2021-05-12

ApCsel 11, 19-26

Az első keresztyének Antiókhiában19Azok, akik az István miatt támadt üldözés következtében szétszóródtak, eljutottak Föníciáig, Ciprusig és Antiókhiáig, de senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. 20Volt azonban közöttük néhány ciprusi és cirénei férfi. Amikor ők eljutottak Antiókhiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. 21És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. 22Ennek a híre eljutott a jeruzsálemi gyülekezethez, ezért kiküldték Barnabást Antiókhiába. 23Amikor megérkezett, és látta az Isten kegyelmét, megörült, és bátorította mindnyájukat, hogy szívük szándéka szerint maradjanak meg az Úrban, 24mivel derék ember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És igen nagy sokaság csatlakozott az Úrhoz.
25Barnabás azután elment Tarzuszba, hogy felkeresse Sault. Amikor megtalálta, magával vitte Antiókhiába. 26Így történt, hogy egy teljes esztendőt töltöttek együtt a gyülekezetben, és igen nagy sokaságot tanítottak. A tanítványokat pedig Antiókhiában nevezték először keresztyéneknek.

Prédikációk ApCsel 11 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 19040 KB
1998.02.01.10:00 - Varga Róbert
ANTIÓKHIAI KERESZTYÉNEK
- ApCsel 11,19-30  - ApCsel 7,54-60
Szöveges anyag
Hanganyag: 21263 KB
1999.10.14.18:00 - Cseri Kálmán
AZ ANTIÓKHIAI TANÍTVÁNYOK
- ApCsel 11,19-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 21167 KB
2001.08.05.08:00 - Cseri Kálmán
AZ ÚR KEZE
- ApCsel 11, 19-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 21156 KB
2001.08.12.08:00 - Cseri Kálmán
LÁTTA ISTEN KEGYELMÉT
- ApCsel 11, 23
Szöveges anyag
Hanganyag: 5189 KB
2005.02.13.10:00 - Cseri Kálmán
4. MARADJATOK MEG AZ ÚRBAN
- ApCsel 11,23  - ApCsel 11,19-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 21724 KB
2009.06.18.18:00 - Földvári Tibor
LÁTTA ISTEN KEGYELMÉT
- ApCsel 11,19-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 22002 KB
2012.10.28.08:00 - Horváth Géza
ÜDVÖSSÉGET MUNKÁLÓ IGE
- ApCsel 11,13-14  - ApCsel 10,1-6; 33-43
Szöveges anyag
Hanganyag: 22504 KB
2017.05.21.08:00 - Horváth Géza
KIK KERESZTYÉNEK?
- ApCsel 11,26a
Szöveges anyag
Hanganyag: 28320 KB
2017.06.05.10:00 - Földvári Tibor
LÁTTA ISTEN KEGYELMÉT
 Pünkösd 

- ApCsel 11,19-26  - ApCsel 4,23-35
Szöveges anyag
Hanganyag: 29857 KB
2019.08.18.10:00 - Szepesy László
"FELMAGASZTALTATOM A NEMZETEK KÖZT"
- ApCsel 11,19-21  - Zsolt 46

Bír 6, 1-10

Isten Midján kezébe adja Izráelt1Izráel fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az ÚR, ezért az ÚR Midján kezébe adta őket hét esztendőre, 2Midján pedig kemény kézzel bánt Izráellel. Izráel fiai rejtekhelyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midján miatt. 3Mert valahányszor Izráel vetett, Midján, Amálék és más keleti törzsek rájuk törtek. 4Ott táboroztak, és tönkretették a föld termését, egészen a Gázába vezető útig. Nem hagytak élelmet Izráelben, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem. 5Mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel; annyian jöttek, mint a sáskák, maguknak és a tevéiknek nem volt se szeri, se száma. Behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. 6Izráel így nagyon elszegényedett Midján miatt. Ekkor Izráel fiai segítségért kiáltottak az ÚRhoz.
7Amikor Izráel fiai Midján miatt segítségért kiáltottak az ÚRhoz, 8az ÚR egy prófétát küldött Izráel fiaihoz, aki ezt mondta nekik: Így szól az ÚR, Izráel Istene: Én hoztalak föl benneteket Egyiptom földjéről, és hoztalak ki benneteket a szolgaság házából, 9kimentettelek benneteket az egyiptomiak kezéből és mindazok kezéből, akik elnyomtak titeket; kiűztem őket előletek, és nektek adtam az ő országukat, 10és ezt mondtam nektek: Én, az ÚR vagyok a ti Istenetek! Ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok! De ti nem hallgattatok a szavamra.

Prédikációk Bír 6 alapján:

Hanganyag: 15520 KB1969.09.21.10:00 - Joó Sándor
GEDEON MEGBIZONYOSODÁSA
- Bír 6,17-35
Szöveges anyag
Hanganyag: 19542 KB
2008.09.18.18:00 - Cseri Kálmán
SZABADÍTÁS
- Bír 6,1-10
Hanganyag: 20381 KB2008.10.02.18:00 - Földvári Tibor
GEDEON EREJE
- Bír 6,11-16

RÉ 198 MRÉ 173