2020-02-28

Lk 10, 21-42

Jézus hálaadása (Mt 11,25-27)21Abban az órában így ujjongott Jézus a Szentlélek által: Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted az egyszerű embereknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. 22Mindent nekem adott át az én Atyám, és senki sem tudja, hogy ki a Fiú, csak az Atya, és hogy ki az Atya, csak a Fiú, és az, akinek a Fiú akarja kijelenteni. 23Tanítványaihoz fordult, és nekik külön ezt mondta: Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. 24Mert mondom nektek: sok próféta és király szerette volna látni azt, amit ti láttok, de nem látták, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották.
Az irgalmas samaritánus25Ekkor felállt egy törvénytudó, hogy megkísértse őt, és ezt kérdezte: Mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? 26Ő pedig ezt mondta neki: Mi van megírva a törvényben? Hogyan olvasod? 27Ő pedig így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből, és felebarátodat, mint magadat.” 28Jézus ezt mondta neki: Helyesen feleltél: tedd ezt, és élni fogsz. 29Ő viszont igazolni akarta magát, ezért megkérdezte Jézustól: De ki a felebarátom? 30Válaszul Jézus ezt mondta neki: Egy ember ment le Jeruzsálemből Jerikóba, és rablók kezébe esett, akik kifosztották, meg is verték, azután félholtan otthagyva elmentek. 31Történetesen egy pap ment azon az úton lefelé, de amikor meglátta, elkerülte. 32Hasonlóképpen egy lévita is odaért arra a helyre, de amikor meglátta, ő is elkerülte. 33Egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta, 34odament, olajat és bort öntött sebeire, és bekötötte azokat. Azután feltette őt a saját állatára, elvitte egy fogadóba, és gondját viselte. 35Másnap elővett két dénárt, odaadta a fogadósnak, és azt mondta neki: Viselj rá gondot, és ha valamit még ráköltesz, amikor visszatérek, megadom neked. 36Mit gondolsz, e három közül ki volt a felebarátja a rablók kezébe esett embernek? 37Ő így felelt: Az, aki irgalmas volt hozzá. Jézus erre ezt mondta neki: Menj el, te is hasonlóképpen cselekedj!
Mária és Márta38Amikor továbbhaladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. 39Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához, és hallgatta beszédét. 40Mártát pedig teljesen lefoglalta a sok munka. Ezért odajött, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen! 41Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, 42pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.

Prédikációk Lk 10 alapján:

Hanganyag: 20939 KB1996.02.01.18:00 - Cseri Kálmán
A TANÍTVÁNYOK KIKÜLDÉSE
Szerkesztői megjegyzés:
eleje hiányzik, az imádsággal kezdődik

- Lk 10,1-20
Hanganyag: 20981 KB1996.02.15.18:00 - Cseri Kálmán
MI AZ ÖRÖMÖD FORRÁSA?
- Lk 10,17-24
Szöveges anyag
1997.08.08.10:00 - Cseri Kálmán
TANKOLÁS
- Lukács 10,38-42
Szöveges anyag
Hanganyag: 21598 KB
2000.02.17.18:00 - Cseri Kálmán
MEGLÁTTA ÉS MEGSZÁNTA 1.
Szerkesztői megjegyzés:
csak igehirdetés és imádság, énekek nélkül

- Lk 10, 25-37
Szöveges anyag
Hanganyag: 20121 KB
2000.02.20.18:00 - Cseri Kálmán
AZ IRGALAMASSÁG MOZDULATAI 2.
- Lk 10, 25-37
Szöveges anyag
Hanganyag: 20400 KB
2003.01.12.08:00 - Cseri Kálmán
TÖBBET...
- Mt 5,43-48  - Lk 10,25-35
Szöveges anyag
Hanganyag: 20895 KB
2003.01.23.18:00 - Csákány Tamás
KIÚT A STRESSZBŐL
- Lk 10, 38-42
Szöveges anyag
Hanganyag: 4995 KB
2005.02.20.10:00 - Földvári Tibor
MÁRIA JÉZUS LÁBAINÁL
- Jn 11,28-32  - Lk 10,38-42
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2009.01.25.08:00 - Cseri Kálmán
KÖZÖNY
- 5Móz 22,1-4  - Lk 10,25-37
Szöveges anyag
Hanganyag: 19420 KB
2009.05.03.08:00 - Cseri Kálmán
IRGALMASSÁG
- Lk 10,25-37
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.07.11.10:00 - Cseri Kálmán
MÚLÓ ÉS ÖRÖK
- Lk 10,41-42  - Préd 3,1-8
Hanganyag: 24570 KB2013.10.06.10:00 - Péterffy György
EGY A SZÜKSÉGES DOLOG
- Lk 10,42  - Lk 10,38-42
Szöveges anyag
Hanganyag: 23070 KB
2014.10.30.18:00 - Szepesy László
"INKÁBB AZON ÖRÜLJETEK..."
- Lk 10,17-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 24258 KB
2016.07.03.08:00 - Horváth Géza
A NAGY PARANCSOLAT
- Lk 10, 25-28  - Lk 10, 25-37
Hanganyag: 19516 KB2016.10.23.18:00 - Szepesy László
"DE EGY A SZÜKSÉGES DOLOG"
- Lk 10,38-42
Hanganyag: 26268 KB2018.08.09.18:00 - Czakó Zoltán
FONTOS DOLGOK KÖZÜL A LEGFONTOSABB
- Lk 10,38-42

Péld 3

Az istenfélelem és a bölcsesség áldást hoz1Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsaimat őrizze meg szíved, 2mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked! 3A szeretet és hűség ne hagyjon el téged: kösd azokat a nyakadba, írd fel a szíved táblájára! 4Így találsz kedvességre és jóindulatra Istennél és embereknél. 5Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! 6Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. 7Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld az URat, és kerüld a rosszat! 8Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. 9Tiszteld az URat vagyonodból és egész jövedelmed legjavából, 10akkor bőségesen megtelnek csűreid, és must árad sajtóidból. 11Az ÚR intését meg ne vesd, fiam, és dorgálását meg ne utáld! 12Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, de mint apa a fiát, akit kedvel. 13Boldog az az ember, aki megtalálta a bölcsességet, és az az ember, aki értelmet kap. 14Mert több haszna van ennek, mint az ezüstnek, és nagyobb jövedelme, mint a színaranynak. 15Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem fogható hozzá, amiben kedved leled. 16Hosszú élet van a jobbjában, baljában pedig gazdagság és dicsőség. 17Útjai kedves utak, és minden ösvénye békesség. 18Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik rá támaszkodnak, boldogok. 19Az ÚR bölcsességgel vetette meg a föld alapját, értelemmel erősítette meg az eget. 20Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. 21Fiam, ne téveszd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy! 22Ez élteti lelkedet, és ékesíti nyakadat. 23Utadon biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg. 24Ha lefekszel, nem rettensz fel, hanem fekszel, és édesen alszol. 25Nem kell attól félned, hogy hirtelen fölriadsz, sem attól, hogy viharként rád törnek a bűnösök. 26Mert az ÚRban bizakodhatsz, és ő megőrzi lábad a csapdától. 27Ne késs jót tenni a rászorulóval, ha módodban van, hogy megtedd! 28Ha van mit adnod, ne mondd felebarátodnak: Menj el, jöjj vissza holnap, majd akkor adok! 29Ne koholj rosszat felebarátod ellen, aki melletted lakik gyanútlanul! 30Ne pörölj ok nélkül olyan emberrel, aki nem bánt rosszul veled! 31Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyik útját se válaszd! 32Mert a rossz úton járókat utálja az ÚR, de a becsületesekkel közösségben van. 33Az ÚR átka van a bűnösök házán, de az igazak lakóhelyét megáldja. 34A csúfolódókat ő megcsúfolja, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad. 35Dicsőséget örökölnek a bölcsek, az ostobáknak pedig nő a gyalázatuk.

Nincsenek prédikációk Péld 3 alapján.


RÉ 89 MRÉ 89