia és Jésúa, Jócádák fia hozzáfogott, és elkezdte Isten házának az építését Jeruzsálemben. Velük voltak Isten prófétái, akik támogatták őket.
3Abban az időben odament hozzájuk Tattenaj, a Folyamon túli tartomány helytartója és Setar-Bóznaj meg hivatalnoktársaik, és ezt mondták nekik: Ki adott nektek parancsot arra, hogy ezt a házat fölépítsétek, és gerendázatát elkészítsétek? 4Azután ezt kérdezték tőlük: Hogy hívják azokat a férfiakat, akik ezt az épületet építik? 5De a zsidók vénein rajta volt Istenük szeme, ezért nem akadályozták őket, míg jelentés nem ment Dáriushoz, és levélben válasz nem érkezett rá.

Prédikációk Ezsd 5 alapján:

Hanganyag: 22951 KB2013.03.03.10:00 - Földvári Tibor
ISTEN SZEME RAJTUK VOLT
- Ezsd 5,1-5  - Ezsd 4,1-7;17-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 27190 KB
2019.02.17.10:00 - Horváth Géza
HELYREÁLLÍTÁS
- Ezsd 5,9-13  - Ezsd 1

Jel 1, 9-20

Első látomás Patmosz szigetén9Én, János, testvéretek és társatok Jézussal a szenvedésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam az Isten igéjéért és Jézus bizonyságtételéért. 10Lélekben elragadtattam az Úr napján, és hátam mögül hatalmas hangot hallottam, mint egy trombitáét, 11amely ezt mondta: Amit látsz, írd meg egy könyvben, és küldd el a hét gyülekezetnek: Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Thiatirába, Szárdiszba, Filadelfiába és Laodiceába. 12Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, 13és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; 14feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; 15lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; 16jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével ragyog.
Megbízatás a könyv megírására17Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: Ne félj! Én vagyok az első és az utolsó 18és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. 19Írd meg tehát mindazt, amit láttál, ami van, és ami ezek után történik majd, 20a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet.

Prédikációk Jel 1 alapján:

Hanganyag: 21943 KB1994.04.03.11:00 - Cseri Kálmán
NÁLAM VANNAK A HALÁL KULCSAI
 Húsvét 

- Jel 1,4-6;17-18  - Mt 28,1-10
Hanganyag: 21122 KB1995.04.20.18:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS A JOBB KEZÉBEN TART
Szerkesztői megjegyzés:
a végén énektanulás és keresztelő

- Jel 1,17-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 21394 KB
2002.10.20.10:00 - Földvári Tibor
KRISZTUS ELSŐ SZERETETE
- Jel 1,7  - 1Jn 4, 7-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 21972 KB
2004.06.17.18:00 - Cseri Kálmán
JOBB KEZÉBEN TARTJA
- Jel 1,17-2,7
Szöveges anyag
Hanganyag: 21994 KB
2004.07.01.18:00 - Földvári Tibor
A JELENÉSEK KÖNYVE KIJELENTÉSE
- Jel 1,1-3
Hanganyag: 21969 KB2006.04.13.18:00 - Cseri Kálmán
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 18,19; Jel 1,13-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 19639 KB
2008.10.26.08:00 - Cseri Kálmán
A KIRÁLYOK KIRÁLYA
- Jel 1,4-6  - Jel 5,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2008.11.06.18:00 - Földvári Tibor
BOLDOG, AKI OLVASSA
- Jel 1,1-3; 22,7
Szöveges anyag
Hanganyag: 30471 KB
2012.09.23.18:00 - Horváth Géza
AZ ÜZENET KÜLDŐJE
 Evangélizáció, 2012 

- Jel 1,1;4-8;10-11;17-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 27767 KB
2013.12.01.10:00 - Horváth Géza
Ő JÖN
- Jel 1,7  - Mt 24,27-44
Szöveges anyag
Hanganyag: 26921 KB
2014.04.19.18:00 - Földvári Tibor
RÁM TETTE A JOBB KEZÉT
 Nagyszombat 

- Jel 1, 17-18  - Jel 1, 9-20
Hanganyag: 59790 KB2015.12.13.17:00 - Takaró János
ADVENTI ZENÉS ÁHÍTAT
- Jn 1,1-4;11-14;
Jak 1,17;
Jel 1,7-8

RÉ48 153 RÉ21 210