2020-11-29

Jób 20

Cófár második beszéde: A gonoszok jóléte mulandó1Megszólalt a naamái Cófár, és ezt mondta: 2Azért kényszerít ingerültségem feleletre, és amiatt van nyugtalanság bennem, 3mert megszégyenítő kioktatást hallok. De értelmes lelkem megadja a választ. 4Tudod-e azt, hogy ősidőktől fogva, amióta csak ember került a földre, 5a bűnösök vigadozása nem tarthat sokáig, és az elvetemültek öröme csak egy pillanat? 6Ha az égig nőne is büszkesége, és a felleget érné is feje, 7semmivé lesz örökre, mint a ganéj, és akik látták, majd ezt kérdik: Hová lett? 8Elrepül, mint az álom, és nem találják. Eltűnik, mint az éjszakai látomás. 9Nem ragyog már rá senkinek a szeme, lakóhelyén többé nem törődnek vele. 10Fiai a nincstelenek kedvében járnak, mert megszerzett vagyonát vissza kell szolgáltatnia. 11Ha ifjúi erőtől duzzadtak is tagjai, az vele együtt a porba hanyatlik. 12Ha édes szájában a gonoszság, és nyelvével szopogatja azt, 13ha sajnálja lenyelni, és ínyénél tartogatja, 14eledele átváltozik gyomrában, viperaméreggé lesz benne. 15Gazdagságot nyelt, de kihányja, hasából is kihajtja az Isten. 16Vipera mérgét szívja, áspiskígyó marása gyilkolja meg, 17hogy ne gyönyörködjék a folyóvizekben, a tejjel és mézzel folyó patakokban. 18Vissza kell hogy adja, amit felhalmozott, nem élvezheti, felvásárolt vagyonának sem tud majd örülni. 19Hiszen tönkretette, cserbenhagyta a nincsteleneket. Házat rabolt, de nem építheti majd tovább. 20Mivel gyomra nem tudta, mi az elég, értékeit nem mentheti meg. 21Falánksága semmit sem hagyott meg, ezért nem lesz tartós a jóléte. 22Bár nagy bőségben él, szorult helyzetbe jut, egyszerre sújt le rá az összes nyomorúság. 23Amikor meg akarja tölteni a hasát, rábocsátja izzó haragját, záporként hullatja rá evés közben. 24Amikor vasfegyver elől menekül, ércíjjal lövik át. 25Kirántja, és kijön a hátából, csillogó nyíl az epéjéből. Rémület fogja el. 26Sűrű sötétség lesz az osztályrésze, tűz emészti meg, amelyet nem ember szított. Aki sátrában megmaradt, azt is veszedelem éri. 27Leleplezi bűnét az ég, és ellene támad a föld. 28Házának jövedelmét elhurcolják, szétfolyik Isten haragja napján. 29Ezt kapja a bűnös ember osztályrészül az Istentől, ezt örökli beszédéért Istentől.

Nincsenek prédikációk Jób 20 alapján.


Zsid 2, 5-18

Jézus szenvedésen át jutott a dicsőségbe5Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. 6Sőt valahol valaki így tett bizonyságot: „Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá? 7Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, 8mindent lába alá vetettél.” Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne volna neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden az uralma alatt áll,
9azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és méltósággal koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált.
10Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük szerzőjét szenvedések által tegye tökéletessé. 11Mert a megszentelő és a megszenteltek mind ugyanattól származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni, 12amikor így szól: „Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged.”
13És ismét: „Én őbenne reménykedem”, majd újra: „Íme, itt vagyok, én és a gyermekek, akiket Isten adott nekem.”
14Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, 15és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. 16Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám utódait karolja fel. 17Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. 18Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.

Prédikációk Zsid 2 alapján:

Hanganyag: 18083 KB1964.03.29.10:00 - Joó Sándor
SZABADULÁS A HALÁLTÓL!
 Húsvét 

- Zsid 2,14-15
Hanganyag: 21649 KB1998.09.10.18:00 - Földvári Tibor
MEGKISÉRTETT TESTVÉR
- Zsid 2,11-18
Hanganyag: 17040 KB1999.08.12.18:00 - Kotsis István
TEST + VÉR: TESTVÉR
- Zsid 2,14-15
Szöveges anyag
2001.01.07.10:00 - Varga Róbert
KÖVETÉS, VAGY SODRÓDÁS?
- Zsid 2, 1
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2008.11.30.10:00 - Cseri Kálmán
EL NE SODRÓDJUNK!
- Zsid 2,1  - Jn 10,1-5
Hanganyag: 22119 KB2010.12.16.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUSSAL GYŐZELEM
- Zsid 2,5-18; 4,14-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 22126 KB
2012.08.02.18:00 - Horváth Géza
EL NE SODRÓDJUNK
- Zsid 2,1
Hanganyag: 31022 KB2017.08.20.18:00 - Földvári Tibor
HOGY AZ ISTEN LEGYEN MINDEN MINDENEKBEN
- 1Kor 15,20-28  - Zsid 2,5-10
Hanganyag: 27160 KB2017.12.26.10:00 - Pétery-Schmidt Zsolt
KARÁCSONY HASZNA
 Karácsony 

- Zsid 2,14-17  - Zsid 2,10-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 23984 KB
2018.12.02.10:00 - Földvári Tibor
ÜDVÖSSÉGÜNK FEJEDELME
- Zsid 2,10  - Zsid 2,5-18
2020.11.29.10:00 - Horváth Géza
FELKAROLT NÉP
- Zsid 2,16-17

RÉ 122 MRÉ 122