2021-02-23

Jn 11, 45-52

A nagytanács elhatározza Jézus megölését45Ekkor sokan hittek benne azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához és látták, amit Jézus tett. 46Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. 47Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagytanácsot, és így szóltak: Mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. 48Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne, aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. 49Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: Ti nem értetek semmit. 50Azt sem veszitek fontolóra: jobb nektek, hogy egyetlen ember haljon meg a népért, semhogy az egész nép elvesszen. 51Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért; 52és nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszóródott gyermekeit egybegyűjtse.

Prédikációk Jn 11 alapján:

Hanganyag: 16793 KB1966.04.10.10:00 - Joó Sándor
FELTÁMADÁS ÉS ÉLET
 Húsvét 

- Jn 11,25
Hanganyag: 21248 KB1995.02.26.08:00 - Cseri Kálmán
KIJÖTT A HALOTT
Szerkesztői megjegyzés:
A felvétel eleje rossz minőségű

- Jn 11,33-45
Szöveges anyag
Hanganyag: 18435 KB
1998.11.08.10:00 - Cseri Kálmán
NEM MOND LE RÓLAD
- Jn 11,34-44  - Zsolt 18,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 21681 KB
2002.09.27.19:00 - Cseri Kálmán
HISZED-E EZT?
 Evangélizáció, 2002 

- Jn 11,17-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 21319 KB
2004.01.18.10:00 - Földvári Tibor
NAINI IFJÚ FELTÁMASZTÁSA
- Lk 7,11-17  - Jn 11,1-45
Szöveges anyag
Hanganyag: 4848 KB
2005.02.17.18:00 - Cseri Kálmán
HOGY MEGDICSŐÍTTESSÉK ISTEN
- Jn 11,33-44
Szöveges anyag
Hanganyag: 4995 KB
2005.02.20.10:00 - Földvári Tibor
MÁRIA JÉZUS LÁBAINÁL
- Jn 11,28-32  - Lk 10,38-42
Hanganyag: 21061 KB2007.11.08.18:00 - Csere Mátyás
JÉZUS A HALOTTASHÁZNÁL
- Jn 11,1-7;17-29;32-44
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.10.16.08:00 - Horváth Géza
ÉN VAGYOK A FELTÁMADÁS ÉS AZ ÉLET...
- Jn 11,25-26  - Jn 11,1-27
Hanganyag: 27492 KB2014.01.08.18:00 - Kovács-Hajdu Albert
HIT ÁLTAL MEGLÁTOTT DICSŐSÉG
Soli Deo Gloria imahét 3. rész

- Jn 11,40
Szöveges anyag
Hanganyag: 25092 KB
2016.03.26.18:00 - Szepesy László
HOL VOLT ISTEN?
 Nagyszombat 

- Jn 11,15a  - Jn 11,19-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 27261 KB
2019.03.24.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS ÉS MÁRTA TALÁLKOZÁSA
- Jn 11,1-27  - Jn 11,1-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 24969 KB
2019.04.19.10:00 - Horváth Géza
JÉZUS MAI MEGFESZÍTÉSE
 Nagypéntek 

- Jn 11,47-54  - Jn 19,13-22

3Móz 15

Különféle testi tisztátalanságok1Azután így beszélt Mózeshez és Áronhoz az ÚR: 2Szóljatok Izráel fiaihoz, és mondjátok el ezt nekik: Ha egy férfinak folyása támad a testéből, a folyása tisztátalan. 3Ez a teendő tisztátalanságával, ha folyása van: akár állandó testének a folyása, akár lappang testében a folyás, tisztátalanság az. 4Ezért tisztátalan minden fekvőhely, amelyen a folyásos fekszik, és tisztátalan minden holmi, amelyre ráül. 5Aki hozzáér a fekhelyéhez, mossa ki a ruháját, és mosakodjék meg vízben, de tisztátalan legyen estig. 6Aki pedig olyan holmira ül, amelyen a folyásos ült, mossa ki a ruháját, és mosakodjék meg vízben, de tisztátalan legyen estig. 7Aki hozzáér a folyásos emberhez, az is mossa ki a ruháját, és mosakodjék meg vízben, de tisztátalan legyen estig. 8És ha leköp a folyásos egy tiszta embert, az mossa ki a ruháját, mosakodjék meg vízben, de tisztátalan legyen estig. 9Tisztátalan minden nyereg is, amelyen a folyásos ült. 10Tisztátalan legyen estig mindenki, aki hozzáér bármihez, ami a folyásos alatt volt; és aki fölemeli azokat, mossa ki a ruháját, mosakodjék meg vízben, de tisztátalan legyen estig. 11Mindenki, akit a folyásos megérintett anélkül, hogy a kezét leöblítette volna vízzel, mossa ki a ruháját, és mosakodjék meg vízben, de tisztátalan legyen estig. 12Össze kell törni azt a cserépedényt, amelyhez a folyásos hozzáért; minden ilyen faedényt pedig vízzel ki kell öblíteni.
13Amikor megtisztul a folyásos a folyásából, számoljon hét napot a tisztulásától kezdve. Akkor mossa ki a ruháját, és mossa meg a testét friss vízben, és tiszta lesz. 14A nyolcadik napon vegyen két gerlét vagy két galambot, menjen el az ÚR színe elé, a kijelentés sátrának a bejáratához, és adja oda azokat a papnak. 15A pap pedig készítse el az egyiket vétekáldozatul, a másikat égőáldozatul. Így végezzen érte engesztelést a pap az ÚR színe előtt a folyása miatt.
16Ha egy férfinak magömlése van, mossa meg egész testét vízben, de tisztátalan legyen estig. 17Mossanak ki vízben minden ruhát és mindenféle bőrt, amelyre a magömlés került, és legyen az tisztátalan estig. 18És ha egy asszony mellett feküdve a férfinak magömlése támad, mosakodjanak meg mindketten vízben, és legyenek tisztátalanok estig.
19Ha egy asszonynak vérzése van, mert vérfolyás támad a testében, hét napig számítson az havi tisztulásnak. Mindenki, aki hozzáér, tisztátalan legyen estig. 20Tisztátalan mindaz, amin fekszik havi tisztulása idején, és tisztátalan, amin ül. 21Ha valaki a fekvőhelyéhez ér, mossa ki a ruháját, mosakodjék meg vízben, és legyen tisztátalan estig. 22És aki hozzáér bármilyen holmihoz, amin az asszony ült, mossa ki a ruháját, mosakodjék meg vízben, és legyen tisztátalan estig. 23Ha valaki hozzáér valamihez abból, ami a fekvőhelyén volt, vagy amin ülni szokott, legyen tisztátalan estig. 24Ha pedig vele hál egy férfi, akkor az asszony havi tisztulása miatt legyen a férfi is tisztátalan hét napig, és legyen tisztátalan mindenestül az a fekvőhely is, amelyen feküdni szokott.
25Ha az asszonynak a havi tisztulása idején kívül több napig vérzése van, vagy ha a vérzés a havi tisztulás idejénél tovább tart, akkor tisztátalan legyen vérzésének egész idején, éppoly tisztátalan, mint havi tisztulásának idején. 26Minden fekvőhelye, amelyre vérzésének ideje alatt bármikor is lefekszik, olyan legyen, mint a fekvőhelye a havi tisztulásakor. Minden, amire ráül, tisztátalan legyen, mint a havi tisztulásakor. 27Bárki ér hozzájuk, tisztátalan legyen. Mossa ki azért a ruháját, mosakodjék meg vízben, és legyen tisztátalan estig.
28Ha az asszony megtisztul folyásától, számoljon még hét napot, és azután már tiszta. 29A nyolcadik napon vegyen két gerlét vagy két galambot, és vigye el azokat a paphoz, a kijelentés sátrának a bejáratához. 30A pap pedig készítse el az egyiket vétekáldozatul, a másikat égőáldozatul. Így végezzen érte engesztelést a pap az ÚR színe előtt tisztátalan folyása miatt.
31Így óvjátok Izráel fiait a tisztátalanságtól, hogy meg ne haljanak tisztátalanságuk miatt, tisztátalanná téve hajlékomat, amely közöttük van.
32Ez a törvény vonatkozik a folyásosokra: arra, akinek magömlése van, amely által tisztátalanná lesz, 33arra, akinek tart a havi tisztulása, meg arra, akinek egyéb folyása van, akár férfi, akár asszony, s végül arra a férfira, aki tisztátalan asszonnyal hál.

Nincsenek prédikációk 3Móz 15 alapján.


RÉ 344 MRÉ 217