2021-01-18

Jn 6, 1-15

Ötezer ember megvendégelése (Mt 14,13-21; Mk 6,32-44; Lk 9,10-17)1Jézus ezután elment a Galileai-tengernek, Tibériás tavának túlsó partjára. 2Nagy sokaság követte őt, mert látták, milyen jeleket vitt végbe a betegeken. 3Jézus pedig felment a hegyre, és ott leült a tanítványaival együtt. 4Közel volt a páska, a zsidók ünnepe. 5Amikor Jézus észrevette, hogy nagy sokaság közeledik hozzá, így szólt Fülöpnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ezek ehessenek? 6Ezt pedig azért kérdezte tőle, hogy próbára tegye, mert ő már tudta, mit fog tenni. 7Fülöp így válaszolt neki: Kétszáz dénár árú kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. 8Egyik tanítványa, András, Simon Péter testvére így szólt hozzá: 9Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyi embernek? 10Jézus ezt mondta: Ültessétek le az embereket! Füves terület volt az. Letelepedtek tehát a férfiak, szám szerint mintegy ötezren. 11Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. 12Amikor pedig jóllaktak, így szólt tanítványaihoz: Szedjétek össze a maradékot, hogy semmi se vesszen kárba! 13Összeszedték tehát, és tizenkét kosarat töltöttek meg az öt árpakenyér maradékával, amit meghagytak azok, akik ettek. 14Miután látták az emberek, hogy milyen jelt tett, ezt mondták: Ez valóban az a próféta, akinek el kellett jönnie a világba. 15Amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában.

Prédikációk Jn 6 alapján:

Hanganyag: 20813 KB1995.01.22.18:00 - Cseri Kálmán
AZ ÖTEZER EMBER
- Jn 6,1-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 19088 KB
2000.07.09.10:00 - Cseri Kálmán
ADJATOK NEKIK TI
- Jn 6, 11  - Jn 6,1-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 21547 KB
2002.01.20.10:00 - Földvári Tibor
A HIT JÉZUSSAL SZÁMOL
- Jn 6,1-15  - Jn 6, 24-44
Szöveges anyag
Hanganyag: 20834 KB
2002.01.27.10:00 - Cseri Kálmán
"AKI ESZI TESTEMET"
- Jn 6,47-51  - Jn 6,47-59
Hanganyag: 18310 KB2003.08.31.10:00 - Bolyki János
KAPUNK-E CSODÁKAT?
- Jn 6,5-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 18527 KB
2007.08.19.08:00 - Cseri Kálmán
A KENYÉR
- Jn 6,51  - Jn 6,51-58
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.03.27.10:00 - Horváth Géza
AZ ÚRVACSORA JELENTŐSÉGE
 Úrvacsora 

- 1Kor 11,23-26  - Jn 6,47-59
Szöveges anyag
Hanganyag: 22076 KB
2011.07.24.10:00 - Földvári Tibor
A TANÍTVÁNY HITÉNEK PRÓBÁJA
- Jn 6,1-15  - Jn 14,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.08.21.10:00 - Horváth Géza
"ÉN VAGYOK AZ ÉLET KENYERE"
- Jn 6,35  - Jn 6,23-34
Hanganyag: 22119 KB2012.03.18.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR JELENLÉTÉBEN
- 2Móz 16,1-15  - Jn 6, 35;41-51
Hanganyag: 21925 KB2013.10.17.12:00 - Szepesy László
AMIT KÉRNI KELL
- Jn 6,24-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 25825 KB
2015.01.18.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚRRAL CÉLBA ÉRNI
- Jn 6,16-21  - Ézs 43,1-4;10-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 22189 KB
2015.12.20.10:00 - Takaró János
AZ ÉLET KENYERE
 Családi istentisztelet 

- Jn 6,32-35
Hanganyag: 24566 KB2018.02.15.18:00 - Szepesy László
ODA ADATOTT KRISZTUSHOZ MENT
- Mt 15,21-28; Jn 6,37
Hanganyag: 23625 KB2019.02.07.18:00 - Czakó Zoltán
PRÓBATÉTEL = MEGISMERNI JOBBAN AZ URAT
- Jn 6,14-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 21907 KB
2019.02.10.08:00 - Horváth Géza
KI JÖN JÉZUSHOZ, ÉS KI MARAD?
- Jn 6,37;65  - Jn 6,60-70

Mik 7, 7-20

Reménység a nyomorúság idején7De én az URat várom, szabadító Istenemben reménykedem: meg is fog hallgatni Istenem! 8Ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is, fölkelek, ha sötétségben lakom is, az ÚR az én világosságom. 9Viselnem kell az ÚR haragját, mert vétkeztem ellene. De majd ő intézi peremet, és igazságot szolgáltat nekem. Kivisz a világosságra, és gyönyörködöm igazságában. 10Látja majd ezt ellenségem, és szégyen borítja el, bár most ezt kérdezi tőlem: Hol van az ÚR, a te Istened? Saját szememmel látom majd, hogy összetapossák, akár az utca sarát! 11Eljön a nap, amikor felépítik falaidat, azon a napon szélesre tágul a határ. 12Azon a napon jönnek majd hozzád Asszíriából és Egyiptom városaiból, Egyiptomból és az Eufrátesz mellől, a tengereken át, a hegyeken át, 13bár puszta volt az ország lakói miatt, tetteik gyümölcseképpen. 14Pásztorold botoddal népedet, tulajdon nyájadat, amely elhagyatva élt az erdőben, termékeny földön! Hadd legeljenek Básánban és Gileádban, mint a régi időkben! 15Csodás dolgokat mutatok neked, mint amikor kijöttél Egyiptomból. 16Látják majd ezt a népek, és szégyenkeznek, elvesztik minden erejüket, kezüket szájukra teszik, füleik megsüketülnek, 17port nyalnak, mint a kígyó, mint a föld férgei, reszketve jönnek elő rejtekhelyükről, rettegve folyamodnak Istenünkhöz, az ÚRhoz, és félnek majd tőled is. 18Van-e olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. 19Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja! 20Hűségesen bánsz Jákóbbal, kegyelmesen Ábrahámmal, ahogyan megesküdtél őseinknek a régi időkben.

Prédikációk Mik 7 alapján:

Hanganyag: 21658 KB1994.11.13.08:00 - Cseri Kálmán
MIKEÁS KÖNYVE
- Mik 7,1-9
Hanganyag: 20919 KB1996.12.31.18:00 - Cseri Kálmán
DE ÉN...
 Óév 

- Mik 7,1-7
Szöveges anyag
Hanganyag: 5011 KB
2005.08.14.10:00 - Földvári Tibor
MEGÁLLNI A HITBEN VAGY ELESNI
- 1Kor 10,1-13  - Mik 7,7-11, 18-20

RÉ 501 MRÉ 411