2021-10-14

Ez 35

Ítélet Edóm országa fölött1Így szólt hozzám az ÚR igéje: 2Emberfia! Fordulj a Széír-hegység irányába, és prófétálj ellene! 3Ezt mondd róla: Így szól az én Uram, az ÚR: Én most ellened fordulok, Széír hegyvidéke, kinyújtom kezem ellened, sivárrá és kietlenné teszlek. 4Városaidat romba döntöm, te pedig pusztaság leszel; akkor majd megtudod, hogy én vagyok az ÚR!
5Mivel örökösen ellenségeskedtél, és Izráel fiait fegyver martalékává tetted veszedelmük idején, a végső bűnhődés idején, 6ezért, életemre mondom – így szól az én Uram, az ÚR –, hogy vérbe borítlak, üldözni fog a vér! Te nem gyűlölted a vért, ezért üldözni fog a vér! 7Széír hegyvidékét sivárrá és kietlenné teszem, és kiirtok onnan mindenkit, aki arra jár. 8Halálra sebzettekkel borítom be hegyeidet, halmaidra, völgyeidbe és összes folyómedredbe fegyverrel legyilkoltak hullanak. 9Örökre pusztasággá teszlek, városaid nem népesülnek be soha. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR!
10Mivel ezt mondod: Az a két nép és az a két ország az enyém lesz, birtokba veszem – pedig ott volt az ÚR –, 11azért így szól az én Uram, az ÚR: Életemre mondom, hogy ugyanolyan haraggal és indulattal bánok majd veled, ahogyan te bántál velük gyűlöletedben. Majd megismersz engem, amikor ítéletet tartok fölötted! 12Akkor majd megtudod, hogy én, az ÚR, meghallottam, mennyi szitkot szórtál Izráel hegyeire, amikor így beszéltél: Elpusztultak, nekünk adták őket martalékul! 13Nagyszájúak voltatok, és sokat szidtatok engem; hallottam én!
14Ezt mondja az én Uram, az ÚR: Az egész föld örülni fog, ha pusztasággá teszlek, 15ahogy te örültél, amikor Izráel házának birtoka pusztasággá vált. Így bánok veled: pusztaság lesz Széír hegyvidéke egész Edómmal együtt; akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR!

Nincsenek prédikációk Ez 35 alapján.


1Thessz 3, 1-8

Timóteus útján jött örvendetes hírek1Ezért amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy mi itt maradunk Athénban, 2és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket és Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, 3hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban. Hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. 4Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. 5Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjam a hitetekről, nem kísértett-e meg titeket a kísértő, és nem lett-e hiábavalóvá a mi fáradozásunk.
6Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről, arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindenkor, sőt látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. 7Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. 8Mert akkor élünk igazán, ha ti szilárdan álltok az Úrban.

Prédikációk 1Thessz 3 alapján:

Hanganyag: 19597 KB1994.08.14.08:00 - Cseri Kálmán
A SZENVEDÉS MIÉRT KIVÁLTSÁG?
- 1Thessz 3,1-5
Hanganyag: 16970 KB1994.08.25.18:00 - Cseri Kálmán
SZILÁRDAN ÁLLOK AZ ÚRBAN
Szerkesztői megjegyzés:
hanghibák a felvételben

- 1Thessz 3,1-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21518 KB
1998.12.13.10:00 - Cseri Kálmán
A HÍVŐK KRISZTUS-VÁRÁSA
- 1Thessz 2,13-20  - 1Thessz 3,1-13
Hanganyag: 19992 KB2001.12.30.10:00 - Földvári Tibor
BŐVÖLKÖDŐ SZERETET
- 1Thessz 3,9-13  - Ef 3,13-21

RÉ 483 MRÉ 337