2022-01-21

Mt 9, 18-26

A vérfolyásos asszony meggyógyítása
Jairus leányának feltámasztása (Mk 5,21-43; Lk 8,40-56)
18Miközben ezeket mondta nekik, íme, egy elöljáró ment hozzá, leborult előtte, és így szólt: A leányom most halt meg, de jöjj, tedd rá a kezed, és élni fog. 19Jézus felkelt, és követte őt tanítványaival együtt.
20És íme, egy tizenkét éve vérfolyásos asszony odament hozzá, és hátulról megérintette ruhája szegélyét, 21mert ezt mondta magában: Ha csak megérinthetem a ruháját, meggyógyulok. 22Amikor Jézus megfordult, és meglátta őt, így szólt: Bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában.
23Amikor Jézus bement az elöljáró házába, és meglátta a furulyásokat meg a zajongó sokaságot, 24így szólt: Menjetek innen, mert nem halt meg a leányka, csak alszik. Azok pedig kinevették őt. 25Amikor azután kiküldték onnan a sokaságot, bement, megfogta a leányka kezét, mire az felkelt. 26És híre ment ennek az egész vidéken.

Prédikációk Mt 9 alapján:

Hanganyag: 17753 KB1988.01.24.08:00 - Cseri Kálmán
A BÉNA MEGGYÓGYÍTÁSA
- Mt 9,1-8
Hanganyag: 19663 KB1992.02.23.08:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS TEKINTETE
Jézus személye sorozat 4.

- Mt 9,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 16633 KB
1997.01.19.18:00 - Cseri Kálmán
LELKI ÉS TESTI GYÓGYULÁS
- Mt 9,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 19447 KB
1999.06.20.18:00 - Cseri Kálmán
MI KÖNNYEBB?
- Mt 9,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 15741 KB
2003.10.16.18:00 - Csákány Tamás
JÉZUSNÁL VAN SZABADULÁS
- Mt 9,20-22
Hanganyag: 22114 KB2006.06.11.10:00 - Pataki András
KÉRJÉTEK AZ ARATÁS URÁT
- Mt 9,36-38  - Jn 4,35-38
Szöveges anyag
Hanganyag: 16293 KB
2007.08.26.10:00 - Varga Róbert
GYÓGYULÁS A BÉNASÁGBÓL
- Mt 9,1-8  - Jer 29,11-14/a
Hanganyag: 21632 KB2007.11.04.10:00 - Varga Róbert
KÖZÖSSÉGBEN JÉZUSSAL
- Mt 9,9-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 16821 KB
2008.01.31.18:00 - Földvári Tibor
IMÁDKOZZATOK A MUNKÁSOKÉRT
- Mt 9,35-38
Szöveges anyag
Hanganyag: 25812 KB
2014.01.23.18:00 - Földvári Tibor
MINT JUHOKAT A FARKASOK KÖZÉ
- Mt 10,16  - Mt 9,35-10,6;16
Hanganyag: 21188 KB2014.09.21.18:00 - Tariska Zoltán
VALAKI IRGALMASAN SZERET TÉGED
 Evangélizáció, 2014 

- Mt 9,9-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 22823 KB
2020.05.28.18:00 - Szepesy László
JÉZUS KRISZTUS MONDJA: KELJ FEL!
- Mt 9,9

5Móz 27

Az emlékkövek felállítása1Ezután Mózes, Izráel véneivel együtt, ezt parancsolta a népnek: Tartsátok meg mindazokat a parancsokat, amelyeket ma parancsolok nektek! 2Ha majd átkeltek a Jordánon arra a földre, amelyet neked ad Istened, az ÚR, állíts fel nagy köveket, és meszeld be azokat! 3Írd föl rájuk ezt a törvényt mind az utolsó szóig, amikor átkelsz, hogy bemenj arra a földre, amelyet Istened, az ÚR ad neked: a tejjel és mézzel folyó földre, ahogyan megígérte neked atyáid Istene, az ÚR. 4Amikor tehát átkeltek a Jordánon, állítsátok fel az Ébál-hegyen ezeket a köveket, ahogyan ma megparancsolom nektek, és meszeljétek be azokat. 5Építs ott egy kőoltárt Istenednek, az ÚRnak, a köveit ne faragd meg vassal! 6Faragatlan kőből építsd Istenednek, az ÚRnak az oltárát, és mutass be azon égőáldozatokat Istenednek, az ÚRnak! 7Mutass be békeáldozatot is: edd azt meg ott, és örvendezz Istenednek, az ÚRnak színe előtt! 8Írd rá a kövekre ezt a törvényt mind az utolsó szóig, tisztán és világosan!
9Azután így beszélt Mózes a lévita papokkal együtt egész Izráelhez: Légy csendben, és halld meg, Izráel! Ezen a napon lettél Istenednek, az ÚRnak a népe. 10Hallgass azért Istenednek, az ÚRnak a szavára, és teljesítsd parancsolatait és rendelkezéseit, amelyeket ma megparancsolok neked.
A tizenkét átokmondás11Mózes megparancsolta azon a napon a népnek: 12Ha átkeltek a Jordánon, a Garizím-hegyen ezek álljanak fel, hogy megáldják a népet: Simeon, Lévi és Júda, Issakár, József és Benjámin. 13Az Ébál-hegyen pedig ezek álljanak fel, hogy átkot mondjanak: Rúben, Gád és Ásér, Zebulon, Dán és Naftáli.
14Azután szólaljanak meg a léviták, és mondják ezt hangos szóval egész Izráelnek:
15Átkozott legyen az, aki mesterember keze munkájával faragott vagy öntött bálványt készíttet, amit utál az ÚR, és azt titokban felállítja! Az egész nép pedig mondja rá: Ámen!
16Átkozott, aki gyalázza apját vagy anyját! Az egész nép mondja rá: Ámen!
17Átkozott, aki elmozdítja felebarátja határát! Az egész nép mondja rá: Ámen!
18Átkozott, aki félrevezeti a vakot az úton! Az egész nép mondja rá: Ámen!
19Átkozott, aki kiforgatja jogaiból a jövevényt, az árvát és az özvegyet! Az egész nép mondja rá: Ámen!
20Átkozott, aki apja feleségével hál, mert apja takaróját emeli fel! Az egész nép mondja rá: Ámen!
21Átkozott, aki bármiféle állattal közösül! Az egész nép mondja rá: Ámen!
22Átkozott, aki a testvérével hál, akár apja leányával, akár anyja leányával! Az egész nép mondja rá: Ámen!
23Átkozott, aki az anyósával hál! Az egész nép mondja rá: Ámen!
24Átkozott, aki titokban agyonüti a felebarátját! Az egész nép mondja rá: Ámen!
25Átkozott, aki vesztegetést fogad el, és ezzel egy ártatlan ember halálát okozza! Az egész nép mondja rá: Ámen!
26Átkozott, aki nem tartja meg ennek a törvénynek az igéit, és nem teljesíti azokat! Az egész nép mondja rá: Ámen!

Nincsenek prédikációk 5Móz 27 alapján.


RÉ48 357 RÉ21 508