2021-01-25

Jn 6, 60-65

A tanítványok zúgolódása és Péter vallástétele
(Mt 16,13-20; Mk 8,27-30; Lk 9,18-21)
60Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak: Kemény beszéd ez: ki hallgathatja őt? 61Mivel pedig Jézus jól tudta, hogy ezért zúgolódnak a tanítványai, így szólt hozzájuk: Ez megbotránkoztat titeket? 62Mi lesz, ha majd meglátjátok az Emberfiát felmenni oda, ahol előzőleg volt? 63A Lélek az, aki életre kelt, a test nem használ semmit: azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: Lélek és élet. 64De vannak közöttetek néhányan, akik nem hisznek. Mert Jézus kezdettől fogva tudta, hogy kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki el fogja árulni őt. 65És így folytatta: Ezért mondtam nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya.

Prédikációk Jn 6 alapján:

Hanganyag: 20813 KB1995.01.22.18:00 - Cseri Kálmán
AZ ÖTEZER EMBER
- Jn 6,1-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 19088 KB
2000.07.09.10:00 - Cseri Kálmán
ADJATOK NEKIK TI
- Jn 6, 11  - Jn 6,1-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 21547 KB
2002.01.20.10:00 - Földvári Tibor
A HIT JÉZUSSAL SZÁMOL
- Jn 6,1-15  - Jn 6, 24-44
Szöveges anyag
Hanganyag: 20834 KB
2002.01.27.10:00 - Cseri Kálmán
"AKI ESZI TESTEMET"
- Jn 6,47-51  - Jn 6,47-59
Hanganyag: 18310 KB2003.08.31.10:00 - Bolyki János
KAPUNK-E CSODÁKAT?
- Jn 6,5-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 18527 KB
2007.08.19.08:00 - Cseri Kálmán
A KENYÉR
- Jn 6,51  - Jn 6,51-58
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.03.27.10:00 - Horváth Géza
AZ ÚRVACSORA JELENTŐSÉGE
 Úrvacsora 

- 1Kor 11,23-26  - Jn 6,47-59
Szöveges anyag
Hanganyag: 22076 KB
2011.07.24.10:00 - Földvári Tibor
A TANÍTVÁNY HITÉNEK PRÓBÁJA
- Jn 6,1-15  - Jn 14,1-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.08.21.10:00 - Horváth Géza
"ÉN VAGYOK AZ ÉLET KENYERE"
- Jn 6,35  - Jn 6,23-34
Hanganyag: 22119 KB2012.03.18.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR JELENLÉTÉBEN
- 2Móz 16,1-15  - Jn 6, 35;41-51
Hanganyag: 21925 KB2013.10.17.12:00 - Szepesy László
AMIT KÉRNI KELL
- Jn 6,24-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 25825 KB
2015.01.18.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚRRAL CÉLBA ÉRNI
- Jn 6,16-21  - Ézs 43,1-4;10-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 22189 KB
2015.12.20.10:00 - Takaró János
AZ ÉLET KENYERE
 Családi istentisztelet 

- Jn 6,32-35
Hanganyag: 24566 KB2018.02.15.18:00 - Szepesy László
ODA ADATOTT KRISZTUSHOZ MENT
- Mt 15,21-28; Jn 6,37
Hanganyag: 23625 KB2019.02.07.18:00 - Czakó Zoltán
PRÓBATÉTEL = MEGISMERNI JOBBAN AZ URAT
- Jn 6,14-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 21907 KB
2019.02.10.08:00 - Horváth Géza
KI JÖN JÉZUSHOZ, ÉS KI MARAD?
- Jn 6,37;65  - Jn 6,60-70

Zak 4

Látomás a lámpatartóról és a két olajfáról1A velem beszélő angyal újra fölébresztett engem, ahogyan álmából szokták fölébreszteni az embert, 2és ezt kérdezte tőlem: Mit látsz? Így feleltem: Egy színarany lámpatartót látok, tetején egy tál; hét mécses van rajta, és a tetején levő mécseseknek hét-hét csücske van. 3Két olajfa áll mellette, az egyik a táltól jobbra, a másik balra.
4Megkérdeztem a velem beszélő angyaltól: Mit jelentenek ezek, uram? 5A velem beszélő angyal így válaszolt nekem: Nem tudod, mit jelentenek? Azt feleltem: Nem, uram! 6Erre ő így szólt hozzám:
Ezt az igét küldi az ÚR Zerubbábelnek: „Nem hatalommal és nem erőszakkal, hanem az én lelkemmel! – mondja a Seregek URa.”
7Ki vagy te, nagy hegy? Síksággá válsz Zerubbábel előtt! Ő teszi föl a zárókövet, miközben ezt kiáltják: „Áldás, áldás szálljon rá!”8Azután így szólt hozzám az ÚR igéje: 9Zerubbábel keze rakta le ennek a templomnak az alapját, és az ő keze fogja bevégezni. Akkor megtudjátok, hogy a Seregek URa küldött engem hozzátok. 10Mert akik gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján, azok is örülni fognak, ha meglátják Zerubbábel kezében a zárókövet.
Az a hét mécses pedig az ÚR szemeit jelenti, amelyek áttekintik az egész földet.
11Ekkor megszólaltam, és megkérdeztem tőle: Mit jelent ez a két olajfa a lámpatartó jobb és bal oldalán? 12Másodszor is megszólaltam, és megkérdeztem: Mit jelent az olajfáknak az a két ága, amelyekből két aranycsövön át folyik le az aranyszínű olaj?
13Megkérdezte tőlem: Nem tudod, mik ezek? Azt feleltem: Nem, uram! 14Ekkor így felelt: Ezek ketten a fölkentek, akik az egész föld Urának a szolgálatára állnak.

Nincsenek prédikációk Zak 4 alapján.


RÉ 231 MRÉ 435