2022-05-23

Róm 14, 13-23

Isten országa nem evés és ivás13Ne ítélgessük hát többé egymást, hanem azt ítéljétek meg inkább, miként nem okoztok a testvéreteknek megütközést vagy botránkozást. 14Tudom, és meg vagyok győződve az Úr Jézus által, hogy semmi sem tisztátalan önmagában, hanem csak ha valaki valamit tisztátalannak tart, annak tisztátalan az. 15Ha pedig testvéred valamilyen étel miatt megszomorodik, máris letértél a szeretet útjáról: ne tedd tönkre ételeddel azt, akiért Krisztus meghalt. 16Vigyázzatok, ne káromolják azt a jót, amelyben részesültetek. 17Hiszen az Isten országa nem evés és ivás, hanem igazság, békesség és öröm a Szentlélekben, 18mert aki így szolgál Krisztusnak, az kedves Isten előtt, és megbízható az emberek előtt. 19Arra törekedjünk tehát, ami a békességet és az épülést szolgálja. 20Étel miatt ne rombold le az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki megütközéssel eszik. 21Jobb tehát nem enni húst, nem inni bort és semmi olyat, amin testvéred megütközik. 22Te azt a hitet, amely benned van, tartsd meg Isten előtt. Boldog, akinek nem kell elítélnie önmagát abban, amit helyesel. 23Akinek viszont kétségei vannak, amikor eszik, máris megítéltetett, mivel nem hitből teszi. Mert mindaz, ami nem hitből van, bűn.

Prédikációk Róm 14 alapján:

Hanganyag: 17752 KB1964.04.05.10:00 - Joó Sándor
JÉZUS MEGRAGADOTT
- Róm 14,9; Fil 3,12
Hanganyag: 16001 KB1988.06.12.08:00 - Cseri Kálmán
A TÖRVÉNYESKEDÉSRŐL
Szerkesztői megjegyzés:
zajos, rossz minőségű felvétel

- Róm 14,1-4  - Róm 14,1-6;19-23
Hanganyag: 20737 KB1991.05.19.10:00 - Cseri Kálmán
A SZENTLÉLEK ÖRÖME
Szerkesztői megjegyzés:
vége hiányos

 Pünkösd 

- Róm 14,17  - ApCsel 2,1-18
Hanganyag: 18562 KB2003.10.19.18:00 - Csákány Tamás
ISTEN ORSZÁGA
- Róm 14,17-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 18718 KB
2006.07.20.18:00 - Cseri Kálmán
ÍTÉLKEZÉS
- Róm 14,1-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 16728 KB
2006.07.23.18:00 - Cseri Kálmán
TEKINTETTEL EGYMÁSRA
- Róm 14,13-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21208 KB
2008.02.17.10:00 - Varga Róbert
AZ IGAZI KINCS
- Mt 13,44-51  - Róm 14,17-18
Hanganyag: 28165 KB2011.11.24.18:00 - Csere Mátyás
ÉPÍTŐ JELENLÉT
- Róm 14,1-19
Hanganyag: 21475 KB2018.06.07.18:00 - Czakó Zoltán
A LEGFŐBB DOLOG
- Róm 14,17-18
2022.05.22.10:00 - Horváth Géza
AKIÉ VAGYOK, ANNAK ÉLEK
- Róm 14,7-9  - Róm 13,8-14

Hós 10, 12-15

Isten áldást ígér a megtérőknek12Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok! Törjetek föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az URat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét. 13Bűnösen szántottatok, álnokságot arattatok, ettétek a hazugság gyümölcsét. Bizony, a magad tetteiben és sok harcosodban bíztál. 14De néped körében harci lárma támad, és elpusztul minden erődítményed, ahogyan Salman elpusztította Bét-Arbélt, mikor a csatában az anyákat gyermekeikkel együtt mészárolták le. 15Így bánnak el veletek Bételben szörnyű gonoszságotok miatt. Hajnalra menthetetlenül elpusztul Izráel királya!

Nincsenek prédikációk Hós 10 alapján.


RÉ48 484 RÉ21 333