2020-01-23

Jel 21, 1-8

Új ég és új föld1És láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. 2És a szent várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. 3Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől: Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, 4és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. 5A trónon ülő ezt mondta: Íme, újjáteremtek mindent. És így szólt: Írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak! 6És ezt mondta nekem: Megtörtént! Én vagyok az Alfa és az Ómega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az élet vizének forrásából ingyen. 7Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. 8De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosaknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak a tűzzel és kénnel égő tóban lesz a helye: ez a második halál.

Prédikációk Jel 21 alapján:

Hanganyag: 20919 KB2002.10.10.18:00 - Földvári Tibor
ÉN VAGYOK AZ ALFA ÉS AZ OMEGA
- Jel 1,1-8; 21,1-8; 22,12-14
Hanganyag: 20110 KB2002.11.03.10:00 - Varga Róbert
MEGVÍGASZTALÓDVA VÍGASZTALNI
- 2Kor 1,3-5  - Jel 20,11-21,5/a
Szöveges anyag
Hanganyag: 20632 KB
2003.12.07.08:00 - Cseri Kálmán
5. EL NEM TÁNTORODVA
- Kol 1,21-23  - Jel 21,1-8
Hanganyag: 21955 KB2007.05.31.18:00 - Földvári Tibor
A BÁRÁNY FELESÉGE FELKÉSZÜLT
- Jel 19,6-10; 21,1-2;9-11a
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2009.10.04.10:00 - Cseri Kálmán
ÚJ ÉG ÉS ÚJ FÖLD
- Jel 21,3  - Jel 21,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2009.10.25.10:00 - Cseri Kálmán
A MENNYEI JERUZSÁLEM
- Jel 21,22-27  - Jel 21,9-27
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.01.01.10:00 - Cseri Kálmán
ALAPOK, FALAK, KAPUK
 Újév 

- Jel 21,10-14  - Zsolt 65
Szöveges anyag
Hanganyag: 20623 KB
2010.03.14.08:00 - Cseri Kálmán
A KAPUK
- Jel 21,10-13  - Neh 13,19-21
Hanganyag: 22110 KB2010.10.28.18:00 - Pálúr Tamás
INDIAI BESZÁMOLÓ
előtte Horváth Géza rövid áhítata

- Jel 21,9
Hanganyag: 21631 KB2013.01.08.18:00 - Zila Péter
JÉZUS KRISZTUS, KEZDET ÉS A VÉG
- Jel 21,1-7
Hanganyag: 26064 KB2013.04.01.10:00 - Földvári Tibor
"HALOTT VOLTAM, DE ÍME, ÉLEK ÖRÖKKÖN-ÖRÖKKÉ"
 Húsvét 

- Jel 1,9-18; (17-18)
Szöveges anyag
Hanganyag: 22729 KB
2014.05.18.10:00 - Földvári Tibor
MEGLETT
- Jel 21,5-8  - Jel 21,1-4
Szöveges anyag
Hanganyag: 28292 KB
2019.01.01.10:00 - Horváth Géza
ÚJ EGET ÉS ÚJ FÖLDET VÁRUNK
- 2Pt 3,13  - Jel 21,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 26569 KB
2019.03.31.10:00 - Horváth Géza
A MI ATYÁNK III. - JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD
- Mt 6,10a  - Jel 21,1-8

Ézs 35

Isten népe visszatér hazájába1Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vigad a pusztaság, és kivirágzik, akár egy liliom. 2Virágba borul és vigad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Karmel és a Sárón díszében. Meglátják az ÚR dicsőségét, Istenünk méltóságát. 3Erősítsétek a lankadt kezeket, tegyétek erőssé a megroskadt térdeket! 4Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket! 5Akkor majd kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. 6Akkor majd úgy szökell a sánta, mint a szarvas, és ujjong majd a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztában, és a kietlen tájon patakok. 7Tóvá lesz a délibáb, és víz fakad a szomjú földön. Ahol azelőtt sakálok tanyáztak, nád és káka fog teremni. 8Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az ÚR népe járhat rajta, bolondok nem tévednek rá. 9Nem lesz ott oroszlán, nem járnak rajta ragadozók, eggyel sem találkoznak ott, hanem a megváltottak fognak járni rajta. 10Így fognak visszatérni azok, akiket az ÚR kiváltott, és ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.

Prédikációk Ézs 35 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21615 KB
2002.08.11.10:00 - Cseri Kálmán
TÓVÁ LESZ A DÉLIBÁB
- Ézs 35  - Zsolt 126
Szöveges anyag
Hanganyag: 21980 KB
2007.12.09.10:00 - Varga Róbert
NE FÉLJ!
- Ézs 43, 1-3/a  - Ézs 35, 3-10

RÉ 489 MRÉ 282