2019-05-15

5Móz 2, 26-37

Szíhón legyőzése26Akkor követeket küldtem a Kedémót-pusztából Szíhónhoz, Hesbón királyához ezzel a békés üzenettel: 27Szeretnék átvonulni országodon. Mindig csak az úton megyek, nem térek le se jobbra, se balra. 28Ha enni akarok, pénzért adj nekem ennivalót, ha inni akarok, vizet is pénzért adj nekem! Csak hadd vonuljak át gyalogszerrel, 29ahogyan megengedték ezt nekem Ézsau fiai is, akik Széírben laknak, meg a móábiak is, akik Árban laknak. Így akarok majd átkelni a Jordánon arra a földre, amelyet Istenünk, az ÚR akar nekünk adni. 30De Szíhón, Hesbón királya nem akarta megengedni, hogy átvonuljunk, mert megkeményítette lelkét Istened, az ÚR, és makaccsá tette a szívét, hogy kezedbe adja országát mind a mai napig.
31Akkor ezt mondta nekem az ÚR: Lásd, én elhatároztam, hogy kiszolgáltatom neked Szíhónt és országát: kezdd el a honfoglalást, és vedd birtokba az országát! 32De Szíhón kivonult ellenünk Jahacba egész hadinépével együtt, hogy megütközzék velünk. 33Istenünk, az ÚR azonban kiszolgáltatta őt nekünk, úgyhogy megvertük fiaival és egész hadinépével együtt. 34Elfoglaltuk akkor valamennyi városát, és kiirtottuk minden városában a férfiakat, asszonyokat és gyermekeket, nem hagytunk megmenekülni senkit sem. 35Csak az állatokat tartottuk meg zsákmányként és azt, ami az elfoglalt városokban prédára került. 36Az Arnón-patak partján fekvő Aróértól, ettől a patak menti várostól Gileádig egyetlen város sem tudott ellenállni nekünk. Valamennyit kiszolgáltatta nekünk Istenünk, az ÚR. 37De Ammón fiainak a földjéhez nem közeledtél, sem a Jabbók-patak egész partjához, sem a hegyvidék városaihoz, mert mindettől eltiltott téged Istenünk, az ÚR.

Prédikációk 5Móz 2 alapján:

Szöveges anyag
Hanganyag: 22119 KB
2012.04.12.18:00 - Földvári Tibor
AZ ÚR SZABADÍTÁSA
- 5Móz 2,1-25

Mk 1, 16-20

Jézus elhívja első tanítványait (Mt 4,18-22; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51)16Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátta Simont és Andrást, Simon testvérét, amint hálót vetettek a tengerbe, mivel halászok voltak; 17és így szólt hozzájuk Jézus: Kövessetek engem, és én emberhalászokká teszlek titeket. 18Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt. 19Amikor egy kissé továbbment, meglátta Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, a testvérét, amint a hálóikat rendezgették a hajóban; 20és azonnal elhívta őket, azok pedig apjukat, Zebedeust a napszámosokkal együtt a hajóban hagyva, elmentek őutána.

Prédikációk Mk 1 alapján:

Hanganyag: 18803 KB1998.08.20.18:00 - Berta Zsolt
ÚJ KORSZAK - ÚJ ÜDVKORSZAK
- Mk 1,9-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 20916 KB
1999.01.01.10:00 - Cseri Kálmán
HITVALLÓ KERESZTYÉNEK
 Újév 

- Mt 28,18-20  - Mk 1,14-22
Hanganyag: 21341 KB2001.09.24.18:00 - Somogyi László
VÉG ÉS KEZDET - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
- Jer 31,31-34  - Mk 1,14-15
Hanganyag: 21341 KB2001.09.25.18:00 - Somogyi László
HOZZÁD LÉPETT - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
- Lk 5,4-10  - Mk 1,15
Hanganyag: 21341 KB2001.09.26.18:00 - Somogyi László
HATÁRTALAN KIRÁLYSÁG - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
- Mt 22,1-14  - Mk 1,15
Hanganyag: 21788 KB2001.09.27.18:00 - Somogyi László
EGY EGÉSZEN ÚJ FELISMERÉS - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
- 2Sám 12,1-7;9;13  - Mk 1,15
Hanganyag: 21739 KB2001.09.28.18:00 - Somogyi László
BIZALMI VÁLSÁG - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
- ApCsel 27,18-26  - Mk 1,15
Hanganyag: 21502 KB2001.09.29.18:00 - Somogyi László
VÉGRE EGY JÓ HÍR - Korszakváltás nagyban és kicsiben (evangélizációs hét)
- 1Móz 45,1-5;25-28  - Mk 1,14-15
Szöveges anyag
Hanganyag: 16503 KB
2002.10.24.18:00 - Csákány Tamás
ITT AZ IDŐ
- Mk 1,14-15
Hanganyag: 21894 KB2004.09.20.18:00 - Sipos Ete Álmos
ELKÖZELÍTETT ISTENNEK ORSZÁGA
 Evangélizáció, 2004 

- Mk 1,14-15
Hanganyag: 22041 KB2006.05.11.18:00 - Csere Mátyás
ÉN AZÉRT JÖTTEM, HOGY HIRDESSEM AZ IGÉT
- Mk 1,32-38; Jn 8,37-43
Szöveges anyag
Hanganyag: 20727 KB
2008.06.22.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS CSENDESSÉGE
- Mk 1,29-39
Szöveges anyag
Hanganyag: 22008 KB
2012.06.03.10:00 - Horváth Géza
A KERESZTSÉGRŐL
- Mt 28,18-20  - Mk 1,1-8
Szöveges anyag
Hanganyag: 27156 KB
2017.02.19.18:00 - Földvári Tibor
JÉZUS SZERETETE, SZABADÍTÁSA, SZOLGÁLATA
- Mk 1,29-31

RÉ 31 MRÉ 31