2022-01-14

Mt 7, 15-23

A hamis próféták (Lk 6,43-44)15Óvakodjatok a hamis prófétáktól, akik báránybőrbe bújva jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. 16Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Tüskebokorról szednek-e szőlőt, vagy bogáncskóróról fügét? 17Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. 18Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, a rossz fa sem hozhat jó gyümölcsöt. 19Amelyik fa nem terem jó gyümölcsöt, azt kivágják, és tűzre vetik. 20Tehát gyümölcseikről ismeritek meg őket.
Isten akaratának cselekvése (Lk 6,46; 13,26-27)21Nem mindenki megy be a mennyek országába, aki ezt mondja nekem: Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát. 22Sokan mondják majd nekem azon a napon: Uram, Uram, nem a te nevedben prófétáltunk-e, nem a te nevedben űztünk-e ördögöket, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát? 23És akkor kijelentem nekik: Sohasem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők!

Prédikációk Mt 7 alapján:

Hanganyag: 17883 KB1965.02.28.10:00 - Joó Sándor
NE ÍTÉLJETEK
- Mt 7,1-5
Hanganyag: 17889 KB1965.05.31.10:00 - Joó Sándor
KÉRJETEK, KERESSETEK, ZÖRGESSETEK!
Szerkesztői megjegyzés:
Rossz minőségű

- Mt 7,7-12
Hanganyag: 17196 KB1965.06.27.10:00 - Joó Sándor
SZOROS KAPU, KESKENY ÚT
- Mt 7,13-14
Hanganyag: 18153 KB1965.08.29.10:00 - Joó Sándor
AZ ÉLET FUNDAMENTUMA
- Mt 7,24-27
Hanganyag: 17604 KB1965.09.26.10:00 - Joó Sándor
MINT AKINEK HATALMA VAN
- Mt 7,28-29
Hanganyag: 16966 KB1988.07.17.08:00 - Cseri Kálmán
ISTEN AKARATÁNAK CSELEKVÉSE
- Mt 7,21-23
Hanganyag: 18413 KB1988.07.31.10:00 - Cseri Kálmán
ISTEN SZERINTI JÓCSELEKEDET
- Mt 7,21  - Ef 2,1-10
Hanganyag: 21149 KB1994.01.13.18:00 - Cseri Kálmán
AZ IGE MEGTARTÁSA
- Mt 7,24-27
Szöveges anyag
1997.08.05.10:00 - Cseri Kálmán
SZÉLES ÚT - KESKENY ÚT
 Ébresztés 

- Mt 7,13-14
Szöveges anyag
1997.11.02.10:00 - Varga Róbert
NEM MINDENKI...
- Mt 7,21-23  - Kol 1,12-23a
Hanganyag: 20997 KB1998.03.08.10:00 - Hős Géza
AZ IMÁDSÁG ÁLDÁSAI
- Róm 8,32; 2Kor 9,15  - Mt 7,7-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 20547 KB
1998.08.16.10:00 - Cseri Kálmán
ISTEN ORSZÁGA
- Mt 7,21
Hanganyag: 21007 KB1998.09.23.18:00 - Pásztor Gyula
KÉTFÉLE ÉLETÚT
 Evangélizáció, 1998 

- Mt 7,13-14
Hanganyag: 19477 KB1999.06.20.10:00 - Varga Róbert
NE ÍTÉLJETEK!
- Mt 7,1-5  - Lk 6,27-31
Hanganyag: 21492 KB2001.06.24.10:00 - Kotsis István
MENJETEK BE A SZOROS KAPUN!
Szerkesztői megjegyzés:
énekek nélkül, csak az igehirdetés és imádság

- Mt 7,13-14  - Lk 13,23-30
Hanganyag: 31610 KB2001.11.08.18:00 - Michael Braun
AZ IGAZI KERESZTYÉNEK ÉS AZ IGAZI GYÜLEKEZET
- Mt 7,24-27; 5,13-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 20354 KB
2002.06.16.08:00 - Cseri Kálmán
A HELYES IMÁDSÁG
 Imádság 

- Jak 4,1-3  - Mt 7,7-11
Szöveges anyag
2002.07.04.18:00 - Csákány Tamás
ISTEN VEZETÉSE SZÜKSÉGEINKBEN
- Mt 7,7-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 20221 KB
2004.02.01.10:00 - Varga Róbert
ÉRTÉKES JÓ CSELEKEDETEK
- Mt 7,16-20  - Mt 25,34-46
Szöveges anyag
Hanganyag: 19806 KB
2004.07.29.18:00 - Csákány Tamás
ÉLETÜNK GYÜMÖLCSE
- Mt 7,13-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 4188 KB
2005.01.23.10:00 - Varga Róbert
LELKI ÉPÍTKEZÉS
- Mt 7,24-27  - 1Kor 3,6-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 19442 KB
2006.08.20.18:00 - Varga Róbert
ÉLETHÁZ
- Mt 7,24-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 22115 KB
2012.01.29.10:00 - Horváth Géza
"URAM, HA AKAROD, MEGTÍSZTITHATSZ"
- Mt 8,2  - Mt 7,28 - 8,4
Szöveges anyag
Hanganyag: 27869 KB
2014.01.19.10:00 - Horváth Géza
NINCS MÁS FUNDAMENTUM
- 1Kor 3,11-15  - Mt 7,24-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 24141 KB
2015.02.19.18:00 - Szepesy László
KESKENY ÚT, KEVÉS LEHETŐSÉG?
- Mt 7,13-14
Hanganyag: 24813 KB2018.01.14.10:00 - Czakó Zoltán
A MÚLT ÉS A JÖVŐ HATÁSA A JELENRE
- Tit 2,11-14  - Mt 7,21-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 25706 KB
2018.02.18.18:00 - Horváth Géza
A SZOROS KAPU
- Mt 7,13-14

5Móz 21

Engesztelés ismeretlen tettes által meggyilkoltakért1Ha azon a földön, amelyet Istened, az ÚR ad neked birtokul, találnak egy meggyilkolt embert, aki kint fekszik a mezőn, és nem lehet tudni, hogy ki ölte meg, 2akkor menjenek ki véneid és bíráid, és mérjék meg, milyen messze van a meggyilkolt a környező városoktól. 3Amelyik város legközelebb van a meggyilkolthoz, annak a városnak a vénei fogjanak egy üszőt, amellyel még nem dolgoztattak, amely még nem húzott igát. 4Vigyék az üszőt a város vénei egy állandó vizű patakhoz, ahol nem művelik és nem vetik be a földet, és szegjék nyakát az üszőnek ott a pataknál. 5Azután lépjenek elő a papok, Lévi fiai, mert őket választotta ki Istened, az ÚR, hogy szolgáljanak neki, és áldást mondjanak az ÚR nevével, és hogy az ő utasításuk szerint intézzenek el minden peres ügyet és minden testi sértést. 6A meggyilkolthoz legközelebb eső város vénei mind mossák meg a kezüket az üsző fölött, amelynek a nyakát szegték a pataknál. 7Azután jelentsék ki ezt: Nem a mi kezünk ontotta ki ezt a vért, és a mi szemünk nem látott semmit. 8Bocsáss meg, URam, népednek, Izráelnek, amelyet megváltottál, és ne ródd fel az ártatlanul kiontott vért népednek, Izráelnek! Így bocsánatot nyernek a vérontásért. 9Így eltávolíthatod a magad köréből az ártatlanul kiontott vért, mert azt tetted, amit helyesnek lát az ÚR.
Foglyul ejtett nővel kötött házasság10Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és kezedbe adja azt Istened, az ÚR, és foglyokat is ejtesz, 11majd a foglyok között meglátsz egy szép nőt, megkedveled, és feleségül akarod venni, 12akkor vidd be a házadba, ő pedig nyírja le a haját, és vágja le a körmét. 13Azután vesse le magáról azt a ruhát, amelyben foglyul ejtették, és lakjék a házadban, de hadd sirassa apját és anyját egy hónapig, és csak azután menj be hozzá. Így légy a férje, ő pedig a feleséged. 14Ha pedig később már nem tetszik neked, bocsásd őt szabadon! Pénzért nem adhatod el, de nem is tarthatod erővel magadnál, hiszen a magadévá tetted.
Az elsőszülöttségi jog15Ha valakinek két felesége van, és az egyiket szereti, a másikat pedig gyűlöli, és ha fiút szül neki mind a szeretett, mind a gyűlölt, de a gyűlöltnek a fia az elsőszülött, 16akkor – ha majd felosztja birtokát a fiai között – nem teheti elsőszülöttjévé a szeretett feleség fiát a gyűlöltnek a fiával szemben, aki elsőnek született, 17hanem a gyűlölt feleség fiát kell elsőszülöttnek elismernie, és annak kétszeres részt kell adnia mindenéből, mert férfierejének első termése ő; őt illeti az elsőszülöttségi jog.
Az engedetlen fiú büntetése18Ha valakinek engedetlen és konok fia van, nem hallgat sem apjának, sem anyjának a szavára, és még ha megfenyítik, akkor sem hallgat rájuk, 19ragadja meg őt apja és anyja, vigyék ki városuk véneihez a helység kapujába, 20és így szóljanak a város véneihez: Ez a fiú engedetlen és konok, nem hallgat a szavunkra, dorbézoló és részeges. 21Akkor városának összes férfija kövezze őt együtt halálra! Így takarítsd ki a gonoszt a magad köréből! Egész Izráel hallja meg ezt, és féljen!
Az akasztott ember eltemetése22Ha valakit halálra ítélnek a vétkéért, és kivégzik, ha fára akasztod, 23ne maradjon holtteste éjjelre a fán. Temesd el még aznap, mert átkozott Isten előtt az akasztott ember. Ne tedd tisztátalanná földedet, amelyet Istened, az ÚR ad neked örökségül!

Nincsenek prédikációk 5Móz 21 alapján.


RÉ48 140 RÉ21 140