2019-11-09

Kol 3, 18-4, 1

A keresztyén család18Ti, asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. 19Ti, férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mogorvák. 20Ti, gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek minden tekintetben, mert ez kedves az Úrban. 21Ti, apák, ne ingereljétek gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyenek. 22Ti, szolgák, engedelmeskedjetek minden tekintetben földi uraitoknak; ne látszatra szolgáljatok, mint akik embereknek akartok tetszeni, hanem tiszta szívvel, félve az Urat. 23Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek, 24tudván, hogy ti viszonzásul megkapjátok az Úrtól az örökséget. Az Úr Krisztusnak szolgáljatok! 25Aki pedig igazságtalanul cselekszik, azt kapja vissza, amit tett, mert nincsen személyválogatás. 

Kol 4

1Ti, urak, adjátok meg szolgáitoknak azt, ami igazságos és méltányos, hiszen tudjátok, hogy nektek is van Uratok a mennyben.

Prédikációk Kol 3 alapján:

Hanganyag: 16097 KB1967.05.04.10:00 - Joó Sándor
AZ ODAFELVALÓKKAL TÖRŐDJETEK
 Áldozócsütörtök 

- Kol 3,1-2
Szöveges anyag
1980.08.31.10:00 - Cseri Kálmán
A HÁZASSÁG VÁLSÁGAI III.
 Család  Házasság 

- Kol 3,12-13
Hanganyag: 20419 KB1998.04.16.18:00 - Földvári Tibor
KRISZTUS BESZÉDE LAKOZZÉK GAZDAGON
- Kol 3,16-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 20070 KB
1998.04.19.18:00 - Cseri Kálmán
KRISZTUS BESZÉDE
- Kol 3,16
Szöveges anyag
Hanganyag: 21434 KB
2003.04.21.10:00 - Varga Róbert
KRISZTUSBAN ELREJTETT ÉLET
 Húsvét 

- Kol 3, 1-4  - Jn 21, 1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 22011 KB
2004.04.11.11:00 - Cseri Kálmán
10. "HA FELTÁMADTATOK KRISZTUSSAL..."
 Húsvét 

- Kol 3,1-4  - Lk 24,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 19235 KB
2004.04.18.08:00 - Cseri Kálmán
11. ÁTÖLTÖZÉS
- Kol 3,5-11
Szöveges anyag
Hanganyag: 21535 KB
2004.04.25.10:00 - Cseri Kálmán
12. JÉZUS "RUHATÁRA"
- Kol 3,12-17  - Ef 4,17-32
Szöveges anyag
Hanganyag: 20813 KB
2004.05.02.08:00 - Cseri Kálmán
13. KRISZTUS-URALOM A CSALÁDBAN
 Család 

- Kol 3,18-21  - Ef 5,21-33
Szöveges anyag
Hanganyag: 20626 KB
2004.05.09.08:00 - Cseri Kálmán
14. SZOLGÁK ÉS SZABADOK
- Kol 3,22-4,1  - Filem
Hanganyag: 22787 KB2015.04.30.18:00 - Takaró János
KRISZTUSSAL
- Kol 3,1-4
Hanganyag: 25348 KB2017.07.06.18:00 - Szepesy László
ISTEN FELÉBRESZTI EGYHÁZÁT: FELEMELI TEKINTETÜNKET
- Kol 3,1-4
Hanganyag: 25375 KB2017.12.10.10:00 - Pétery-Schmidt Zsolt
AZ ODAFELVALÓKKAL TÖRŐDJETEK!
- Kol 3,2  - Kol 3,1-4; 3,12-4,1
 

Prédikációk Kol 4 alapján:

Hanganyag: 21970 KB1998.10.08.18:00 - Varga Róbert
IMÁDKOZÓ BIZONYSÁGTEVŐ
- Kol 4,2-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 21914 KB
2004.06.13.08:00 - Cseri Kálmán
15. HOGYAN IMÁDKOZZUNK?
- Kol 4,2  - Ez 22,23-30
Szöveges anyag
Hanganyag: 22016 KB
2004.06.20.10:00 - Cseri Kálmán
16. AZ IGE AJTAJA
- Kol 4,3-4  - Ézs 55,6-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 21966 KB
2004.07.04.10:00 - Cseri Kálmán
17. A BESZÉD MISZTIKUMA
- Kol 4,5-6  - Jak 3,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 22020 KB
2004.07.11.10:00 - Cseri Kálmán
18. JÓT, JÓKOR, JÓL
- Kol 4,5-6  - ApCsel 8,26-40
Szöveges anyag
Hanganyag: 19922 KB
2004.07.25.10:00 - Cseri Kálmán
19. KÖSZÖNT TITEKET...
- Kol 4,7-18  - Zsolt 138
Szöveges anyag
Hanganyag: 4995 KB
2005.02.27.10:00 - Cseri Kálmán
6. EPAFRÁSZ
- Kol 4,12-13  - Kol 1,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 4743 KB
2005.06.26.08:00 - Cseri Kálmán
14. ONÉZIMOSZ
- Kol 4,7-9  - 2Kor 3,1-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 21685 KB
2008.04.10.18:00 - Cseri Kálmán
KAPCSOLATAINK
- Kol 4,2-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 22979 KB
2013.02.21.18:00 - Horváth Géza
BUZDÍTÁS
- Kol 4,5-6
Hanganyag: 25375 KB2017.12.10.10:00 - Pétery-Schmidt Zsolt
AZ ODAFELVALÓKKAL TÖRŐDJETEK!
- Kol 3,2  - Kol 3,1-4; 3,12-4,1

Dán 5, 1-7

Bélsaccar lakomája1Bélsaccar király nagy lakomát rendezett ezer főrangú emberének, és az ezer emberrel együtt itta a bort. 2A bor hatására megparancsolta Bélsaccar, hogy hozzák elő azokat az arany- és ezüstedényeket, amelyeket apja, Nebukadneccar hozott el a jeruzsálemi templomból. Azokból akart inni a király főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. 3Elő is hozták az aranyedényeket, amelyeket a jeruzsálemi templomból, az Isten házából hoztak el, és a király azokból ivott főrangú embereivel, feleségeivel és ágyasaival együtt. 4Itták a bort, és közben dicsőítették az aranyból, ezüstből, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket.
5Egyszerre csak egy emberi kéz ujjai tűntek fel, és írni kezdtek a királyi palota festett falára, a lámpatartóval szemben; a király pedig nézte a kezet, ahogyan írt. 6Közben a király arca elsápadt, gyötrő gondolatai támadtak, meggörnyedt a háta, és még a térdei is reszkettek. 7A király hangosan kiáltozni kezdett, hogy vezessék eléje a varázslókat, a csillagjósokat és a jövendőmondókat. Azután így szólt a király a babiloni bölcsekhez: Bárki is legyen az, aki elolvassa ezt az írást, és meg tudja nekem magyarázni, az bíborba öltözhet, aranyláncot kap a nyakára, és rang szerint harmadik lesz az országomban.

Nincsenek prédikációk Dán 5 alapján.


RÉ 466 MRÉ 471