2019-10-17

Mal 2, 17-3, 5

Hamarosan eljön az Úr17Fárasztjátok beszédetekkel az URat. Ezt kérdezitek: Mivel fárasztjuk? – Azzal, hogy ezt mondjátok: Minden gonosztevőt jónak tart az ÚR, kedvét leli bennük! Vagy amikor ezt kérdezitek: Hol van az igazságos Isten? 

Mal 3

1Én majd elküldöm követemet, aki egyengeti előttem az utat. Hamar eljön templomába az ÚR, aki után vágyódtok, a szövetség követe, akit kívántok. Jön már! – mondja a Seregek URa. 2De ki tudja majd elviselni eljövetelének napját, és ki állhatna meg, amikor megjelenik? Mert olyan lesz az, mint az ötvösök tüze és mint a ruhatisztítók lúgja. 3Ahogyan nekiül az ötvös, hogy megtisztítsa az ezüstöt, úgy tisztítja meg az ÚR Lévi fiait. Fényessé teszi őket, mint az aranyat és az ezüstöt. Akkor majd igaz áldozatokat visznek az ÚRnak. 4És olyan kedves lesz az ÚRnak Júda és Jeruzsálem áldozata, mint az ősrégi napokban, a hajdani években. 5Eljövök majd, és ítéletet tartok fölöttetek. Hamarosan vádat emelek a varázslók, a házasságtörők és a hamisan esküt tevők ellen, azok ellen, akik sanyargatják a napszámost, az özvegyet és az árvát, akik elnyomják a jövevényt, mert nem félnek engem! – mondja a Seregek URa.

Prédikációk Mal 2 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 22055 KB
2013.08.04.10:00 - Szepesy László
ÁTOKKÁ LESZ AZ ÁLDÁS
- Mal 2,1-2  - Mal 2,1-4
Szöveges anyag
Hanganyag: 23104 KB
2013.09.19.18:00 - Szepesy László
ISTEN SZOLGÁLATÁBAN
- Mal 2,5  - Mal 2,4-9
Szöveges anyag
Hanganyag: 25125 KB
2013.09.22.10:00 - Szepesy László
VEGYES HÁZASSÁGOK?
- Mal 2,11  - Mal 2,10-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 26541 KB
2014.02.09.10:00 - Szepesy László
HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS
- Mal 2,14  - Mal 2,13-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 20299 KB
2014.02.20.18:00 - Szepesy László
AMIKOR ISTENT VÁDOLJUK
- Mal 2,17
 

Prédikációk Mal 3 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21444 KB
2003.08.07.18:00 - Cseri Kálmán
NEM FÉLNEK ENGEM
- Mal 3,1-8
Hanganyag: 22046 KB2007.02.18.10:00 - Csere Mátyás
AZÉRT JÖTT JÉZUS... HOGY KARDOT HOZZON
- Mt 10,32-39  - Mal 3,1-5;22-24
Szöveges anyag
Hanganyag: 19837 KB
2007.03.29.18:00 - Cseri Kálmán
ISTENISMERET - ISTENTISZTELET
- Mal 3,6-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 24305 KB
2014.03.23.10:00 - Szepesy László
ELJÖN AZ ÚR
- Mal 3,1  - Mal 3,1-6
Szöveges anyag
Hanganyag: 20384 KB
2014.03.27.18:00 - Szepesy László
ISTEN HŰSÉGE
- Mal 3,7-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 24324 KB
2014.04.24.18:00 - Szepesy László
MI HASZNA ISTENT SZOLGÁLNI?
- Mal 3,18  - Mal 3,13-18

2Pt 3, 14-18

Emlékeztetés Pál leveleire14Ezért tehát, szeretteim, minthogy ezeket várjátok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és feddhetetlennek találjon benneteket békességben. 15A mi Urunk hosszútűrését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk, Pál is megírta nektek – a neki adott bölcsesség szerint – 16szinte minden levélben, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az állhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is a maguk vesztére.
Befejezés, áldás17Ti tehát, szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. 18Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökkévalóságban!

Prédikációk 2Pt 3 alapján:

Hanganyag: 21588 KB1998.08.02.10:00 - Földvári Tibor
DE AZ ÍTÉLETBEN IS KEGYELEM
- 1Móz 6,5-22  - 2Pét 3,1-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 21829 KB
2004.02.08.10:00 - Varga Róbert
ISTEN HOSSZÚTŰRÉSE
- 2Pt 3,1-11  - Mt 24,32-39
Hanganyag: 4849 KB2005.11.10.18:00 - Csere Mátyás
MI VÁR RÁNK?
- 2Pt 3,8-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 21050 KB
2006.12.17.08:00 - Cseri Kálmán
NÖVEKEDJETEK A KEGYELEMBEN
 Hitmélyítő 

- 2Pt 3,17-18  - Ef 6,10-20
Hanganyag: 21577 KB2007.10.28.10:00 - Varga Róbert
ÖRÖKKÉVALÓ - MÚLANDÓ
- Zsolt 90,1-17  - 2Pt 3,3-10
Szöveges anyag
Hanganyag: 20599 KB
2013.04.25.18:00 - Horváth Géza
NÖVEKEDJETEK!
- 2Péter 3,18
Szöveges anyag
Hanganyag: 21230 KB
2016.05.29.08:00 - Horváth Géza
TÜRELEMMEL VÁRJÁTOK...
- 2Pt 3,1-9  - 2Pt 3,1-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 26656 KB
2016.12.04.10:00 - Horváth Géza
KÉT ADVENT KÖZÖTT (2.)
 Advent 

- Tit 2,11-13  - 2Pt 3,10-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 28292 KB
2019.01.01.10:00 - Horváth Géza
ÚJ EGET ÉS ÚJ FÖLDET VÁRUNK
- 2Pt 3,13  - Jel 21,1-8

RÉ 461 MRÉ 298