2021-10-18

Ez 39

Góg népe megsemmisül az ítélet napján1Te pedig, emberfia, prófétálj Gógról, és mondd: Így szól az én Uram, az ÚR: Én ellened támadok, Góg, aki Rós, Mesek és Túbal fejedelme vagy! 2Irányítlak és vezetgetlek, elhozlak a messze északról, és Izráel hegyeire viszlek. 3Kiütöm az íjat bal kezedből, és kiverem a nyilakat jobb kezedből. 4Izráel hegyein fogsz elesni valamennyi csapatoddal és a veled levő népekkel együtt; mindenféle ragadozó madárnak és mezei vadnak adlak eledelül. 5A harcmezőn esel el; én megmondtam! – így szól az én Uram, az ÚR. 6Tüzet bocsátok Magógra és azokra, akik biztonságban laknak a szigeteken; akkor majd megtudják, hogy én vagyok az ÚR! 7Megismertetem szent nevemet népemmel, Izráellel, és többé nem hagyom, hogy gyalázzák szent nevemet. Akkor majd megtudják a népek, hogy én, az ÚR, Izráel Szentje vagyok! 8Eljön ez, és megtörténik – így szól az én Uram, az ÚR –, ez az a nap, amelyről beszéltem.
9Akkor Izráel városainak lakói kimennek, meggyújtják és elégetik a fegyvereket, a nagy és kis pajzsokat, az íjakat és a nyilakat, a buzogányokat és a dárdákat, és hét évig tüzelnek velük. 10Nem kell fát hordaniuk a mezőről, az erdőből sem kell vágniuk, mert a fegyvereket használják tüzelőnek. Kifosztják fosztogatóikat, és prédát szereznek prédálóiktól – így szól az én Uram, az ÚR.
11Azon a napon nevezetes sírhelyet adok Gógnak Izráelben: a Vándorok völgyét a tengertől keletre, és az elzárja a vándorok előtt az utat. Ott temetik el Gógot egész seregével együtt; ezért fogják azt Góg serege völgyének nevezni. 12Hét hónapon át fogja őket temetni Izráel háza, hogy megtisztítsa az országot. 13Temetni fog az ország egész népe, és dicséretükre válik majd ez azon a napon, amelyen megmutatom dicsőségemet – így szól az én Uram, az ÚR. 14Férfiakat jelölnek ki arra, hogy állandóan járják az országot, és temessék el azokat, akik még a föld színén maradtak, hogy megtisztítsák az országot. Ha letelt a hét hónap, kezdjék meg a keresést, 15járják végig az országot, és ha valaki emberi csontokat lát, állítson fel mellé egy jelet, míg a sírásók el nem temetik a Góg serege völgyében. 16Van ott egy Sereg nevű város is. Így tisztítsák meg az országot!
17Te pedig, emberfia – így szól az én URam, az ÚR –, mondd ezt a madaraknak, mindenféle szárnyasnak és mindenféle mezei vadnak: Gyűljetek össze, jöjjetek és gyülekezzetek mindenfelől az én véresáldozatom köré! Mert én nagy véresáldozatot készítek nektek Izráel hegyein: egyetek húst, igyatok vért! 18Vitézek húsát eszitek, és a föld fejedelmeinek a vérét isszátok: Básánban hízott kosok, bárányok, bakok és bikák ezek mindnyájan. 19Kövéret esztek a jóllakásig, és vért isztok a megrészegedésig az én véresáldozatomból, amelyet nektek készítek! 20Jóllaktok majd asztalomnál lóval és lovassal, vitézzel és mindenféle harcossal! – így szól az én Uram, az ÚR.
Izráel kegyelmet és békességet nyer21Megmutatom dicsőségemet a népek között, és minden nép meglátja, hogy én hajtottam rajtuk végre az ítéletet, és az én kezem nehezedett rájuk. 22Izráel háza megtudja majd, hogy én, az ÚR, vagyok az ő Istenük attól fogva továbbra is. 23A pogány népek pedig megtudják, hogy bűne miatt kellett fogságba mennie Izráel házának, mert hűtlenné váltak hozzám, és én elrejtettem arcomat előlük; ellenségeik kezébe adtam őket, és sokan elestek fegyver által. 24Tisztátalanságuk és vétkeik szerint bántam velük, amikor elrejtettem arcomat előlük.
25Ezért így szól az én Uram, az ÚR: Most jóra fordítom Jákób sorsát, és Izráel egész házán megkönyörülök, mert féltő szeretetre indulok szent nevemért. 26Akkor elfelejthetik gyalázatukat és mindazt a hűtlenséget, amit ellenem elkövettek. Biztonságban laknak a földjükön, és senki sem háborgatja őket. 27Visszahozom őket a népek közül, és összegyűjtöm őket ellenségeik országaiból: így mutatom meg rajtuk a többi nép szeme láttára, hogy én szent vagyok. 28Majd megtudják, hogy én, az ÚR vagyok az ő Istenük, amikor én, aki fogságba vittem őket a népek közé, ismét összegyűjtöm őket a földjükön, és nem hagyok ott közülük senkit. 29Többé nem rejtem el orcámat előlük, mert kitöltöm majd lelkemet Izráel házára – így szól az én Uram, az ÚR.

Nincsenek prédikációk Ez 39 alapján.


1Thessz 4, 13-18

A feltámadás rendje Krisztus eljövetelekor13Nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. 14Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 15Azt pedig az Úr igéjével mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk, és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. 16Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, 17azután mi, akik élünk, és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk. 18Vigasztaljátok tehát egymást ezekkel az igékkel!

Prédikációk 1Thessz 4 alapján:

Hanganyag: 16242 KB1966.10.30.10:00 - Joó Sándor
AZ ELHUNYTAK FELŐL VALÓ REMÉNYSÉGÜNK
- 1Thessz 4,13-18
Hanganyag: 16342 KB1990.03.01.18:00 -
A SZENTSÉG 1.
Keresztyén élet a gyakorlatban sorozat 8.
Szerkesztői megjegyzés:
a végén keresztelő, gyenge hangminőségű felvétel

- 1Thessz 4,1-7
Hanganyag: 17168 KB1990.05.17.18:00 - Cseri Kálmán
A SZENTSÉG 2.
Keresztyén élet a gyakorlatban sorozat 9.

- 1Thessz 4,3-8
Hanganyag: 20106 KB1994.09.01.18:00 - Cseri Kálmán
SZENTEK LEGYETEK!
- 1Thessz 4,1-12
Hanganyag: 19577 KB1994.10.27.18:00 - Cseri Kálmán
A FELTÁMADÁS REMÉNYSÉGE
Szerkesztői megjegyzés:
második felében Dr. Joó Sándor igehirdetését olvassa fel

- 1Thessz 4,13-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 22016 KB
2004.04.15.18:00 - Földvári Tibor
ÉLET A HALÁL UTÁN
- 1Thessz 4,13-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 18206 KB
2006.11.19.18:00 - Cseri Kálmán
REMÉNYSÉGGEL GYÁSZOLNI
 Betegség  Gyász  Vigasztalás 

- 1Thessz 4,13-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2008.11.02.10:00 - Cseri Kálmán
SZENTEK ÉS HALOTTAK
- 1Thessz 4,1-3  - 1Thessz 4,1-8,13-18

RÉ 390 MRÉ 254