2019-07-22

Bír 21

Benjámin törzsének helyreállítása1Az izráeli férfiak így esküdtek meg még Micpában: Senki se adja közülünk benjáminihoz feleségül a leányát! 2Majd ismét elment a nép Bételbe, és ott ültek estig az Isten színe előtt, fennhangon sírva és zokogva, 3és azt mondták: Ó, URam, Izráel Istene! Miért is történt ez Izráelben? Miért hiányzik ma egy törzs Izráelből? 4Másnap korán fölkelt a nép, oltárt építettek ott, és égőáldozatokat meg békeáldozatokat mutattak be.
5Akkor ezt mondták Izráel fiai: Van-e valaki, aki nem jött el Izráel törzsei közül az ÚRhoz a gyülekezetbe? Mert az az erős eskü hangzott el, hogy aki nem jön el az ÚRhoz Micpába, halállal lakoljon. 6Izráel fiai ugyanis megszánták testvérüket, Benjámint, és azt mondták: Kivágatott ma egy törzs Izráelből! 7Honnan szerezzünk feleséget a megmaradtaknak? Hiszen mi megesküdtünk az ÚRra, hogy nem adjuk hozzájuk leányainkat feleségül. 8Ezért kérdezték: Van-e valaki Izráel törzsei közül, aki nem jött el az ÚRhoz Micpába? És kiderült, hogy Jábés-Gileádból nem jött el senki a gyülekezet táborába. 9Mert amikor összeszámolták a népet, kiderült, hogy senki sem volt ott Jábés-Gileád lakosai közül.
10Akkor odaküldött a közösség tizenkétezer harcost, és megparancsolták nekik: Menjetek, hányjátok kardélre Jábés-Gileád lakosait, még az asszonyokat és gyermekeket is! 11Ezt tegyétek: Irtsatok ki minden férfit és minden olyan nőt, aki férfival hált! 12Találtak azonban Jábés-Gileád lakosai között négyszáz hajadon leányt, akiknek még nem volt férfival dolguk, nem háltak senkivel. Ezeket elvitték a sílói táborba, amely Kánaán földjén volt.
13Akkor követeket küldött az egész közösség, hogy beszéljenek a benjáminiakkal, akik a Rimmón-sziklán voltak, és ajánljanak békét nekik. 14Benjámin azonnal vissza is tért, és átadták nekik azokat, akiket életben hagytak a jábés-gileádi nők közül. De így sem jutott nekik elég.
15A nép bánkódott Benjámin miatt, mivel az ÚR ilyen rést ütött Izráel törzsein. 16Akkor ezt mondták a közösség vénei: Honnan szerezzünk feleséget a megmaradtaknak? Hiszen elpusztultak a benjámini asszonyok. 17Ezt mondták ugyanis: A birtok a megmenekült benjáminiaké, mert nem szabad eltörölni egyetlen izráeli törzset sem. 18De mi nem adhatjuk hozzájuk leányainkat feleségül, mert ilyen esküt tettek Izráel fiai: Átkozott az, aki feleséget ad Benjáminnak!
19Akkor ezt mondták: Évenként ünnepet tartanak az ÚRnak Sílóban, amely Bételtől északra fekszik, napkeletre attól az országúttól, amely Lebónától délre, Bételből Sikembe vezet. 20Ezt parancsolták tehát a benjáminiaknak: Menjetek el, és álljatok lesbe a szőlőkben! 21És ha látjátok, hogy jönnek a sílói leányok, körtáncot járva, akkor jöjjetek elő a szőlőkből, és ragadjon el feleségül egyet mindenki magának a sílói leányok közül, azután menjetek el Benjámin földjére! 22Ha pedig eljönnek apáik vagy a testvéreik, hogy pereljenek velünk, akkor ezt mondjuk majd nekik: Könyörüljetek rajtuk, hiszen nem tudtunk mindenkinek háborúban feleséget szerezni. Ti pedig nem magatoktól adtátok nekik őket, ezért nem terhel vétek benneteket.
23A benjáminiak így is cselekedtek: ahányan csak voltak, feleséget szereztek maguknak a táncolók közül, elrabolva őket. Azután elmentek, hazatértek örökségükbe, felépítették városaikat, és letelepedtek bennük. 24Izráel fiai pedig ezek után szétoszlottak, mindenki a maga törzséhez és nemzetségéhez. Elment tehát onnan mindenki a maga örökségébe.
25Abban az időben nem volt király Izráelben: mindenki azt csinálta, amit jónak látott.

Prédikációk Bír 21 alapján:

Hanganyag: 21355 KB2013.01.31.18:00 - Szepesy László
TÁMASZTOTT AZ ÚR SZABADÍTÓT
- Bír 21,25; 2,16
Hanganyag: 25313 KB2019.06.30.08:00 - Horváth Géza
SZABADÍTÓT TÁMASZTOTT
- Bir 1,1;Bír 21,25  - Bír 5,1-9

ApCsel 2, 37-47

Az első gyülekezet37Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, és ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: Mit tegyünk, testvéreim, férfiak? 38Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. 39Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. 40Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől! 41Akik pedig hallgattak a szavára, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy háromezer lélek csatlakozott hozzájuk.
42Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. 43Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. 44Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. 45Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek: ahogyan éppen szükség volt rá. 46Mindennap állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; 47dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.

Prédikációk ApCsel 2 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 19467 KB
1998.06.01.10:00 - Varga Róbert
"ELJÖTT A PÜNKÖSD NAPJA"
 Pünkösd 

- ApCsel.2 válogatott versek  - Jn 16,7- 15
Hanganyag: 20570 KB1999.04.02.10:00 - Varga Róbert
KRISZTUS KIRÁLY
- ApCsel 2,36
Hanganyag: 18992 KB1999.05.24.10:00 - Varga Róbert
PÜNKÖSD UTÁNI KÖZÖSSÉG
- ApCsel 2,42-47  - Jóel 3,1-5
Szöveges anyag
Hanganyag: 21719 KB
2000.06.11.10:00 - Cseri Kálmán
AZ ERŐ LELKE
Szerkesztői megjegyzés:
a hangfelvétel a 8 órai istentiszteleten készült

- 2Tim 1, 7  - ApCsel 2
Szöveges anyag
Hanganyag: 20060 KB
2001.08.26.10:00 - Cseri Kálmán
EGYSÉGES ÉLET
- ApCsel 2, 42-47  - Zsolt 122
Szöveges anyag
Hanganyag: 21467 KB
2002.05.20.10:00 - Varga Róbert
PÜNKÖSDI EGYSÉG
 Pünkösd 

- ApCsel 2,1-13  - Gal 5,16-23
Szöveges anyag
Hanganyag: 21392 KB
2002.05.23.18:00 - Varga Róbert
PÜNKÖSD UTÁN
 Pünkösd 

- ApCsel 2,37-47
Szöveges anyag
2002.09.22.10:00 - Csákány Tamás
IGÉD IGAZSÁG
- Jn 17,8;14-20  - ApCsel 2, 36-47
Szöveges anyag
Hanganyag: 20998 KB
2003.06.08.11:00 - Cseri Kálmán
PÜNKÖSDI VÁLTOZÁS
 Pünkösd 

- ApCsel 2,36-38  - ApCsel 2,1-21
Hanganyag: 20044 KB2003.06.09.10:00 - Varga Róbert
A LÉLEK EGYSÉGE
 Pünkösd 

- ApCsel 2,1-12
Szöveges anyag
Hanganyag: 18872 KB
2003.08.24.18:00 - Csákány Tamás
BIZONYSÁGTÉTEL: HOGYAN ÉS MIT MONDJUNK?
- ApCsel 2,6; 12-24; 32-38
Szöveges anyag
Hanganyag: 22053 KB
2004.04.12.10:00 - Varga Róbert
ÉLŐ, A HOLTAK KÖZÖTT
 Húsvét 

- Lk 24,1-12  - ApCsel 2,21-31
Szöveges anyag
Hanganyag: 16507 KB
2004.10.21.18:00 - Csákány Tamás
MEGMENTŐ ÜZENET
- ApCsel 2,14-22 és 36-41
Szöveges anyag
Hanganyag: 4539 KB
2005.05.15.11:00 - Cseri Kálmán
A SZENTLÉLEK MUNKÁJA
- Lk 2,25-30  - ApCsel 2,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 22115 KB
2006.06.04.11:00 - Cseri Kálmán
A LÉLEK GYÜMÖLCSE
- Gal 5,22-23  - ApCsel 2,1-18
Szöveges anyag
Hanganyag: 22076 KB
2007.05.27.30:00 - Cseri Kálmán
A LÉLEKRŐL MONDTA
- Ez 47,1-5  - ApCsel 2,1-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 21998 KB
2008.05.12.10:00 - Földvári Tibor
A SZENTLÉLEK EREJE AZ IMÁDKOZÓ KÖZÖSSÉGBEN
- ApCsel 4,23-33  - ApCsel 1,12-14; 2,1-4
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2010.05.23.08:30 - Cseri Kálmán
ERŐT KAPTOK
- ApCsel 1,8  - ApCsel 2,1-16
Szöveges anyag
Hanganyag: 22059 KB
2011.06.12.11:00 - Földvári Tibor
A SZENTLÉLEK EREJE
- ApCsel 1,6-9  - ApCsel 2,1-13
Hanganyag: 22119 KB2011.06.13.10:00 - Csere Mátyás
ÚJ SZÖVETSÉG
- Jer 31,31-34  - ApCsel 2,22-23;32-33;36-39
Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.05.27.11:00 - Horváth Géza
A VIGASZTALÓ MÁS, A VIGASZTALÁS UGYANAZ
- Jn 14,16  - ApCsel 2,1-13
Hanganyag: 22104 KB2012.05.31.18:00 - Csere Mátyás
JÉZUS KRISZTUS GLOBALIZÁCIÓJA
- 1Móz 11,1-10;
ApCsel 2 válogatott versek
Hanganyag: 22119 KB2012.10.31.18:00 - Csere Mátyás
AZ EREDETI FORMA
 Reformáció 

- ApCsel 2,41-47
Szöveges anyag
Hanganyag: 27883 KB
2013.05.19.08:30 - Horváth Géza
AMIKOR ELJÖTT A PÜNKÖSD NAPJA
- ApCsel 2,1-4  - ApCsel 2,1-4;14-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 26858 KB
2014.01.26.08:00 - Horváth Géza
ISTENNEK TETSZŐ ISTENTISZTELET
- 3Móz 23,1-3  - ApCsel 2,42-47
Szöveges anyag
Hanganyag: 30339 KB
2014.06.08.11:00 - Horváth Géza
MUNKÁLKODIK A SZENTLÉLEK
- Ef 1,13-14a  - ApCsel 2,1-14
Szöveges anyag
Hanganyag: 27067 KB
2015.05.24.08:30 - Horváth Géza
ISTEN SZÓL, PÉTER BESZÉL
 Pünkösd 

- ApCsel 2,3-4  - ApCsel 2,1-13
Szöveges anyag
Hanganyag: 26980 KB
2015.05.25.10:00 - Földvári Tibor
ISTEN LELKE LEBEGETT A VIZEK FÖLÖTT
 Pünkösd 

- 1Móz 1,1-2  - ApCsel 2,14-21
Szöveges anyag
Hanganyag: 29847 KB
2016.05.15.08:30 - Horváth Géza
VESZITEK A SZENTLÉLEK AJÁNDÉKÁT
 Pünkösd 

- ApCsel 2,38/b  - ApCsel 2,1-4;36-40
Szöveges anyag
Hanganyag: 30026 KB
2019.06.09.10:00 - Horváth Géza
ÚJ KORSZAK
 Pünkösd 

- ApCsel 2,15-21  - ApCsel 2,1-14

RÉ 86 MRÉ 86