2020-08-06

2Móz 36

1Becalél és Oholíáb mindazokkal a hozzáértő emberekkel együtt, akiknek bölcsességet és értelmet adott az ÚR, hogy el tudják készíteni a szentély különböző istentiszteleti eszközeit, készítsék el azokat egészen úgy, ahogyan megparancsolta az ÚR!
2Hívatta tehát Mózes Becalélt és Oholíábot és mindazokat a hozzáértő embereket, akiknek bölcsességet adott az ÚR, mindenkit, akit szíve arra indított, hogy jelentkezzen a munka elvégzésére. 3Ezek átvették Mózestől mindazokat a felajánlott dolgokat, amelyeket Izráel fiai hoztak a szentély istentiszteleti eszközeinek az elkészítéséhez. De továbbra is vittek minden reggel felajánlásokat Mózeshez. 4Eljöttek mindazok a hozzáértő emberek, akik a szentély különféle eszközein dolgoztak, mindenki otthagyva a maga munkáját, amelyen éppen dolgozott, 5és ezt mondták Mózesnek: Többet hordott össze a nép, mint amennyi szükséges azokhoz az istentiszteleti eszközökhöz, amelyek elkészítését megparancsolta az ÚR. 6Ekkor Mózes parancsára kihirdették a táborban: Se férfi, se asszony ne készítsen már semmit felajánlásként a szentély számára! Így kellett a népnek elrendelni, hogy ne hozzon több adományt. 7Mert elég volt az anyag az egész munka elvégzéséhez, sőt még maradt is.
Elkészül a szent hajlék8A hozzáértő emberek vezetésével elkészítették a hajlékot tíz sátorlapból: sodrott lenfonálból, kék és piros bíborból meg karmazsin fonálból, művészi módon beleszőtt kerúbokkal készítették azokat. 9Egy-egy sátorlap hossza huszonnyolc könyök, egy-egy sátorlap szélessége pedig négy könyök volt. Egyforma volt a mérete mindegyik sátorlapnak. 10Öt sátorlapot fűztek össze egymással, majd a másik öt sátorlapot is összefűzték egymással. 11Azután készítettek kék bíbor hurkokat az egyik sátorlap szegélyén az összefűzésnél. Ugyanilyeneket készítettek a másik sátorlap szegélyén is, azon a végén, ahol összefűzték. 12Ötven hurkot készítettek az egyik sátorlapon, és ötven hurkot készítettek annak a másik sátorlapnak a szegélyén is, amelyet hozzáfűztek. A hurkok egymással szemben voltak. 13Készítettek ötven aranykapcsot, és ezekkel a kapcsokkal rögzítették egymáshoz a sátorlapokat. Így állt össze a hajlék.
14Azután készítettek sátorlapokat kecskeszőrből sátortetőnek a hajlék fölé: tizenegy ilyen sátorlapot készítettek. 15Egy sátorlap hossza harminc könyök volt, a sátorlap szélessége pedig négy könyök volt. Egyforma volt a mérete a tizenegy sátorlapnak. 16Összefűztek öt sátorlapot külön, és hat sátorlapot is külön. 17Készítettek ötven hurkot az egyik sátorlapnak arra a végére, ahol összefűzték, és ötven hurkot készítettek a másik sátorlapnak arra a szélére is, ahol összefűzték. 18Készítettek ötven rézkapcsot a sátortető összefűzésére, hogy egy egész legyen. 19Készítettek még egy takarót is a sátorra vörösre festett kosbőrből, és arra még egy takarót delfinbőrből.
20Készítettek a hajlékhoz felállítható deszkákat is akáciafából. 21A deszkák hossza tíz könyök volt, a deszkák szélessége pedig másfél könyök. 22Mindegyik deszkának két csapja volt, amelyek összekötötték egyiket a másikkal. Így készítették el a hajlék mindegyik deszkáját. 23Így készítették el a hajlék deszkáit: húsz deszkát tettek a déli oldalra dél felé. 24Készítettek negyven ezüsttalpat a húsz deszka alá, két talpat mindegyik deszka alá a két csapnak megfelelően. Minden egyes deszka alatt két talp volt a két csapnak megfelelően. 25A hajlék másik oldalára, az északi oldalra is húsz deszkát készítettek. 26Ezeknek is negyven ezüsttalpa volt, két talp volt az egyik deszka alatt, és két talp volt a másik deszka alatt is. 27Nyugat felől, a hajlék hátuljára is készítettek hat deszkát. 28Készítettek két-két deszkát a hajlék két hátsó sarkára. 29Ezek párosával voltak egymás mellett, aljuktól a tetejükig szorosan összefogva, egészen a karikáig. Így csinálták mindkettőnél, mindkét saroknál. 30Nyolc deszka volt tehát ezüsttalpakkal, összesen tizenhat talppal: két-két talp volt mindegyik deszka alatt.
31Készítettek reteszeket is akáciafából: ötöt a hajlék egyik oldalának a deszkáihoz, 32öt reteszt a hajlék másik oldalának a deszkáihoz, és öt reteszt a hajlék hátuljának a deszkáihoz a nyugati oldalon. 33Elkészítették a középső reteszt is, hogy középen rögzítse a deszkákat, egyik végétől a másik végéig. 34A deszkákat bevonták arannyal, és aranyból készítették a karikákat a reteszek kengyeleiként. Bevonták arannyal a reteszeket is.
35Azután elkészítették a kárpitot kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból: művészi módon beleszőtt kerúbokkal készítették azokat. 36Készítettek hozzá négy akáciafa oszlopot, és bevonták arannyal. A rajta levő kampók is aranyból voltak. És öntöttek hozzájuk négy ezüsttalpat. 37Készítettek függönyt a sátor bejáratára kék és piros bíborból, karmazsin fonálból és sodrott lenfonálból, művészi módon kihímezve, 38ehhez pedig öt oszlopot kampókkal együtt. Az oszlopfőket és összekötőiket bevonták arannyal; a hozzájuk való öt talp rézből készült.

Nincsenek prédikációk 2Móz 36 alapján.


Mt 27, 51-66

51És íme, a templom kárpitja felülről az aljáig kettéhasadt, a föld megrendült, és a sziklák meghasadtak. 52A sírok megnyíltak, és sok elhunyt szentnek feltámadt a teste. 53Ezek kijöttek a sírokból, és Jézus feltámadása után bementek a szent városba, és sokaknak megjelentek.
54Amikor pedig a százados és akik vele őrizték Jézust, látták a földrengést és a történteket, nagyon megrémültek, és így szóltak: Bizony, Isten Fia volt ez!
55Volt ott sok asszony is, akik távolról figyelték mindezt. Ezek Galileából követték Jézust, hogy szolgáljanak neki. 56Közöttük volt a magdalai Mária és Mária, Jakab és József anyja, valamint Zebedeus fiainak anyja.
Jézus temetése (Mk 15,42-47; Lk 23,50-55; Jn 19,38-42)57Amikor beesteledett, eljött egy Arimátiából való gazdag ember, név szerint József, aki maga is tanítványa volt Jézusnak. 58Elment Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Akkor Pilátus megparancsolta, hogy adják ki neki. 59József elvitte a holttestet, tiszta gyolcsba göngyölte, 60és elhelyezte a maga új sírjába, amelyet a sziklába vágatott. A sír bejáratához egy nagy követ hengerített, és elment. 61Ott volt pedig a magdalai Mária és a másik Mária, akik a sírral szemben ültek.
A sír őrzése62Másnap pedig, szombaton, összegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátusnál, 63és így szóltak: Uram, eszünkbe jutott, hogy ez a csaló még életében ezt mondta: Három nap múlva feltámadok! 64Ezért parancsold meg, hogy őrizzék a sírt a harmadik napig, nehogy tanítványai odamenjenek, és ellopják őt, azután azt mondják a népnek: Feltámadt a halottak közül! Ez az utóbbi csalás rosszabb lenne az előzőnél. 65Pilátus azonban ezt válaszolta: Van őrségetek, menjetek, őriztessétek ti, ahogyan tudjátok! 66Ők pedig elmentek, lepecsételték a követ, és őrséggel őriztették a sírt.

Prédikációk Mt 27 alapján:

Hanganyag: 17642 KB1968.03.24.10:00 - Joó Sándor
JÚDÁS (A TÉKOZLÓ FIÚ ÚTJA 6.)
- Mt 27,1-10
Szöveges anyag
1983.08.28.10:00 - Cseri Kálmán
SZUPERSZTÁR VAGY MEGVÁLTÓ?
 Jézus Krisztus személye 

- Mt 27,1-5
Szöveges anyag
1997.03.28.10:00 - Varga Róbert
ADÁS-VÉTEL
- Mt 26,14-16; 27,3-10  - 1Pét 1,17-25
Szöveges anyag
Hanganyag: 20013 KB
1998.04.10.10:00 - Földvári Tibor
NAGYPÉNTEK RÁGALMA
 Nagypéntek 

- Mt 27,43  - Mt 27,39-46.50
Hanganyag: 21246 KB1998.04.11.18:00 - Földvári Tibor
NAGYSZOMBAT KETTŐS ÉRTELME
 Nagyszombat 

- Mt 27,57-66
Szöveges anyag
Hanganyag: 21734 KB
1998.04.12.18:00 - Cseri Kálmán
ELŐTTE NINCS AKADÁLY
 Húsvét 

- Jn 20,19-22  - Mt 27,62-28,15
Hanganyag: 17282 KB1999.04.03.18:00 - Kotsis István
MEGHALTÁL KRISZTUSSAL?
- Mt 27,62-66
Hanganyag: 21258 KB2001.04.12.18:00 - Cseri Kálmán
PASSIÓ
 Passió 

- Mt 27,31-32  - Jn 18-19
Hanganyag: 21115 KB2003.04.17.18:00 - Cseri Kálmán
BŰNNÉ LETT ÉRETTÜNK
 Passió 

- Lk 23,41 Jn 18 Jn 19 Mt 27,4-19
Szöveges anyag
Hanganyag: 20585 KB
2003.04.18.10:00 - Földvári Tibor
A SÖTÉTSÉG ÍTÉLET, VAGY KEGYELEM
 Nagypéntek 

- Mt 27, 45-46  - Ézs 53
Hanganyag: 21972 KB2004.04.08.18:00 - Cseri Kálmán
PASSIÓ JÁNOS EVANGÉLIUMA ALAPJÁN
 Passió 

- Mt 27,33-34
Szöveges anyag
Hanganyag: 19974 KB
2004.04.10.18:00 - Földvári Tibor
A KERESZTHALÁL KOZMIKUS JELEI
 Nagyszombat 

- Mt 27,50-53
Hanganyag: 21968 KB2006.04.14.10:00 - Csere Mátyás
AZ ÁRTATLAN BÁRÁNY SZÍNE ELŐTT
 Nagypéntek 

- Mt 27,15-26; Lk 23,39-43  - Ézs 53,1-9
Hanganyag: 22107 KB2006.04.15.18:00 - Földvári Tibor
AZ ATYA GONDOSKODIK JÉZUS SÍRJÁRÓL
 Nagyszombat 

- Jn 19,38-42; Mt 27,57-66
Szöveges anyag
Hanganyag: 21942 KB
2006.04.16.11:00 - Cseri Kálmán
KICSODA JÉZUS KRISZTUS?
11. HOGYAN TÁMADT FEL KRISZTUS?
 Húsvét 

- Mt 28,1-10  - Mt 27,57-66
Szöveges anyag
Hanganyag: 22046 KB
2008.03.22.18:00 - Földvári Tibor
NAGYSZOMBAT ÖRÖME
 Nagyszombat 

- Mt 27,43-46; Lk 23,39-46
Szöveges anyag
Hanganyag: 18583 KB
2009.04.10.19:00 - Cseri Kálmán
JÉZUS HALÁLÁNAK JELENTŐSÉGE
 Nagypéntek 

- Mt 27,45-54
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2011.04.22.10:00 - Földvári Tibor
MILYEN AZ ISTEN ÍTÉLETE?
 Nagypéntek 

- Zsolt 22,1-12;16-25; Mt 27,45-46
Hanganyag: 18094 KB2011.04.23.18:00 - Csere Mátyás
AZ ELTEMETHETETLEN
 Nagyszombat 

- Mt 27,57-66
Hanganyag: 22119 KB2012.04.06.10:00 - Földvári Tibor
JÉZUS GYŐZELME JELEI
 Nagypéntek 

- Mt 27,45-53
Hanganyag: 27552 KB2013.03.29.10:00 - Csere Mátyás
MIÉRT HAGYTÁL EL ENGEMET?
 Nagypéntek 

- Mt 27,45-50;
Zsolt 22,1-25
Szöveges anyag
Hanganyag: 21342 KB
2014.04.03.18:00 - Földvári Tibor
A FELTÁMADOTTAL VALÓ TALÁLKOZÁS ÖRÖME
- Mt 27,55-61; 28,1-10  - Mt 27,55-61; 28,1-10
Hanganyag: 22859 KB2014.04.17.18:00 - Szepesy László
PASSIÓ
 Passió 

- Jn 1,36  - Mt 26,36-27,61 válogatott versek
Hanganyag: 23680 KB2015.04.03.10:00 - Takaró János
JÉZUS A KERESZTEN
 Nagypéntek 

- Mt 27,51;54  - Mt 27,27-54
Szöveges anyag
Hanganyag: 25430 KB
2016.03.25.10:00 - Földvári Tibor
AKI ÁLTAL MEGBÉKÉLTETTE MAGÁT ISTEN
 Nagypéntek 

- Kol 1,18-23  - Mt 27,45-53
Hanganyag: 27370 KB2016.09.19.18:00 - Kovács-Hajdu Albert
AKIK GÚNYBÓL HAJTOTTAK TÉRDET
 Evangélizáció, 2016 

- Mt 27,27-31
Hanganyag: 25733 KB2017.04.15.18:00 - Szepesy László
NYILVÁNVALÓ IGAZSÁG
 Nagyszombat 

- Mt 27,62-66; 2Kor 4,2

RÉ 270 MRÉ 400