2021-01-13

Jn 5, 10-18

10A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez: Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. 11Ő így válaszolt nekik: Aki meggyógyított, az mondta nekem: Vedd az ágyadat, és járj! 12Megkérdezték tőle: Ki az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd fel, és járj? 13De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. 14Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki: Íme, meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. 15Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította.
A Fiú feltámaszt és ítél16Azért üldözték a zsidók Jézust, mert szombaton tette ezt. 17Jézus így szólt hozzájuk: Az én Atyám mind ez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. 18Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nemcsak megtörte a szombatot, hanem saját Atyjának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel.

Prédikációk Jn 5 alapján:

Hanganyag: 17757 KB1969.02.16.10:00 - Joó Sándor
A JÖVŐ MINT ÖRÖKÉLET
- Jn 5,11-13
Szöveges anyag
1997.06.08.10:00 - Varga Róbert
HITELES ÖRÖMMONDÓ (A SAMÁRIAI ASSZONY)
- Jn 4,28-30; 39-42  - Jn 5,16-26
Hanganyag: 21639 KB1998.01.18.10:00 - Földvári Tibor
NINCS EMBEREM
- Jn 5,5-9a  - Jn 5,1-18
Hanganyag: 21314 KB1998.11.01.10:00 - Varga Róbert
PÁL ÖNVALLOMÁSA
- 1Tim 1,12-17  - Jn 5,19;21-29
Szöveges anyag
Hanganyag: 21002 KB
2002.01.17.18:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS AZ ISTEN FIA
- Jn 5,36-47
Szöveges anyag
Hanganyag: 19675 KB
2002.01.20.18:00 - Cseri Kálmán
HALÁLBÓL ÉLETRE
- Jn 5,24-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 21705 KB
2002.09.28.17:00 - Cseri Kálmán
AKARSZ-E MEGGYÓGYULNI?
 Evangélizáció, 2002 

- Jn 5,1-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 21267 KB
2003.02.16.18:00 - Varga Róbert
IRGALMASSÁG HÁZA
- Jn 5, 1-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 20407 KB
2003.04.20.18:00 - Cseri Kálmán
A FELTÁMADÁS HÁROM JELENTÉSE
 Húsvét 

- Jn 5,24-25, 28-29  - Mt 28,1-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 18647 KB
2004.04.18.18:00 - Csákány Tamás
VAN GYÓGYULÁS!
- Jn 5,1-15
Hanganyag: 22119 KB2008.04.24.18:00 - Kósa István
SZÓRVÁNY-ORSZÁG
- Jn 5,2-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 20822 KB
2008.07.06.10:00 - Cseri Kálmán
"MEG VAGYOK GYŐZŐDVE..."
- 2Tim 1,8-12  - Jn 5,20-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 21821 KB
2009.01.11.08:00 - Cseri Kálmán
AZ ATYA ÉS A FIÚ
- Jn 5,19-20  - Jn 5,16-30
Hanganyag: 36369 KB2009.01.18.18:00 - Cseri Kálmán
ÁLOM VAGY VALÓSÁG (színdarab)
- Jn 5,24
Hanganyag: 20538 KB2012.07.26.18:00 - Csere Mátyás
AKARSZ-E MEGGYÓGYULNI?
- Jn 5,1-17;21-24
Hanganyag: 26042 KB2013.08.18.10:00 - Csere Mátyás
AZ ÉLET KENYERE
- Jn 5,48-59  - Zsolt 78,5-8;12-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 23993 KB
2015.01.11.08:00 - Horváth Géza
TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL
- Jn 5,14-15  - Jn 5,1-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 24457 KB
2015.01.15.18:00 - Földvári Tibor
AZ ÉN ATYÁM MUNKÁLKODIK
- Jn 5,17  - Jn 5,17-30
Hanganyag: 23522 KB2019.01.08.18:00 - Horváth Géza
AKIRŐL AZ ATYA TANÚSKODIK
 Református Imahét 2019 

- Jn 5,34
Hanganyag: 22886 KB2019.01.20.18:00 - Czakó Zoltán
MI TARTJA TÁVOL AZ EMBEREKET KRISZTUSTÓL?
- Jn 5,39-47
Szöveges anyag
Hanganyag: 26870 KB
2019.01.31.18:00 - Földvári Tibor
NINCS EMBEREM, DE VAN ISTENEM
- Jn 5,1-18

Mik 3

A gonosz vezetők és a hamis próféták ellen1Ezt mondtam: Halljátok meg, Jákób elöljárói, Izráel házának vezetői! Nem tinektek kell-e ismerni a törvényt? 2Ti gyűlölitek a jót, és szeretitek a rosszat! Lenyúzzátok az emberekről a bőrt, és csontjaikról a húst. 3Ti megettétek népem húsát, lenyúztátok róluk a bőrt, csontjaikat összetörtétek és feldaraboltátok, mint a húst, amely fazékba vagy bográcsba kerül. 4Majd kiáltanak még az ÚRhoz, de ő nem válaszol nekik; elrejti majd akkor az arcát előlük, mert gonosz tetteket követtek el. 5Ezt mondja az ÚR azokról a prófétákról, akik félrevezetik népemet, akik békességet hirdetnek, ha van harapnivalójuk, de hadat indítanak az ellen, aki nem ad nekik enni: 6Olyan éjszaka száll rátok, amelyben nem lesz látomás, és olyan sötétség, amelyben nem lesz jövendölés. Leáldozik a próféták napja, nappal is sötétség borul majd rájuk. 7Szégyent vallanak a látnokok, pironkodnak a jósok, eltakarják arcukat mindnyájan, mert nem kapnak választ Istentől. 8Engem azonban betölt az ÚR lelke erővel, igazsággal és hatalommal, hogy megmondjam Jákóbnak, mi a bűne, és Izráelnek, hogy mi a vétke. 9Halljátok meg ezt, Jákób házának elöljárói, Izráel házának vezetői, akik utáljátok a törvényt, és minden igaz ügyet kiforgattok! 10Vérontással építitek a Siont, álnoksággal Jeruzsálemet! 11Elöljárói megvesztegetve bíráskodnak, papjai megkérik az árát a tanításnak, prófétái pénzért jósolnak, és még az ÚRra hivatkozva mondják: Közöttünk van az ÚR, nem érhet minket baj! 12Ezért miattatok felszántják a Siont, mint a mezőt, Jeruzsálem romhalmaz lesz, a templomhegy pedig erdős magaslat.

Nincsenek prédikációk Mik 3 alapján.


RÉ 225 MRÉ 414