2019-06-24

5Móz 34

Mózes halála1Ezután fölment Mózes a Móáb síkságáról a Nebó-hegyre, a Piszgá csúcsára, amely Jerikóval szemben van, és az ÚR megmutatta neki az egész országot: Gileádot Dánig, 2egész Naftálit, Efraim és Manassé földjét, meg Júda egész földjét a nyugati tengerig, 3továbbá a Délvidéket, a Jordán környékét és a pálmák városának, Jerikónak a völgyét Cóarig. 4Majd ezt mondta neki az ÚR: Ezt a földet ígértem oda esküvel Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak, amikor így szóltam: A te utódaidnak adom! Megmutattam neked, de nem mehetsz be oda.
5Ott halt meg Mózes, az ÚR szolgája, Móáb földjén, az ÚR akarata szerint. 6És eltemette őt a völgyben, Móáb földjén, Bét-Peórral szemben. Senki sem tudja még ma sem, hogy hol van a sírja. 7Százhúsz éves volt Mózes, amikor meghalt; látása még nem gyengült meg, és nem hagyta el az életereje. 8Izráel fiai harminc napig siratták Mózest a Móáb síkságán, amíg el nem telt Mózes siratásának és gyászolásának az ideje. 9Józsué, Nún fia pedig megtelt bölcs lélekkel, mert Mózes reá helyezte a kezét. Izráel fiai hallgattak is rá, és úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta Mózesnek az ÚR.
10Nem is támadt többé Izráelben Mózeshez hasonló próféta, akivel szemtől szemben érintkezett volna az ÚR. 11Mert őt küldte el az ÚR mindazoknak a jeleknek és csodáknak a véghezvitelére, amelyeket Egyiptom földjén tett a fáraóval, valamennyi udvari emberével és egész országával; 12és mindazoknak az erős kézre valló, nagy és félelmetes tetteknek a véghezvitelére, amelyeket Mózes egész Izráel szeme láttára vitt véghez.

Prédikációk 5Móz 34 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 4495 KB
2005.09.25.10:00 - Cseri Kálmán
A HALÁL UTÁN IS SZERETŐ ISTEN
 Evangélizáció, 2005 

- 5Móz 34

Mk 10, 46-52

A vak Bartimeus meggyógyítása (Mt 20,29-34; Lk 18,35-43)46Azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. 47Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! 48Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid Fia, könyörülj rajtam! 49Jézus megállt, és ezt mondta: Hívjátok ide! Odahívták a vakot, és ezt mondták neki: Bízzál! Kelj fel! Hív téged! 50Ő pedig ledobta felsőruháját, felugrott, és odament Jézushoz. 51Jézus megkérdezte tőle: Mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. 52Jézus pedig így szólt hozzá: Menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton.

Prédikációk Mk 10 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 21615 KB
1999.03.14.08:00 - Cseri Kálmán
"FELMEGYÜNK JERUZSÁLEMBE"
- Mk 10,32-34  - Fil 2,5-11
Szöveges anyag
2000.04.30.18:00 - Varga Róbert
EGY VIGASZTALÓ TÖRTÉNET
- Mk 10, 17-27
Hanganyag: 21265 KB2000.10.22.18:00 - Cseri Kálmán
A GAZDAG IFJÚ
- Mk 10,17-22
Szöveges anyag
Hanganyag: 19533 KB
2003.05.18.18:00 - Cseri Kálmán
URAM, HOGY LÁSSAK
- Mk 10,46-52
Hanganyag: 5476 KB2005.11.24.18:00 - Draskóczy Gábor
ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A GYERMEKEKET
- Mk 10,13-16
Hanganyag: 21435 KB2006.04.06.18:00 - Csere Mátyás
TE MIT VÁRSZ JÉZUSTÓL?
- Zsolt 118,19-27; Mk 10,36
Hanganyag: 19419 KB2007.06.07.18:00 - Varga Róbert
HELYCSERE
- Mk 10,17-27
Hanganyag: 20906 KB2007.09.24.17:00 - Cseri Kálmán
VAK BARTIMEUSOK
 Evangélizáció, 2007 

- Mk 10,46
Hanganyag: 21539 KB2007.09.25.19:00 - Cseri Kálmán
BÚS KOLDUSOK
 Evangélizáció, 2007 

- Mk 10,46
Hanganyag: 21815 KB2007.09.26.17:00 - Cseri Kálmán
ÍGY KIÁLTOTT
 Evangélizáció, 2007 

- Mk 10,47
Hanganyag: 22002 KB2007.09.27.17:00 - Cseri Kálmán
AKADÁLYOK A HIT ÚTJÁN
 Evangélizáció, 2007 

- Mk 10,48-50
Hanganyag: 22092 KB2007.09.28.19:00 - Cseri Kálmán
MIT KÍVÁNSZ?
 Evangélizáció, 2007 

- Mk 10,51
Hanganyag: 22115 KB2007.09.29.17:00 - Cseri Kálmán
A HITED...
 Evangélizáció, 2007 

- Mk 10,52/a
Hanganyag: 20787 KB2007.09.30.10:00 - Cseri Kálmán
KÖVETTE ŐT
 Evangélizáció, 2007 

- Mk 10,52/b  - Mk 10,46-52
Hanganyag: 22119 KB2009.09.23.18:00 - Pótor László
"MILYEN A HELYES LÁTÁS?"
 Evangélizáció, 2009 

- Mk 10,46-52
Szöveges anyag
Hanganyag: 18547 KB
2013.03.21.18:00 - Szepesy László
SEGÍTSÉG A SZENVEDÉS ELŐTT
- Mk 10,32-34
Hanganyag: 24225 KB2013.05.05.08:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR ÖLELŐ SZERETETE
- Mk10,13-16
Hanganyag: 24820 KB2013.05.05.10:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR ÖLELŐ SZERETETE
Szerkesztői megjegyzés:
Anyák napi családi istentisztelet

- Mk10,13-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 24568 KB
2013.06.23.18:00 - Horváth Géza
SZABAD KIÁLTANI
- Mk 10,46-47
Szöveges anyag
Hanganyag: 25202 KB
2014.04.18.19:00 - Horváth Géza
VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT
 Nagypéntek 

- Mk 10,45
Hanganyag: 20774 KB2015.09.03.18:00 - Takaró János
NEM TUDJÁTOK, MIT KÉRTEK
- Mk 10,35-45
Szöveges anyag
Hanganyag: 21330 KB
2016.04.17.08:00 - Horváth Géza
JÉZUSSAL, VAGY NÉLKÜLE?
- Mk 10,17-24
Hanganyag: 23315 KB2016.08.04.18:00 - Szepesy László
ISTEN ORSZÁGÁRÓL
- Mk 10,46-52
Hanganyag: 30846 KB2016.09.20.18:00 - Kovács-Hajdu Albert
AKINEK CSAK A TÉRDE HAJLOTT MEG
 Evangélizáció, 2016 

- Mk 10,17-22

RÉ 406 MRÉ 318