2019-12-14

2Tim 4, 1-5

Az evangéliumi szolgálat hű betöltése1Kérve kérlek Isten és Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat; az ő eljövetelére és országára kérlek: 2hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással. 3Mert lesz idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. 4Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz odafordulnak. 5Te azonban légy józan mindenben, a bajokat szenvedd el, végezd az evangélista munkáját, töltsd be szolgálatodat.

Prédikációk 2Tim 4 alapján:

Szöveges anyag
1997.05.22.18:00 - Varga Róbert
PÁL UTOLSÓ ÜZENETE
- 2Tim 4,1-8
Szöveges anyag
1997.07.10.18:00 - Varga Róbert
PÁL SZÁMVETÉSE
- 2Tim 4,9-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 19635 KB
1998.09.03.18:00 - Cseri Kálmán
DE TE...
- 2Tim 4,1-5
Szöveges anyag
Hanganyag: 20001 KB
1999.01.03.10:00 - Varga Róbert
KÉSZÍTETT IDŐ
- Préd 3,1-8  - 2Tim 4,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 21502 KB
2000.09.24.10:00 - Cseri Kálmán
BIZTOS KIKÖTŐ FELÉ
 Evangélizáció, 2000 

- 2Tim 4, 5-8  - Fil 1,12-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 21124 KB
2001.09.20.18:00 - Varga Róbert
EGYEDÜL JÉZUSSAL
- 2Tim 4,6-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 18837 KB
2002.03.03.10:00 - Varga Róbert
ISTEN LEVELE
- 2Tim 4,9-14  - 2Tim 3,10-17
Szöveges anyag
Hanganyag: 4207 KB
2005.04.24.10:00 - Cseri Kálmán
10. DÉMÁS
- 2Tim 4,10  - Mk 4,15-20
Szöveges anyag
Hanganyag: 20599 KB
2007.04.29.08:00 - Cseri Kálmán
KÜLDETÉSBEN
- 2Tim 1,1; 4,16-17  - ApCsel 27,18-26
Szöveges anyag
Hanganyag: 20378 KB
2015.12.03.18:00 - Horváth Géza
BUZDÍTÁS SZOLGÁLATRA
- 2Tim 4,1-8

Ézs 3, 1-15

Jeruzsálem nyomorúsága az ítélet idején1Az Úr, a Seregek URa eltávolít Jeruzsálemből és Júdából mindenféle támaszt: minden támaszt, amit a kenyér nyújt, minden támaszt, amit a víz jelent, 2a zsoldost és a sorkatonát, a bírót és a prófétát, a jóst és a véneket, 3a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázsláshoz értőt. 4Ifjoncokat teszek vezéreikké, és sihederek uralkodnak rajtuk. 5Sanyargatja a nép között ember az embertársát, egyik ember a másikat. Rátámad az ifjú a vénre, a hitvány a tekintélyesre. 6Ha valaki így unszolja rokonsága egyik tagját: Neked még van ruhád, légy te a vezetőnk, légy úrrá ezen a felforduláson! – 7akkor az így fog válaszolni: Nem akarok sebkötöző lenni! Nincs a házamban se kenyér, se ruha, ne tegyetek engem a nép vezetőjévé! 8Bizony, elbukik Jeruzsálem, és elesik Júda, mert nyelvükkel és tetteikkel az ÚR ellen fordulnak, és dicsőségével szemben engedetlenek. 9Személyválogatásuk ellenük beszél, vétkeiket Sodoma módjára hirdetik, még csak nem is titkolják. Jaj nekik, mert maguknak okoznak bajt! 10Mondjátok az igazaknak, hogy jó dolguk lesz, mert tetteiknek gyümölcsét élvezhetik. 11Jaj a gonosznak! Rossz dolga lesz, mert saját tettei szerint bánnak el vele. 12Ó, népem! Gyermekek sanyargatnak, asszonyok uralkodnak rajtad! Ó, népem! Vezetőid félrevezetnek, tévútra visznek téged! 13Előlép perelni az ÚR, készen áll, hogy ítélkezzék népe fölött. 14Törvényt tart az ÚR népének vénei és vezérei fölött: Letaroltátok a szőlőt, szegényektől elrabolt holmi van házaitokban! 15Hogy meritek összezúzni népemet, összetörni a nincsteleneket?! – Az ÚRnak, a Seregek URának szava ez.

Nincsenek prédikációk Ézs 3 alapján.


RÉ 314 MRÉ 198